/.@ @?2Tͫesp-idf: v4.4.4 e8bdaf9198arduino-lib-builder00:53:55Apr 20 2023v4.4.4P_*nC&r Auư/Swifi ipc: failed to post wifi taskfailed to post event=%d ret=%dwifi stop stage3: out of memory!wifi stop stage2: out of memory!wifi stop: out of memory!wifi deinit internal: wifi not stopalloc net80211 funcs fail MIC mismatch for the Bcast Mgmt frame(res=%d)MIC computation for BIP Failed(res=%d)BIP replay detectedInvalid MMIEMIC mismatch for the Bcast Mgmt frame(res=%d)MIC computation for BIP Failed(res=%d)BIP replay detectedInvalid MMIE%s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d age_reorder: null rap%s %d %s %d %s %d %s %d rxa_eb mem fail tid=%drap mem fail tid=%d%s %d failed to start addba timeraddba index: unknow conn=%ptap to index: null conntap to index: null bssaddba response cb: status %d not success, no need to configure hardwareaddba response cb: ap bss deletedaddba response cb: ap conn deletedaddba response cb: bssid change from %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x to %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02xaddba response cb: sta bss deletedaddba response cb: sta conn deletedaddba response invalid param%s %d %s %d %s %d AP has neither DSSS parameter nor HT Information, drop it%s %d alloc challenge: out of memory!%s %d ioctl_process: invalid arginvalid ipc cfgwpa2 ent enable, invalid param(%p)wifi stop stage error, stage=%d In function %s, fail to register function! invalid core id %drx ba window %d errormanagement short buf number %d is out of rangetx buf type %d errordynamic tx buf number %d is out of rangestatic tx buf number %d is out of rangedynamic rx buf number %d is out of rangestatic rx buf number %d is out of rangewpa crypto funcs expected size=%d version=%d, actual size=%d version=%dinvalid magic number %x, call WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT to init configparameter config should not be NULL%s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d sta is connecting, return errorinit nvs: failed, ret=%xwifi nvs cfg alloc out of memorynvs invalid min %d max %dinvalid wifi nvs key index %d%s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d %s %d setup rate: out of memory!%s %d %s %d %s %d null wpa_parse_wpa_ienull wpa_parse_wpa_ienull wpa_parse_wpa_ieSAE H2E disabledwpa_config_parse_string is null%s %d %s %d Mem alloc fail for SA Q reqMem alloc fail for SA Q reqSet status to INITAssociation refused temporarily, comeback time %d mSec%s %d invalid ac=%dwpa michael mic failure cb empty%s %d %s %d %s %d fail to alloc timer, type=%dfail to post timer, type=%dtimeout when WiFi un-init, type=%dtimeout but fail to get lock, type=%d%s %d invalid channel infoinvalid channel%s %d %s %d %s %d %s %d cnx_bss_init: null bss%s %d null wpa_sta_ap_set_rsnxesta_scan: STA not exist!ht2040 coex frame alloc fail%s %d Failed to encrypt CCMP frameCCMP replay detected: A1=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x A2=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x PN=%llu, RSC=%llu seq=%uCCMP mgmt frame from %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x used non-zero reserved bitExpected CCMP frame from %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x did not have ExtIV bit set to 1ebuf_free: invalid type=%desf_buf_alloc: invalid type=%desf_buf_alloc_dynamic: invalid type=%dset vif: invalid index=%d%s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u %s %s %u Error! Should enable WiFi modem sleep when both WiFi and Bluetooth are enabled!!!!!! %s %u create wifi task: failed to create taskcreate wifi task: failed to create semcreate wifi task: failed to create queuecreate wifi task: failed to create queue%s %u %s %u %s %u %s %u invalid micahel mic failure cb%s %u %s %u wifi assert: %d%s %u update default trc: invalid ifxtrc init fail, no memrc_enable_trc fail, no mem%s %s %u sched is null, if=%d tid=%d flags=%x%s %s %u desc is null%s %s %u %s %s %u rcGet11BHighestRateIdx: invalid max rate=%drcGet11GHighestRateIdx: invalid max rate=%drcGet11NHighestRateIdx: invalid max rate=%d%s %s %u dirty buf %08x: %08x, %08x: %08x %s %s %u Expected to init %d rx buffer, actual is %dFailed to init rx desc space, buffer number=%d%s %s %u %s %s %u %s %s %u promis buf: out of memoryRestartuji ESP32.Bylo resetovana WIFI!Stahuji soubor do SPIFFS: Soubor byl uložen.Chyba při otevírání souboru pro zápis do SPIFFS.Chyba při stahování souboru . HTTP kód: Chyba při inicializaci HTTP klientaCache-Controlmax-age=2592000Pragmatext/cssapplication/javascriptESP32 AI-Thinker kamera - ESPkamera.cz

Bootloader - aktualizace na plnohodnotný software

Vítejte v prvním softwarovém bootloaderu pro ESPkameru. Tento bootloader slouží k stažení placené verze plnohodnotného softwaru. Pokud jste již zaplatili a znáte heslo, vložte ho prosím níže do formuláře. V opačném případě navštivte webové stránky pro objednání softwaru. Tím podpoříte jeho vývoj do budoucna. Děkujeme!

NEBO Koupit software

Connectiontext/html

Placené heslo nebylo nalezeno!

Litujeme, došlo k chybě při stahování firmwaru tohoto zařízení. Doporučujeme počkat několik minut a poté provést aktualizaci znovu.
Překontrolujte si prosím, zda správně zadáváte heslo. Heslo je dostupné na našem webu ESPkamera.cz a je zpoplatněné.

Pokud problémy přetrvávají, prosím, kontaktujte nás na: ESPkamera.cz.

Zadejte heslo znovu NEBO nás kontaktujte

Placený plnohodnotný software byl nainstalován

Placený plnohodnotný software byl úspěšně nainstalován a pro jeho načtení bude nutné provést restart zařízení. Tento restart proběhne automaticky. Prosím, vyčkejte chvíli a nechte zařízení dokončit proces restartu. Děkujeme za pochopení.

Restart bude proveden za sekund.

Restart zařízení

Pokud je třeba restartovat zařízení, klikněte níže a zařízení bude okamžitě restartováno. Během několika sekund se zařízení automaticky znovu spustí.

Chcete zařízení restartovat?

NE

Wifi reset

Pokud potřebujete změnit heslo vašeho Wi-Fi routeru nebo provést úplně nové Wi-Fi připojení, je nezbytné resetovat nastavení Wi-Fi.

Po resetování Wi-Fi budete muset připojit zařízení pomocí Wi-Fi AP s následujícími údaji (není vyžadováno heslo):

 • SSID: ESPkamera-BOOT

Po připojení zařízení k Wi-Fi se automaticky otevře váš internetový prohlížeč, kde naleznete nastavení Wi-Fi. Pokud se tak nestane, zadejte do prohlížeče IP adresu 192.168.4.1.

Chcete provést reset wifi?

NE

Oops - nastala chyba!

Litujeme, ale webová stránka, kterou hledáte, bohužel neexistuje. Prosím, vraťte se na úvodní stránka.

password?password=Stahuji firmware z webu ESPkamera.cz[%d] HTTP_UPDATE_FAILED Error (%d): %s Chyba: -

Placené heslo nebylo nalezeno!

Omlouváme se Vám, ale heslo, které jste zadali, nebylo v naší databázi nalezeno. To může být způsobeno tím, že buď heslo neexistuje, bylo již jednou použito, nebo momentálně dochází k výpadku na straně poskytovatele webhostingu ESPkamera.cz. Prosím, zkuste heslo vložit znovu. Pokud obtíže přetrvávají, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Žádné aktualizace k dispozici.Location/update-uploadAktualizace úspěšně dokončena./update-hotovohttp://www.espkamera.cz/firmware/arduinoFirst.phphttp://www.espkamera.cz/firmware/html/bootstrap.bundle.min.js.gzhttp://www.espkamera.cz/firmware/html/bootstrap.min.css.gzhttp://www.espkamera.cz/firmware/html/jquery.min.js.gz/spiffsChyba při inicializaci SPIFFS!Formátování SPIFFS bylo úspěšné.Chyba při formátování SPIFFS!invertESPkamera-BOOTPripojeni k WIFI selhalo, restartuji ....WIFI signal RSSI: espkameraMDNS se spustil. Otevrete administraci: http://espkamera.localSPIFFS nacten: /bootstrap.min.css/bootstrap.bundle.min.js/jquery.min.js/restart/restartovat/wifireset/wifiresetnow/updateCelková velikost SPIFFS: Volné místo pro SPIFFS: %s ESP32 je pripraveno :)------------------------------ Wifi nepřipojeno - znovu se připojuji ...Restart byl aktivovan ...Restartuji zarizeni ESPkamerawifiexit~;@?t:@?;@?, @, @, @e@, @paramcustom15_&&<<>'' espheadwifiheaduptimechipidchiprevidesizeflashsizecorevercpufreqfreeheapmemsketchmemsmeterlastresetapipapmacaphostapbssidstassidstaipstagwstasubdnssstamacconxtempaboutveraboutarduinover2.0.9aboutsdkveraboutdateAug 1 2023 19:08:02[MEM] free: %5d | max: %5d | frag: %3d%% [] _staShowStaticFieldsgetParamOut[ERROR] WiFiManagerParameter is out of scopeWiFi station disconnectWiFi_eraseConfigESP32 event handler enabled<- HTTP WiFi status Disabling Captive Portal<- HTTP close<- HTTP Exitno-cache, no-store, must-revalidateenabledisableWiFi_enableSTARestarting<- Handle update doneOTA Error: [OTA] update failed[OTA] update ok<- HTTP ResetRESETTING ESPin msWiFi Scan ASYNC completedWiFi Scan ASYNC found:No Hostname to setSetting Hostnames: Setting WiFi hostname[ERROR] hostname: set failed!reconnecting to set new hostnameNUM CLIENTS: config portal has timed out secondsPortal Timeout Inlastconxresulttmp:lastconxresult:[WIFI] reportStatus prev:[WIFI] reportStatus current:<- HTTP ParamparamsaveSent param page<- HTTP Infoapssidwifiaphead

About


aboutidfverSent info pageshutdownConfigPortal[ERROR] disconnect configportal - softAPdisconnect FAILEDrestoring usermodeWiFi Reconnect, was idlewifi status:wifi mode:configportal closedConnecting to NEW AP:Using Password:[ERROR] wifi begin failedConnecting to SAVED AP:Mode after delay: [ERROR] wifi enableSta failedresetSettingsSETTINGS ERASEDStarting Web Portalhttp server started with custom port: [CB] _webservercallback callingHTTP server startedSTA static IP:Custom static IP/GW/Subnet/DNSCustom static DNSCustom STA IP/GW/Subnet[ERROR] wifi config failedSTA IP set:setSTAConfig static ip not set, skippingdns server started with ip: connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...ms timeout, waiting for connect...ms connectTimeout setConnecting as wifi client... of Connect Wifi, ATTEMPT #No wifi saved, skippingConnection result:Parameters<- HTTP Param save Method:Sent param save pageAccessPoint set password is INVALID or <8 charsAccessPoint set password is VALIDap pass[EVENT] WIFI_REASON: [EVENT] WIFI_REASON: NO_AP_FOUND[EVENT] WIFI_REASON: AUTH FAIL[SYS] WM version: [SYS] Arduino version: [SYS] ESP SDK version: [SYS] Free heap: [SYS] Chip ID:[SYS] Chip Model:[SYS] Chip Cores:[SYS] Chip Rev:NO APs found forcing new scanWiFi Scan ASYNC startedWiFi Scan SYNC started[ERROR] scan failed[ERROR] scan waitingWiFi Scan completed ms agoScan is cachedWiFiSetCountry to[ERROR] cannot set country, wifi not init[ERROR] ESP_ERR_WIFI_NOT_INIT[ERROR] ESP_ERR_WIFI_ARG (invalid country code)[ERROR] unknown error[OK] esp_wifi_set_country: [ERROR] esp_wifi_set_country failedErasingErasing WiFi Config<- HTTP Erase[ERROR] WiFi EraseConfig failed[OTA] Update file: [ERROR] OTA Update ERROR[ERROR] OTA Update WRITE ERROR [OTA] OTA FILE END bytes: [OTA] Update was abortedfreeing allocated params!unloadingprocessing saveNo ssid, skipping wifi saveSAVED with no connect to new APConnect to new AP [SUCCESS]Got IP Address:[CB] _savewificallback calling[ERROR] Connect to new AP Failed[CB] WiFi/Param save callbackProcessing - Disabling STAPortal is non blocking - remaining openprocess loop abort[CB] config portal timeout callbackNo networks found

DUP AP:{qp}{h}{qi}Skipping , does not meet _minimumQuality<- HTTP WifirefreshwifisaveSent config pageGET<- HTTP WiFi save SERVER_REQUEST ---------------- URI: Method: Arguments: static ip:static gateway:static netmask:static DNS:Sent wifi save page-> <- Request redirected to captive portalhttp://<- HTTP Root<- Handle updateno-cacheExpiresvector::_M_realloc_insertno-netSoftAP Configurationssid: password: ssid_len: channel: authmode: ssid_hidden: max_connection: country: (ms)beacon_interval: StartAP with SSID: Custom AP IP/GW/Subnet:[ERROR] softAPConfig failed!Starting AP on channel:AP has anonymous access![ERROR] There was a problem starting the APAP IP address:setting softAP Hostname:[ERROR] hostname: AP set failed!hostname: AP: Starting Config Portal FAILED, is already runningStarting Config PortalEnabling AP[CB] _apcallback callingsetupConfigPortalsetupDNSDConfig Portal Running, non blocking (processing)Config Portal Running, blocking, waiting for clients...configportal loop abortconfigportal loop breakconfig portal exitingAutoConnect[FATAL] Unable to enable wifi!AutoConnect: ESP Already ConnectedAutoConnect: SUCCESSConnected inSTA IP Address:hostname: STA: AutoConnect: FAILED for enableConfigPortal: FALSE, skipping sep
STA+APOPENWEPWPA_PSKWPA_WPA2_PSKWPA2_ENTERPRISEWL_IDLE_STATUSWL_NO_SSID_AVAILWL_SCAN_COMPLETEDWL_CONNECTEDWL_CONNECT_FAILEDWL_CONNECTION_LOSTWL_DISCONNECTEDWL_STATION_WRONG_PASSWORDwifinoscanerase~;@?B?;@?N@?J@?~;@?;@?B?J@?;@?~;@?;@?B?;@?ESP32--------------------param_ Arguments: Method: URI: File not found An error occuredYou can close the page, portal will continue to runModule will reset in a few seconds.ExitingSubnetStatic DNSStatic gatewayStatic IPNo networks found. Refresh to scan again.optionsCloseEraseResetExitSetup savedSetupInfoConfig ESPSettings savedCredentials saved********UnknownPOSTGETNoYes*wm:WiFiManager
Build date
{1}
Arduino
{1}
WiFiManager
{1}
Connected
{1}
Station MAC
{1}
Hostname
{1}
DNS Server
{1}
Station subnet
{1}
Station gateway
{1}
Station IP
{1}
Station SSID
{1}
BSSID
{1}
Access point MAC
{1}
Access point IP
{1}
CPU frequency
{1}MHz
SDK version
{1}
Flash size
{1} bytes
Chip ID
{1}
Uptime
{1} mins {2} secs

WiFi


Memory - Free heap
{1} bytes available
Memory - Sketch size
Used / Total bytes
{1} / {2}
Temperature
{1} C° / {2} F°
PSRAM Size
{1} bytes
Access point hostname
{1}
Chip rev
{1}

esp32


Update successful.
Device rebooting now...
Update failed!
Reboot device and try again
Upload new firmware
* May not function inside captive portal, open in browser http://192.168.4.1

Available pages


PageFunction
/Menu page.
/wifiShow WiFi scan results and enter WiFi configuration.(/0wifi noscan)
/wifisaveSave WiFi configuration information and configure device. Needs variables supplied.
/paramParameter page
/infoInformation page
/uOTA Update
/closeClose the captiveportal popup, config portal will remain active
/exitExit Config portal, config portal will close
/restartReboot the device
/eraseErase WiFi configuration and reboot device. Device will not reconnect to a network until new WiFi configuration data is entered.

Github https://github.com/tzapu/WiFiManager.

Neni nastaveno žádné WIFI

Could not connect
AP not found
Authentication failure
Not connected to {v}{r}
Connected to {v}
with IP {i}Uloženo
Ukládám přihlašovací údaje k wifi.
Pokouším se nyní připojit k wifi síti.
Pokud selže, znovu se připojte k AP a zkuste to znovu

Zobrazit heslo
{v}{qi}{qp}
{r}%
N@?3O@?O@?O@?"P@?nP@?P@?Q@?i@@?@@?

ESPkamera.cz

ESPkamera.cz@?I@?yL@?TQ@?[Q@?`Q@?dQ@?pQ@?lQ@?yQ@?w@?Q@?Q@?Q@?Q@?Q@?Q@?Q@?Q@?*Access-Control-Allow-Origintext/plaintext/html{R}{r}{q}{e}{c}{l}{t}{p}{n}{i}{I}{V}{v}{2}{1}dnssngwip/u/update/status/erase/close/exit/restart/paramsave/param/info/wifisave/0wifi/wifi/~;@?R@?B?;@?=@?t:@?;@?"R@?J@?N@?;@?v2.0.15-rc.1%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X @ @f@4 @f@ @8 @g@ @ȥ@f@@ @f@ @x @x @f@ @ @| @Lg@dg@ @ @ @tg@\g@ @ @ @lg@esp32-%s%02X%02X%02Xarduino_events4 @H @h@h@f@h@ @ @$ @h@ i@f@| @ @ @ @ȥ@f@@4 @P @ @ @ @ @$ @@i@T @h @Xi@Bad ArgumentNo ErrorFlash Write FailedFlash Erase FailedFlash Read FailedNot Enough SpaceBad Size GivenStream Read TimeoutMD5 Check FailedWrong Magic BytePartition Could Not be FoundCould Not Activate The FirmwareAborted0x00Content-Dispositionblobapplication/x-www-form-urlencodedmultipart/Content-LengthHostplainfilenameContent-TypeDELETEHEADPUTOPTIONSTRACECOPYMKCOLMOVEPROPFINDPROPPATCHUNLOCKREBINDUNBINDACLREPORTMKACTIVITYCHECKOUTMERGEMSEARCHNOTIFYUNSUBSCRIBEPURGEMKCALENDARUNLINK%x%sContinueSwitching ProtocolsCreatedAcceptedNon-Authoritative InformationNo ContentReset ContentPartial ContentMultiple ChoicesMoved PermanentlySee OtherNot ModifiedUse ProxyTemporary RedirectBad RequestUnauthorizedPayment RequiredForbiddenNot FoundMethod Not AllowedNot AcceptableProxy Authentication RequiredRequest Time-outConflictGoneLength RequiredPrecondition FailedRequest Entity Too LargeRequest-URI Too LargeUnsupported Media TypeRequested range not satisfiableExpectation FailedInternal Server ErrorNot ImplementedBad GatewayService UnavailableGateway Time-outHTTP Version not supportedContent-TypeAccept-RangesnoneTransfer-EncodingchunkedAccess-Control-Allow-OriginAccess-Control-Allow-MethodsAccess-Control-Allow-HeadersContent-EncodinggzipNot found: 5@5@i@i@i@i@6@6@i@4@E@D@`I@J@5@$5@F@L:@5@5@H5@Content-LengthAuthorization.htmltext/html.htmtext/html.csstext/css.txttext/plain.jsapplication/javascript.jsonapplication/json.pngimage/png.gifimage/gif.jpgimage/jpeg.icoimage/x-icon.svgimage/svg+xml.ttfapplication/x-font-ttf.otfapplication/x-font-opentype.woffapplication/font-woff.woff2application/font-woff2.eotapplication/vnd.ms-fontobject.sfntapplication/font-sfnt.xmltext/xml.pdfapplication/pdf.zipapplication/zip.gzapplication/x-gzip.appcachetext/cache-manifestapplication/octet-streamwww.httpshttpconnection refusedsend header failedsend payload failednot connectedconnection lostno streamno HTTP servertoo less ramTransfer-Encoding not supportedStream write errorread TimeoutUser-AgentAuthorization HTTP/1. Host: User-Agent: Connection: keep-aliveAccept-Encoding: identity;q=1,chunked;q=0.1,*;q=0 Authorization: ESP32HTTPClientBasic ;%a, %d %b %Y %H:%M:%Sexpires=max-age=domain=path=httponlysecureDateSet-Cookieidentity0j@O@@P@8j@@j@O@P@O@u@v@j@v@f@j@v@k@v@ȥ@f@@y@ y@v@u@= 0x3ff00000) && ((pin_name)) <= 0x3ff13FFC))/C:\Users\jsem\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.9/tools/sdk/esp32/include/hal/esp32/include/hal/gpio_ll.huart_intr_config(uart->num, &uart_intr)C:\Users\jsem\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.9\cores\esp32\esp32-hal-uart.cuart_flush_input(uart->num)uart_driver_install(uart_nr, rx_buffer_size, tx_buffer_size, 20, &(uart->uart_event_queue), 0)uart_param_config(uart_nr, &uart_config)uart_set_pin(uart_nr, txPin, rxPin, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE)uart_set_line_inverse(uart_nr, UART_SIGNAL_TXD_INV | UART_SIGNAL_RXD_INV),X` %K$ @8uartFlushTxOnlyuartBegingpio_ll_iomux_func_selABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/loopTask0123456789abcdefinfgpioE (%u) %s: %s(%d): %s GPIO number error"(Cannot use REG_WRITE for DPORT registers use DPORT_REG_WRITE)" && (!(((((0x3ff44000 + 0x0530) + (gpio_num * 4))) >= 0x3ff00000) && (((0x3ff44000 + 0x0530) + (gpio_num * 4))) <= 0x3ff13FFC))/IDF/components/hal/esp32/include/hal/gpio_ll.h"(Cannot use SET_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_MASK)" && (!((((GPIO_PIN_MUX_REG[gpio_num])) >= 0x3ff00000) && ((GPIO_PIN_MUX_REG[gpio_num])) <= 0x3ff13FFC))GPIO output gpio_num error"(Cannot use REG_SET_BIT for DPORT registers use DPORT_REG_SET_BIT)" && (!((((GPIO_PIN_MUX_REG[gpio_num])) >= 0x3ff00000) && ((GPIO_PIN_MUX_REG[gpio_num])) <= 0x3ff13FFC))GPIO interrupt type errorGPIO pull mode errorE (%u) %s: io_num=%d can only be input E (%u) %s: GPIO_PIN mask error E (%u) %s: GPIO can only be used as input mode io_reg != (intptr_t)NULL/IDF/components/driver/gpio.c"(Cannot use SET_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_MASK)" && (!((((GPIO_PIN_MUX_REG[gpio])) >= 0x3ff00000) && ((GPIO_PIN_MUX_REG[gpio])) <= 0x3ff13FFC))gpio_ll_iomux_ingpio_ll_iomux_func_selgpio_configgpio_od_disablegpio_od_enablegpio_ll_output_disablegpio_output_disablegpio_output_enablegpio_input_disablegpio_ll_input_enablegpio_input_enablegpio_set_directiongpio_set_pull_modegpio_set_levelgpio_intr_disablegpio_intr_enable_on_coregpio_intr_enablegpio_set_intr_typegpio_pulldown_disgpio_ll_pulldown_engpio_pulldown_engpio_pullup_disgpio_ll_pullup_engpio_pullup_enledcE (%u) %s: Calibrate CLK8M_CLK failed E (%u) %s: %s(%d): speed_mode argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): timer_select argument is invalid LEDC is not initializedE (%u) %s: %s(%d): RTC clock can only be used in low speed mode false/IDF/components/driver/ledc.cE (%u) %s: requested frequency and duty resolution can not be achieved, try reducing freq_hz or duty_resolution. div_param=%d E (%u) %s: %s(%d): timer_conf argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): Only low speed channel support RTC8M_CLK argument is invalid E (%u) %s: freq_hz=%u duty_resolution=%u E (%u) %s: invalid timer #%u E (%u) %s: %s(%d): ledc_channel argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): gpio_num argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): channel argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): hpoint argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): ledc_conf argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): intr_type argument is invalid E (%u) %s: %s(%d): timer_num argument is invalid ledc_get_freqledc_get_dutyledc_set_dutyledc_set_duty_with_hpointledc_update_dutyledc_channel_configgpio_ll_iomux_func_selledc_clk_cfg_to_global_clkledc_set_timer_divledc_timer_configledc_timer_rstledc_bind_channel_timerledc_timer_setperiph < PERIPH_MODULE_MAX/IDF/components/driver/periph_ctrl.cperiph_module_resetperiph_module_disableperiph_module_enableRTCIOE (%u) %s: %s(%d): RTCIO number error "(Cannot use SET_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_MASK)" && (!((((rtc_io_desc[rtcio_num].reg)) >= 0x3ff00000) && ((rtc_io_desc[rtcio_num].reg)) <= 0x3ff13FFC))/IDF/components/hal/esp32/include/hal/rtc_io_ll.h"(Cannot use CLEAR_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_CLEAR_PERI_REG_MASK)" && (!((((rtc_io_desc[rtcio_num].reg)) >= 0x3ff00000) && ((rtc_io_desc[rtcio_num].reg)) <= 0x3ff13FFC))rtcio_ll_pulldown_disablertc_gpio_pulldown_disrtcio_ll_pulldown_enablertc_gpio_pulldown_enrtcio_ll_pullup_disablertc_gpio_pullup_disrtcio_ll_pullup_enablertc_gpio_pullup_enrtc_gpio_deinitrtcio_ll_function_selectE (%u) %s: %s(%d): uart_num error E (%u) %s: %s(%d): data bit error E (%u) %s: %s(%d): stop bit error E (%u) %s: %s(%d): rx flow thresh error E (%u) %s: %s(%d): hw_flowctrl mode error E (%u) %s: %s(%d): uart driver error E (%u) %s: %s(%d): empty intr threshold error E (%u) %s: %s(%d): tx_io_num error E (%u) %s: %s(%d): rx_io_num error E (%u) %s: %s(%d): rts_io_num error E (%u) %s: %s(%d): cts_io_num error E (%u) %s: %s(%d): param null E (%u) %s: %s(%d): buffer null E (%u) %s: %s(%d): uart size error E (%u) %s: %s(%d): uart data null E (%u) %s: %s(%d): break_num error E (%u) %s: %s(%d): arg pointer is NULL E (%u) %s: rx_buffered_len error E (%u) %s: %s(%d): uart rx buffer length error E (%u) %s: %s(%d): uart tx buffer length error E (%u) %s: UART driver malloc error E (%u) %s: UART driver already installed xE (%u) %s: %s(%d): rx fifo full threshold value error E (%u) %s: call uart_driver_install API first E (%u) %s: tout_thresh = %d > maximum value = %d uart_set_rx_timeoutuart_set_rx_full_thresholduart_driver_deleteuart_driver_installuart_flush_inputuart_get_tx_buffer_free_sizeuart_get_buffered_data_lenuart_reenable_intr_maskuart_read_bytesuart_write_bytesuart_wait_tx_doneuart_intr_configuart_param_configgpio_ll_iomux_func_seluart_set_pinuart_isr_registeruart_enable_tx_intruart_pattern_queue_resetuart_disable_intr_maskuart_set_line_inverseuart_get_baudrateuart_set_baudrateuart_get_parityuart_set_parityuart_get_stop_bitsuart_set_stop_bitsuart_get_word_lengthuart_set_word_lengthesp_ota_opsE (%u) %s: not found otadata E (%u) %s: mmap otadata filed. Err=0x%8x phys_offs != SPI_FLASH_CACHE2PHYS_FAIL/IDF/components/app_update/esp_ota_ops.cit != NULLota_app_count < 16 && "must erase the partition before writing to it"start_from != NULLE (%u) %s: Rollback is not possible, do not have any suitable apps in slots E (%u) %s: Running firmware is factory esp_ota_get_next_update_partitionesp_ota_get_running_partitionesp_ota_get_app_partition_countboot_commE (%u) %s: mismatch chip ID, expected %d, found %d E (%u) %s: This chip is revision %d but the application is configured for minimum revision %d. Can't run. bootloader_mmapE (%u) %s: tried to bootloader_mmap twice E (%u) %s: spi_flash_mmap failed: 0x%x mosi_len <= 32/IDF/components/bootloader_support/src/bootloader_flash.cmiso_len <= 32miso_byte_num <= 4bootloader_flash_execute_command_commonesp_imageE (%u) %s: Checksum failed. Calculated 0x%x read 0x%x E (%u) %s: image at 0x%x has invalid magic byte (nothing flashed here?) E (%u) %s: image at 0x%x segment count %d exceeds max %d E (%u) %s: Image length %d doesn't fit in partition length %d E (%u) %s: bootloader_flash_read failed at 0x%08x E (%u) %s: invalid segment length 0x%x E (%u) %s: Segment %d load address 0x%08x, doesn't match data 0x%08x E (%u) %s: bootloader_mmap(0x%x, 0x%x) failed E (%u) %s: image offset has wrapped E (%u) %s: partition size 0x%x invalid, larger than 16MB Calculated hashE (%u) %s: Image hash failed - image is corrupt Expected hashhandle != NULL/IDF/components/bootloader_support/src/idf/bootloader_sha.cret == 0bootloader_sha256_finishbootloader_sha256_datapartitionE (%u) %s: No MD5 found in partition table E (%u) %s: Partition table MD5 mismatch E (%u) %s: load_partitions returned 0x%x /IDF/components/spi_flash/partition.citerator != NULLpartition != NULLesp_partition_mmapesp_partition_erase_rangeesp_partition_write_rawesp_partition_read_rawesp_partition_writeesp_partition_readesp_partition_verifyesp_partition_getesp_partition_nexts_mmap_page_refcnt[i] == 0 || (entry_pro == SOC_MMU_PAGE_IN_FLASH(pages[pageno]) && entry_app == SOC_MMU_PAGE_IN_FLASH(pages[pageno]) )/IDF/components/spi_flash/flash_mmap.cs_mmap_page_refcnt[i] > 00 && "invalid handle, or handle already unmapped"spi_flash_munmapspi_flash_mmap_pagesE (%u) %s: unexpected spi flash error code: 0x%x E (%u) %s: failed to get chip size len_remain < len/IDF/components/spi_flash/esp_flash_api.clen_remain < lengthE (%u) %s: flash encrypted write address must be 16 bytes aligned E (%u) %s: flash encrypted write length must be multiple of 16 bus_acquiredesp_flash_write_encryptedesp_flash_writeesp_flash_erase_regionspi_flashE (%u) %s: Detected size(%dk) smaller than the size in the binary image header(%dk). Probe failed. spi_flashchip_status == 0/IDF/components/spi_flash/spi_flash_os_func_app.cspi1_flash_os_check_yields_flash_op_mutex != NULL/IDF/components/spi_flash/cache_utils.cesp_task_stack_is_sane_cache_disabled()s_flash_op_cpu == -1other_cpuid == 1esp_ipc_call(other_cpuid, &spi_flash_op_block_func, (void *) other_cpuid)xPortGetCoreID() == cpuidcpuid == s_flash_op_cpu!(xTaskGetSchedulerState() == taskSCHEDULER_NOT_STARTED && cpuid != 0)spi_flash_enable_interrupts_caches_and_other_cpuspi_flash_disable_interrupts_caches_and_other_cpuspi_flash_init_locknvsfindItem(nsIndex, datatype, key, findPage, item)IDF/components/nvs_flash/src/nvs_storage.cppesp_err_t nvs::Storage::writeItem(uint8_t, nvs::ItemType, const char*, const void*, size_t)3@3@4@4@d4@4@4@P5@5@3@$5@3@D4@p@t5@ p@5@5@5@5@5@,p@8p@Dp@$6@mPageList.back().getSeqNumber(lastSeqNo)IDF/components/nvs_flash/src/nvs_pagemanager.cppesp_err_t nvs::PageManager::load(nvs::Partition*, uint32_t, uint32_t)pthreadE (%u) %s: Failed to allocate task args! E (%u) %s: Failed to allocate pthread data! E (%u) %s: Failed to create task! false && "Failed to lock threads list!"/IDF/components/pthread/pthread.cE (%u) %s: %s: not supported! false && "Failed to release mutex!"false && "Failed to unlock mutex!"pthread_mutex_unlockpthread_mutex_destroypthread_canceltls != NULL/IDF/components/pthread/pthread_local_storage.cpthread_local_storage_thread_deleted_callbackv4.4.4 Stack smashing protect failure! task_wdtE (%u) %s: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time: E (%u) %s: - %s (%s) E (%u) %s: %s E (%u) %s: CPU %d: %s E (%u) %s: Aborting. E (%u) %s: Print CPU %d (current core) backtrace E (%u) %s: Print CPU %d backtrace esp_intr_alloc(ETS_TG0_WDT_LEVEL_INTR_SOURCE, 0, task_wdt_isr, NULL, &twdt_config->intr_handle)IDF/components/esp_system/task_wdt.cesp_register_freertos_idle_hook_for_cpu(idle_hook_cb, i)esp_task_wdt_addesp_task_wdt_initcpu_startE (%u) %s: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support. E (%u) %s: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig rtc_clk_xtal_freq_get() != RTC_XTAL_FREQ_AUTO/IDF/components/esp_system/port/soc/esp32/clk.cesp_clk_init(hint & (~RST_REASON_MASK)) == 0/IDF/components/esp_system/port/soc/esp32/reset_reason.cesp_reset_reason_set_hint?? Backtrace::0x 0x%08X:0x%08X |<-CORRUPTED |<-CONTINUEScore_idpath_prefix, vfs->path_prefix_len) == 0/IDF/components/vfs/vfs.ctranslate_path/dev/uart/0/dev/console@@p@́@@@,@L@@@Ȃ@@@l@fd >=0 && fd < 3/IDF/components/vfs/vfs_uart.cs_ctx[fd]->peek_char == NONE/1/2fd >= 0 && fd < 3uart_writeuart_return_charuart_readuart_closeuart_fstatuart_fcntluart_fsync@\@T@ȍ@@4@@@|@@@@4@@?8?\?ETH_EVENTesp_netif_handlersE (%u) %s: %s %d %s ret=0x%X connected action: dhcpc failedesp_event_send_internal in esp_netif_action_connectedE (%u) %s: invalid static ip esp_netif_action_connecteds_list_lock/IDF/components/esp_netif/esp_netif_objects.cs_esp_netif_counter > 0esp_netif_objectsE (%u) %s: Failed to lock esp-netif list with %d esp_netif_remove_from_listesp_netif_list_unlockIP_EVENTOT_DEFopenthreadSLP_DEFslipPPP_DEFpppETH_DEFethWIFI_AP_DEFWIFI_STA_DEFsta@?7@? B? C@?P@?desp_netif_lwipE (%u) %s: dhcps cb: failed to post IP_EVENT_AP_STAIPASSIGNED (%x) espressifE (%u) %s: set ip info: failed to post got ip event (%x) E (%u) %s: Cannot start esp_netif: esp_netif must not be null E (%u) %s: Cannot start esp_netif: Missing mandatory configuration: esp_netif->driver_transmit: %p, esp_netif->driver_handle:%p, esp_netif->lwip_input_fn: %p, esp_netif->lwip_init_fn:%p esp_netif_config_sanity_check(esp_netif)IDF/components/esp_netif/lwip/esp_netif_lwip.cPPPE (%u) %s: %s not supported, please enable it in lwIP component configuration esp_netif_lwip_add(esp_netif)E (%u) %s: dhcp client start failed E (%u) %s: dhcpc cb: failed to post got ip event (%x) E (%u) %s: dhcp client stop called with NULL api E (%u) %s: ip lost timer: failed to post lost ip event (%x) E (%u) %s: esp netif api sync sem init fail E (%u) %s: esp netif api lock sem init fail E (%u) %s: %s: Failed to configure netif with config=%p (config or if_key is NULL or duplicate key) E (%u) %s: Failed to allocate %d bytes (fee heap size %d) SLIPE (%u) %s: Initial configuration of esp_netif failed with %d E (%u) %s: Post-attach callback of driver(%p) failed with %d esp_netif_start_apiesp_netif_newT?@>@p?@>@sys_evt p@? E (%u) %s: alloc for new id node failed anyE (%u) %s: alloc mem for new base node failed E (%u) %s: event_loop_args was NULL E (%u) %s: event_loop was NULL E (%u) %s: alloc for event loop failed E (%u) %s: create event loop queue failed E (%u) %s: create event loop mutex failed E (%u) %s: create task for loop failed event_loop/IDF/components/esp_event/esp_event.cE (%u) %s: suspended task for loop %p event_handlerE (%u) %s: registering to any event base with specific id unsupported E (%u) %s: alloc for new loop node failed handler_ctxE (%u) %s: unregistering to any event base with specific id unsupported esp_event_post_toesp_event_handler_unregister_with_internalesp_event_handler_register_with_internalesp_event_loop_runevent_sendE (%u) %s: invalid wifi event id %d E (%u) %s: invalid ip event id %d E (%u) %s: invalid event base %s l@@Ԭ@@@@T@4@@@@`@@@t@@@ԭ@ @4@@@@@Hv@EAP deinitPairwise key expansion(size_t) (pos - rsn_ie) <= rsn_ie_len/IDF/components/wpa_supplicant/src/rsn_supp/wpa_ie.c(size_t) (pos - wpa_ie) <= wpa_ie_lenwpa_gen_wpa_ie_wpawpa_gen_wpa_ie_rsnPMK Namepmksa_timeout_timersmartconfigE (%u) %s: Send smartconfig ACK error: %d SC_EVENTE (%u) %s: Creat udp socket failed E (%u) %s: setsockopt SO_BROADCAST failed E (%u) %s: setsockopt SO_REUSEADDR failed E (%u) %s: socket bind failed E (%u) %s: Cellphone IP address is NULL E (%u) %s: ACK parameter malloc fail sc_ack_send_taskE (%u) %s: Create sending smartconfig ACK task fail meshESPNOWwifi_initE (%u) %s: Wi-Fi not stop E (%u) %s: Failed to deinit Wi-Fi driver (0x%x) E (%u) %s: Failed to init supplicant (0x%x) E (%u) %s: Failed to deinit Wi-Fi (0x%x) WIFI_EVENTwifi_init_defaultE (%u) %s: esp_wifi_get_mac failed with %d E (%u) %s: esp_wifi_register_if_rxcb for if=%p failed with %d E (%u) %s: netstack cb reg failed with %d E (%u) %s: Failed to create wifi interface handle /IDF/components/esp_wifi/src/wifi_default.cesp_netif_create_default_wifi_staesp_netif_create_default_wifi_apwifi_netifE (%u) %s: No memory to create a wifi interface handle E (%u) %s: Invalid argument: supplied netif=%p does not equal to interface netif=%p E (%u) %s: Unknown wifi interface id if=%d E (%u) %s: esp_wifi_internal_reg_rxcb for if=%d failed with %d fromaddr != NULLIDF/components/lwip/lwip/src/api/sockets.cfromlen != NULLsock->fd_used != 0no socket giventhis should be checked internallyinvalid copylen, len would underflowinvalid copylenunknown eventUnknown socket optionselect_cb->prev == NULLselect_cb->prev != NULLsockets[i].select_waiting == 0sock->fd_used > 0buf != NULLsock != NULLnready >= 0sock->select_waiting > 0arg != NULLUnhandled netconn type in SO_BINDTODEVICEInvalid netif indexnewconn != NULLinvalid socket indexsock->lastdata == NULLlwip_setsockopt_impllwip_setsockopt_callbacklwip_sockopt_to_ipoptlwip_getsockopt_callbacklwip_unlink_select_cbsock_inc_used_lockedlwip_selectevent_callbacklwip_recvfrom_udp_rawlwip_sock_make_addrlwip_recv_tcplwip_closedone_socketfree_socket_lockedalloc_socketsock_inc_usedlwip_accepttcpip_thread: invalid messageIDF/components/lwip/lwip/src/api/tcpip.cInvalid mboxsemaphore not initializedfailed to create tcpip_thread mboxtiTtcpip_thread_handle_msgtcpip_threadtcpip_inittcpip_api_calltcpip_send_msg_wait_semtcpip_try_callbacktcpip_callbacktcpip_inpktinvalid responseIDF/components/lwip/lwip/src/core/dns.cdns server out of arrayarray index out of boundsunknown dns_table entry state:localhostdns_senddns_call_founddns_check_entry.malloc() must return aligned memoryIDF/components/lwip/lwip/src/core/mem.crmem != NULLrmem == MEM_ALIGN(rmem)mem_freemem_mallocmemp_malloc: memp properly alignedIDF/components/lwip/lwip/src/core/memp.cmemp_free: mem properly aligneddo_memp_free_pooldo_memp_malloc_pool@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@? @@$ LPHnetif_poll: invalid netifIDF/components/lwip/lwip/src/core/netif.cbogus pbuf: len != tot_len but next == NULL!netif->loop_cnt_current underflowshould not be null since first != last!netif_loopif_init: invalid netifnetif_issue_reports: invalid netifinvalid pointernetif already addedtoo many netifs, max. supported number is 255netif_loop_output: invalid netifnetif_loop_output: invalid pbufif first != NULL, last must also be != NULLnetif != NULLinvalid indexnetif_ip6_addr_set: invalid netifnetif_ip6_addr_set: invalid addr6netif_get_ip6_addr_match: invalid netifnetif_get_ip6_addr_match: invalid ip6addrnetif_get_ip6_addr_matchnetif_ip6_addr_set_statenetif_ip6_addr_set_partsnetif_ip6_addr_setnetif_pollnetif_loop_outputnetif_issue_reportsnetif_do_set_ipaddrnetif_addnetif_loopif_initIDF/components/lwip/lwip/src/core/pbuf.cinvalid pbuf_typepbuf_free: p->ref > 0pc->custom_free_function != NULLinvalid pbuf typePBUF_POOL_BUFSIZE must be bigger than MEM_ALIGNMENTpbuf_alloc: erroneous typepbuf_realloc: p != NULLpbuf_realloc: q != NULLmem_trim returned q == NULLpbuf ref overflowp->tot_len == p->len (of last pbuf in chain)offset_to <= p_to->lenoffset_from <= p_from->lenpbuf_take: invalid pbufdid not copy all datacheck pbuf_skip resultpbuf_copy failedpbuf_clonepbuf_take_atpbuf_takepbuf_copy_partial_pbufpbuf_catpbuf_refpbuf_freepbuf_remove_headerpbuf_add_header_implpbuf_reallocpbuf_alloc_referencepbuf_allocraw pcb recv callback altered pbuf payload pointer without eating packetIDF/components/lwip/lwip/src/core/raw.cCan't restore header we just removed!Checksum must fit into first pbufraw_sendto_if_srcraw_inputtcp_free: LISTENIDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp.cpcb != NULLaccepts_pending != 0pcb->state == LISTEN (called for wrong pcb?)tcp_update_rcv_ann_wnd: invalid pcbnew_rcv_ann_wnd <= 0xffffdon't call tcp_recved for listen-pcbstcp_seg_copy: invalid seginvalid socket state for recv callbackinvalid socket state for sent callbackinvalid socket state for err callbackinvalid socket state for polltcp_next_iss: invalid pcbtcp_eff_send_mss_netif: invalid dst_iptcp_pcb_remove: invalid pcbtcp_pcb_remove: invalid pcblistunsent segments leakingunacked segments leakingooseq segments leakingdon't call tcp_abort/tcp_abandon for listen-pcbstcp_accept_null: invalid pcbtcp_netif_ip_addr_changed_pcblist: invalid old_addrtcp_close_shutdown: invalid pcbpcb->flags & TF_RXCLOSEDtcp_free_listen: !LISTENtcp_slowtmr: active pcb->state != CLOSED tcp_slowtmr: active pcb->state != LISTEN tcp_slowtmr: active pcb->state != TIME-WAIT tcp_slowtimr: persist ticking with in-flight datatcp_slowtimr: persist ticking with empty send buffertcp_slowtmr: middle tcp != tcp_active_pcbstcp_slowtmr: first pcb == tcp_active_pcbstcp_slowtmr: TIME-WAIT pcb->state == TIME-WAITtcp_slowtmr: middle tcp != tcp_tw_pcbstcp_slowtmr: first pcb == tcp_tw_pcbstcp_netif_ip_addr_changed_pcblisttcp_eff_send_mss_netiftcp_next_isstcp_pcb_removetcp_polltcp_errtcp_senttcp_recvtcp_seg_copytcp_slowtmrtcp_recvedtcp_update_rcv_ann_wndtcp_accept_nulltcp_listen_with_backlog_and_errtcp_abandontcp_close_shutdown_fintcp_free_listentcp_close_shutdowntcp_backlog_acceptedtcp_backlog_delayedtcp_free(~?~?~?$~? 0`xtcp_oos_insert_segment: invalid csegIDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp_in.ctcp_parseopt: invalid pcbtcp_input_delayed_close: invalid pcbpcb->snd_queuelen >= pbuf_clen(next->p)tcp_receive: valid queue lengthtcp_receive: invalid pcbtcp_receive: wrong stateinseg.p != NULLinsane offset!pbuf too short!tcp_receive: segment not trimmed correctly to rcv_wnd tcp_receive: segment not trimmed correctly to ooseq queue tcp_receive: tcplen > rcv_wnd tcp_receive: ooseq tcplen > rcv_wnd tcp_input: invalid pbufp->next != NULLp->len == 0p->tot_len == p->next->tot_lentcp_input: active pcb->state != CLOSEDtcp_input: active pcb->state != TIME-WAITtcp_input: active pcb->state != LISTENtcp_input: pcb->next != pcb (before cache)tcp_input: pcb->next != pcb (after cache)tcp_input: TIME-WAIT pcb->state == TIME-WAITtcp_input: pcb->state != CLOSEDpcb->snd_queuelen > 0no segment to freepcb->listener->accept != NULLpcb->refused_data == NULLtcp_input_delayed_closetcp_oos_insert_segmenttcp_free_acked_segmentstcp_receivetcp_processtcp_parseopttcp_inputtcp_create_segment: invalid pcbIDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp_out.ctcp_create_segment: invalid pbufp->tot_len >= optlencheck that first pbuf can hold struct tcp_hdrtcp_output_control_segment: invalid pbuftcp_output_segment_busy: invalid segtcp_output_alloc_header: invalid pcbtcp_output_fill_options: invalid pbuftcp_write: pbufs on queue => at least one queue non-emptytcp_write: no pbufs on queue => both queues emptymss_local is too smallinconsistent oversize vs. spaceinconsistent oversize vs. lenunsent_oversize mismatch (pcb->unsent is NULL)need unchained pbufprev_seg != NULLtcp_write: valid queue lengthtcp_split_unsent_seg: invalid pcbCan't split segment into length 0split <= mssuseg->len > 0tcp_enqueue_flags: need either TCP_SYN or TCP_FIN in flags (programmer violates API)tcp_enqueue_flags: invalid pcbtcp_enqueue_flags: check that first pbuf can hold optlenseg->tcphdr not alignedtcp_enqueue_flags: invalid segment lengthtcp_enqueue_flags: invalid queue lengthtcp_send_fin: invalid pcbtcp_rexmit_rto_prepare: invalid pcbtcp_rexmit: invalid pcbtcp_rexmit_fast: invalid pcbtcp_rst: invalid local_iptcp_rst: invalid remote_iptcp_send_empty_ack: invalid pcbtcp_output: invalid pcbdon't call tcp_output for listen-pcbsRST not expected here!options not filledtcp_rexmit_rto_commit: invalid pcbtcp_rexmit_rto: invalid pcbtcp_keepalive: invalid pcbtcp_zero_window_probe: invalid pcbtcp_zero_window_probetcp_keepalivetcp_output_alloc_headertcp_send_empty_acktcp_output_control_segmenttcp_output_fill_optionstcp_output_alloc_header_commontcp_rsttcp_rexmit_fasttcp_rexmittcp_rexmit_rtotcp_rexmit_rto_committcp_rexmit_rto_preparetcp_output_segment_busytcp_output_segmenttcp_outputtcp_enqueue_flagstcp_send_fintcp_split_unsent_segtcp_create_segmenttcp_pbuf_prealloctcp_write_checkstcp_writesys_timeout: timeout != NULL, pool MEMP_SYS_TIMEOUT is emptyIDF/components/lwip/lwip/src/core/timeouts.cTimeout time too long, max is LWIP_UINT32_MAX/4 msecssys_timeoutsys_timeout_absk@@`@H@J@P-@udp_input_local_match: invalid pcbIDF/components/lwip/lwip/src/core/udp.cudp_input_local_match: invalid netifudp_input: invalid pbufudp_input: invalid netifpbuf_remove_header failed check that first pbuf can hold struct udp_hdrudp_sendto_if_srcudp_input_local_matchudp_inputdhcp_option_short: options_out_len + 2 <= DHCP_OPTIONS_LENIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/dhcp.cdhcp_option: options_out_len + 2 + option_len <= DHCP_OPTIONS_LENdhcp_option_byte: options_out_len < DHCP_OPTIONS_LENdhcp_option_long: options_out_len + 4 <= DHCP_OPTIONS_LENdhcp_pcb_refcount(): refcount errordhcp_inc_pcb_refcount(): memory leakdhcp_create_msg: check that first pbuf can hold struct dhcp_msgDHCP: hostname is too long!invalid server address typecheck decode_idxdhcp != NULLnetif already has a struct dhcp setinvalid dhcp->statedhcp_network_changeddhcp_parse_replydhcp_recvdhcp_inc_pcb_refcountdhcp_dec_pcb_refcountdhcp_cleanupdhcp_set_structdhcp_option_longdhcp_option_hostnamedhcp_option_bytedhcp_optiondhcp_option_shortdhcp_create_msg*r->p != NULLIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/etharp.carp_table[i].q == NULLarp_table[i].state == ETHARP_STATE_EMPTYcheck that first pbuf can hold struct etharp_hdrnetif->hwaddr_len must be the same as ETH_HWADDR_LEN for etharp!ipaddr != NULLeth_ret != NULLnetif->hwaddr_len == ETH_HWADDR_LENarp_table[arp_idx].state >= ETHARP_STATE_STABLEtype overflowno packet queues allowed!etharp_queryetharp_output_to_arp_indexetharp_outputetharp_rawetharp_update_arp_entryetharp_find_entryfree_etharp_qicmp_input: moving r->payload to icmp header failed IDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/icmp.cicmp_input: restoring original p->payload failed check that first pbuf can hold icmp messageicmp_send_responseicmp_inputigmp_send: check that first pbuf can hold struct igmp_msgIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/igmp.cigmp_lookup_group: first group must be allsystemsigmp_lookup_group: all except first group must not be allsystemsigmp_sendigmp_lookup_groupp->ref == 1IDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/ip4.ccheck that first pbuf can hold struct ip_hdrip4_output_if_opt_srcIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/ip4_addr.cip4addr_atonthis needs a pbuf in one piece!IDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv4/ip4_frag.cip4_fragcheck that first pbuf can hold icmp6 headerIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv6/icmp6.cicmpv6 packet not a direct responseicmp6_send_response_with_addrs_and_netificmp6_send_responseIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv6/ip6.ccheck that first pbuf can hold struct ip6_hdrip6_output_if_srcp->tot_len >= IP6_HLENIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv6/ip6_frag.cip6_fragIDF/components/lwip/lwip/src/core/ipv6/nd6.cq->p != NULLbad valid lifetimeselected router must have a neighbor entrynd6_get_next_hop_entrynd6_find_routend6_free_qnd6_process_autoconfig_prefixnetif->hwaddr_len must be 6 for ethernet_output!IDF/components/lwip/lwip/src/netif/ethernet.cethernet_outputfailed to take the mutexIDF/components/lwip/port/esp32/freertos/sys_arch.cfailed to give the mutexinitial_count invalid (neither 0 nor 1)sys_sem_new: initial give failedsys_sem_signal: sane return valuetaking semaphore failedmbox post failedmbox fetch failedmbox quence not emptylwip_archE (%u) %s: sys_init: failed to init lwip protect mutex E (%u) %s: thread_sem_init: out of memory sys_mbox_freesys_arch_mbox_tryfetchsys_arch_mbox_fetchsys_mbox_postsys_arch_sem_waitsys_sem_signalsys_sem_newsys_mutex_unlocksys_mutex_lockdhcp_stateIDF/components/lwip/port/esp32/netif/wlanif.cwlanif_initesp_vfs_register_fd_range(&vfs, NULL, LWIP_SOCKET_OFFSET, MAX_FDS)IDF/components/lwip/port/esp32/vfs_lwip.cesp_vfs_lwip_sockets_registerdhcps_start(): could not obtain pcbdhcps_stop: apnetif == NULLpre != NULL && pre->pnext != NULL/IDF/components/lwip/apps/dhcpserver/dhcpserver.ckill_oldest_dhcps_poolcScfreeing conn without freeing pcbIDF/components/lwip/lwip/src/api/api_lib.cconn has no recvmboxconn->acceptmbox shouldn't existdo_write failed to write all bytesnetconn_write_vectors_partlynetconn_recv_datanetconn_new_with_proto_and_callbackrecv_udp must have a pcb argumentIDF/components/lwip/lwip/src/api/api_msg.crecv_udp must have an argumentrecv_udp: recv for wrong pcb!conn->state == NETCONN_CONNECT(conn->current_msg != NULL) || conn->in_non_blocking_connectblocking connect state errorinvalid connthis is for tcp netconns onlyconn must be in state NETCONN_CLOSEpcb already closedClosing a listen pcb may not fail!recv_tcp must have a pcb argumentrecv_tcp must have an argumenterr != ERR_OK unhandledrecv_tcp: recv for wrong pcb!unhandled errorinavlid op_completed_semconn->current_msg == NULLconn->pcb.tcp != NULLconn->current_msg->msg.w.offset < conn->current_msg->msg.w.lenconn->current_msg->msg.w.vector_cnt > 0lwip_netconn_do_writemore: invalid length!err != NULLnetconn_alloc: undefined netconn_typePCB must be deallocated outside this functionrecvmbox must be deallocated before calling this functionacceptmbox must be deallocated before calling this functionnetconn marked closedexpect newpcb == NULL or err == ERR_OKnetconn state errormsg->conn->current_msg != NULLalready writing or closingmsg->msg.w.len != 0invalid netconn_typemsg->msg.sd.shut == NETCONN_SHUT_RDlwip_netconn_do_closelwip_netconn_do_getaddrlwip_netconn_do_writeaccept_functionlwip_netconn_do_listenlwip_netconn_do_connectedlwip_netconn_do_delconnnetconn_drainnetconn_freenetconn_allocrecv_tcpsent_tcplwip_netconn_do_close_internallwip_netconn_do_writemorepoll_tcplwip_netconn_err_to_msgerr_tcprecv_udplwip_netconn_is_err_msg i vw pxqhcheck that first pbuf can hold sizeIDF/components/lwip/lwip/src/api/netbuf.cnetbuf_alloci == 0 || s_log_cache[(i - 1) / 2].generation < s_log_cache[i].generation/IDF/components/log/log.cget_cached_log_levelesp_log_level_setesp_ptr_in_diram_dram((void *)dstart)/IDF/components/heap/heap_caps.cesp_ptr_in_diram_dram((void *)dend)(dstart & 3) == 0(dend & 3) == 0heap != NULL && "free() target pointer is outside heap areas"heap != NULL && "realloc() pointer is outside heap areas"old_size > 0heap_caps_callocheap_caps_reallocheap_caps_freeheap_caps_realloc_baseheap_caps_realloc_defaultheap_caps_malloc_defaultdram_alloc_to_iram_addrheap_caps_mallocheap_size <= HEAP_SIZE_MAX/IDF/components/heap/heap_caps_init.cheap_idx <= num_heapsheap_idx == num_heapsSLIST_EMPTY(®istered_heaps)heaps_array != NULLheap_caps_initregister_heapreserved[i].start <= reserved[i].end/IDF/components/heap/port/memory_layout_utils.creserved[i + 1].start > reserved[i].startmemory_layoutE (%u) %s: SOC_RESERVE_MEMORY_REGION region range 0x%08x - 0x%08x overlaps with 0x%08x - 0x%08x s_prepare_reserved_regions,?@? ??? ? @? `? ? ? ? ? ? ? @? `? ? ? ? ? ?@ @@?@ @? @? @?@@ @?@ @@@@ @ @@ `@ @ @ @ @ @ @ @ @ ` @ @ @ @ @ D/IRAMPID2IRAMPID3IRAMPID4IRAMPID5IRAMPID6IRAMPID7IRAMPID2DRAMPID3DRAMPID4DRAMPID5DRAMPID6DRAMPID7DRAMSPIRAMRTCRAM A? @ A? B A?G A?P A? Y A?@b A?k A? t A? } A? A? A?@ A? A? A? A? A?D??@??H?l?`?d?h?T?X?\?4?8?0? 5@???A@CBA@CBDEFD6P?"  "*#b j r z $result == core_id || result == SPINLOCK_FREE/IDF/components/esp_hw_support/include/soc/spinlock.h(result == SPINLOCK_FREE) == (lock->count == 0)lock->count < 0xFFcore_id == lock->ownerlock->count < 0x100spinlock_releasespinlock_acquire/IDF/components/esp_hw_support/hw_random.cesp_fill_random!((vd->flags&VECDESC_FL_SHARED)&&(vd->flags&VECDESC_FL_NONSHARED))/IDF/components/esp_hw_support/intr_alloc.csvd != NULLsvdesp_intr_disableesp_intr_freeis_vect_desc_usablefind_desc_for_sourcesystem_apiE (%u) %s: Base MAC address is NULL E (%u) %s: Base MAC must be a unicast MAC (size_bits % 8) == 0/IDF/components/esp_hw_support/mac_addr.cE (%u) %s: Base MAC address from BLK0 of EFUSE CRC error, efuse_crc = 0x%02x; calc_crc = 0x%02x E (%u) %s: mac address param is NULL E (%u) %s: mac type is incorrect esp_efuse_mac_get_defaultslowclk_cycles < 32767/IDF/components/esp_hw_support/port/esp32/rtc_time.crtc_timeE (%u) %s: slowclk_cycles value too large, possible overflow E (%u) %s: rtc_time_get() 32kHz xtal has been stopped E (%u) %s: 32kHz xtal has been stopped rtc_clk_cal_internalspiramE (%u) %s: SPI RAM not initialized E (%u) %s: SPI SRAM memory test fail. %d/%d writes failed, first @ %X "(Cannot use READ_PERI_REG for DPORT registers use DPORT_READ_PERI_REG)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x80) + (idx << 2))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x80) + (idx << 2))) <= 0x3ff13FFC))/IDF/components/esp_hw_support/port/esp32/spiram_psram.c"(Cannot use CLEAR_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_CLEAR_PERI_REG_MASK)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x38))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x38))) <= 0x3ff13FFC))"(Cannot use CLEAR_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_CLEAR_PERI_REG_MASK)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x34))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x34))) <= 0x3ff13FFC))"(Cannot use CLEAR_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_CLEAR_PERI_REG_MASK)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x8))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x8))) <= 0x3ff13FFC))"(Cannot use WRITE_PERI_REG for DPORT registers use DPORT_WRITE_PERI_REG)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x20))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x20))) <= 0x3ff13FFC))psramE (%u) %s: VDDSDIO is not 1.8V E (%u) %s: This chip is ESP32-PICO-V3. It does not support PSRAM (disable it in Kconfig) E (%u) %s: VDDSDIO is not 3.3V E (%u) %s: Not a valid or known package id: %d mode < PSRAM_CACHE_MAX && "we don't support any other mode for now.""(Cannot use SET_PERI_REG_BITS for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_BITS)" && (!((((GPIO_PIN_MUX_REG[psram_io->flash_clk_io])) >= 0x3ff00000) && ((GPIO_PIN_MUX_REG[psram_io->flash_clk_io])) <= 0x3ff13FFC))"(Cannot use SET_PERI_REG_BITS for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_BITS)" && (!((((GPIO_PIN_MUX_REG[psram_io->psram_clk_io])) >= 0x3ff00000) && ((GPIO_PIN_MUX_REG[psram_io->psram_clk_io])) <= 0x3ff13FFC))E (%u) %s: PSRAM ID read error: 0x%08x "(Cannot use SET_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_MASK)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x1C))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x1C))) <= 0x3ff13FFC))"(Cannot use SET_PERI_REG_BITS for DPORT registers use DPORT_SET_PERI_REG_BITS)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x14))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x14))) <= 0x3ff13FFC))"(Cannot use CLEAR_PERI_REG_MASK for DPORT registers use DPORT_CLEAR_PERI_REG_MASK)" && (!((((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x1C))) >= 0x3ff00000) && ((((0x3ff42000 + (((spi_num)>1) ? (((spi_num)* 0x1000) + 0x20000) : (((~(spi_num)) & 1)* 0x1000 ))) + 0x1C))) <= 0x3ff13FFC))psram_cmd_recv_startgpio_ll_iomux_func_selpsram_gpio_configpsram_enablepsram_spi_initpsram_set_cs_timingUnhandled interrupt %d on cpu %d! ERRORESP_FAILESP_ERR_NO_MEMESP_ERR_INVALID_ARGESP_ERR_INVALID_STATEESP_ERR_INVALID_SIZEESP_ERR_NOT_FOUNDESP_ERR_NOT_SUPPORTEDESP_ERR_TIMEOUTESP_ERR_INVALID_RESPONSEESP_ERR_INVALID_CRCESP_ERR_INVALID_VERSIONESP_ERR_INVALID_MACESP_ERR_NOT_FINISHEDESP_ERR_NVS_BASEESP_ERR_NVS_NOT_INITIALIZEDESP_ERR_NVS_NOT_FOUNDESP_ERR_NVS_TYPE_MISMATCHESP_ERR_NVS_READ_ONLYESP_ERR_NVS_NOT_ENOUGH_SPACEESP_ERR_NVS_INVALID_NAMEESP_ERR_NVS_INVALID_HANDLEESP_ERR_NVS_REMOVE_FAILEDESP_ERR_NVS_KEY_TOO_LONGESP_ERR_NVS_PAGE_FULLESP_ERR_NVS_INVALID_STATEESP_ERR_NVS_INVALID_LENGTHESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGESESP_ERR_NVS_VALUE_TOO_LONGESP_ERR_NVS_PART_NOT_FOUNDESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUNDESP_ERR_NVS_XTS_ENCR_FAILEDESP_ERR_NVS_XTS_DECR_FAILEDESP_ERR_NVS_XTS_CFG_FAILEDESP_ERR_NVS_XTS_CFG_NOT_FOUNDESP_ERR_NVS_ENCR_NOT_SUPPORTEDESP_ERR_NVS_KEYS_NOT_INITIALIZEDESP_ERR_NVS_CORRUPT_KEY_PARTESP_ERR_NVS_CONTENT_DIFFERSESP_ERR_NVS_WRONG_ENCRYPTIONESP_ERR_ULP_BASEESP_ERR_ULP_SIZE_TOO_BIGESP_ERR_ULP_INVALID_LOAD_ADDRESP_ERR_ULP_DUPLICATE_LABELESP_ERR_ULP_UNDEFINED_LABELESP_ERR_ULP_BRANCH_OUT_OF_RANGEESP_ERR_OTA_BASEESP_ERR_OTA_PARTITION_CONFLICTESP_ERR_OTA_SELECT_INFO_INVALIDESP_ERR_OTA_VALIDATE_FAILEDESP_ERR_OTA_SMALL_SEC_VERESP_ERR_OTA_ROLLBACK_FAILEDESP_ERR_OTA_ROLLBACK_INVALID_STATEESP_ERR_EFUSEESP_OK_EFUSE_CNTESP_ERR_EFUSE_CNT_IS_FULLESP_ERR_EFUSE_REPEATED_PROGESP_ERR_CODINGESP_ERR_NOT_ENOUGH_UNUSED_KEY_BLOCKSESP_ERR_DAMAGED_READINGESP_ERR_IMAGE_BASEESP_ERR_IMAGE_FLASH_FAILESP_ERR_IMAGE_INVALIDESP_ERR_WIFI_BASEESP_ERR_WIFI_NOT_STARTEDESP_ERR_WIFI_NOT_STOPPEDESP_ERR_WIFI_IFESP_ERR_WIFI_MODEESP_ERR_WIFI_STATEESP_ERR_WIFI_CONNESP_ERR_WIFI_NVSESP_ERR_WIFI_MACESP_ERR_WIFI_SSIDESP_ERR_WIFI_PASSWORDESP_ERR_WIFI_TIMEOUTESP_ERR_WIFI_WAKE_FAILESP_ERR_WIFI_WOULD_BLOCKESP_ERR_WIFI_NOT_CONNECTESP_ERR_WIFI_POSTESP_ERR_WIFI_INIT_STATEESP_ERR_WIFI_STOP_STATEESP_ERR_WIFI_NOT_ASSOCESP_ERR_WIFI_TX_DISALLOWESP_ERR_WIFI_REGISTRARESP_ERR_WIFI_WPS_TYPEESP_ERR_WIFI_WPS_SMESP_ERR_ESPNOW_BASEESP_ERR_ESPNOW_NOT_INITESP_ERR_ESPNOW_ARGESP_ERR_ESPNOW_NO_MEMESP_ERR_ESPNOW_FULLESP_ERR_ESPNOW_NOT_FOUNDESP_ERR_ESPNOW_INTERNALESP_ERR_ESPNOW_EXISTESP_ERR_ESPNOW_IFESP_ERR_DPP_FAILUREESP_ERR_DPP_TX_FAILUREESP_ERR_DPP_INVALID_ATTRESP_ERR_MESH_BASEESP_ERR_MESH_WIFI_NOT_STARTESP_ERR_MESH_NOT_INITESP_ERR_MESH_NOT_CONFIGESP_ERR_MESH_NOT_STARTESP_ERR_MESH_NOT_SUPPORTESP_ERR_MESH_NOT_ALLOWEDESP_ERR_MESH_NO_MEMORYESP_ERR_MESH_ARGUMENTESP_ERR_MESH_EXCEED_MTUESP_ERR_MESH_TIMEOUTESP_ERR_MESH_DISCONNECTEDESP_ERR_MESH_QUEUE_FAILESP_ERR_MESH_QUEUE_FULLESP_ERR_MESH_NO_PARENT_FOUNDESP_ERR_MESH_NO_ROUTE_FOUNDESP_ERR_MESH_OPTION_NULLESP_ERR_MESH_OPTION_UNKNOWNESP_ERR_MESH_XON_NO_WINDOWESP_ERR_MESH_INTERFACEESP_ERR_MESH_DISCARD_DUPLICATEESP_ERR_MESH_DISCARDESP_ERR_MESH_VOTINGESP_ERR_MESH_XMITESP_ERR_MESH_QUEUE_READESP_ERR_MESH_PSESP_ERR_MESH_RECV_RELEASEESP_ERR_ESP_NETIF_BASEESP_ERR_ESP_NETIF_INVALID_PARAMSESP_ERR_ESP_NETIF_IF_NOT_READYESP_ERR_ESP_NETIF_DHCPC_START_FAILEDESP_ERR_ESP_NETIF_DHCP_ALREADY_STARTEDESP_ERR_ESP_NETIF_DHCP_ALREADY_STOPPEDESP_ERR_ESP_NETIF_NO_MEMESP_ERR_ESP_NETIF_DHCP_NOT_STOPPEDESP_ERR_ESP_NETIF_DRIVER_ATTACH_FAILEDESP_ERR_ESP_NETIF_INIT_FAILEDESP_ERR_ESP_NETIF_DNS_NOT_CONFIGUREDESP_ERR_ESP_NETIF_MLD6_FAILEDESP_ERR_ESP_NETIF_IP6_ADDR_FAILEDESP_ERR_FLASH_BASEESP_ERR_FLASH_OP_FAILESP_ERR_FLASH_OP_TIMEOUTESP_ERR_FLASH_NOT_INITIALISEDESP_ERR_FLASH_UNSUPPORTED_HOSTESP_ERR_FLASH_UNSUPPORTED_CHIPESP_ERR_FLASH_PROTECTEDESP_ERR_HTTP_BASEESP_ERR_HTTP_MAX_REDIRECTESP_ERR_HTTP_CONNECTESP_ERR_HTTP_WRITE_DATAESP_ERR_HTTP_FETCH_HEADERESP_ERR_HTTP_INVALID_TRANSPORTESP_ERR_HTTP_CONNECTINGESP_ERR_HTTP_EAGAINESP_ERR_HTTP_CONNECTION_CLOSEDESP_ERR_ESP_TLS_BASEESP_ERR_ESP_TLS_CANNOT_RESOLVE_HOSTNAMEESP_ERR_ESP_TLS_CANNOT_CREATE_SOCKETESP_ERR_ESP_TLS_UNSUPPORTED_PROTOCOL_FAMILYESP_ERR_ESP_TLS_FAILED_CONNECT_TO_HOSTESP_ERR_ESP_TLS_SOCKET_SETOPT_FAILEDESP_ERR_ESP_TLS_CONNECTION_TIMEOUTESP_ERR_ESP_TLS_SE_FAILEDESP_ERR_ESP_TLS_TCP_CLOSED_FINESP_ERR_MBEDTLS_CERT_PARTLY_OKESP_ERR_MBEDTLS_CTR_DRBG_SEED_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_SET_HOSTNAME_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_CONFIG_DEFAULTS_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_CONF_ALPN_PROTOCOLS_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_X509_CRT_PARSE_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_CONF_OWN_CERT_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_SETUP_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_WRITE_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_PK_PARSE_KEY_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_HANDSHAKE_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_CONF_PSK_FAILEDESP_ERR_MBEDTLS_SSL_TICKET_SETUP_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_SSL_SET_HOSTNAME_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_SSL_CONF_ALPN_PROTOCOLS_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_CERT_VERIFY_SETUP_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_KEY_VERIFY_SETUP_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_SSL_HANDSHAKE_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_CTX_SETUP_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_SSL_SETUP_FAILEDESP_ERR_WOLFSSL_SSL_WRITE_FAILEDESP_ERR_HTTPS_OTA_BASEESP_ERR_HTTPS_OTA_IN_PROGRESSESP_ERR_PING_BASEESP_ERR_PING_INVALID_PARAMSESP_ERR_PING_NO_MEMESP_ERR_HTTPD_BASEESP_ERR_HTTPD_HANDLERS_FULLESP_ERR_HTTPD_HANDLER_EXISTSESP_ERR_HTTPD_INVALID_REQESP_ERR_HTTPD_RESULT_TRUNCESP_ERR_HTTPD_RESP_HDRESP_ERR_HTTPD_RESP_SENDESP_ERR_HTTPD_ALLOC_MEMESP_ERR_HTTPD_TASKESP_ERR_HW_CRYPTO_BASEESP_ERR_HW_CRYPTO_DS_HMAC_FAILESP_ERR_HW_CRYPTO_DS_INVALID_KEYESP_ERR_HW_CRYPTO_DS_INVALID_DIGESTESP_ERR_HW_CRYPTO_DS_INVALID_PADDINGESP_ERR_MEMPROT_BASEESP_ERR_MEMPROT_MEMORY_TYPE_INVALIDESP_ERR_MEMPROT_SPLIT_ADDR_INVALIDESP_ERR_MEMPROT_SPLIT_ADDR_OUT_OF_RANGEESP_ERR_MEMPROT_SPLIT_ADDR_UNALIGNEDESP_ERR_MEMPROT_UNIMGMT_BLOCK_INVALIDESP_ERR_MEMPROT_WORLD_INVALIDESP_ERR_MEMPROT_AREA_INVALID`'A?@?i'A?x'A?'A?'A?'A?'A?'A?'A? (A? (A? 4(A? H(A?](A?n(A?(A?(A?(A?(A?(A?)A?!)A? ;)A? T)A? j)A? )A? )A?)A?)A?)A? *A?)*A?E*A?`*A?~*A?*A?*A?*A?*A?+A?%+A?>+A?\+A?x+A?+A?+A?+A?+A?,A? ,A?:,A?V,A?y,A?,A?,A?,A?,A?,A?-A? -A? --A? F-A?0\-A?0F@?0n-A?0-A?0-A?0-A?0-A?0-A?0-A? 0-A? 0 .A? 0.A? 01.A? 0F.A?0].A?0v.A?0.A?0.A?0.A?0.A?0.A?30/A?40/A?50./A?d0B/A?e0V/A?f0n/A?g0/A?h0/A?i0/A?j0/A?k0/A?l0/A?00A?00A?0.0A?@G0A?@Y0A?@u0A?@0A?@0A?@0A?@0A?@0A?@1A? @1A? @11A? @F1A? @`1A? @x1A?@1A?@1A?@1A?@1A?@1A?@2A?@02A?@O2A?@d2A?@x2A?@2A?@2A?@2A?P2A?P2A?P3A?P#3A?PH3A?Po3A?P3A?P3A?P3A? P3A? P4A? P<4A? PZ4A?`|4A?`4A?`4A?`4A?`4A?`4A?`5A?p25A?pD5A?p^5A?ps5A?p5A?p5A?p5A?p5A?p5A?6A?$6A?L6A?q6A?6A?6A?6A? 7A?&7A?E7A?d7A?7A?7A?7A? 8A?18A?Z8A?{8A?8A?8A?8A? 9A?119A?2Y9A?39A?49A?59A?69A?7:A?8@:A?a:A?x:A?:A?:A?:A?:A?:A?;A?$;A?>;A?Y;A?p;A?;A?;A?;A?;A?;A? timer_arg))timer_initialized(ptimer)/IDF/components/esp_timer/src/ets_timer_legacy.cesp_timer_start_once(ESP_TIMER(ptimer), time_us)esp_timer_start_periodic(ESP_TIMER(ptimer), time_us)ets_timer_armets_timer_arm_usets_timer_setfnapb_ticks_per_us >= 3 && "divider value too low"/IDF/components/esp_timer/src/esp_timer_impl_lac.capb_ticks_per_us % TICKS_PER_US == 0 && "APB frequency (in MHz) should be divisible by TICK_PER_US"esp_timer_implE (%u) %s: esp_intr_alloc failed (0x%0x) esp_intr_enable(s_timer_interrupt_handle)esp_timer_impl_initesp_timer_impl_update_apb_freq( uint32_t ) p >= frame->a1/IDF/components/freertos/port/xtensa/port.clock/IDF/components/esp_hw_support/include/soc/spinlock.hresult == core_id || result == SPINLOCK_FREE(result == SPINLOCK_FREE) == (lock->count == 0)lock->count < 0xFFcore_id == lock->ownerlock->count < 0x100***ERROR*** A stack overflow in task has been detected.spinlock_releasespinlock_acquirepxPortInitialiseStackHHHHHHHesp_task_wdt_init(CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S, true)esp_task_wdt_add(idle_0)mainres == pdTRUE/IDF/components/freertos/port/port_common.cpxTCBBufferTemp != NULLpxStackBufferTemp != NULLvApplicationGetIdleTaskMemorymain_taskesp_startup_start_app_commonpxEventGroupBuffer/IDF/components/freertos/event_groups.cxSize == sizeof( EventGroup_t )xEventGroup( uxBitsToWaitFor & 0xff000000UL ) == 0uxBitsToWaitFor != 0!( ( xTaskGetSchedulerState() == ( ( BaseType_t ) 0 ) ) && ( xTicksToWait != 0 ) )( uxBitsToClear & 0xff000000UL ) == 0( uxBitsToSet & 0xff000000UL ) == 0pxTasksWaitingForBits->xListEnd.pxNext != ( const ListItem_t * ) &( pxTasksWaitingForBits->xListEnd )vEventGroupDeletexEventGroupSetBitsxEventGroupClearBitsxEventGroupWaitBitspxQueueSetContainer/IDF/components/freertos/queue.cpxQueueSetContainer->uxMessagesWaiting < pxQueueSetContainer->uxLengthpxQueueuxQueueLength > ( UBaseType_t ) 0pxStaticQueue != ((void *)0)!( ( pucQueueStorage != ((void *)0) ) && ( uxItemSize == 0 ) )!( ( pucQueueStorage == ((void *)0) ) && ( uxItemSize != 0 ) )xSize == sizeof( Queue_t )( uxItemSize == 0 ) || ( uxQueueLength == ( xQueueSizeInBytes / uxItemSize ) )( sizeof( Queue_t ) + xQueueSizeInBytes ) > xQueueSizeInBytesuxMaxCount != 0uxInitialCount <= uxMaxCount!( ( pvItemToQueue == ((void *)0) ) && ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) )!( ( xCopyPosition == ( ( BaseType_t ) 2 ) ) && ( pxQueue->uxLength != 1 ) )pxQueue->pcHead != ((void *)0) || pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder == ((void *)0) || pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder == xTaskGetCurrentTaskHandle()pxMutexpxQueue->uxItemSize == 0!( ( pxQueue->pcHead == ((void *)0) ) && ( pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder != ((void *)0) ) )( pxQueue )!( ( ( pvBuffer ) == ((void *)0) ) && ( ( pxQueue )->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) )!( ( pvBuffer == ((void *)0) ) && ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) )vQueueDeleteuxQueueMessagesWaitingxQueueReceiveFromISRxQueueSemaphoreTakexQueueReceivexQueueGiveFromISRxQueueGenericSendFromISRprvNotifyQueueSetContainerxQueueGenericSendxQueueCreateCountingSemaphorexQueueCreateCountingSemaphoreStaticxQueueTakeMutexRecursivexQueueGiveMutexRecursivexQueueGenericCreatexQueueGenericCreateStaticxQueueGenericResetpxTCB/IDF/components/freertos/tasks.cpxTCB->ucStaticallyAllocated == ( ( uint8_t ) 2 )xPortCheckValidTCBMem(pxTaskBuffer)xPortcheckValidStackMem(pxStackBuffer)(xCoreID>=0 && xCoreID<2) || (xCoreID==( 0x7FFFFFFF ))xSize == sizeof( TCB_t )cpuid < 2( xIdleTaskHandle[cpuid] != ((void *)0) )( ( ( ( pxDelayedTaskList )->uxNumberOfItems == ( UBaseType_t ) 0 ) ? ( ( BaseType_t ) 1 ) : ( ( BaseType_t ) 0 ) ) )xTaskScheduled == pdTRUEpxEventListpxUnblockedTCBpxTimeOutpxTicksToWait( uxNewPriority < ( 25 ) )suspended == 0xTaskGetSchedulerState() != ( ( BaseType_t ) 0 )xTaskGetSchedulerState() != ( ( BaseType_t ) 2 )xNextTaskUnblockTime >= xTickCountpxTCB == pxCurrentTCB[xPortGetCoreID()]pxTCB->uxMutexesHeldpxTCB != pxCurrentTCB[xPortGetCoreID()]uxIndexToWait < 1uxIndexToNotify < 1xTaskToNotifypxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] == ~0UL( ( &( pxTCB->xEventListItem ) )->pvContainer ) == ((void *)0)/IDF/components/freertos/esp_additions/private_include/freertos_tasks_c_additions.hIDLExReturn != ( -1 )prvTaskPriorityRaisevTaskGenericNotifyGiveFromISRxTaskGenericNotifyxTaskGenericNotifyWaitulTaskGenericNotifyTakevTaskPriorityDisinheritAfterTimeoutxTaskPriorityDisinheritxTaskCheckForTimeOutvTaskRemoveFromUnorderedEventListxTaskRemoveFromEventListvTaskPlaceOnUnorderedEventListvTaskPlaceOnEventListtaskSelectHighestPriorityTaskSMPxTaskIncrementTickxTaskGetIdleTaskHandleForCPUpcTaskGetNamexTaskResumeAllvTaskStartSchedulervTaskSuspendvTaskPrioritySetvTaskDelayprvDeleteTCBprvDeleteTLSvTaskDeletexTaskCreateStaticPinnedToCoreh != ((void *)0)/IDF/components/newlib/locks.clock != NULL && "Uninitialized lock used"xQueueGetMutexHolder( ( h ) ) == ((void *)0)handle == (SemaphoreHandle_t) &s_common_mutexhandle == (SemaphoreHandle_t) &s_common_recursive_mutexesp_newlib_locks_initcheck_lock_nonzerolock_release_genericlock_acquire_generic_lock_closetry_heap_caps_add_region(mem_start, mem_end)IDF/components/bt/controller/esp32/bt.cesp_bt_controller_mem_releaseMDNSE (%u) %s: Cannot allocate memory (line: %d, free heap: %d bytes) arpaip6in-addr_sub%s-2-%d_services_dns-sd_udpmdns_timermdns/IDF/components/mdns/mdns_networking_lwip.cMDNS_Networking_udp_join_groupSPIFFSE (%u) %s: max mounted partitions reached E (%u) %s: SPIFFS_PAGE_SIZE is not multiple of flash chip page size (%d) E (%u) %s: spiffs partition could not be found E (%u) %s: spiffs can not run on encrypted partition E (%u) %s: spiffs partition is not aligned to flash sector size, please check the partition table E (%u) %s: spiffs partition is too large for spiffs_block_ix type E (%u) %s: spiffs partition is too large for spiffs_page_ix type. Please increase CONFIG_SPIFFS_PAGE_SIZE. E (%u) %s: spiffs partition is too large for spiffs_obj_id type. Please increase CONFIG_SPIFFS_PAGE_SIZE. E (%u) %s: spiffs partition is too large for spiffs_span_ix type. Please increase CONFIG_SPIFFS_PAGE_SIZE. E (%u) %s: esp_spiffs could not be malloced E (%u) %s: mutex lock could not be created E (%u) %s: fd buffer could not be allocated E (%u) %s: cache buffer could not be allocated E (%u) %s: work buffer could not be allocated E (%u) %s: spiffs could not be allocated E (%u) %s: format failed, %i E (%u) %s: mount failed, %i /IDF/components/spiffs/esp_spiffs.cpdirsrcdsterr == ESP_OK && "failed to get index of the partition just mounted"conf->base_pathvfs_spiffs_openvfs_spiffs_fstatvfs_spiffs_statvfs_spiffs_unlinkvfs_spiffs_renamevfs_spiffs_opendirvfs_spiffs_readdirvfs_spiffs_readdir_rvfs_spiffs_telldirvfs_spiffs_seekdirvfs_spiffs_closedirvfs_spiffs_truncatevfs_spiffs_utimeesp_vfs_spiffs_registeresp_spiffs_formatE (%u) %s: failed to read addr %08x, size %08x, err %d E (%u) %s: failed to write addr %08x, size %08x, err %d E (%u) %s: failed to erase addr %08x, size %08x, err %d E (%u) %s: CHECK: type:%s, report:%s, %x:%x FIX INDEXFIX LOOKUPDELETE ORPHANED INDEXDELETE PAGEDELETE BAD FILE:A?G@?`A?`A?aA?aA?*aA?aA?aA?%aA?xSemaphoreGive(prov_ctx_lock) == pdTRUE/IDF/components/wifi_provisioning/src/manager.cwifi_prov_mgrE (%u) %s: Failed to post event %d to default event loop xSemaphoreTake(prov_ctx_lock, portMAX_DELAY) == pdTRUEE (%u) %s: Provisioning manager not initialized E (%u) %s: Failed to get count of scanned APs E (%u) %s: Failed to allocate memory for AP list E (%u) %s: Failed to get scanned AP records E (%u) %s: Failed to start scan E (%u) %s: STA Disconnected E (%u) %s: Disconnect reason : %d E (%u) %s: STA Auth Error E (%u) %s: STA AP Not found E (%u) %s: Failed to post event WIFI_PROV_END prov_stop_taskE (%u) %s: Failed to create prov_stop_task! E (%u) %s: Failed to post event WIFI_PROV_DEINIT prov_stop_taskwifi_prov_mgr_event_handler_internalwifi_prov_mgr_stop_servicewifi_prov_mgr_deinitexecute_event_cbWIFI_PROV_EVENT(pxRingbuffer->xItemsWaiting > 0) && ((pxRingbuffer->pucRead != pxRingbuffer->pucWrite) || (pxRingbuffer->uxRingbufferFlags & ( ( UBaseType_t ) 4 )))/IDF/components/esp_ringbuf/ringbuf.cpxRingbuffer->pucRead >= pxRingbuffer->pucHead && pxRingbuffer->pucRead < pxRingbuffer->pucTailpxRingbuffer->pucRead == pxRingbuffer->pucFree( ( ( UBaseType_t ) ( pucItem ) & (0x03) ) == 0 )pucItem <= pxRingbuffer->pucTailpxCurHeader->xItemLen <= pxRingbuffer->xMaxItemSize(pxCurHeader->uxItemFlags & ( ( UBaseType_t ) 2 )) == 0(pxCurHeader->uxItemFlags & ( ( UBaseType_t ) 1 )) == 0pxRingbuffer->pucFree <= pxRingbuffer->pucHead + pxRingbuffer->xSizepxIsSplit != ((void *)0)( ( ( UBaseType_t ) ( pxRingbuffer->pucRead ) & (0x03) ) == 0 )(pxHeader->xItemLen <= pxRingbuffer->xMaxItemSize) || (pxHeader->uxItemFlags & ( ( UBaseType_t ) 2 ))pxHeader->xItemLen <= pxRingbuffer->xMaxItemSizepcReturn >= pxRingbuffer->pucHead && pcReturn <= pxRingbuffer->pucTailpcReturn >= pxRingbuffer->pucHead && pcReturn < pxRingbuffer->pucTail( ( ( UBaseType_t ) ( pxRingbuffer->pucAcquire ) & (0x03) ) == 0 )pxRingbuffer->pucAcquire >= pxRingbuffer->pucHead && pxRingbuffer->pucAcquire < pxRingbuffer->pucTailxRemLen >= sizeof(ItemHeader_t)(pxCurHeader->uxItemFlags & ( ( UBaseType_t ) 8 )) == 0pxRingbuffer->pucWrite <= pxRingbuffer->pucHead + pxRingbuffer->xSize*pvItem2 < *pvItem1xIsSplit == ( ( BaseType_t ) 0 )(uint8_t *)pucItem >= pxRingbuffer->pucHead(uint8_t *)pucItem < pxRingbuffer->pucTailxReturn <= pxRingbuffer->xSizexBufferSize > 0xBufferType < RINGBUF_TYPE_MAXpxRingbufferppvItem != ((void *)0) || xItemSize == 0(pxRingbuffer->uxRingbufferFlags & (( ( UBaseType_t ) 2 ) | ( ( UBaseType_t ) 1 ))) == 0pvItem != ((void *)0)xRingbufferGetMaxItemSizevRingbufferDeletevRingbufferReturnItemFromISRvRingbufferReturnItemprvReceiveGenericFromISRxRingbufferReceiveFromISRprvReceiveGenericxRingbufferReceivexRingbufferSendFromISRxRingbufferSendprvGetFreeSizeprvCheckItemFitsDefaultprvSendItemDoneNoSplitprvAcquireItemNoSplitprvGetItemDefaultprvReturnItemDefaultprvCopyItemAllowSplitprvCheckItemFitsByteBufferprvCopyItemByteBufprvGetItemByteBufprvReturnItemByteBufxRingbufferCreateibPH@80( ??8?T?X?t?x??blk >= 0 && blk < EFUSE_BLK_MAX/IDF/components/efuse/src/esp_efuse_utility.cnum_reg <= (range_read_addr_blocks[blk].end - range_read_addr_blocks[blk].start) / sizeof(uint32_t)"(Cannot use REG_READ for DPORT registers use DPORT_REG_READ)" && (!((((addr_wr_reg)) >= 0x3ff00000) && ((addr_wr_reg)) <= 0x3ff13FFC))efuseE (%u) %s: Range of data does not match the coding scheme bits_counter <= req_size"(Cannot use REG_READ for DPORT registers use DPORT_REG_READ)" && (!((((range_read_addr_blocks[blk].start + num_reg * 4)) >= 0x3ff00000) && ((range_read_addr_blocks[blk].start + num_reg * 4)) <= 0x3ff13FFC))esp_efuse_utility_read_regesp_efuse_utility_processcpuid == xPortGetCoreID()/IDF/components/esp_ipc/src/esp_ipc.cipc%dipc_taskesp_ipc_init/IDF/components/esp_ipc/src/esp_ipc_isr/esp_ipc_isr.cesp_ipc_isr_release_other_cpuis_valid_host(host_id)dma_chan > SPI_DMA_DISABLED && dma_chan <= SPI_DMA_CH_AUTOspino available dma channelE (%u) %s: SPI%d already claimed by %s. ADCE (%u) %s: %s called, but s_adc_power_on_cnt == 0 ADCADC_NUM_1 channel errorwifi release called before acquireadc2_wifi_releaseadc_power_releasestart != ((void *)0)/IDF/components/espcoredump/src/core_dump_common.cesp_core_dump_get_user_ram_infochecksum_size <= 32/IDF/components/espcoredump/src/core_dump_flash.cCalculated checksumImage checksumesp_core_dump_image_checkCOREESP_CORE_DUMP_INFOEXTRA_INFOelf_write_core_dump_infoelf_write_core_dump_user_dataelf_add_segmentelf_save_taskelf_write_segment_headerelf_process_note_segmentelf_write_noteelf_add_noteelf_process_tasks_regself_write_tasks_dataelf_write_file_headeresp_core_dump_do_write_elf_passesp_core_dump_write_elfstk_paddr != ((void *)0) && stk_vaddr != ((void *)0)/IDF/components/espcoredump/src/port/xtensa/core_dump_port.ctask != ((void *)0) && reg_dump != ((void *)0)esp_core_dump_get_task_regs_dumpesp_core_dump_get_stackcks_ctx/IDF/components/espcoredump/src/core_dump_checksum.ccks_ctx != ((void *)0) || chs_ptr == ((void *)0)checksum != ((void *)0)esp_core_dump_print_checksumesp_core_dump_checksum_finishesp_core_dump_checksum_updatephyphy_initE (%u) %s: %s: NVS has not been initialized. Call nvs_flash_init before starting WiFi/BT. cal_versioncal_macE (%u) %s: %s: calibration data MAC check failed: expected %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, found %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x cal_dataE (%u) %s: %s: failed to get cal_data(0x%x) E (%u) %s: %s: store calibration data failed(0x%x) E (%u) %s: %s: store calibration mac failed(0x%x) E (%u) %s: %s: store calibration version failed(0x%x) E (%u) %s: %s: store calibration nvs commit failed(0x%x) E (%u) %s: failed to allocate memory for RF calibration data E (%u) %s: failed to allocate memory for phy init data store_cal_data_to_nvs_handleload_cal_data_from_nvs_handleesp_phy_load_cal_data_from_nvs NHB<84Init CounterGroup key expansionIGTK key expansionSAE Hunting and PeckingSAE Hash to ElementSAE Hash to Element u1 P1SAE Hash to Element u2 P2SAE KCK and PMK}A? }A?L|A?Qabc1Enh'E3:S͑(<nʌ!6/𚶶"Bڻ1/?cz&!t[5DO%$3(r->\P߂m$*4~gQ1yB]jKK6%^Lx6eڢ!h4b)Ngt ;"QJy4:C0+ m_7O5mmQE䅵vb^~LB7k \8kZ$|KI(fQ[=|cH6UӚi?$_e]#ܣbV R)pmg 5NJtl#s'client finishedserver finishedextended master secretڢ!h4b)Ngt ;"QJy4:C0+ m_7O5mmQE䅵vb^~LB7k \8kZ$|KI(fQ[=|cH6UӚi?$_e]#ܣbV R)pmg 5NJtl!|2^F.6;w,']oLR+X9I|j&rZh++TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-256-CCMTLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-256-CCM-8TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-CCMTLS-ECDHE-ECDSA-WITH-AES-128-CCM-8TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-ECDHE-ECDSA-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-ECDHE-RSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-ECDHE-RSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-ECDHE-RSA-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-ECDHE-RSA-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CCMTLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CCM-8TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CCMTLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CCM-8TLS-DHE-RSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-DHE-RSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA256TLS-DHE-RSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHATLS-DHE-RSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHATLS-DHE-RSA-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-DHE-RSA-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256TLS-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-RSA-WITH-AES-256-CCMTLS-RSA-WITH-AES-256-CCM-8TLS-RSA-WITH-AES-128-CCMTLS-RSA-WITH-AES-128-CCM-8TLS-RSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-RSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA256TLS-RSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHATLS-RSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHATLS-RSA-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-RSA-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-ECDH-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-ECDH-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-ECDH-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-ECDH-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-ECDH-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-ECDH-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-ECDH-RSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-ECDH-RSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-ECDH-RSA-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-ECDH-RSA-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-ECDH-ECDSA-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-ECDH-ECDSA-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-ECDH-ECDSA-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-ECDH-ECDSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-ECDH-ECDSA-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-ECDH-ECDSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-ECDH-ECDSA-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-ECDH-ECDSA-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-ECDH-ECDSA-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-ECDH-ECDSA-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-PSK-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-PSK-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-PSK-WITH-AES-256-CCMTLS-PSK-WITH-AES-256-CCM-8TLS-PSK-WITH-AES-128-CCMTLS-PSK-WITH-AES-128-CCM-8TLS-PSK-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-PSK-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-PSK-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-PSK-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-DHE-PSK-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-DHE-PSK-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-DHE-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-DHE-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-DHE-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-DHE-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-DHE-PSK-WITH-AES-256-CCMTLS-DHE-PSK-WITH-AES-256-CCM-8TLS-DHE-PSK-WITH-AES-128-CCMTLS-DHE-PSK-WITH-AES-128-CCM-8TLS-DHE-PSK-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-DHE-PSK-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-DHE-PSK-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-DHE-PSK-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384TLS-ECDHE-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-ECDHE-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-ECDHE-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-ECDHE-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-ECDHE-PSK-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-ECDHE-PSK-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-RSA-PSK-WITH-AES-128-GCM-SHA256TLS-RSA-PSK-WITH-AES-256-GCM-SHA384TLS-RSA-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHA256TLS-RSA-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHA384TLS-RSA-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHATLS-RSA-PSK-WITH-AES-256-CBC-SHATLS-RSA-PSK-WITH-CAMELLIA-128-CBC-SHA256TLS-RSA-PSK-WITH-CAMELLIA-256-CBC-SHA384TLS-RSA-PSK-WITH-CAMELLIA-128-GCM-SHA256TLS-RSA-PSK-WITH-CAMELLIA-256-GCM-SHA384 A? CA?#hA?+A?$A?,A?A?-)A?-LA?+mA?+rA?sA?A?A?DA?gA?'A?/A?(ցA?0A?v"A?wMA?xA?A?΂A?A?gA?k:A?3^A?9A?A?-A?-܃A?+A?+A?AA?EjA?A?|A?}߄A?A?(A?<HA?=hA?/A?5A?…A?-ۅA?-A?+A?+*A?OA?AtA?A?zA?{݆A?A? $A? )FA? 1kA? *A? 2A? xڇA? yA? .A? XA? A? A? %ʈA? -A? &A? .?A? tfA? uA? A? A? A?6A?VA?vA?A?A?ЊA?-A?-A?+A?+8A?]A?A?A?̋A?A?A?8A?\A?}A?A?-A?-ڌA?+A?+A??A?hA?A?7A?8A?5A?6)A?LA?wA?A?ƎA?A?A?2A?SA?tA?A?ƏA?A?A?,0$(k 9}sw]aSIME+/#'g 3|rvE\`RHLD86mqg75lpf=52*.&{yu_cQKO=</1)-%zAxt^bPJN<oinhkejd4 3 ;:9-; ., %)+/5;=CGIOSYaegkmq %379=KQ[]agou{ #-39;AKQWY_eikw)+57;=GUY[_mqswxA?XA?8A?A?A?رA?A? A? xA?CXA?D8A?EA? A? ذA? A?FlA?GLA?A?A?A?+tA?,TA?-4A?A?ȮA?A?A?hA?HA?(A?A?A?ȭA?A?A?Up3pʜcɳ03?۸ݪ:xT/+Ѯc'K[^H_JIܲ[{$ "xϩ2cV]8}" "5h^j@GPm|_}{hPx; b;ٵp텓jL.2!Zd.ؽ䮁#c (^P@g>ʔwM+Ț. :%Z]-cA4=ʔwM+Ț. :%Z]-cA4=˔L#Eq2;`10xH:XV`(Ƃ-/(怣*ͮBhƛM}q3pʜcɳ03?۸ݪee2;k:ϧ%lnVT q/AP~o](m8S<&ABw!FF()OdX) bRϕ\ uGⲇF64& O~Gk?:EhdLP:ە9|b>.}/|DT9&("Ǩ&("Ǩ:PJe'O  r< =Ƃ{S1Gq)Ӭ#ڱVT q/AP~o](m8VHaz9q f>Wi/T\T-EwaF5~Tb2ΚSD:#'޹/HK,W~˹ҋk\)|׻ٵ0DKJl\&ٵ0DKJl\&UzA0uW0,u Z}wSnH ( &#;nr f>WAA6Ќ^ҿ;HܮGTH]eģ&w:H[Y(- ΕbU~fy/vqʄaamUKYʂB4~\e~upgi(0ߙM3[EmtjFi&/^و@4cA(Vm//}lѥ4}&WO7 d8oGɵ;Х Hk/QPfџv@rp<5a?P@&^r,f>'hDWID},_\;xj)9f1~~BjH3ި'(Yw^K=Mk`(!?9dB#f>?PkE4,=s5;R{~Q9V 񎑉[rڢ@!a>Qs)jzH X-7Mc_|Cz~α` 1|()ܒ]o,&J6 vr8^T:l)U]U8*TAYb;nt DZ7"ʇ*ȅ*.9VZPAn-k>/1Q%cʹQ7h@^1kW3+|J玛BO˜E93-}w@cGB,kK`'><;S̰evU:5Z=*\\E)>4~DdGZuC"L#c7!\ր24"VJ2k U#C9 'ؿ׷DPV2A 1(Ҵk6ޙHyws$kcx+ C |0F޸I0$r瀜!dCIPHER - The selected feature is not availableCIPHER - Failed to allocate memoryCIPHER - Input data contains invalid padding and is rejectedCIPHER - Decryption of block requires a full blockCIPHER - Authentication failed (for AEAD modes)CIPHER - The context is invalid. For example, because it was freedCIPHER - Cipher hardware accelerator failedDHM - Bad input parametersDHM - Reading of the DHM parameters failedDHM - Making of the DHM parameters failedDHM - Reading of the public values failedDHM - Making of the public value failedDHM - Calculation of the DHM secret failedDHM - The ASN.1 data is not formatted correctlyDHM - Allocation of memory failedDHM - Read or write of file failedDHM - DHM hardware accelerator failedDHM - Setting the modulus and generator failedECP - Bad input parameters to functionECP - The buffer is too small to write toECP - The requested feature is not available, for example, the requested curve is not supportedECP - The signature is not validECP - Memory allocation failedECP - Generation of random value, such as ephemeral key, failedECP - Invalid private or public keyECP - The buffer contains a valid signature followed by more dataECP - The ECP hardware accelerator failedECP - Operation in progress, call again with the same parameters to continueMD - The selected feature is not availableMD - Bad input parameters to functionMD - Failed to allocate memoryMD - Opening or reading of file failedMD - MD hardware accelerator failedPEM - No PEM header or footer foundPEM - PEM string is not as expectedPEM - Failed to allocate memoryPEM - RSA IV is not in hex-formatPEM - Unsupported key encryption algorithmPEM - Private key password can't be emptyPEM - Given private key password does not allow for correct decryptionPEM - Unavailable feature, e.g. hashing/encryption combinationPEM - Bad input parameters to functionPK - Memory allocation failedPK - Type mismatch, eg attempt to encrypt with an ECDSA keyPK - Bad input parameters to functionPK - Read/write of file failedPK - Unsupported key versionPK - Invalid key tag or valuePK - Key algorithm is unsupported (only RSA and EC are supported)PK - Private key password can't be emptyPK - Given private key password does not allow for correct decryptionPK - The pubkey tag or value is invalid (only RSA and EC are supported)PK - The algorithm tag or value is invalidPK - Elliptic curve is unsupported (only NIST curves are supported)PK - Unavailable feature, e.g. RSA disabled for RSA keyPK - The buffer contains a valid signature followed by more dataPK - PK hardware accelerator failedPKCS12 - Bad input parameters to functionPKCS12 - Feature not available, e.g. unsupported encryption schemePKCS12 - PBE ASN.1 data not as expectedPKCS12 - Given private key password does not allow for correct decryptionPKCS5 - Bad input parameters to functionPKCS5 - Unexpected ASN.1 dataPKCS5 - Requested encryption or digest alg not availablePKCS5 - Given private key password does not allow for correct decryptionRSA - Bad input parameters to functionRSA - Input data contains invalid padding and is rejectedRSA - Something failed during generation of a keyRSA - Key failed to pass the validity check of the libraryRSA - The public key operation failedRSA - The private key operation failedRSA - The PKCS#1 verification failedRSA - The output buffer for decryption is not large enoughRSA - The random generator failed to generate non-zerosRSA - The implementation does not offer the requested operation, for example, because of security violations or lack of functionalityRSA - RSA hardware accelerator failedSSL - The requested feature is not availableSSL - Bad input parameters to functionSSL - Verification of the message MAC failedSSL - An invalid SSL record was receivedSSL - The connection indicated an EOFSSL - An unknown cipher was receivedSSL - The server has no ciphersuites in common with the clientSSL - No RNG was provided to the SSL moduleSSL - No client certification received from the client, but required by the authentication modeSSL - Our own certificate(s) is/are too large to send in an SSL messageSSL - The own certificate is not set, but needed by the serverSSL - The own private key or pre-shared key is not set, but neededSSL - No CA Chain is set, but required to operateSSL - An unexpected message was received from our peerSSL - A fatal alert message was received from our peerSSL - Verification of our peer failedSSL - The peer notified us that the connection is going to be closedSSL - Processing of the ClientHello handshake message failedSSL - Processing of the ServerHello handshake message failedSSL - Processing of the Certificate handshake message failedSSL - Processing of the CertificateRequest handshake message failedSSL - Processing of the ServerKeyExchange handshake message failedSSL - Processing of the ServerHelloDone handshake message failedSSL - Processing of the ClientKeyExchange handshake message failedSSL - Processing of the ClientKeyExchange handshake message failed in DHM / ECDH Read PublicSSL - Processing of the ClientKeyExchange handshake message failed in DHM / ECDH Calculate SecretSSL - Processing of the CertificateVerify handshake message failedSSL - Processing of the ChangeCipherSpec handshake message failedSSL - Processing of the Finished handshake message failedSSL - Memory allocation failedSSL - Hardware acceleration function returned with errorSSL - Hardware acceleration function skipped / left alone dataSSL - Processing of the compression / decompression failedSSL - Handshake protocol not within min/max boundariesSSL - Processing of the NewSessionTicket handshake message failedSSL - Session ticket has expiredSSL - Public key type mismatch (eg, asked for RSA key exchange and presented EC key)SSL - Unknown identity received (eg, PSK identity)SSL - Internal error (eg, unexpected failure in lower-level module)SSL - A counter would wrap (eg, too many messages exchanged)SSL - Unexpected message at ServerHello in renegotiationSSL - DTLS client must retry for hello verificationSSL - A buffer is too small to receive or write a messageSSL - None of the common ciphersuites is usable (eg, no suitable certificate, see debug messages)SSL - No data of requested type currently available on underlying transportSSL - Connection requires a write callSSL - The operation timed outSSL - The client initiated a reconnect from the same portSSL - Record header looks valid but is not expectedSSL - The alert message received indicates a non-fatal errorSSL - Couldn't set the hash for verifying CertificateVerifySSL - Internal-only message signaling that further message-processing should be doneSSL - The asynchronous operation is not completed yetSSL - Internal-only message signaling that a message arrived earlySSL - An encrypted DTLS-frame with an unexpected CID was receivedSSL - An operation failed due to an unexpected version or configurationSSL - A cryptographic operation is in progress. Try again laterSSL - Invalid value in SSL configX509 - Unavailable feature, e.g. RSA hashing/encryption combinationX509 - Requested OID is unknownX509 - The CRT/CRL/CSR format is invalid, e.g. different type expectedX509 - The CRT/CRL/CSR version element is invalidX509 - The serial tag or value is invalidX509 - The algorithm tag or value is invalidX509 - The name tag or value is invalidX509 - The date tag or value is invalidX509 - The signature tag or value invalidX509 - The extension tag or value is invalidX509 - CRT/CRL/CSR has an unsupported version numberX509 - Signature algorithm (oid) is unsupportedX509 - Signature algorithms do not match. (see \c ::mbedtls_x509_crt sig_oid)X509 - Certificate verification failed, e.g. CRL, CA or signature check failedX509 - Format not recognized as DER or PEMX509 - Input invalidX509 - Allocation of memory failedX509 - Read/write of file failedX509 - Destination buffer is too smallX509 - A fatal error occurred, eg the chain is too long or the vrfy callback failedCIPHER - Bad input parametersAES - Invalid key lengthAES - Invalid input dataAES - Feature not available. For example, an unsupported AES key sizeAES - AES hardware accelerator failedASN1 - Out of data when parsing an ASN1 data structureASN1 - ASN1 tag was of an unexpected valueASN1 - Error when trying to determine the length or invalid lengthASN1 - Actual length differs from expected lengthASN1 - Data is invalidASN1 - Memory allocation failedASN1 - Buffer too small when writing ASN.1 data structureBASE64 - Output buffer too smallBASE64 - Invalid character in inputBIGNUM - An error occurred while reading from or writing to a fileBIGNUM - Bad input parameters to functionBIGNUM - There is an invalid character in the digit stringBIGNUM - The buffer is too small to write toBIGNUM - The input arguments are negative or result in illegal outputBIGNUM - The input argument for division is zero, which is not allowedBIGNUM - The input arguments are not acceptableBIGNUM - Memory allocation failedCAMELLIA - Bad input dataCAMELLIA - Invalid data input lengthCAMELLIA - Camellia hardware accelerator failedCCM - Bad input parameters to the functionCCM - Authenticated decryption failedCCM - CCM hardware accelerator failedCTR_DRBG - The entropy source failedCTR_DRBG - The requested random buffer length is too bigCTR_DRBG - The input (entropy + additional data) is too largeCTR_DRBG - Read or write error in fileENTROPY - Critical entropy source failureENTROPY - No more sources can be addedENTROPY - No sources have been added to pollENTROPY - No strong sources have been added to pollENTROPY - Read/write error in fileERROR - Generic errorERROR - This is a bug in the libraryGCM - Authenticated decryption failedGCM - GCM hardware accelerator failedGCM - Bad input parameters to functionHMAC_DRBG - Too many random requested in single callHMAC_DRBG - Input too large (Entropy + additional)HMAC_DRBG - Read/write error in fileHMAC_DRBG - The entropy source failedMD5 - MD5 hardware accelerator failedOID - OID is not foundOID - output buffer is too smallPADLOCK - Input data should be alignedPLATFORM - Hardware accelerator failedPLATFORM - The requested feature is not supported by the platformSHA1 - SHA-1 hardware accelerator failedSHA1 - SHA-1 input data was malformedSHA256 - SHA-256 hardware accelerator failedSHA256 - SHA-256 input data was malformedSHA512 - SHA-512 hardware accelerator failedSHA512 - SHA-512 input data was malformedAES - Invalid data input lengthUNKNOWN ERROR CODE (%04X) : @8`$plHT @`JA?@A?0A? @A?@A?@pA?@*H pbeWithSHAAnd3-KeyTripleDES-CBCPBE with SHA1 and 3-Key 3DES*H pbeWithSHAAnd2-KeyTripleDES-CBCPBE with SHA1 and 2-Key 3DES*H hmacSHA1HMAC-SHA-1*H hmacSHA224HMAC-SHA-224*H hmacSHA256HMAC-SHA-256*H hmacSHA384HMAC-SHA-384*H hmacSHA512HMAC-SHA-512*H id-md5+id-sha1`Heid-sha224`Heid-sha256`Heid-sha384`Heid-sha512+desCBC*H des-ede3-cbcDES-EDE3-CBC*H=*H=+$brainpool256r1+$ brainpool384r1+$ brainpool512r1*H rsaEncryptionRSA*H=id-ecPublicKeyGeneric EC key+ id-ecDHEC key for ECDH*H md5WithRSAEncryptionRSA with MD5*H sha-1WithRSAEncryptionRSA with SHA1*H sha224WithRSAEncryptionRSA with SHA-224*H sha256WithRSAEncryptionRSA with SHA-256*H sha384WithRSAEncryptionRSA with SHA-384*H sha512WithRSAEncryptionRSA with SHA-512+*H=ecdsa-with-SHA1ECDSA with SHA1*H=ecdsa-with-SHA224ECDSA with SHA224*H=ecdsa-with-SHA256ECDSA with SHA256*H=ecdsa-with-SHA384ECDSA with SHA384*H=ecdsa-with-SHA512ECDSA with SHA512*H RSASSA-PSSanyPolicyAny Policyid-kp-serverAuthTLS Web Server Authenticationid-kp-clientAuthTLS Web Client Authentication+id-kp-codeSigningCode Signing+id-kp-emailProtectionE-mail Protection+id-kp-timeStampingTime Stamping+ id-kp-OCSPSigningOCSP Signing+%id-kp-wisun-fan-deviceWi-SUN Alliance Field Area Network (FAN)Uid-ce-basicConstraintsBasic ConstraintsUid-ce-keyUsageU%id-ce-extKeyUsageExtended Key UsageUid-ce-subjectAltNameSubject Alt Name`HBid-netscape-certtypeNetscape Certificate TypeU id-ce-certificatePoliciesCertificate PoliciesUid-at-commonNameCommon NameUid-at-countryNameCountryUid-at-localityLocalityUid-at-stateStateU id-at-organizationNameOrganizationU id-at-organizationalUnitNameOrg UnitOU*H emailAddressE-mail addressUid-at-serialNumberSerial numberUid-at-postalAddressPostal addressUid-at-postalCodePostal codeUid-at-surNameSurnameSNU*id-at-givenNameGiven nameGNU+id-at-initialsInitialsU,id-at-generationQualifierGeneration qualifierU id-at-titleTitleU.id-at-dnQualifierDistinguished Name qualifierUAid-at-pseudonymPseudonym &,did-domainComponentDomain componentU-id-at-uniqueIdentifierUnique IdentifierA? A?A?%A? A?/A?#LA?UA?^A?iA?rA?}A?A?A?A?A?A?A?A?A?A?A?A?pA?A?A?cA? A? A?A?A? )A?A?3A? =A?4A?GA? QA?gA?[A?aA?'A?!hA?qA?~A?%+!+"+#++ + U A?A?A?A?A?A?A?dA?dA?A?JA?JA? A?0A?0A?A?A?A? A?A?A? A?nA?nA? A? xA?A?A? TA?A?A? :A?A?A? A?A?A? A?A?*A?0A?8A?HA? RA?gA?tA? ~A?A?A? A?A?A? A?A? A? A?+A?n >= num_words/IDF/components/mbedtls/port/esp32/bignum.cmem_block_to_mpi/BD7q۵[V9Y?^[1$} Ut]rހܛtiGƝ̡ $o,-tJܩ\ڈvRQ>m1'Y GQcg)) '8!.m,M 8STs e jv.,r迢KfpK£Ql$օ5pjl7LwH'4 9JNOʜ[o.htocxxȄnjlPxqƀ"(ט/Be#D7q/;Mۉ۵8H[V9YO?m^BؾopE[N1$} Uo{t]r;ހ5%ܛ&itJi%O8GՌƝew̡ $u+Yo,-ntJAܩ\SڈvfRQ>2-m1?!'Y= % GoQcpn g))/F '&&\8!.*Zm,M߳ 8ScTs ew< jvG.;5,rdL迢0BKfpK0TQlReU$* qW5ѻ2pjҸSAQl7LwH'Hᵼ4cZų 9ˊAJNscwOʜ[o.h]t`/CocxrxȄ9dnj(c#齂lPyƲ+SrxqƜa&>'!Ǹ}xnO}orgȢ}c ?G5 q}#w($@{2 ˾L*~e)Y:o_XGJDl  &'$% =>?<# !" '$%& :;89ABC@+()*p,W#kEO|>^ 9]ZQlt+4vm:2Sz$`ibTdu ݇͐sRƁoc駟)/xqԫr6*<@ӻCw'5 A!Ne0_G=VM f- L~1Xa"DP}[H?\J3g&7;K.ynYjF%BU Ih8({Ǟ8Avٓ`r«uWɢҐ'IC\>gn/ Se꣮-k+6ņM3fX: xB&a?;Ԙ ,oN y"Y=tT0~(UhP1*p2ib$EsmJ.%H{οq)ldcK_F7^G[Z|`4Mrzؚ5aZ$V@c 3h oSb.(t½6"8d9,0Dek#HQҠUAC/<+ȥ G͵~)!f;Ť7Lnv-ޖ&}\O?yRm^i1 όuJWEsYlTxpIPw*[=p,'W5 A#kE!ONe|>0_^ 9G]=ZQVlM f̰-t+ 𱄙L4~vm1X:a2S"Dϲõz$`iPР}bT[dHuۊ ?ݔ\J3sgR&7;oKc.yn)/YxjFq%BrU 6I*h<8@({Cwǀf;̐zXLs7/OTSo'h-V³new_engine != NULL/IDF/components/mbedtls/port/sha/parallel_engine/sha.cengines_in_use <= 3uxSemaphoreGetCount(engine_state) == 0 && "SHA engine should be locked"esp_sha_blockesp_sha_read_digest_statesha_get_engine_stateesp_sha_lock_engine_common+%s%s %sUnknown reason (this should not happen) U%U -----BEGIN CERTIFICATE----------END CERTIFICATE-----The certificate validity has expiredThe certificate has been revoked (is on a CRL)The certificate Common Name (CN) does not match with the expected CNThe certificate is not correctly signed by the trusted CAThe CRL is not correctly signed by the trusted CAThe CRL is expiredCertificate was missingCertificate verification was skippedOther reason (can be used by verify callback)The certificate validity starts in the futureThe CRL is from the futureUsage does not match the keyUsage extensionUsage does not match the extendedKeyUsage extensionUsage does not match the nsCertType extensionThe certificate is signed with an unacceptable hash.The certificate is signed with an unacceptable PK alg (eg RSA vs ECDSA).The certificate is signed with an unacceptable key (eg bad curve, RSA too short).The CRL is signed with an unacceptable hash.The CRL is signed with an unacceptable PK alg (eg RSA vs ECDSA).The CRL is signed with an unacceptable key (eg bad curve, RSA too short).B?B?B?aB?B? B?@B?B?B?KB?yB?B?B? B?@"B?WB?B?B?B?`B?` *H Invalid coexist adapter function md5, internal: %s, idf: %s coexist adapter function is NULLcoexist adapter function version error! Version %x is expected, but it is %x coexist adapter function magic error! Magic %x is expected, but it is %x 9da36956567a16coexist_core.ccoexist_arbit.cOS adapter function is NULLOS adapter function version error! Version %d is expected, but it is %x OS adapter function magic error! Magic %d is expected, but it is %x Invalid OSI esp_wifi_os_adapter.h md5, internal: %s, idf: %s Invalid WiFi esp_wifi_crypto_types.h md5, internal: %s, idf: %s Invalid WiFi esp_wifi_types.h md5, internal: %s, idf: %s Invalid WiFi esp_wifi.h md5, internal: %s, idf: %s config is NULLWIFI_MESH_EVENTb29e8b6f1a91f126681ce05c2f7fieee80211_crypto.c%c (%d) %s:ifxbcn/probemgmtctlamsduactiondeauthassocap_txsta_txoosreorderps_uc1psq_ucpsq_mcpsq_txieee80211_hostap.c440U40Dieee80211_ht.cuhN4' ieee80211_input.cgroup cipher suitepairwise cipher suite countpairwise cipher suiteAKM suite countAKM suiteCapPMKID countPMKID listGroup Mgmt cipher suite   ieee80211_ioctl.cdisabled  wpa_crypto_funcs_initopmodesta.ssidsta.authmodesta.pswdsta.pmksta.chanauto.connbssid.setsta.bssidsta.lis_intvalsta.phymsta.phybwsta.apswsta.apinfosta.scan_methodsta.sort_methodsta.minrssista.minauthsta.pmf_esta.pmf_rsta.btm_esta.rrm_esta.mbo_eap.ssidap.passwdap.pmkap.chanap.authmodeap.hiddenap.max.connbcn.intervalap.phymap.phybwap.sndchanap.pmf_eap.pmf_rap.p_cipherloratecountryap.ftm_rESP_%02X%02X%02Xnvs.net80211,H@H@[H@H@H@H@H@H@1J@I@nJ@K@K@K@J@J@M@lM@^N@RO@RO@RO@N@N@ieee80211_output.cP ^/Plrblrbglrbgnlrieee80211_phy.c |*u::p <<. 00] 0,,`,, l,,(#<<PF$00 H,,|*u::@@†@†@†@dž@dž@3@8@3@8@@@@01ieee80211_scan.cfrom beaconfrom userieee80211_sta.ccacruncsasleepj@j@r@r@1@@F@?E@? B? B?B?B?B?B?PA?ieee80211_supplicant.cInvalid supplicant md5, internal: %s, idf: %s ea87fcaZ@@@@@@)@P@@[@y@ ieee80211_send_beaconieee80211_hostap_handleieee80211_timer_connectieee80211_scan_inter_chanieee80211_scan_enter_op_chanieee80211_csaieee80211_probe_sendieee80211_beaconieee80211_handshakeieee80211_chm_dwellieee80211_authieee80211_associeee80211_sta_try_sa_queryieee80211_sta_sa_query_timeoutieee80211_sta_retry_associeee80211_coexistwl_chm.cwl_cnx.cactivepassiveBW20WEP-40WEP-104Open AuthWPA-PSKWPA2-ENTWPA2-PSKWPA2-CCKMWPA3-SAEWAPI-PSKWAPI-CERTaB?@?kB?sB?|B?@?B?|B?B?sB?B?B?sB?ieee80211_action.c6\6\6\6\lmac.cE@E@E@F@E@E@lmacTxDonelmacTxFramelmacProcessTxErrorlmacProcessTxRtsErrorlmacProcessAckTimeoutlmacProcessCtsTimeoutlmacProcessLongRetryFaillmacProcessShortRetryFaillmacProcessTxCompletelmacProcessCollisionlmacEndFrameExchangeSequencelmacDiscardFrameExchangeSequencelmacProcessTxSuccess@@@@@@@ն@Ŷ@@@@@A@@@@@-@@@@R@[@d@m@@ :.]:.]uU, *, UU0 < , q, 80 q< < N0 40 b', A, , , , ȍ< F0 B/0 r#, , , , -, *)v@v@v@v@v@u@v@u@v@v@v@v@v@v@"v@(v@y@ly@x@x@x@x@z@trc.cF@2@#@ @\@2@#@ @t~@~@~@~@T~@~@~@~@~@~@~@~@~@t~@T~@@~@~@~@~@~@~@t~@T~@@~@ @@@@@@@@@@@@@E@6@/@*@%@X@X@X@X@X@X@X@ @%KdP%KdP  rcReachRetryLimitrcGetRatercGetAmpduSchedwdev.cwDevProcessDirtyBufwDev_AppendRxBlockswdevProcessRxSucDataAllwDev_ProcessRxSucDatasc_sniffer.csmartconfig errno %d@%s %u E (%d) %s: sc:malloc err:%s,%d E (%d) %s: promis scan ret %d E (%d) %s: malloc err %s %d E (%d) %s: malloc Err %s %d I (%d) %s: Start to find channel... I (%d) %s: scan status %d I (%d) %s: smartconfig restart E (%d) %s: config is NULL E (%d) %s: get mode err E (%d) %s: sys mode:%d E (%d) %s: smartconfig busy I (%d) %s: SC version: %s E (%d) %s: set promiscuous fail E (%d) %s: Smartconfig type is not ESP_TOUCH_V2 I (%d) %s: Reserved data length:%d misc__gnu_cxx::__concurrence_lock_error__gnu_cxx::__concurrence_unlock_errorSt9exceptionB?B?N9__gnu_cxx24__concurrence_lock_errorEB?B?B?N9__gnu_cxx26__concurrence_unlock_errorEB?B?B?@*@h*@0*@T*@|*@8*@St9bad_allocB?hB?B?.@-@-@.@@.@c.@c.@c.@c.@-@ .@.@@.@std::bad_alloc3@3@3@3@4@@@87@$@5@p4@D4@St11logic_errorB? B?B?St12length_errorB?(B?B?bad_function_callSt17bad_function_callB?ZB?B?6@$6@6@6@6@@@87@$@7@6@`@X7@7@t@t7@7@t@basic_string::_S_createbasic_string::_S_construct null not valid:@e:@{:@:@:@:@:@:@:@o:@:@:@:@>E@E@E@>E@aE@E@E@E@E@E@*E@>E@aE@c@`@`@a@c@c@'c@Nc@1e@Ea@e@d@1e@1e@1e@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@d@Ea@Ea@Ea@&e@Ea@d@Ea@Ea@+a@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@Ea@1e@Ea@@>@r@ʟ@L@L@؟@L@L@L@@L@L@ݟ@@L@@@L@F@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@L@@L@@@@@@L@L@L@L@@L@L@@L@L@L@d@L@@L@L@G@L@L@L@L@L@L@L@L@@L@@@@@@@@ޢ@L@@L@@³@l@ޢ@L@d@N@@L@L@S@L@N@0000000000000000 InfinityNaNREENT malloc succeeded/builds/idf/crosstool-NG/.build/HOST-x86_64-w64-mingw32/xtensa-esp32-elf/src/newlib/newlib/libc/stdlib/dtoa.cBalloc succeededPOSIXCCCCCCC@x@Tc?A?A?A?A?A?A?A?A?A?A?ASCIIASCII/builds/idf/crosstool-NG/.build/HOST-x86_64-w64-mingw32/xtensa-esp32-elf/src/newlib/newlib/libc/stdlib/mprec.c}ؗҜ<3#I9=D2[%Cod( 7yACnF?O8M20HwZ?@@?@@@<@@@@@@@@@@@<@<@<@<@<@<@<@@@<@<@<@@@<@@@<@<@<@<@<@<@<@<@<@<@<@@@<@<@<@@@@@@@<@<@<@<@<@<@@@<@@@<@<@@@<@<@<@<@<@=@Y=@>@Q>@>@=@V@@?@V@@"@@"@@V@@C@_@_@C@_@_@_@C@_@_@C@D@_@D@ E@_@UF@[F@[F@[F@[F@[F@[F@[F@[F@[F@_@_@_@_@_@_@_@_@_@F@G@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@O@_@_@_@T@_@U@_@_@Y@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@F@G@_@_@_@F@G@F@_@F@_@K@O@S@F@_@T@>C@U@_@_@yC@_@>C@0000000000000000 $. ;iN+\+;J{#oU:#/;Nlx:#/;Nlx:#/;Nlx?~11ed2>Wj2B22>Wj2*?Kv"&"2 Rj `[          V #DN"r/Yl #DN'V +LV$>Jyh+C#2>J'3Kn /!!              *27 'LV/YX/YX/YV>3w.Og0R0W 8Yc5Wl#;Ojz CbK66K\Jn;P9/Ye;Fj</Ye =f{j-&E0?cs\+:Zp~2"f$;P\-OG ^ r{  "       &E" 'HR 'HR*>Og}!(?Oh%I2XX1;:D$C g             </YWJ</YV/YV=&O{/YepCTvB/Ye2XX/YV73y6x" >L!vE?T %/7%/YV }/YV/YV #3T^?J.F             F         ,  l?Zf;''VC Tv   g             "  '    /YVw'3ScZ-RgvUM$G\k)l:Shd >Jz#a'?^gq/YV/YX'#/.LK7^!UA!hr&pz >X^f >X^f 4D{)328$ /.|Sg*3>+b3 $HR (2vN8 *3=Wf2\;^o7A+5~O^':G"&    ? " ! M S#/3"R#35oO$%N9P    !  J 6CT^ $HR'3`Ts~8 +LV#2>{R0X<*,6PG`yp)3!"*KZf|&z7at 'HR %P7) 'U:+'&2K[o5;f~10Kh.~;ex 6'`ju]oO & &<6VjJ&y#&Ow[",;FaWfnkQozg3B"UM$FnP1 K_s &&TtX$&RhtB:",:F| 06>%BKlr{#.;JWK /"n      .J f" r 8            -z6 ,u 4Xbk  du{V"<cr>"@gvZ0JP*^#GQ 3BL/?SsV0Ow>Sbv 2CcBPd;i )3 0:8(l #>dl 2: s{ #08 3@H 3@H 3@H +8@ ,4 '4< '4< '4< '4< '4< r ,R^ & } $*/ JT`X $Gn|#}xB?& & &zPL|0@ $e@ <He@ X, @) t, @ , @8T1B? 4- @ H- @- e@d1B? x- @ - @* 8- @{h1B?@T. @Kx1B?t1 @"1B?`3 @"2B?`$4 @"T2B?`H5 @2B?D8 @V2B?P9 @2B?P `: @&3B?P<; @. 3B?PX< @R:3B?Pt > @T3B?P> @k3B?B @ B @54B? C @ M4B?`I @ zPL|0@ , @8 <, @ XJ @A t4K @E |K @A e@ f@" K @.K @ 0L @ <HL @V)5B?@XL @w95B?PtM @VM5B?@pM @ e@ x- @  8 T p M @# M @]5B?@N @^{5B?@N @ N @5B?PO @5B? 4@P l  P @5B?P 0Q @ 0 L hDQ @5B?P$R @N tR @  R @ R @8 ,R @ H dR @ZXS @ 6B?P _ @^8B?@ `_ @N 0_ @*8B?`L` @*8B?`hb @' 9B?`0c @ Lc @%9B?pDf @29B?xj @ j @8 j @c:B?@0hk @kz:B?@Lk @:B?Phl @:B?` m @:B?@4n @ pn @ n @ , Hn @:B?pdtp @;B?P0q @6*;B?`hr @C;B?`Ds @6_;B?`|t @x;B?@du @;B?p @w @;B?@( w @`;B?`D Lz @F5B? @J$>B? @0>B? @'?B?` Đ @0( @PD ̑ @?B?@` @*?B?`| Г @*?B?` @d ` @$ @?B? @6=@B?` ؘ @V@B?, @@B?PH @6@B?`d @AB?@ Ğ @-AB?` @ @    @'1AB?`( D @ D ` @JAB?p` @ | @$  @&  H @.AB?@x @$ $ @ @AB?P\ @ xt @YAB?0 @AB? @'AB?`( @AB?` < @* BB?` h @'#BB?`< @fUB?0@T@NUB?PzPL|0@ @ <@bUB? X@4 t @ @  @@ @`0| 0   ( zPL|0@ @fUB?p<̕@UB?`XЖ@jUB?`t<@'VB? 0P zPL|0@ @K@ \T@ x@\@  l@@  < X@ t@ @ 0@d0@ 0,@ @ 8 T px@ @ @ Ȝ@0zPL|0@ dl@ <@@X@ t@ @ @&0@ @ @ @ 8e@ T,@8 pd@jCVB? О@"0@  0 4 @OVB? P@0WVB? l@P   0 L h @@ | С@B0,x@F@ | , | Ԣ@ ,@ D \ t@ 8@6P | m@" ,p@ D@\@m@) t0@ lm@ m@ pD@ X@ p@ 4 L d@nP|@+ $@ 4@ P@! t@  $@ < T l  0 zPL|0@ f@ <@- Xȥ@& t@=[VB?  @ 080T0p 0 0@DkVB? | f@ ,t@ D@( \@ t@ | , | 0@B0,t@>PD@>P\Pt@>P4@H0|@< pp0@?@@4@L@d@|@@@   $ < T l zPL|0@ ж@{VB?@<@& | @% , D | @$ ,@20zPL|0@  <e@ X zPL|0@  <4@VB? XL@ t`@rVB?@@!  @@VB?08 @ H @VB?08 @ T @>VB?0p04!@NVB?0!@NVB?00!@NVB?00$"@FWB?040P0ll"@:WB?00"@B!WB?0"@B1WB?00#@BAWB?00t#@BQWB?000L#@BaWB?0h00 #@ 0 , H d0 00 $@: | L$@`, %@#D0&@OP\&@4t(@)@p*@+@p8,@Np.@`(/@? h/@`4 L d/@`|` 1@@ $2@`zPL|0@ 3@qWB? <3@( X4@* tD4@ d4@" 4@" 4@0 4@! 5@" $5@)08P5@$ T p   | 5@ ,5@ D5@ \5@ t5@ 6@ | l6@" ,6@@D,7@0\7@|0t | 8@ ,$9@B | L:@4 ,:@ D:@P\(q@]0t$;@a q@0;@ <<@ r@&04r@( >@; D>@ 4d>@ L d |`>@T`D@@pB@,C@4D@W` `$D@z<H@|PTI@PzPL|0@  <dJ@L XJ@ t`K@cuWB?pzPL|0@ N@dWB? | (O@, ,TO@( D|O@ | , D \ | ((@m | (@< , )@2 D@)@T zPL|0@ )@2WB? <)@ X*@ zPL|0@ *@& <*@=WB? X*@0t|+@a0+@2WB? ,@$WB?  8,@\WB? ,@WB? | ,@< zPL|0@ ,@# <-@WB? X -@AWB? t-@WB? zPL|0@ Г@;0<-@0X.@N0t.@8@/@X l/@ /@}00@WB?p2@ XB?@zPL|0@ x3@6$XB? | D4@, ,p4@@D5@& | `5@ zPL|0@  < X t0 0@ 08 T p    4 P l    0 L h 0 00 , H d  0  0( D ` | 0  $ @ \ x 00  < X t  0 08 T0p  0  4 0P l   zPL|0@  <|5@ X t 5@68XB?  5@6DXB?  P< X t | 0@ | 86@ | $@90,87@ zPL|0@  < X t   zPL|0@  < X t 7@.PXB?0 7@ 08 T p  0  40P l  00 0 L0h0 00 ,0H0d 00  0(0D ` | 00 0$0@ \ x00 zPL|0@  < X t zPL|0@  < X t    8T8@M T p  @  4 P l    0 L h    , H d 0  0 (0D ` | 0  $ @ \0x 0   < X t00   8 T p  0 8@< ,9@% 4 P l 0  0    0 L h 0   0  0 | , D0\0t  | | | | | P<@@,>@g@D>@z`\?@0t?@ @@ A@ $B@ B@ B@T p | C@e0,C@R0D|I@P\dM@B tM@ M@ M@> N@ $N@ U@?4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@4:@?? @ ;@?D5@,@A@@?L?HL?@?D?@?dI?@?k@?s@?|O?@?{@? H?LG?B? L?@?@?@?@?@?@?@?k@hj@@m@+B?8@?8@?F@?8H?V@?J@?]@?8@?f@?9@?}@?tI?@?@?@?@?@?Q@?@?@?@?@?p@?@?@?@?e@?@?@?@? @?4@?I?@?@?_@?r@?k@?@?r@??@? @?@?@?e@TI?9@?u@?@?@?)5@? @?H"@?#@?$@?%@?=@?%@?%@?(@?8)@?E*@?*@?pD?+@?+@?x,@?,@?-@?-@?.@?.@?.@?T/@?/@?0@?0@?1@?t1@?3@?B4@?65@?I??5@?J5@?@L?A?o5@?5@?5@?5@?(@?7@?7@?7@?8@?&8@?\l@58@?D?;@?g8@?tD?D?8@?D?D?8@?D?D? N9@?"9@?B9@?j9@?t;@?, @$e@0e@9@?9@?9@?9@?9@?,L?9@?(:@? > @He@Te@8:@?1 @K:@?3 @d:@?$4 @@?D8 @s:@?; @|:@?4- @le@:@?< @:@?H- @|e@9 @`: @:@?B @e@:@?:@?:@?:@?e@df@Hf@f@hD?;@?lD?pF;@?`;@?D?e@A?Qr@?s@?p@?$_@?p@?s@?s@?`t@?;@?;@?|p@?'n@?m@?s@?s@?s@?s@?;@?s@?;@?A?;@?;@?;@?;@?;@?7@?;@?;@?;@?A?`s@?S@?4s@?x@T@S@?S@?;@?W@?s@?;@?V@?;@?aV@?sEMbs@?;@?DV@?<@?W@? <@?V@?<@?W@?<@?&<@?U@?.<@?V@?7<@?V@?A<@?W@?K<@?U<@?U@?Z<@?U@?`<@?W@?g<@?qU@?o<@?OU@?w<@?/U@?}<@? U@?<@?T@?<@?T@?@?T@?<@?T@?<@?hT@?<@?RW@?B?<@?GT@?t@?<@?*T@?<@?<@?U@?<@? T@?<@?4,@5@,@<@?=@?=@?=@?|n@?s@?BS@?s@?3S@?s@?!S@?s@?(S@?j@?/=@?s@?;=@?{R@?YA?]@h=@?=@?=@? @K @|K @=@?=@?=@?~S@?R@?=@?S@?S@?8@?=@?>@?!>@?)>@?e@8>@?C>@?vS@?p@?J?jX@?Y>@?e>@?l@? X@?y>@?>@?S@?R@?>@?>@?>@?>@?>@?>@?>@??@??@?9?@?0uZ?@?h?@??@??@?I??@??@??@??@?k@?t@?{ @7t@?Lz @,t@? @#t@?tp @t@?l @t@?k @t@? @t@?hk @ @s@? @s@?n @ @uB@?m@@?B@?B@?B@?B@?B@?B@?C@?1C@?EA? j@NC@?`C@?C@?C@?C@?C@?C@? D@? D@?fR@?/@?+D@?S@?S@??D@?S@?l@?GD@?\D@?D@?D@?D@?D@?D@? E@?E@?7E@?OE@?gE@?vE@?E@?E@?E@?E@?E@?E@? F@? F@?4F@?J@?YA?A?KJ@?VJ@?fJ@?vJ@?S@?S@?l@?s@?s@?J@?j@l@J@?J@?7@?J@?s@?J@?5@?xp@?J@?X@?R@?R@?R@?R@?V@?J@?J@?@?J@?5@PR@?` @:u@u@Dh@l?h?I?I?g@I?x?|?I?I?I?K@?@?@?@?е@?ߵ@?Z@@?@?(@?$f@A@?й@?xf@6@?|`??ųt@???@? ?P?@? L? u@@?Ⱥ@?!@?@?|P?P?t@A?xP?a@b@ @p@@@0@?:@?P?P?L@?=@?L@? ?P?P?4J @؆@` K %&`g5 =-@?@?@?@?{@? @?`@?:@?=@?@@?C@?@?a@,b@U@?q@?@?x@??P?T@??P?|@@|@@?b@?u@?@?@?@?v@u@$v@P?!@?Ҿ@?G@?P?P?[@?@?s@?@?v@P8@@?@?|V?P?P?@@PPP@? @P@?3@?r@?-@?<@?V@?@?@?&@@?z@8@P@?@{@@?@?@?R@?@?P?@?@?P?P@?@?@?@?@? @P@?@@@М@Ț@@@@@@@u@|@@@y@?@?@?@?@@v@P?|@Q?Q?P?P?\@?P?P?v@?@z?Pv@@Q?z?L|?x@tx@y@|?}?`}?p}?x}?~|?|?|?{?l@x@ x@ w@@w@X@x@`$g@?{? <{?z?z?`{?8|?P}?X}?x@@x|?p@`@tX@y@|?}?}?w@~@?@?@?@?@? P oPTw@xw@~J@<@$x@Px@PPPP(@?4@?.ApY@@*@W@T9@V@փI\@=@?Q@?]@?H@@ZGC@?Q@?@?@?@?,@?' @? Q? @ @4@?]@?@?@@?T @~;@?@?Q@?@?0@?@?@?Q?X@+@?X@?j@Q?@?@?u@@?@@ @?Lu@y@Du@5@?p@@@@X@@@ȣ@Q?@@@?@?@?@? Q?(Q?@@@@?@?@@@@?o@?@?@X@?=@Db @,b @?@@@@4Q?@0Q?@@?.@?.@?K@?&@?e@?p@?@?@?@?@?@?@?@?@?X@?+@?I@?G@?@?$b@?@?/@?@?l@?(]?$]?@?@?@? ]?t@@?@?@??@?g@??@?.@?@?0~?@?@@?@?@?4~?D~?8]?$@t{@8@?%@?s@?@?@?@?@?@?@?0]?R@?@?4]?v@?@?\@@?7@?3 ,]?@?@?'G@?:@?@?@?~@?0v@?@?$@?1@?I @@?U@?i@? N{@@<]?L@?A@?Y@?@?/@?@?v@? @?@?@?@Z@?@?4@?:@?~@?@?@?@?9]?@?@?@?;@?O@?#@?@?@?@?@?0^?@?.@? @?h@?,^?@@@4^?@?@?@?{@8^?D%@?@?1@?^@?<^?A?@?@? @?b@?0@?k@?@?@?@?@?0|@@?%@?@?'@?T@?`Uc?@^?@?@?@?@?QD^?@}?}?~?(??h^?}?x~?E^?@?@?@?+@?L@?I @H?6AK 6Ae6A 2 [,% %, "%V6A0 "* 6AM K K %-6A%s%6A! q %qee6A0 b %6A! % %6a r& yq } e ˡ % %3ˡ ( q- 87 eN"ˡ %6A(Rb  Vf,( " f86QqB =K %,F61 K "#" "a %2 eS, R ,! %(, 5 e5 O, NҠ, e$, %2 1, KҠ, , %/K ,K ('9 !, e, +K ,F6A! "" "a! eZ   % e   % e A1  e} , e, e %z, D %D % vD e u t %t es rl -ˡ10 % ˱\ \l w %z b\ l %l e( e #   \ D\l q} et %]\ l eu fs %fq ee!Tn dm c k %c ( eb f ad `D f, ef e! 2! ('O e!\ l %D eb, a %a FF61 ( )  R!< $ 8 eUa7` eTQ4 S2 RA0@ %R` eQ P( O & %O $ eN " M@ L %L ?ˡ e ҠA˱@ % ˡ e p H ('! ! ˡ %61 ( ) e e=! % ? 3ˡ % e A˱@  ˡ % d H ('! ! eˡ v61} ( ) % %1!  3 2 %2 e1 0 /A[ %/ e.V %"ˡ ҠAe˱@ e %ˡ %S!BBB H "#'$ %z! ˡ e,613 ( )  !k G e h %! f e s q o % m e k j A % e %ˡP N ҠA˱@ e %ˡ C %? H ('! %g! ˡ e61 ( )  ! e % 0 e . , * % ( e & $ " % e A  % ˡ e ҠA˱@ % ˡ e ) H ('! Q! ˡ %61 ( ) er e! %  ˡ % e A˱@  ˡ % H ('! E! eˡ Z6!aa\ ( "a \ˡ1m %\ e\ \ %˱  \ %Q=P eR \!BB A e\ z \ , %fFfWf'}, %ˡ 2! (' 3!= \ ABk\w! e9\ }~\    L L\ t e: < %;<0  , e< %wL v\ u eL e!2 %\[ ,\ %V  e\ %q %\( L& L1\ e_L %m\ l 0 ƛ8 3\6 L4 L\ YL eg\ f\ %\ / #P e-\ e~L } L\ eSL %a\ `\ z\ / e\ e^Fg\ ]\ e\ˡ\ [ %[F\ %Z< eYL X\ eX,FL VFFF6Ae6A%^6A l! k] %k ej\ p M\ A Z N A))"d B* ̱"d )A %d ( #33:4G!2 eG FFJ**M _ e^ < %] [= %[ 6q 2p Z ( ) %!| !91ﱏ9  a e e e  %k p~ 1z(91y91y91 (s( L( %( e0K<˭ 0 L0 el ` Z z ^ % t eb(X %E(V Q e #  e= ( %G e1*B`R %V e2 G1=(91Q;A;YBa E( F/( 9P %O(  e %( (< ( s(aRa I 0( b( %p(aYI %"( %_( l(aYI ( [( %i(aYI %( %X( e(aYI ( T( %b( %( P( e^(aYI ( eM( Z(0 a  ( I( eW(aYI e( eF{( S(aYI ( B( eP % t %P e~ U e- e9P y 밺A ex | e5 | A밺A+ s exU K@ %- %/ o |  ej r? %F@ - ) %j %e \ em) @@ %- %$ d %k e_ g %;@ -  %_ eV Yx eb 5@ %* %VB:| %3@ * ұs %W e: %RY Zh -@ e- e` QX %H LC %UT e(@ - L eL!B eE   F+P %O  eB= eB eC%P K0 @ ew- e( B! ;   e=P E e 8= 8 9P %B} e@ m* V @ ek* eP 6K& %K %:\ e @ e- r e1 eP %5I e %a- %P e, @ %]- % ( % P e,& @ %X- % # ˡ %P e& %ˡ H- 87= e@ O- P eK K ei @ eJ- eP K % K |S %w e@ D- oP eK K ew= c @ e?- eR[ Ku K q&P N %@ 9- F % | eF> @ %5- %6 M } P e, @ %0- %$ 9 o g @ %+- % % , P  e!P P @  % %H e@ -  e - P  ' %@ - ұ %  @ e- e x FFFFFFFFF %ˡ %_FFFFF61Uˡ # a = e- e q 2#7 ;ˡ 56a1= # a# L ZBpD e !# 2#756a) x rar 74h: M @ڈ!‚dDt"v %8"vr"tw(L,;r"v e %, %2  %w, v"v@ %u"v %: "v N"v %: 8 ('$ %% q, %q 6a x rar 74h:  @ڈ!‚dt"v e%"vr"tw(L,r"v  e, e  ed, c"v@ eu"v e' "v 5"v e' 8 ('$ e %_, e^ 6a x rar 7F4h: %@ڈ!‚dt"v "vr"tw(L,r"v o , % x Q, %Q"v@ e<"v "v "v 8 ('" eL, KB6Aԭ7(%6QBM "% "a! a#M#Ȃ#NV#V %b K0 _ %] %],[ e\#Pˡ %,< Fˡ eY< %< <ˡ e<, ; %;A eU,> T#HX e,< %Fˡ eQF< %< 4ˡ e4, 3 %3# eM, L#H` e,< %Fˡ eIF< %< ,ˡ e,, + %+ƒ D, %D#8h ,< Fˡ @F< x< e$ˡ #, e# "s* <  % , e %FFF- B! 87 6aA, B$ Ba#A>@ e2 K#l eR#l<@ %0<> s| .|< ea| |2 %,|< 1| |) )|< A| % |" e'|< %Q| | %%|< a| e| "|< eq| %| e |< %m | | %|< } | #l b痥1#nH(] e exU B#lG%nL eE#nJ((&&((L ; L :L WL %9#nJx!Z\8 \| % l -l| Z) L %9l | e\ 1L#nJ( BAL#nJ %AQL污 e8aL#nJ( e> ['#nJHq'L ;L#nJ{8 %:0#nJHH H Lw %8FH H L eL, %6L UƎ< , < e, 1 B!# 87q %| < e, Fl %| \ %LF6A %x - 6A沠 :1  %u - e61a ; a %"JVH a J,˱ )*1a偗Q # bJ q "#' {ˡ461; ; a z e5ˡ %˱ %.ˡ % q (' tˡ e61 ; h a s ;cH@ %r ,\ ˡ eU ˱ e#ˡ e (' i ˡ61 ;A H I h #,: e,ˡ e, %3ˡ 1B" e,. , e , % ˱ e "B  ('3 e[, %, % eˡ6a00t ˡ X@@t Yq ˡ e! K Cˡ Q ed x= " eb- Hq 87 Nˡ e6A 0t %* 6A( s6AJ6A80 86A %j%6An ; 8 2a eG< e< %< %¡t±( 22< < e} F K< 3F< % %1ˡ e< e0 e , %,< ˡ e, %< %ˡ eˡ e˱ "B }ˡ %} 2! ('W . < z< y xˡ, %x< w61 ; X ) R eˡ e %rK  B ˱ eC e ˡ m (' % kˡ6a x rarx77h: ?ڈ!‚dt"v % "vr"tw(L,r"v e} %, %  %_, ^"v % p"v e!"v"v e! 8 ('$ e %Y, eX t6A{  b 2b o ˡ" "! ˱ e , e, ; , Oˡ eO N" "$'- %, Kˡ eK J>6aD x rarx77h: h e?ڈ!‚d_t"v "v:r"tw(L,Vr"v %\ y, M e ) =, e="v ~"v %"v"v % 8 ('$ % 7, %7 6Q00t H IqBLJB % KW %B- Hq 2%7&  eaK ; ˡ .G ; e[wB"S %M V>  %f:9 e eS erˡ e(6AR 8 2a2c "< l2"k01 3\ kb FC %VDVH %i"" %¡̢̀ 3ܢ %z ey 2RHURG %F % %F2I q E e sᲠ $""2 " %n7񢡼 em! 2!{ ('t %k Ƶ i hRZ1R 20 egWFFF6a ; 2&B 2a2 B - Hq 87[ %Bd H HD "5IG Q߭ GB4 e H { eM ̺ ˡ % ; % ˡ %V "? eZ Რ % t % ; %ˡ %P %t e ; eˡ eM ;RC %  J=6QD߽ˡ a x + %ˡ eF q (' ˡ D%6Q-߽ˡ a %s + ˡ @ q (' %ˡ >6mP tQ߽ˡ x yq %m` e : j K` eˡ e8r q-߭ w2w  - M # t e̴ e Hq 87 ˡ e06A= ˡ ( )q er ˡ %, 0 eh K0 ˡ )" 0 %- %q t %YѲ0 %ˡ %%̲T e  + t̚H e q 87 ˡ e F6aPP x rar 74h: v>ڈ!‚dt"v e"vr"tw(N,r"v 1  0 eO, e| ~ e, "v@ ekuDߢ"v e "v "v e 8 ('$ e %, e H6A"VX26A߭es  %deR"h<% q ep6AM )$ *()(#)*!߈)4!߉ )$ 6AM )$ ()""J (3):!߈)4!߉ )$ 6!1ޭ 2# 2a %e\7 ; eM Iz X2"} e쪢 %ߢ88 8BGwX %NHAIa Iq"a HX0 % HX %<8 ߢ8H % 82Gw!X G 1ߢHq 9aA "a %HX@ % HzX %58 sߢ8H %8GwX @H9a22a2A "a eHX@ e H_X e.8 %Yߢ88 e8BGwX 9HAPIa Ba"a HX0 HEX '8 Aߢ88 8BGwX e3HA8Ia Ba"a %HX0 e H+X e!8 %)ߢ88 e8BGwX ,HA Ia Ba"a HX0 HX 8 ߢ88 8BGwX e&HAIa Ba"a %HX0 e HX e8 %ޢ88 e8BGwX HAIa Ba"a HX0 HX 8 ޢ88 8BGwX eHAIa Ba"a %HX0 e HX e8 %ޢ88 e8BGwX HAIa Ba"a HX0 | HX 8 ޢ8H 82GwX e H19a 9q2A ) %HX@ %v HX %8 ޢ88 %8BGwX HAIa Ba"a eHX0 o HtX 8 eA޲X8Ia Ba"a X Xctޢ82" e8BGw!X HAkIa Ba"a HX0 e HMX 8 \ޢ(H (27wX e ˱1Sޢ891=A"a %HM9qa) H8 M L eAL ; eF e e e3ܭ evLU % PPt&$ %QI@$ B! 87U L < %, e .FFL %<LF6a- x rarx77h: Q [=ڈ!‚dHt"v %"v#r"tw(L,?r"v e %4, %a6 c %, "v 8ڢ"v e"v"v e 8 ('$ e %, e 6!A 8 2a2"â 2"lR ; % ;a %B"lG"Cr"nJwr'wr'QwC  ; 2", eA 2! "$'F ڢ< %<\ e L %L\ %J ˡ %L \ %< e_ڢ ˱\r" \p ] \ exu˱L e L\ \ % "nLJ(( eLp \ \ \ %L r"n Jwx'7 %k,r"n@GB$$ ,< Kۢ< e< L e\ \L ; \ %L < , e ˡ e3FL e\ < e<\ eˡ\ eLF\ L e< ,FF61* ; # a ev(&ۢ Kۭ %u % %. ڢ e % ڢ eIˡd %ˡ e˱ ! K kˡ (' eg %ˡF6a x rarx77h: =ڈ!‚dt"v %h"vr"tw(L,r"v e %, %  %, "v %k ٢"v ei"v"v ei 8 ('$ eT %, e 6Q 8 2a2020 eaQٌ e M wh!"("*7+n % e- Hq 87V Id ; eK e_ K ˡ ˡ ^"+eF6adPPt x rar 74h: %<ڈ!‚d~t"v F"vZr"tw(N,ur"v %  0 , l % H , %"v@ u ٢"v H "v %\"v H 8 ('# 3 e, 6ABRfSp2G ; % ZPtQ̈6H xE RWRW2%2$K32D$ ; %-eE f2C(%\6A٭ +٥ +1׭ + +%% +% + ee + +6a x rar 7F4h: <ڈ!‚dt"v e!"vr"tw(L,r"v ~ e, e  e`, _"v@ e$ewآ"v e#"v ""v e# 8 ('" e %[, Z}6Aԭ7(?%6a}]00t@@t ( "a"%ܒ"" Kk 2 "% V2 ee!1V ;P "b % ,  =#'3WP  %آe , %h % "%! e8 %"% %b8 # tV %% , x;"" ;P 1" %,) "a 1 B! 2&7N ef D$ !0 e'f  ed %%e :, %z < l < ; < %: 9, 8 آ, % < %h< ; e< 5, %5 e4< 3 %3, 2< %1, 0 /F6A - 6Au" @@t 3 @ e* 6A -b  6Q 8 2a2020 | eM VJˡ %W ; ˡ $   S ; %Fw"d %Up1727  e ˡ U ehˡ Fˡ - Hq 87! % Fˡ qF6A6 }e {}%@- 6An +00t t a % n +ˡ l e0 e= ˡ lˡ %l\ˡ %k Z e˱ tܣ  8 (': % %Q׭ ep %q *ˡ6A 8R"֢"v %"v e"v % 8 ('" % , eD6AK= (B )"# %- "*"""ܒ Q> H 87Fq %y N ;"D %z"@#D % bjcqխ %: ;AV , , %- , e&2?" 2׭ erR>e "#0 , p eBK B"Vb׭ e""#0 %m ""BKD0 %Q 0 0 % eo(A +a)aiQ F"?p ` e  ; bF ; aƐ, %6a x rar 74h: <ڈ!‚dt"v e_"vr"tw(L,r"v  e, e  e, "v @ eqUoբ"v ea"v "v ea 8 ('$ eL %, e t6a{ x rar 7F4h: %;ڈ!‚dt"v L"vqr"tw(L,r"v  , % ` , %"v@ Ye$բ"v N"v M"v N 8 ('" 9 e, *6Q1Խ % a7(# e %ˡ 8q (' e2ˡ %6a})m!Ա ( "g# %"#"&)" +/ȷW % eJ$` "֢'  ֨ %k8#" $A" ! HG2X:5)" F( 87SUM87K"4:8tԉ mtgԂg %lgwD B"<" l 87",2R':5#f &t| %d|l | h2XWpS|ZXӉ `|l % |g d'|ȗ ]| ;խ %| %b|3 F"Fl e`բ< z| y|< | e]"ERբ "d?9 % " \"dD!"dE|RC RdGRC bTbbT bC& vRdJbC, "dL!"dO!"dP!"dQ"dR"L*$)!<ͽRdMRdN e RdZT"dWP "dXRa RtZT bC abdb bT bC bjd# rrT "dh"di"dk"dl"dnrC rztp 8dt (!ÎC ܊"dv )(슄)()("d"d"d"d"d"d %FL\L<, 젤ܪ %  %  % ~ %~ } %} q | a %| Q %A 1 % e FFFF6a x rar 7F4h:  e9ڈ!‚dt"v * "vr"tw(L,r"v % , e i , ei "v@ e̢"v , "v %, "v , 8 ('" d , %d 6a x rar 74h: 9ڈ!‚dt"v e "vr"tw(L,r"v u e , e  eW , V "v@ euT̢"v e "v ( "v e 8 ('$ e %R , eQ X61_˲p b@ H BaOB@D gm tp< % m BQ,ͽ < + %\ + % + % + % +!( + % + %, ] , %b@fJ %A S   y @B˱@ o b@fJ % @b ` m @jȭM b@fJ : @ܪ 9 B@D̠ 8 % B!O ('L eb@fJ 5 @@ e4 2@3 e3 B@DF6AʢL 8 2a2:20 ` ^L L %. R"AU V % DQxYyYr"YR"raRa % D<4, e̺F eRr m > ; qt ­ p a iqZ#F.)2"$w"( Oa 0 @ = ԶH e eh̳! eD ! %#Lb ` r[w% Z L %J L ; Fb"G)2"$w"( O ̲ w2"$ O w2"$ O L ̵  e K QW- B! 87 eL % C6qJ] "'912 "a "1rP " R! 87 bje e8 @ e7 ; y ڽL %L e3 L `bV : e( P ec ; e bCbbU eC ;̢eP  % %b%y ;P eb%yYa - VZbVvܪh: KP e K % eb?V ;x e%<k ! A %1 < Lˢ, % ,< T L DL ; L % , e < e -V ; e%<  ! A ' < (ˢ, ,< eK L e L ; wL , e < % %z""P e .̠# K e' K e %w""2%P %\ + C"F" L % kL % , e < F6Qfɭ91 2% 2a e9  e2L:2ʭ ej4 eRZZb eJ %W  b" atɭ e] J r e b? e >f:D˭ %- S˭ + "" , e F к, e ల< <, % Pty lV, $eV2 @0De@B27/B!"2!E7&B27B27B!$2!G7 B27@亸 %l # t6ȲMj( )()1()Q(!Aa)q eU ( t- 6aa 00t ( "a#!q"a""Q0-BaBABA BAp %0G,RUp e{lR% tGG@ eCP0 t R!# HGe6+Vj "H"%lV"6a%)V K%V % 61Dz, a ʬ$;ʬl6 2 eu ! 2#7 6a""a e'"!e %6A"' e ( t6a;ɭ@􋱈!ؒ(1 - 6A X6A T6A P6A L6a % @@%,!(1 - 6}( ""I1 M " P"0 tVr/V @fUAi!UZXh1i v L Q v a:v3G RARA ' Az R!# 87'v %hj%/jV"C -- 6 91 %,- 1 ( ( )Q()q()!R1*(9A)9a99 5- j(9a98a2a e ( * 1?  t"C 6A"(6A5"6A% bj M "d @7: t%j F6a% V K%V % 61",  嫪VZ %7‰ V 2#7 e ~j6aVz % eKV! 6a%V K%V1 % 6A@@t%V @ "* 61 ( "a J ! 87 e ujV ! ˱e6Aо0 $ a e= , e29 e %B ! 2$761 ( "a J ! 87 eˡijV"8F6A!%&jx (jzR !`b 6A *- 6A!"e` ( !}( |j !r"||(6A>%!j*m b!eR 600t@@tPPtpptej|]` [2H %"!)"!rA )!BA e )Aiq K iZ|"dYA)Qia Q !B! pA@2V>%!5"F I 6A@t5 k 6A0t%* *"* 6A0t - J" ,"#6Q% H IqBV B! 2%7aH3|i3 N i! e!V: N2 k9! !V8#B˱I! % M F6I100A VS2R * d!"* Nѱ # ! 2A 8R9 Q " % Z"e(! K"!82B 2B |92 8 (' 6A 0 %6A"!|" B 6A e6Ae6Ae6A 6A2" C % 6a%? @@J88% -61 # aA (A V Q ȲB| e+!"0 / q 876a} (H )q Hq 87F. e) e= G ¥ !* f 0 AK y H!I &W $Qj iM ܪI e e ]K6A 'W- 6A|jSM PJ8©Œ 7-6A" RW& ] AJ8©Œ % (-6A"j7- 6a" 2e2b 8‰ B& 18b 9 L9 |!ed 819b|B 9B 6A e6Ae6Ab2 |B92b \ e\ 9999 6Q@@ h iqhh BR س G/ + !!B& N ѱi! n!G88- Hq 87K%b @ e (A ˱Q 8B9A & KM"7F6aO 00e- 6a %N @@M X % Y! <BY1 %c!WM88-89b F6A2C -8 2Bɲf + %!B& KY 7FeijV 6A# bBR - 6A&H&"B&2<&B6&R0&b*&r$& & f-61z   m q " * ( t !* 2#7%E6A0 "Z- 6AM t4"D 4Dtd d % D6AJI"+bbB& t % 6a`thB& Rb+r]WRB RD1 4KbB  h%1 S2B VT@ b V d)i a復i FhhF&76mݾ%iBI * 6AH]00tܴ P "E - BĜ @% t6A2" Vc " %J 32B F " :¥z B d "6A0 墪f 0 4 -6A 0 %7 6Ae- 6a"91I!x p2 6AB" 2 V"" "RHbW BC 勳# e(s # ȓC^(;ʒaʾW RՃt ľQZR9Z PtVVQ"P"'uX(3@"%hV@A0 V(bD#% # "#* Hs)3 C e ѡ* VZ0 $MF# JĽte- V% Ʒ(V2l(BB 6Ap00t X YqRVE BX XW0 % RB - Xq 87% %82c e89BRD 2Cw^8Ҽ8ӽ  ˱4 e = ˡ J ̳ e uF %= F=ˡ G 12"08eF6ar R "'"%rh`"mG B"E - r%`$`*z󽇹)p1 e515 Zrzf` %2%:fxE80wi5w P %-6ARM '(D(""t- ze$+& ;t` b$ R$W$+& tf R$ƽPhr$ R$pU`Ucb,x4x} f c%2D d{ $+& bRtVP e` X4 ZWhD`P Y4tRPhz" eV6A.6A+ 콁6Aʺˡ a eD % - ' q HG eˡ %& 6A0 @ wh #ee #6a X Yq r".wXˡ"/uph e; ˱ e m ˡ % f"/z %Q Q- Hq 87 %U Fˡ e 6A% 6AM! e3 2  n6Av00tb"- Xh YqRWeR"ˡhx6bX` C ˱] ˡ 5R"ˡxxW eA "-ˡ % "- XZR"-be""-XeiZ"2B< 8q "$' %ˡ >6A((r- eP ] aM "#0 ""- 청h*(j *M eL PG t(""- ֊%J PG:|6aC \AM R?m gR -,XK+rg9 % A ;R A   et Y F,', %-6Q H IB"*RXUZDR"*GB@  Bb*0 GA b),J ܼM 9 K: 2b*Aڹ 2! "$'i  Rb),e0 & b")Jfbb) FB")|QI1DG5K I KJm }X1% %r UF Bb*B")G%.<ۭ!  } ,k! ~ M !f!w& F "*eji , %, , % % ,b e,` % , e R&Rb) F~s11:8PSUZTG R %, e F6Ai 5 8 9q2"-Y2"ˡXh5RX ˱= ˡ 32"ˡhhV "-ˡ e Xq 87 }ˡ =6m!C} ""` "g7", Bg B 0 z z %z %Q D Vh l el ̱Ez zw %& " z"L 1 'p H'&"&,bBHDJ"B&,'" ,KJ) ] @$ g " g gf "Bf,"f+< L %"ࢯ|z" l % ܽz e̢Lz ez e | | %,=P ,p ^ ̱p %̢zp & Gz %z eXGVul RpU| eL < ez eH'ztࢯLz= %A & +ʲLz̰p e{p< z" z"B\ =bjFV ^M VR"1W3F e_"* 72: %7| 6HIl 52bB" 6Aﲽ X Yqh- q HG> eX R% a ; - ˡ e/ˡ .Ͳ6A" "X > 6A00"X< 6A(- 6A$e'%'&6A1H298"70 e$2F"J6A6A@ 0 (e* 6AÉ"Ӊ2IBRH (  #b#r(  HB #2#9 6A0 e" *0 t6Aˡ a 1 - % q HG ˡ e`6A҉ $%6AM6aWˡPPt a e= j@ ^ eiȀ" % 9 eo %5 ˡ e ('- eXF ˡ e 6AR e&] J^^ȴ2 (%XXuR ,(ODBB 6A2wc= . %8 F6ARb#+g$e@ #,`elڲ#,je(URb#)ge@ #*`iJ#*UF,F6A#)D #*@"!% 6A#)D #*@e 6A "+",%a DF ")"*e_JDF 6a91D2"/Bb.BHDJ3B"/72 % B".1شG3KZ1 tm!I 0 ` e F U1:DpDDJEWUB eFb wFҴ Rb/ 81R".W)TD"/ZK3 !z6A".b e6Aذ 61t a e˱ ˡ % q (' ˡ eT6AJ74,;7(fʱ/7(6e#7(dFȱɱ̱챆#悠ͱ݂αF17(#.#/0~F~7( 3zFywFF7(ov7(/olkihedbƶd7(0]ƵZYWƦW7(QƥOƢMKƔ6qˡ F %˱, eh  , ,  0 % , eˡ @ ,  e,0 , 0 , , %, A0 @ %Q , % , , %R"0|臕. ` , e , *&/ ,"0 eҠ, eRh RB , , , e ޳ ,۳ %Ҡ, , %R ϳ ,Qͳ %Ҡ, , e ³ %, e , %|, % e, Ҡ, ex, % , %Ҡ, t, eR Z"0 0 e[  8 ('z 0 }, %}ˡ |,, ezFFFF6aˡ 2 q  ˱ 8Hs1w2!ˡ ʢ %p 2! "&'# ! %rˡ emȯ6Aw6ʯ}ˡ h<2b0 ba ˱ em :0 eˡ e %KM ڱ', ~F`F D b.m, GM , ` %`@d ˡ e_ ey, x, \ , eM, %[ ZŲ, t, e, eX1 H ('% &F, UƽF,F6AM )$#' , (3)4"#"d Y6aˡ x y  <ʁK i] ˱i*i:iJai b er$p e(I8 83 !/ˡ+ˡA, 8 (' 6a$ˡ  e e %ǯˡů ('! eˡ6Qˡ a e  eˡ q (' ˡ61ˡ X YqXX5 b˱M ˡ 0t$ # q (' ˡ e.̮61Ԯˡ h iqhh& \M e*t e- Hq 87 %ˡ '6Q 8B" 92XDB"#Vˡ e?* >h,r"b& %S,@ M ,  eJڱ0 eR 8 "%'F" e , L, e , %ˡ , r, %ˡF62"Vs %K %܊"t̂K  %[K( [ 2b Wb B( %ܚ K e@ WF2"&f# eS2"02ЧI e' [ |2b0 F N"8 HK "-BbBb-G K e6A"*%6MT!YaQ ) "D Y$|YDRdR("d %2T C2T"D$ Y1 RX"1H0 "dRa % "Dh "d"d"d"d"d "d#"d'"d)"d*"d+"d,"d-"d."d/"d0"d1"*$RDt RZTYq"a eRZT eb `d"D 0 ` rzt  F % %Q q eA %1 %1˰a9$ eFF6A19B9 2"/3"/72"ʈ 8 %쪢%تȪ%MJX(19" e6A%6A0 e=6! " a % eˡ ˡ e 8 ('! eˡ % ]6A" f"""" t-6Aְ MR#" 2 *ur m`" w - +F˽ %İ- %(F %3-6A e R8 B < b 2 "d d 篢d"d"d"T % 6A"j b" b" b8 e %6A2b8@ 2R 2b eBH BI BJ RRBK %" #6A "eۯb 6a%k " ̂ Y "X " ^"Z ,"V" ,QP ˭M Q Q J |K ,Q <k ,9X L6 ,3 LH /%6a" Y "4"% Z "X e " ̭%61 B# Ba b:"z 忯B" %bJ "  " e饭 % B" T "B˄J"  %B"" FJ B"T B"˩" B HBH B"" B HBH B"BGk B8ʯ ˡ %ˡ %M ˡ e "B Bb Hq (', %7B"Bwѭ eˡ 6A 6A 6AV "0 26A`M %sI 6A,M elI 6Ab%Lb& 6A00tJ"*(" X$8("*c9"2bz j 97 g6A 6aӫ< X Y e } ֺ HP% 2&7y e , %R<,P , %g@ ] ; 0 %>,0 eM f ҮM , % ˡ  %:L ˡ M    e7,Bl W,@ %, e\ [<ˡ M eu4 ˱, , , W ˡ /ˡ eBR B@ e˱ ڲ F xZ rB  F, } eOˡ Nƍ, %NK, %M eLˡF6aJ X YX5R RB %<9" e ˡ %Ů %Qî %2\R ˡ eF ˡ = Vj eA- H 87a B) @  o2w! %= < ;ˡ %;6A\%g6A002R j"3諰A( ""6A "-6A|47(;|x)7(|X|ho|y|v%K|رn7(|m|ȱj|eϱc&6ЪPPt``tY1f X Ra %EF s %) } V #W, A , %] VjN< e?F < VJFL << , e FFL % l WPPtL e< }, % G K' %yL %F"LF e= & 3  e] , % R &ͽ eg,L CŽ< < L e, l81sL = L %s 8L % AF 2! ('K e [< %L , %pFL lFk F6a912"#Bb$#BHDJ3B"#72 % B"$|1@G3KKZ1 tm!I `  F %1:DpDDJEWMB % Fb wRb# B"$G1CX1JES3"#Z (!6ARb#$g$e@ ##`eiڲ##je"Uke F6A] "%$'&d%#je- %#jjD 6QЩ H Ba کM & , %1b,0 eR, N] eQ ˡ e, eB(VSˡ eCQ e, ˲, %I 4, %Bbİ&bEjD:ˡ e? , %,ˡ 0, e4 , \, eA, C ˡ ,, e B$$"ˡ 5ˡA@ 4b(bl` L, 'ˡ 1, ,`  e, ˡ e- e, ˡ,|ˡ eˡ %*ˡ %ˡ (, %3 ˡ , ("b8H31w81ˡ[ M VD @@tˡ - B! 87O t, %, F, 6A#!z"( (-6a H BaBwB#  %K,G-, e@B- Hq 872 ehR<ˡ <ˡ  %;M  l:0 MM |, L&Gn %'BPR BB 8ˡ %2KwX >M ˡ %Fˡ eˡ6AD4%$e%6AJD6a è= "H Hd-"H HtH"ˡH H$H191I /ˡHBb" HV˲"B*B$wh_" 2:"10A8 2#= H H4w2M V="( (-26AJ6MK4 9q1)))$$"a  Q"T"T",YbD$RT "a "< "a "L "a eR\P ebl r|p | d& 0 "d#"d$"d%"D"d(TR "d."d/ p e ea Q eA 1 eq % $FF6A"z8 2#2"#(3"#72e% 9 9 {|e{lz\zL%z ] ˡ c%ˡ ˱ - ea Xq 87M J1L 9 !  ( 50 tFˡ e\6AXBhG!@UPS!A7r@UMbh$| UD z$%4eD Tĺ\ \妤̂Dd ͂De M "ʘb %0# 6A`] ( "a %fa %3 e} ު0 "%/eH i1%/hG9b`hD$fw#@ %BĘBhbXfb$14 beFb)b$ * j %uઢ % 0 o A֪! e[! ͪ %`  e %= FQ H 2%7 :6A iM(CR)D ehb$$ gr44 fDD eR#"#Rd"d"#R#"dRd"d"Dd "e"De e1 0 e0 /ҦF6A7 "hF6A]7; P e"hRh |{-6ahx`WPS!9!1m0U P5!:5`kW.7F-VC ] a F MaV1 yP [Z ! Bh! M fIC:DD:43Y:UY" F %= ::Ъ v] F6a~ X Ra3R"/jdQP 0x / %/P %. e-Тt P ba.bAba0bAbQd * x e d FFRwRPZ10 %bfZ a<@ ] < m E]%s @ T Tx 6T %ŽT T e4T %QשTP %T@ j T T T ZT e< e( P @ T ТtT e+T ТtT %)T ebRStfw!RPZ0 eإZ 剤 a.2A T1 e T@ %] T T % T :T < ( 0 @ T %2Тt3T T %RТtUT eT bТtf e a02A TQl T@ m T e2 P T eT@ %{ZT < {( P @ T eТtT T eТtT T bRtf?P  P %RtZ0 z-23ZRZ ,0  , xzʽT T eT 1T0 T r] T eUT T ep[:T %< %g! 0 @ T |T T %T T T %T h|0A T T %T e0A T  ץbТafL % eU2"/ 81B"/4b4 e0rx e/M ڂR!0h!1Fcad %2Ø]2hR!xYC %$ % eRPD eb \jT \\ RRCd RRCe F"ČB"!0"$'Gd t("h"dТt d %AΤ 2!3 "$'F, %] d %"Тt"FT 2Тt3 d eFeFFFFFR%R!.1%Ɲ"/ DƝ6AA 8 2a = E|Bb& ˡB$BB ARb% %Rb. %} b`b J@"X Xe= ", %|, ey z 2â,. i, "2 2 0XRB , , e0:, , e, ,l %Bl zb%l %, <, %+ :, %*  ,< <:, e(ʲ,L ecL %kl el< e] l ձl %L Fl< ] l eL emb&Rul %l< %] l ~ձקl l |\ \L :l %lL ?l x\ %xS 2B l ev\l< = l etӱl Lˡ el< e= l pӱl %L l< = l emc\ Ll l\ Rl ej\ i R"$W.S<"#P J"#LP F3L eQr0c gPspfƱ< _ P , ,< e, eB< A, %\, 䦢< eZ0 ,< < =A eP| ~F WdQ`uj"q q8 Vd e" q8|ۆ- , %7 B! 8 7F; e fFg˭ %r"(j R4#aJ/g(@.S-r&'A 7! 6V*D! @@ %s3F} , %-V޽aD@@ ep} ]QA F}, e)< (< ',6AҠ| %- 6a@􋱈!Ya - 6AZR| B """ 6Ad b " e,6Ae6Am( (b 0@%'[ V - (֖ "C |*D@)8Z3 - J88 ] Z*|F6A 2 B" @0/R ] "(( @%6A" ֊ b - 6A WW ] -6a00Јb )% 19! e| e -6A eM! )|)!ĂD ) ) eC|(!"h% "D I" ((ޞ6H H$ Ƣ)1)Q")A(Aߞ)a(I!)q2 " K )A 5ߞ- ꋡ %! *0 tI! %3I! %26Aƞe6AÞ6A 2"BR( =  7 9" 6a2A  B˱( (" -6A B( (" -6A 7B8 8s= B( (b3-6a *|B ( ""f"6A |B( "" -6A%- 6A B( ""6A zʨB( ""- 6Ar|ڨB8 8cM 88s= e-6A e B( (r -6A ] B( "" -6A UB( "" - 6A0 w#- 6a#@ `tK!1 %ˡ (6A0 P `t@ w%6a"j ˡB!RBRa K6A 7˂-6A 6A"b( ( 6A"zB2Z 7bB "JeSb F6Aڡ 6Aeޝ6A " BT ȡ - 6A " - 6AV("i"6A"( ( 6A " -6A- 6A""0 ' 6A"*%!6aX} P& Pt50V5 "" @VP( Vb,W޽XX5 XY1 } e] @ e w%} z!P %ۢ1eڢk= e%0&6Au 83VZ_ e ! 2$7F) % t(;ˡ %C e 1L0 e˱ e! eV* %+ e eˡ %ˡ 56Q< h ib63VZ& % B! 2%7F1 ev m  t(ò C 10 ˱ V*  62D  % %ˡ ˡ e6aa㠭i 9i"i2iBbBbBT } 1 梪ث= !g̢%֢Bg eث֠VAҠhr@fAѠG.B Π""V Ѡ AGB0 BB eb urBrG'0 b BB B bB 6 ]( m d0H@& F',G$Ѥ %BV % ҢXM %Ң ëM  %- @ B 4 «0 t %- %{6x 0 w u" % e eǢ(M Ƣ %M %@ e %-  4 嶫0 t- N6]Z M %'%FP eC' e"r F e (M 幢 eM Z e - 媫 t- e6AHBD@ eX= Xe= z0 %0 JBT 6A(6A " T8-6AJ6a i{qd m y! yy*qy z1 %iy 6x``tI1Y!̧ 99 H1,We] 墢+唫] 刢eq$͟V*QǟHPDBQPDV9a 8q98IqI9 rʥ9a %8qH9 9I9q B! rBrǎpJ@@t솭e9a 8q98iqi9 H1%%m ,%f} @J'1%JF D %,%c} jH1@J` e ȡ` %9a 8q98yqy9 F6I1B$3̚ 99 %] B D@@t$HH1hCB` e} I! e+ %wM *` j,Wzv wrW P %Rr! %QdY Km y yy*qL1y za p %$yYiY R ep,8989YY P( 06aa)1 6A. _b 6A%4 %C6Ae4 $oe"0 w#e4 t-6A6A6Q H Ba̘ FKF( A <992I9 T,A`I < % eR˱ g< % %f 4ˡ %40tK G e* H 87 = F6Af,ۭ] 00`@t%% 6A- 6A0 @ e= :*6AH0tB$- @t6A@ 0t * 6A- 6Ak2 "( ej2":|- 6A] GP % *H " 6A͚M 8 %t } -6A R @@t 4 t %y ep-6A0tv- 6Ar 6Ae`6A- 6A20 " e- 6A20 }" - 6AV -RP rdew_Bb%]wh$`d B j2H 2wc BibXBjU "E Fj 2H reF6AdB \6Aw*e'6A%6Q H Iq 7BwHĭ I2B@3 2B @ @ ۡ%M% :BrpD m BB w۱ %J`|2@3A,7 Hq 2%7f% &Bj w"%} #HDֈ %U7 @@%\B2@@dBB 9y 6Aw78 - F0 %: jVwh "H F6A@ %Vw"ĥJ6A %6ABD# R bޙ67Bw ʭDՙ љeXUheBw IBwdfB@ B 0 e? RwB#RwBb0 " d"C )) dB BwdMRwI H6A e0 e6A72wc= 0 8 Vc%6A 0 6A76A0 %6aQI00t@@t a %;f% 1 ('y 6Q8@@t %%Ο % ('u 6Q(@@t %^ % ('q 6Q@@t %e % ('m 6a91 %*%ީ= @,+Te ݩ1F6A8٩= +ƽ %ک"F6AVS - dJj] rwg&}Ľw3 xF6A2'!w 8 Vc -2 @ZP = Bwd]DJU bE Rwe-]JU =bE zBw( * XFX6A00t ʽ %- 6A] |ZW:64jJRwe&]|Ju7""we8*P*'4mXF|-6AGM]egPcRw2#@Ja6a|] y @ a t#!jV"w%.- JRwe ]f 姟bFX}#!1 %)!1 ʊjwx w & a e1wwjUa > 1坟:w7 a eiʭ+wR)R"w+ % ʖ] rw'}Zwj! !! vwZw1 1%wh)zx G )VZx6A=R0@Kcw@ZJC0J:刟2w(Z" 2B 6Aw""b %:B " 6Aw""b %9B " 6A2mwh6 ŖJ J`V JUB@6rM %tjW3 33P3W P ` e{Bw(0"22B 6Aw"'eY- 6A,6A}6Qa h iqa`|ƠA` 2m z e %ˡ % %1˱ e6ˡ e Hq 87$ z e"ˡ -6Awh3e #F6A3 9 $::"92BR 6A"J6A]"@*cEmHUH5D'Ph%J3iE@bE eOEj857%E 6A]F@*cUmHEG:H5D'Kh%J3iU@bU eJUj857%U 6A!4 tV B e-J B 6Aea&|BQ%XUVRx5%R%VҠ & e](Vr(5%XV6%롬:,s31A' 1A'2A''2:22`:2C2°V 8q'' 271֕ HdB 80<0$F- 8qLA75 1THQ0D8a0DLX11W8 QN8P3X!P3Q䕈 G0 eޕ% 1L=A֕X @ %6a(16a%ᡈ1L!Ǖ9 +("!"6 t• 00tÕGZP" "*(!1IAIQIa (" '$)q720 G)A'c )Q7c "a e D@" F6A0t tk6 cA q]ˡ i1IAyQ9a"a '1Z3BC i- 6A t @t8 H8- 6A t '30 3A @$*( "@ ('" ȓ@ 0 N%600tB t74,0SA0@$Wm L ˡe/01)YI!9AiQ e/6A@t0t tl6A%Mh88ff- 6A$6A % 6A % 6a( - RF6AeљOO- 6A`6aLܪe˱e3V 1f Gz0%%> A%8 ; ẗ8X + %J 44: :-11*6A%/,- 6Aa* " tVrA' 200tV|1 R#2PY$w 2D F %$,z 2D&U ea%* /, 2D- Fxe* 2F 6A! " t6a t y 1 1u& ) 6a t y a !u&픁픧 ) 6a t y 1 !u&ߔߔ ޔޔ ) 6A00t@@tPPt``t|%f#ԔҔҔ;}єєє% )Ҡ Δ+ ʔ3#3:81:87 < 833 9833:8 #1jj3h1:678 833 9 U#U1ZSX1:5a76 < 8a`3a`3 9R5Z33Q:53 Ҡ" {6A%8]\ՠ "6A - 6AM00tb|$ẹ- f% + t%u6AM00tb|$%ɣ- f% + tq6A2"%ƣfe eo6a22"0 eãf˱e6H11Ҡ н k1-6a=r|# ef!3!5&!5 (r )1 (1 u ( ! %7*!"Ҡ # %e6A b "@0 V`(VB"&巣f"r D"F ""C - 3PZQPݢA@ % 0S** \ 6a=r 2A | 寣= fB22A " eX2- Me BA 2B 22B 6a2A 2|0 f ˱ Q6A 0@ i R"f M6a00tBf j Ќ x 1 1uV 15V8S e!ᾓ¡ѽ% eF6A %6 ptAPPt``t"0dhY1)Qaq7 WpUUp Z(%jJ z(z|! %!f@@@DqI IтA8 I MQA e<G%ᇓ ц ! X!V F$} z2! ##eu q!X$%;o j7ps1ewps н /eF6Acd& c&(` a6A|r9 !W %6AR(6A]00tB "A1rA3&A3 "$ '4"% {f B ("*!!%$V#;6AR& h!2 ! | h h  h h h 6A" A#2̳ e2D %= z"r&| (h" "h""D A0 = v'; H$*#( *(KF6A t<<җ8"6a:2bX91&jf%* }817 )@'bH b2`A"0fa e fW-G 817 )@%bH ]FrpA w<5`g! E !- X1W ")@#bH =R"r A `T e-C eC 6A&&(0 2H ( <%;B2B2B <%+B2B 6A !(ee!聡%d6A!6aH %G% @6A ] "C - - @⊉@‚E UG "E 6}ba =zʭA<@Gww{ sswq! "!uBPD0@3p l֚ 3Ae@w0 ]IQ W- X ^RaqT1! aq P1!k`Ca ,q 4U (ADSJ2HQ ,"C 3 PBZf<@@t, ff: "C ‘D1̎Ff A*:"rC F * #Ctp C g3#aa Ց  "C +3 F6A,y ')"*(|( 0-6a '٧! )") Q8"*!*"   6 'ӧ! )") eK8"葈'(2 @ 㑊""9ISޑߑߑ ڧ @t q q q q F  6ak jm'eǧ! )") %?8"" " I*( " " 6aR QT'%! )") 88"" "|*( " " 6a9 8;'座! )") 28"I" (""GG9?чeç  6a '%!l h )"ue) *8"!f" 6 j'%!i T )"cQ) %8"R'(# @  F @t q q q q 6aܐ ېސ(!. * )Lr;("a e8"= VA5|e3"*((搊吇9 <+-. % " @ b D F6a '! )\"a e8" = JA @ %)*(""  %< F%6a (%!䐠 )"mݐ) 8"%= VA| "*((9 \[琡֐ " @ b %2 Fe6aj il'%! )"А) 7" %= JAÐ@ *(""  ) F6aH GJ'~!"a" ) e7"c{!)" A@ e " "00$3*( "08 9" F6a" !$*%u!t p )"m) 7- A}@ %1k#f83 3e6a '%n!X T )"pQ) 7" !R""{ 6 V'%i!U @ )"]=) 7"> '*@ ) F 8Y@t 9a2 (a0" a (a )Y F'*@ 9 i@t q (q" q (q )i- 6a 'Z! "a" %) 7"C%X! )" &#"&3&& Fe6a '%R!菠 )") 7"𡇏B @CꏁMՏ 7 c% D@3S% %oFt-F6AXH@5 @ yF ܏ 7"2"b06|@30 = C ҏF0 P @ V2ncfhֲKȏȏɏeMeb:e2"hVe"'hUeu"hR2BRRhTT9?}ѱ]F%v%cFF%F E 3,gF Ƹ6Ar2L3"((08 1-*38,,9rъf e<  6AY tL@@PD"  u@ *(( A 4}hiF e4Aj@3@3 A@3 9 6A"0"1_" #"" b 6A)* e)Vh S Qe7F6AQOP "L*f1 ( @ "b bb eä H (H D@3 "bM|@6AЂ0,|h` 6@ "#$"ǰ %%) 7"Ce"Ȱ "a rpIr$엥 ! )") e7"qp fPPDq 垤H:(ЙqA@HD @ `Hpd A@`h l i h @fPV Y f%!H:((Ј (10" ) % F69V@UPqA 1:w:@ @ Tݎ= > ܢَw:KJ= юA < 2@89=a 츱 Vz qa qaV K f"uz :P qa )= qa;QBG1fB aq X*|Ae|QXxq R'dU gd %a ! % &$F &&e즱"ڠ ) ed7"Aw8@šAH @uDG: = %Ve榱i }"^7&4q׍&stteq7@špuAw w: ڍ= 6a"#ߦN" cP) W7"D%ݦE" "aYF FaARPfR&eڦ !A 8 )"M;) %R7"FQ2ejh:@@hj |`@ f { 6a"%eҦ" /) eJ7"CϦ" "a$ B! J"H%ͦ ! )""a D7"FA@ %](:(Ј (1 0" ) (10" ) n 6=%Ŧ"& ) %=7"B"$e¦"+ٍ )ۍ ""f"%Ѝ", ) r#"h3X#8'8 ܖÍ` yލ Ea e q֍27F!""ܙ Ѝe." e#p @ e- V6a"%峦" ) +7"e" "a QBJUH씥 ! )""a e&7"FA>X:XZ X IU Y X85U Y8f %xeO 6a"%奦g" i) 7"e]" "a}| aW%"S "atu aPfhve !Q H )"iL"a %7"F  bai %lt-6V22"T UV) 7"H"8啦"] & )KL #% "^ "aB! R"P 否"_ )68 r"G"` )- b"&"a )%( " qbQ"a U A A Qqe%e!yej"h!w*&qw'7}e ( +qsp"qъp" ) , !:2 Jak"F6a"%e}Ō"Ͱ nj) e6"z"ΰ "aڌ QUXu%x ! )"ی"a 6"F e] |RaY EN-60 "#%r" ƌ) %6"o" "a " ("jl ! )") 6"""a eV"!6"%hr" t) 6"C%fh" "a B!dJ"Hec !e \ )"`"a %6"FAV| :(( Ј (p" .A h``DYq x@Uq1&f(+1>8@ P Ҡ0u - f81F6A "&#8t!c&z(!_&:J B&,*!!Z&Z-j" !X8 !C!S8!F !": "" (F!596I!9(!W!A8Li!?F!-!`8!6"ɧF" F!/ "" I 6A !艗69h&h.x-,&(&8!D ( H 8-"&H!X! !73! &x !Љ# ! 7"3!ILÇ9- "&2 "7"#!7!3L B:c!7,7"邠'& F 0*F (0( B0)6A҇2y!狗 !(!, !ߋ9!ߋ6A2!' ߋߋߋe?£Qދ|ģA݋*42VC2'3hb1Ӌg b1΋&1ϋ0 ޕm % m %ݕ} |0p *$232B 庣eң,1'61F6A2!' Ѵ4%A|@ 幣*2 300t2H Vc'3_R1W 1(10 eӕ] |0P ] %ѕ: %ǣ,1'516A,' щ,{)%Q|宣= e˕ M %D - I ɕ| 0 娣e6A%!s|婣1m0 eƕ 1e ĕ c %6A壣!b|1\0 %• 1T c e巣6A,y ')Պ"*(|( 0-6a V % L, HI) e6"1F0 圣" ((Ђ Ј?(: <;<<|0  % 6a V:%("m ,%) e{6"1""*((Ђ ЈHy(bb:%  % 6a V:%"w ) er6"1"x*((Ђ ЈH(>>8% |0 嚣 F6a eV:ߊ" ܊) %i6"1يe"S*((Ђ ЈҊXy(:ъՊ͊  呣 6a eV:祱" Ɗ) %`6"1ex"/*((Ђ ЈX(8ѩ |0 F6A1||! B"eq!(兣! I "0 e""%n(26Aa` l}ᔊ X'"|Q, )Q )- ~쒢] :9*|yI g~895Y {"F6A|"*(-"(/') |(. (09 h- 6An"*).)- )0 0 )/( zi. 6A ("@"A"*$H QXPW,@PV#pT#U#701Pt% 7t@%6A1KRB:D|ZceWb F*|ЈhX` %2eZ3 "C i6a bq7"Y1KV %PzU|%R-*(((2f#j' (" ) (8" )8j %"KP b(16B Taj99K5j3QYAa! x(t &a`W| eIXa|حx X7U Y7 \ax iGRVbR"1v܅$">RB ٠ Xw YR h``u`eRVa '|AVh rf @h X6pU Y6 eTR!f"5"3X"6V(";͟b4"5Vxb3*b5 fh B B $"; ҟ"5"3"6<`cer"3fw"6rb3r"5wrb5}b6V$"4";1 %Ο1"5b4b3V&FAzK J|!1 0ݢ!eB :x y: C1B !} F"3Vxb3rb6} adfw RF gVZ" x ѐt ( :G XP XPRPXyYX UY, !a %AQqU R( Y ᠠt R( Y XPXtq4 yH w ra yaև ȁ$q":B t %VJ bB | AaRf h8f i8 -b!fv1|hRW&F/`UP@ e+"9 $D嚠 %Ra K XP]U UƱXz ,W( wpxrAL |q% Hbaa % "8$%!|'0 hRW`UPXRbjUYR ! eXAZz X8U Y8 eXr yE! E uRaXRaQbE "9 $D %GgL|Q%Q爲P %r"8$@ P %!aڈVX iE 5 FRW YH Qψ5|qЈ"8$p !bUX iE E iq"8$p b!`U FX iE U tF! ! Qax 7 7f 7`h i7 AUXa6 iERf RBRB $"@Ɣa(g40 eXax X7U Y7 aX iE aSg u iH Aag>䢨Qquw xG AUX iE Ra VF(Qhdjuxx7&i|q yH ޢcA x9w y9juxx7fQ1 eL 1 r(w y0 `U %$X%?O xx ra r!ppuV' r!px5' , yH F)(fn6A">*巠"?*e"@Z "=Z 嵠"<Z %"9Z e":Z n";en%\6a2"e;*" &') e5|RA2@3|eˢ"*(ZD("", ( B H2@ 2 ݢ 6AA2:D8RE - ,#::f2!K3*3|eĢ(X")X "H ע(%6a2"%." ) %5|C+" "a "Q܇BPD|廢*eТ 6a0 2"&؇" هՇ"a 5|ȇ"*ԇ 6a2""ȇ" ̇Ƈ) 5|Ce " "a‡‡ "QBPD|尢*%Ţ F6a2"" ) 5|"QBPD|@ *忢 F6a2"e" ) e5|"QBPD|@ e* F6a2"%" ~) %5|"QqBPD|@ %*e F6a2" l"$ yi) 5|"Q\BZD|@ 团*"e F6a2"X"- fU) ~5|"QHBZD|@ 喢*"e F6a2"D"6 SA) y5|"Q4BZD|@ 呢*e-e F6a2"0" @-) t5|bQ BPD|匢"*(|080jU"),0""i,( X2P3 92 % 6a B 2"e" #) em5|Q" U"%VBe" ) ej5" m "!DKD*D|@ e R(02h/bh0"h."h- 唢% 6A * 6A * 6a2%褱"` ކ) `5|-RG%椱Ն"a "a "QƆbPf*U#|%vH|խ (4P" )4 剢"% '| yB %se 8 (3p" )3 6|YaRiqZhx'= Ra %&]*1rJ }6 pW *; i q| ̲$aYYX%;]1Ba eߞ1Ay (Q*h("=-ɟ~c*;PүZW!aA %۞ ApA e1A!F'|(> f3A % AW J a !U3V8a"|qd*WK"z"1 9H e]q%+x X705 97 p|QRQ%("@Ҡ 1Mн XQZ#(">F62#eĤO"t dL"a <5|- vЈ%'V !4"q(" 6a"e6" L4) e65|2 廤-"50 7幤%" ):: ((*嶤" ).0 P 峤 " )"$ F` " )  e} V:} w >*Ј  } V131:87 83]3 9 F @ %O2*33:8E ,eM Vj1uz3x1:778F + 8䄀3A3 92 H*33q݄:7#ڄF Fu e= VA˄VZDXAɄJEqɄG7ƫ HqȄpDq&pD I %9 BeA*$A"*$2-Y6a2"e" ) e 5|V古}" ) Bwd卤t" "a B#Dk" ) B#Deb" )a BaRKTjU|jDeec% %#\P3S C)e6a2"%=" _;) %4|V}4" )UR A%"*T|hP FKbJf e P e#h P Eh  $` B"8 (40" )4 e F62%s "o 1 ) 4|- QbjEXVp"p )% eIx] '=x'?rez( (z ) ( u (5r8#= ^ FAքj$((2&!\ )JK'*(|q %qzxT x8w rh e %?P* '305Q`E"$"?e( "=VF "=6a2#_ 4|- (ܘ\ ք VZ ΄΄ Ҡ z F62a2( V" ) %4|-2!V%T" ) Fq}bjwb'ܖQ" ) F&<%|fbrKf a(< F*(VP ,(:%l4c0Dqj:f 啚|aeܡY0YQ xQ:a %0V*:Q emQ %V"' "7"> )aH ("""|ΡH HTI %6a2%9$"G O") 4""*(V6"H )C) V4"I );; "(1(5") 62"e1"R /) e4|ARP42#V%."S )# #2&<2&=S2&@ 2&?00tV V z8 YR6Vf3f4f5VnF޹VFF Bf1f8)Rf,i eHaV 1-H8IB9 %'1J38Q& H3PDzx I3A q IC %$= ̺(%h= F eɞf9V: eʂ zx) F 㝢f;VZ F8ha2#99 ⣱Ȃ 6A 8 (6A2"*((2b8 6A!6a2#eݣ" ) eU4"BR}Gڣ" )߂߂ ARPDB$܄ף "ւeP4"AR@Ueh*( (2b%| F6a00t2#eң"Ұ ‚) eJ4"Qv"PB@ e%m 7Σy i "Z"|%`t F6aA1}®K aC2(B)!""‰ - !C HGes6a  M- :ţ >4 J91 e] 7£ -e;42!, % , e !6Ad`b9 @@Dv ̚, - 6AQp(Vo M f m$mmƣ %: ̪h)eF%:- 4B %) = Vz6A2 "@ 0 @ : t3,'RzQM徣6r- >VHV$8"ܓ *J %* ze004] 8& 4:M:48P7; |0M<:4 Ic %ZIa 6AVBZ -@d GBe` 0 ` e- T- 3f6 J M e#A 0 e" 뱢A & |3000Q:%ڰ3":2 @ ej % # t eVQ:%" e Vz6 J  e"= f F!%R-h &) )h0t) - (@ 0t eV口 ʁ4ȁF- 9h0t) %V勣 4|FF6A e- 6A - 6B tVX0VX5 b"bg9m %TPt:`Jd-X U`U(""W!`⧒"! e R! %! DJB(d ) FF6A ee6A L- 6A B ~"'8t% #6a 2 0 27'%x 0 B |@ l l 3%xtJ td @t "|a) 3-6a A 뱢A J- 6A %ː- 6aMB.tem J Je3 ~ ":I1 = j%j> =3H1*$6A15#*e 6APPt 0 @ . ëi%ΐ- hЙ0tA_F6{$7 x| yrw w0VVh,zi f0u0``00008A0?000t7Vhp , %Q"$7 zrrd7 $Ҡp ,q m q`& Qi{ B! 2%7-%aVa %W  q e36a}-K7  ) e- V ] XPt@tC DH"V!ՀeNԀ Ӏ%3F%V &VeKȀ "ǀ2a"a e3F2g7 "F- 6aR岠 R"7, Z] R"7R Rb7 ""7' Qܤ %D  9 3-6}'7 ("*')"9=)"'&$('3FeVI > 3'! 0 e- Je< %3 @ e/( V}'9U391:97 1:97J9000(좙a %6 q 8az9 %3ьI!iFb%3f`e (he3! 0 0= 093 3c5 V*.U |]9 3% 0䐠ܚcaفa %q؁aK79˭ %0":V"8f(K"8:8) '7( : g7 2! a2a 6Qzm r (Q )")FDo('5& % &3%Z%¡ 5( f ` m } V Kѽe} V % } V} V1/}7c(%V(, ˡ%|˱ , ˡ"*$, ˱eV} e3, q "e e"eV-QCz H 87 6A%- 6Ap** oR uR 6A 0 @ eR,F6A0 V,{%%R,F iR $6a1z ( "a# eqX"%Q z B!# 2%7ee42~""ү||P eJ- V*H1!}*$1:D=)1G+ "t3SH=  E 8􇚯  4~ < %m J a6qF&F% F( g ezF%   /VU2f =" ] FkЪ0tA̱sQ| Fi 9! %?R뢱h hed3F4} ʲ%+- e袱[ "Z%a36AVWjWW82̓%"AER@ %}2"V@ e2"c2b892 FWW#"e*2# 2b 6AQ.% eF%"j(): )J9I* %- 6A6AV%1%"(B6A @ e- %= %-6AV2 "= e M !:2BJ% % =-%6A~~~ۢB7:P:""% -!~('F6AV~~~%֢B7<P< "è- 6AV~~~ҢB7<P< "è%- 6A~~~eϢB79@9@V0x2e\- 6Ap P VѼ~.~~ʢxB770J7(q~xw230pz |eJ(z")- 6aVѥ~~~%ŢB"7:Z":"%8%s- !~"" - V!e16A~M G":4 8J:F:D G8 t6A~~8|~1@'(X~{18ȅ&Ѡt * 6A0 e孢 6Ae6A:W~!l~ k~ (6A e%- 6AK~ t(%* 6, K% Y~K"A R)q eA- V1T~0 e-- A|S(!O~"e ASAJ~J~J~A*~S9 6A?~- 6A1@~ H1?~K%>~92" I 6A J孝9~\7~8~8~ 6A1~(e6A,~e6A-~H8(() !%~6A$~(Ҡ %6A~(Zeٝ6 e ܚa( (bzq%f1 1- (~ a( ( x6A!}( %V" 6a e e eb }a %1- ew6A}- 6a b  ] b- VzJz1*}) }iJh):i ihh(fi(  ew1Z( ("F6A} @ 0 - 6a % e- 10 "*""- e w6a % e@@t- ܺ1 BA ( "" - e w6a % e@@t- ܺ1 BA ( "" - e w6a % e@@- ܺ1 .( "" BQ - e w6a % e- j! N( (I1 -  erw6a  - ̪1( "" - % cw6a  %- *10 "*""-  eRw6a  - *1 ( "" -  %Aw6a e - *1 ( "" - e 0w6a % e- *1 .( "" - % w6a  %- *1 N( "" -  ew6ALe- 6A|2*S#8F|#Z v6Qw H(B IB yaL m VʱyyM i $i xbD bbD b9bD b8bD hIhyihIIH#DhaI#BjDIa F(" H 87%6!Qvr4 H(B Ba;2 RbLIB,( IL,I V , ,X{l , z , %z, %y̢, %x, %w, %v ϼaqQ ^aqQ* =-X(/@ p -,. Av 2!; ('6P00t@@tT""2,qa %qaz)- (X|F6!00t9p0t91rv 8 2a8 3IB@Cc4@33J3Y3K|g+ =]iyR zM ug:x L,@cቡtUPPt Ѹ %R J!1|'F0# Rr"NtL,Ѹq (q89|ȇ#e4 J1:v- B! 87J% m FRen|/y ʉq -y q *y yw= DGHDIH} x9|Ga %* ! a c :FBL}| vD DB dLGigRG IRѲ! %= !{'FV(]H4]"dI=q uq{F6"a0 t8@ L1u 8 2a YR<9299i %} V*8e{gJ2b9=iq`t6F8qji``tL,iQa eQa!{'M* 1u B! 2#7BL,i: Q %QVzqjgb j3('|6 r !u00tPPt ""b' "a!{&) ,(LY)q e- qV Le- !VZHbIgWVPPtgQ,(L,i zn{(f{f``t! ` @ L,%- |1zu B! 87e6Y00t8<QpuL X Ra YRYYi % ܺ Ym RXr!!Ra R<Q|1^u- B! 87F* L,yj a %p aVyr pfpt! T8P wpptL,yaq % aq:Q{WXW q qF f ``6yq0pt@@t1*u 8 2a2" {fV 2a L772,2a(P 9 eq99 ea!` %1z7- 1u B! 2#7em6u00t@@t a"& L,(L0 %ZzLFN: 0 %ܚ 1t- B! 87Fqd|و8 +,( z¡4zzeIdVoȀq eazqg zF V:xg%azgHVzb! rb& fg7;bi,(i % z¡ѝzFbba,(P  Ai e thazjj``tVFVR0 a %~zq/|ɨ8M%V*ꂠR %aszg0 NVƖe! P \!hz'az|\z6ast00t@@t hr" iSzfLg$Ҡ 1gt- H 87TC iabii %tV ȾtVyȸtVa0 eQ6AB"00t/zf!B(B"@ @ ҠeN#zJ- (FF6q;t00t@@t x yr"zfA yaryy hzLyLy f(ќ* 1#t B! 2#7 2") 6at00t X" Y YyfK""2Ya P a0 %ya}a( F B!* 2&7)6A ى "b s 6A8"" 2B#4JC4@33:20C G BĬD !yA !u " v6@tB" r !y&;b' 1! 姘- 1! hm!yF/"-!y "A @t@%A"*'""D@ VFA  %- VJb `EADJG@$ʐ dvbE v] *) B)BJ y8"E y22E F6as R @ 0 (% ) - 2e H 87S % 280 erD v)KwHE )A" )) e} Vʱovov- *y $y SyrB rfB0 4B Ky%A"*%@w"px rb"xAz" HF|2%"0"20" qwP "e"%p"qwp" "e2eIAIQIa - Be" P !2*HsI98a 39a %sIA 9Q e 6A '!y6Ayb %& I6A%s6A0txyi2e- 6A0 @ P x x̉L2- 6A0txi2et- 6A0 @ P x,2er- 6A0 @ P xL2%p- 6Axxxx,"%v- 6A@ P 0txy2%- 6AxxV"- 6a x2 %*(1)- 6Axx̙ 2- 6A r6A"P @ %a- 6A"P @ %c- 6A2ee- 6AP40 @ P 82m- 6AP40 @ P 82eU- 6A "x92V x6A ~r6A1}x(B,uuZyx) )*):)J)Z)j)z))( 6A(Br" (mxJ(F6}"&Hg!Tx1 M !ax1J # - VcuJcuI:MPCJxJBJ2J X'))* % 9*Y8'X7URgf "6ahb& } VGuhGum y yyJyZyjyzyyyyyrjrj} 2jP @ p V8Ri9 98BiRiB8b39b- hr&7x8 8h&` a ` r16a0 xM"8P 'D˱)1 %j- 18 8A1%- 1 ) 9(8tt 1Z8 86A( Kw (F!w6Ak8"] 8#9)(Z)#;("*#BB 3" PR Y3 - tt: :w9 99U""@ tPR (#"Y3)# 6Abt¯x (" 72 ;AʲV|6A8B#wq=6Ae6AHrd ]h$ |) 7[ I ̺ w h wqMF-6A|2BBBRBrB "2BRbr yw B bB 6A ||9D99"92BB 2b vw2b 6AKv- 6Apq| 82 9H|ˁ:92=vH |BC , s" "X 92* ! 2$7 | v9K F6A⒠}|9", "@ ) 2- ,nn!nenF nFnnn!n1n"7X"VB% "A " t" ) !m) mmm!m 2B nH1md BA " t" "A 2 " t0" "A m6,LˡmPP]Amej"hC mfZfmEfjmfzmW jD ) F m@@MV$ mmm mik AlJJQlG5F*Am@JQmG5&Am4#Am@Am4mmm&ZAm$m2m"m@@MBaB˱IA IqAm2A, IQ /ˡ1m)9 mfmAlGmfj%(6A_mV m%0 .6A1m Mx E@ Am'g #Z%6Azmf ~m}m6A% xm lsmllom6apm llm  H e6A8|0"fm1*l3:"dmbm 1_m0 " "6AWm0ecUmcTme'c5Tmc,2m (ll- Ime%Gm7cGm%GcFmWcEm%6Cm ` YlQ@m%%=mea=mBJ( X~7me~Je5m}KDwrBpGƁ6mVS""fRXe{z)m %z'my{&m x%{#m w%z!m %weyf""&b6A",zm: m #m38mC()c 6A"fX3  m#"3( m*( )#f! mc"c fh fxl 6a dB2)1! l6A!jl !l ( $" "&8 2&x )6A!l ( (6Al9 6a7)6 @ h2 3:8l #i$h # ( @t 1 1 1 1 h 6a (l (7( @8 2i ) 1 @800t 10 1 81 2i 6A 0=lP3 0 6A )i=h08€A Y0043l Y Yl08 9Y 6a (i(h X 1 1i 15 ‰ 6A@@tc@@@dD rl@ HjjD I Hc1Xi0D I HdlD1cl0D6A00`3 )\l0 i 6A00d3 Tl0 6a0@ 1 1vj 0 10 1qj 0 1Ъ 1=l 0 1 17l 0 1 12l 0 1 1-l 0 1073 1l 1 1i08 91 81 9 6A0h (Higl X5l X Xk | X (|z h (l h ( h ak| | ( h (k h k k 6A k00t0 ")AЪ 8xd!k 3 8!Ci 3 9 !h 36A k( ( + ( 6Ah i k h 6ahk hkk x 1 1t ( ! ! ! 6a300t3 ( 1 1k09 91 81 2h 83 9 836a { 1 1u@4AhhG AhhGh 8 CB I F6aF y 1 1t ) ! ! !9 ! !dhHKk hJkIk ? ! ! ! ! I 6a!5k*(A5k'!5k (Aj'"# H4F0sXcf*!'k&)j!#k, rh1a j ! k 1I*L)!BhJ Ґ rJ iZS)*"'+d1! (H 2$ )H ' 39h !jF"6A jj3j7" 6A0 %* 6a 1 1f 1 1j 1 1j 1` 1j 1$P 1j 1 1!j 1 1!j b5 6Aj " 6Aj ) i 6A|<79 :1j3-6I! 9Q=Y1RiAQ$- ""b aajq#GF$!ȭq j A@!3* j1a jz A@13 Ax j AA@3 j";f&DR 6AB"-Yi pj(ojpjri8i!hjJ#6aa >i-= 1 ajbj)f0 7i-ʈxw Tj9&- Rj &i "c-Rc.rc/y iF6A&&& 78!#,": - "6Ah - 6a G% L W8rpf yb@G6s&j 1 %- z4q jJ3j ajj3m W& j #&aQjU"%h g$ j"RU#1JQi < i"C"C D;3 ijЪ HbIfI ; 6A '(!i !i(6A?'8 !i"#%- 6A '%ڒ*(ЅP U6 hm!i |( ⠤,)q-8qG Qi4Z3X2%-78D aQA1! haQA1!Z0 ꇳ: 7}-D6A0 r j "(f̲\)| F8c^ &.= JAi"@ iL i vC #f 6r*wzr|PwR&/rHRH2H i";i(v"Hd &. †Fd( 6Am 0 9|- H\(b &.6A%m 0 9|- &H\(b &.6Aem 0 % 9|- 6H\(b &.6AM 0 e֪ 9| t8\F(bF $.- A3i@ 2i:1$i3 C (i <h|CC F6A%] 0 9|- 8\(b @ %.6Am 0 e 9|- &8\(b &.@ 6A : e- h# ) |- #H\i #.FF6Ae] ̺ #9|- 0 %% VH\(b %.FF6A%] ̺ #9|- #0 P = e8\(b %. 6A%M ̺ #9|- 0 $ VH\(b $.6A] ̺ #9|- #0 P : 8\(b %. 6A= hM ") - 0 "# ̢\9 FHd #."#/"Z F6A 2 e* thV 9 ̨\) - i ".- F6AJ bhVc" ) $X\i $.6A e6A: JhV3c" ) |- #H\i #.FF6AM 7h] ")|- @ k$VH\(b $.FF6A= #hM ̳ ")|- %g#8\(b #.6)L9IYqi h b) | !h() gM g-9a'4 awr < g= V:f8 ) gg*YgZ `qRU#rQA gQA I g ge&a !gjg̪qgU1gZS8R#$#'Ya = "; FePVUZTg bE H2D 6A2cVccb1c383cbc 6A2Ѧccc~bQcbjUJcX cg ˥c-r&%3U&( ۭuUf6a912ыccc cbQpcbjU 8 ccWG eM wl#f 1ZUJ f Vz! eJ!f -(& y` yc-̥ ^) | &f Ω f 6A2^ |- |% ^h6A!cc6a!bc) )!!`c()1 %- ge\c) 6AXce6a!Uc) )!!Sc()1 %- dbLc) 6AHce6A!Gc2 '- +1^Cc#Dc- Z @c ˢ#?c- eN6A7c D- 6Ae 6A 6 % 3cjF ^= a!(c%c)Y r4zf@3"@T `v >"@3V B vb*VRG$" 1)S B! 87%a uuQq:0 UA#A0tA"0u0p A!$A a Y 1Э q $rQa Y1F|6a Z!1- 6A3Y- 6A 0 e"6A0 eD6a RF RP r p[r&'>t! wV Z,KU AD+D !1 X 4DD ZXz1U 1 XZ!1R PP4RJJ +@J lI X""F ""F ""F ""F ""F ""F q|Zp} rrpp4rF  F } ƿ6iqpptaR h)a babW6 1R B! 87F" X- *> WY , 1Q b Q Ҡ2A1 81 a)1!9a eֺuX8qi F6!)"!$)!kR ( "aW4rWP a cX- qV 1_R B! 87F30 q XXw U RZH H H, w rH rrH rrH rrH rrH rN YA<Z㘁 A q1񨡙!ra ֺ.XF8BI F6A!Y*ڌx XF6A"X"X"X"5X"'X  \X6A2R\MbjXi2WL @ X 2b2b 2b2b3 6A"D%F bD 6r!  P f#Yi l9aq W"!YBiR W"!)!"!Yy)")!! a-6ar h1 W亲1fW@HA@ G A`""G 6AY Yh 6A Y| h Y 0: - 0(=$ t`-6A" B %- * ',uYH IT 9eb- |6A#\'NgYfdf$ #"WV[YL 0 PX 8f$ 6aA{Q 1 aHY(|f(JY =HYGY  nW ! 2$7%6!!fQ, L ( "a .XA0Y"$16YR$g)-f%,(X)(3Y)X#!0YYX("a!.YYX""Ra"a",L Ra&R$$ Q"Y!YB"gYf$0HBaH#832a1YBaH82a1YBaH8aLBa2a"f"2""B" YYfd""aBa9 1 Vxq$ l&/WV$L+WV1Q- B! 87pI1I!9" 6a1X#fXM #fX$ " "a !X!) XXX) |"#xb !XX #xX6a0   txHј t8bjb @ p 0 %"ha %6QT B"hWQUW 6QXPT &r"fgr pe l*a VNRg\E $ ;q eM qa +R"|RPr! G R"CVE QQPV S20U 9 0U P8t2G RG 2I2I d [qa V a |XqH2Ge2Gf e2M 2a*D8pX"'9I eQiXPV VxQeX2H]2H^ 6A 69ig| "hb_%<蒠g2!i00j<8 ;9 %m ,"| IAII "|F! J J [8[q SVA!tqBMǘb!IegIf FV, ۣCV8 92!I!i"X# %J C]_C^ ! 6ARZRU6)Rg!7OaW (&h "a' %\%)KR qWF$"c)awRkRa rf7{Brww pxApx p􉑇1HG/r B]ztpXPu 'B@'2""B $ $r&hQ XaT`g&*+VB!&$|1O B!' 87 eXQV `V`tM I@ts׀XQf5aVb&X VTaVgPVb`bi6 p hKVbQA % } |TAV$DAZ Ui$h$@QV ` |TVV  ddDDbdC Ts aVBXT dfX TqgUibjV HdWƫAVb$|f&[bXhq6b$C6hQ&I$(&J1|TaV¡, |xra#ax&h6a$ra%ba& eV Kck=<w("9%a@"re !V:R!VR$~ER$V yƭTVM *fI@XQb``tb*gfo7ƃFmAFV$C ?Ui$h$'Q_V p ` |tT\abbFQb``&#r$haPRg acS`g``tvrpiVKP`$VRbkaPA$(BVeV ѽaPhtJTbCaRCb Ʃ$~K!R$WLTV!$ Q/V$hP Y!$eVR$|&F\R!R$ER$kV"pr "!BF, V3TV"R"P" R$ff%Yf& dU '" R!rRx dPRղ@V e*R!VURRxge R$E J=$h\e蒠gi] <8 ;@ ePm ݒy +P Ry $|Qwpx w (pABBrB r$|2 xG G x[ SMF,2Be2Bf (!)iUUQ$'U %9L &%ƥ$!;eLFG$R!WSZF&F=ƥ` e!p !dJ6FxG F2G]2G^ 2"" t"C B sNF!P ` Q%p HQrQPbSy Rx梠 B"VeҠ T T "C geb"V"fSm "fS,؉1 S!SSSI e֪ eB$¢S%FZ"2yAN@32Ry 6A!S "}"" *" "6A1S S' #h2*0 #6A!S"[ "S6AAS$Q  t80""d"d %r`"dl 0 d"J2d 6A"|"uRQ 0t@Y bubv @ 0 buBbvP% F6i1P`t@@tQKI! H Ba'y aPZ0PPtAS$h$ 0 SQ} !0!SQW !@ l"Sdf@ bdXi iSdgbdxrdU Q lnSQeb`B $|@ d ^Sg$[0 e gR*$hUPg`Pt$hSF RRB %`!uS`p] %mMP BB kSdifC|QcK B!' 87) %<, $[tBRB "diVS $t$se JLdt eE- * 0 %!BS, R!0aK`h,``z!?mzfere MүXtL΢e!>aMg%bf % %tK"t%bt%K8"%%* %K1E B!3 87J(a K l(ʨa q4K, ؀@ 6A7c 1M&"1M-c 1M&"1Mc 1M&"1Mwc 1M&"1Mc 1M&"1M, 3#1M6A R" t,6AMMIMIM: "M( 0SIIMFM 2 M6AMMI %ѼMIMM = ۂ+1#7 +P e6ah && 0 t 0E&W=a K1Zg` 1 %1m }m 6aM!L}=1G - h gJ`tV#Vt K: @ p TKBc K OK!1rMjInMIoM lQrMZZRcQqMZX! c`Rc >K hhbchV ` BKV&Gc ;KV 6K(KPM 񚘐_PPtVVQ MKPXPѭ! %HVIB&̴ % ` eH G%HX"R%\GK WX Rd  h MTV5i9 emHDI FI ]hF r$#w(]HHI9 6AR29ڭ 2M2eJ8 JF6A( gV0 `JzKJz"W(6aXVS-%79% 19!8*39I% %= B%Bj Bj XV=F6Ab\r"[P 0 b\ @<00t"\ǘ@ p b\"\ܘ ``t b\ ""\ 40 ` 6J R - 9Z YJI*99 \K˲ˡL1L)Aa e7 J-6!!D, a A*Ak {J  @+xJlm%%1] ZJL L& R! ('%E6A$l* V:e9)GLL6!1]D 8B R 2a2BA$ B RA%2A' XBA& 9q1Lu1NGf5BD 0D1L04 t R< KRA= |XRa F[ Q eKȁwLtLb&jLH0@Vjh2"Vr0b1rB bB r2b3rB bB + %b = gCAJVL UL %FJ WL!D 2! ('`%/qF N, 8*,J@L AL N6*#J7L 9Lh&* 5L A Laa J \1J ((LAM FLȁQ' 0 }JJL LF (%,: \ %b!ibaaLr墠d L< Ke& F( qFra Gra %dKupptWAF | $tK]dKy6a00t܄IK "K% I] ځIK Ke%"F .J B) !KBJ BB !G2JJ J DKK) K"fIK Ke%I6AK H 6AK GKG KG KG6A%^IK K%!K KVj %Kz(eJ* |IK Ke%e'(6AK%I K%J- Ve'!K1K9 k(- zfI1K 0 K %M Z]IK %6AK0 @ P 6AK0 @ P e6Km %Iz DIwK vK e%F yKqK%G} ځ7IjK jKy %hKhKKm j,I_K bK%F6ASK0 @ P e6AMK0 @ P 6AGK0 @ P e6A!AK"KP FK6aq9Kh>K- =Kʱ5K` %8m ʁH.K .Ki %'P @ e6A0 #7 K) %.ܚHK "Ke%|- F6A!~E +K"J ;KJ KKJ [K"J KJ K"J !iE KJ K K !KB 6A1K B'/ +AXEJ$I- V J ;$I- V J KI- VZ J [I- V J ˨I- V J ۨI- V!;E J"I- J B J I@@tt BC - %F6A- 6A%- 6A * 6A * 6a!I"a")!!I()1 %z- ?ѴJJJqHe6a!I"a")!!I()1 ev- MѥJJJbHe6AJ0J (- 6AJ0J(- 6a)91J91J9!1J91 %- 6Ac6A"P @ W- 6A"@0 W* 6A BH=- z,H}J |Jez%{J9* 6A"0 t|6At c %lBF6Ab` <UG[UG7GD tB ( 8 )0B e;rXH 6h$Vvh45 G ghiq솲" tV hq4G4GGDi hqhrh4gw8F$]b$Kq ezb$bdgiT00̃q9 2 rU $Щg``6` !` 1! $1jh`!- 6AVGGF{Db&̸FGFtB Vh2#0PH8 %%r ]-F6A |"*2- 6A* V@ 6) yqrbav b8*"H rv b@*H " rv bH*H " 0t<')XaH8I9B!2!qR!I9B!2!I9 N< w: t8pA @Nj24pA @NjVypA @F4@ a p Q Қ Q1A ?< Q1Aw tӬpA@ơ ~!m8 " kT:pA @ơ Ȃ@ " U:pA @ ȂH " wF %5"6A <0'(5#Y@FFЈeDF6a=| x y e} k%+t #* C@"j %| H 871e((7bvV8(!)Q!@)A b1!A"A !F"Q >@)(!)(1)(A)(Q)"Q )" $) 0 "$ uC%" tV")VQ !@!Q )) 6AVFFFEC"2"b"X2eM j@7(fc,s!2mV7(4bg8BS8 #b80f2m&A2D2E FU?1E7ig#[&F1Vf&8BC+ec0&&8 23&(` {2"Cb$h&F2139 81?77g# 1?7;1?7F8B8 91E7F1E78BCF8 h#623f28008 h#V23&2mb2b %h fi 9 e8BC8 sh206&&f 3F #i 2"Cư*e"#% F8BƩ8 #ꈓa=`h`fA6`33j33i0h6`33j339 8BC8 8F&Vdf!&F&&vhBFFh h&b3&fh&vmhBfh h& b8f hBFh h&b2hBh ވ&Xޘbf&bEbE FhBFph ۈ&hۘbf&Fb(8BCf X8(٘&Ƒf^&6+F&&&=2#0i&F$&V92#2e2#06c2#0ap=`306AF_2#1F2m8BCH8 2405U8B8 Ј#Xb80f2m&Fp2E-8B8 C8# 28`33 &2E Fl2m&vjhBF, h(ʘ&b2FC|\2"2 T6VE E EDvBhBX!H"r" e= !zt,F#W)!feRmIbgFa>gQDWTG%+&f+fD@ a >!H-ueQ>W8G%;Q>Wh XEPDDZDxDQ=PWp1PV!pUZDDI QDW:QDWFhB* BB%+ Vm5bYR X hR`UfekRmHTh$tXr1p F1 |0pF1 %gFh XEPDDZDxDQx8ח9xH4xX/rW)Yf YRFY&Y6YFYVRF FRm&th 28fc8H@3 A;XG H2A8 I' @t%#: jC;9 ebQ i7i biiibA4"A8 bA8iiibA4 6am :|*Ҡ*& - (P! EP #1 % t#e: z;9 %Vr(16A&#)&3fS"-A F*A"@tL L FD,, &",, A@ %J V:"iF:b) | %Z- f :s9 JDD@J x6AҠ@ 0 - 6AL '8m v TzI wӰ 0 eLTKTJLD< %|j : 9 X:b) |- ! VY,vx7',L \>2a<BaRa %a\ ''88&p?r?&8HfH8"8"C 2 e@2"""t:e e:"8 6AaU?XVX?W?T?< %5] ()9%I5 It 4- 6A"F?'E? t6AA9?t @ )- 6a(V???b<?( ??" )2a e6%-6aA?? ??N<)9! %Va@ %2 1("6Ae> "h>>9 %+t >g>>6<>>>?=h 6A u8 8 (A" ( 6A ))И> fk- ̹y(98)* t6aQ>B**Јb$jbrpfrfg&$>>><f >> bH *df*ffq>b$je0Ҡ'1! !1w**Ј #r(b7Q f*K #B C2H *DD*DDJE"#B#"1>*# %2"#"*3 ) B"D# 300tz fVF6AЂ > ЈK 9D K>3c9 8̣f82D 62m*#"`"Ax>" $"2>?~>u>;B*DQm>DJE"xfbF 'x' x$'r$ p$jCD!c>jDDJB"%*$R` %RD -  p$ tj#"j"AS>"r$ztW;¢LM R *<QF> w*% Ţ"8 ̲Q "A""Q w "*VA>%'Rtw !1 %1! ePVlj33ej3Q>3:5r$zsb|Pf f>+"`b% Q LjcQ b"#2P3Q>>&>2!>:"ePt%2<]:1=6AB>a>=3;2*A=*ЈR& f%*f5[==1;]r( Fv f(zU*33*33Q=:D:U &TBbU Q=:5 q=RS R%!5Z33:7hfhh̆h#F2# VURD R UPPtRH VeR!UPPtRH! &EF%=b&!VZЙ x fk ̧xgx)'x9g*SU*UUZt eʂ%(f1=ZS bG2U RH %*33*#"*D "D RH XE UY 6Aq=|؀D ] Df8}¡$=V fhH@t '5C ІjjЈBfd%HIH(IH8I#B(BcBBC @H)3I)#)"C (fw&F"6"2'3Ҡ  $} & $7( H!Q=mvd= &+F|7 a 7&"0 '!V/ (Vr.#::Й% V< @Й,= &nך4-%)&@л5/RUPV&:RU:UU$Y1Vp V{$#= V#wppFWop @ \%:!Vz17Ɓ L %&Jx &v::Ј$ &Fl<j|h'4V:RU[w:UpU!Y%rw8 eVЇV`*P %V*6HxppE |YwF>r pptV &\ &BFX<$ZfR L0 %|&J%(rI)yIy9y)rI /q%k Ъ}p @ a % < f GVd>R"A 8] 9.rb?rb@rR 1tV92pR(2Rq 2B }B2BGspptRb2rF "hW ; '9996 D̤992 32B x6A9) 6A B ; %96A"hB 7h %v6A2"sK%2Wc ! :G:LЈe2f3 F 2c %19#'98' () =C'() F6A뒠 B ;96!T9)q)Q")a7!9}9 % *5bbbB\ hB`bB ee6AVn9fn9T9]6k9gi9¢ %YM :g9R eLRFR 0 @ ePt@d I-m2&Vs"?"@VO9K9Bhbb@ c H9enBb? bb@ 6A0 t6A0 t600t79X799 6s#739Y197zЙ) @ ) P )`ܓ ̨)Y1 eRA Q8iAa8I!PD QgRUPPtzBRA RGezЪL %pRЈ2!RH` 2hfe)812h8A2h8Q2h22H\ 2Gc + % 2h2h2h 6A0t8A885̤8B84#$e6A00t@@t88853#3 880rbGBRPfPTgh @ %@&:ЪL e~BG ̦ + e6A888588ق"t6L t(#8# f9"6A t '!8(t6AR -+88tX엛헛6A8 H e8z*(HeF6Aѐ888l5[2 79& '!0 9 wkB(04BG (02"* 9XX 6ARPT00&v8Nu8s8O5 e` )2Z2ZBJ J RZ JZ- 6A - 6A - 6AZ8O]8Z865%2 79* '%0 9(:2"""X 2hX 6A# ֻ`* F6A %G<8A8<85%2̣=8:8200t2B %Vs2 b"W"8ḅ28/8D@@t-V-2 004&#fBRk2*B %Mc%A886A@ BA00 PGs4&m8+8FDBGkBGBR@U@UPPDFC7 M g4 PZZ|R U!8i Y2Z2Z ):iJiZ 0 J - Mb%?- V%l17 RPPt bC lV 7etei "C jt%M;ZR`R|˰UY 0cQ7Y2R2RR BRW777 4d)300 }W FM 6A007774x792 4V7L F :7- *ѷ77300R (Vѭ77 2R2R J % 9 6A00 GG33 R"00Bb -=6AQB R"Vь7K7w7S46A  t80R -V|7k{7e7 @4R 9 6A 0 6A@@PP bG0  g``tw,@uw)Pr`wpc}4pZpDzU#@@`3zfrWT7T7;74g P7N7g8V WB(V$c rwx"F]‚rwxVGV-"VC6A" e t6A} p& t@@PPVr0&VՇ5 PxPh``@fcZ*j"`d3 `@ 6A 0e``t@@V VVbG6Lm-G?7 7 7763rZ`wcpfzU3(""F6aP 6@@] j"@bg(J26663 mG`*0 3`D@ ' je t"F6A 0 * t 6O6636a06|(""6A0 " *S t6a0 @@t6 BH 6aA6 2@&c 6 8RPTA&e3R U#m ,q683 8W<0$t6@2#V( 9h@,(,cTfl*(sdF&t#$!(${h#ъ61! 1!j ()(9)- R fk≮{#;3+ ć#ԇ3䇛 <m8FFhj6j6j63 *6A tVy 0V B fi!#"3222B 829"B 555½e< {5{5z52 300t2B "6A tV9 0V B, fi/br#322B( 293 2B9 89brB( S5R5R5/ bH5H5G52 300t2B( "6 r xpptVw@xVPxV`xVWr.wrhwfH,x *9"Bw4 Yfi e tz"Fq Sq ¢3/*:8003F371C3 2R* 22#3 2R# %6A J 6A( F6A=V-3,33/%* /%6A"f 3 3 3 3/2b, 6A"f3333/2b+ 6A"f3332/2b/ 6A@@t"f 3 3 32/2b.BBI 6A V3332/"! * 6A0 V2222/fh @ *p*,F<ɂ,I@ B@ $cF6aY1  VPPt@@V%,0VV+hVRrrB, fg1hibhirh#ih3ib0bB(BR" pm ꂠ-ibiir fgPr&gL ww "w 2xKrfg 0 ` nr rB &gAx yxyx*y"x:rbr rB r,fgr(w1xbw1 rwrB( r!VG aR! j 2b2b12A2b 2RF2bb!b"2R/ Bb % +2R: 81R/ 2b- emtV8 #9A[28'I891#2H"cI ! %41z2BC ! ypptFx y y2y"y 1' . >2 -̹Kf> >!wF "G{ r fhp $)"92 ,6ifhE 'y ## ( V8 t t=H'HI F`F^6A"(j b( 6A&H(E%a")za b)"(h |"&R. "'b&b'RJ 6AV2221.̢2 2274# b "c (&A&>#%"#&212(7() " S# %(f )"S! "#'111F"#(b1116rf1A11_.f1 %FB"Iqr"R"/hB!V= 4A12$'_2" 2d =IҢ"'Z "&*%"(Hs2"q9 et%?|;=#H'HI S1e 1I F6A e6A0 VѰ11{1#.e"6Aq1 1( ̈*%(9 F6A#xVr"1 " t,1 V@'; '(< - (F6A 7Vч111O1- Hڗ7 fh:&*":2 %Vz t6A fjS̙٘"VY" 0(&1%C fj)̹y#93 1 ܈ tF tFWfiX כ$("82M L9H fi/#(38H ЛM L@t8(H 6A0 ($1k*%' +8 ۆ6a 0t%" '""" '6 " Vb" F" V" VB0 % *ej- V!0 Vz % *h- e *%h- e *%g- *ef*   .2B@ 102RH 102b|2B3 c2R62R5 102b1082b1022BJ 102b102b,102b0102b1 2b2 #B* 'Z# % @ 6AL tez"J"J, - 6aV0^001-3 2 00ts:2")̣1000*7z2#G ѻ0d02" 9!"" *%708')8920H 0(9'L %b =c'҉ &If(# t2!R08'89 9ҭ F='҉ C02)2#VKfH@0fу00F#*c*8 :eGF/e 1Y0C 6A"(&"# Z# t6A0 PPt" 6e-Vu t6A="B#) "#,R c)I tVWe20B*DBS* B#, #|37" @ 0 "#|8Bc)" 6A1/0"""C A/( 2 RbJWo#RBJ h#RP R# eR#PR# #G|uPR# b")Xa/F "V-XF6A"& # R# Ģ")V - Bb) FT8Xfx t6!/83A/9232D Ax/ hA/r8V: X///M,f //f ///rJwX=mrFJ nf% hr'R&' // ݈fhR#Ge&R"U,WrpptR1 UUR PPtuR&P&1R&2P\&0U/UPUA5iwpptR&(&69` %W&8j&"(9"r&/eVggѩ/n/ưR&&̵џ//R WHQ/zu wrRw5F` ttUPPtRF w  eOtV RF RuURF F.X#5|/U PiV. .R6W( tR&'VR&&X&%/ R4PS!5Unci/@Ug/WQ*RV6 :RFUcPQA/V.RV; V;V:VK 7} { A8Fe;tWƎF &F& c R"!Y&& %X։q e a /F q|; bVmDg ,/r/2։ 2H300tI2FH Xև71.rFHrC r&.̷ 0t2V3VX& //FR"#UW0 -VX7< /.m8X7 /.FR# Rf 0 X e=XY 6A e. tI h 6A!.R !.y!."'!." t"6AV.$../+H2 B D .j^ 9 B D .j,"B D D ." H AH H =t3   A.BD֘DFR e6AVѯ...*1.RE2bA.2T 2W3 &:#f*8%fJ23W%0 :007R/ Fe*2232T F6AVъ.^..*. Gi"#G "/X| - %` -6As#RP RUU P %r#j r w Re.n.x pU jUU-x-R_.\_.T.*U\.0 RR RURX 2@7 ̳R.gN.=F6aVN.N.=.*8C J.H.F1H.2Q6.GRr%2" pA=.F"!$ w:s>1'.#2 3 3 7)1!.#2 3 3 G2RF 72RG rb b!r"p8L1*.V{2F"!3A2.c?w ppt2orw22Bo 2oCr:2/:700w1.2R: f3 %o"(2"H@3s1-r4#B4300#z33#2R4 z@#r503!G#@B!@GD@@BR5:D BR6 2bA-r"8ƛHtƙ0 K$7 0DDzDA-Vj-- 2Bo Fr"pxXr#;'g|wrR# R:rRK 00r4ps!5wrR6 :rR7 b. '#z/p08c:900|2R: rK0700wF'3&2RK 202 "&"' e "&b' e 2"'00`b&2R.rBH wRJ 1%-83s&- 4 q-2Hrz32RH 2#2"'2"&2#qr(p32R# F1-32RK 2/ x320 233 0 b"edteYq1, с-z-+2 |-t-F%r3w00 rT rY %2"0xtH42e2DrD0pu08urD2D H2"0tG[*0zwh7b1]-x3 r w B E- aR-B*V 4DB# B D 7-wZ;x3B D mƓbb( F`DBR* e.Hbva,I I83 2 3 r,jAv,,2`3 2D gBeB D B*1! a,F!1EB*BS B# B D U,#B DBS e2IH3 B D r E,"wzx3b r w *1! 8,!1)M,A?,H3 B D ,,jr# r w a ",F1B*R* BA1, IH3 B D ,jq,,BD BG HfD tI0 B#Bb( 2"(x3B@ BD BDD "FB# 04 d |0D #04 2R# !+(2+ % F2"( w+%b( = #   #+RBG0 9ܗt +jb( ' Й [+ej 7BD BDD @K RJUU@'W %i F#0s ViDƻB D +jƵ+%cx3BD BDD @K rJww@S a+xBzDr"pDr*pDB#H4 B D {+j>Hx4B D h"a"4e @ 0 *6Aa"L! Y|! 9 ["h 6A%A!Xq! P"eM" 6A!K" 2""A"fc6A;"  ++'+7V e6A % 1*"] % ( &")(+H;i %6A1""# ( ("0"S6AV"""""0!!t",臙F!!@w 9(&"08s0" 40@t-fj?8̃8"C2"887ܘ"87՘287 B"< D @# @t 9M (" J 6Aԁ!X 6V!!!!!Ba r@H&g ] bf H!m BD C!!A qdt(TB$aIM4V H9VH @ I@tV a#!QA1 e!QA1 H8%g qfdZ ̌tg<,dfkmڸt̛V[$ fm t(! ;HԆ fl̻{$;4t t}VJ}HIA!rd ez!pu!Ƒ !|a 0!H9Vd톰B1'2'c r p 'ƉVEj B) @fiO@@tA^!B$w5a-e$ ] $Y $HԆDFVAP b@2$ ff/00tb`3 0VPPtٲ#84S K]b`3b F ;eWƮ6@@V#1ba+!XVr&gF rVhgf[ hA 1#839Q 2A 1!A 8UTT33r rppt1rA D L 'Qr1r1LJErG?F7x&i2 (#83 % g ':Xƽ q Bh PD@@ VBY rrB r&gF'xyxyx#y"x32y2 2BBR "f- M G wppVBY FwtVҠFV)#V3FxV7x(Vx889 929"9 6 ya`PPiqb!` @ 0 VX V.if<|x %t-m¢ 6em ZH0 %х z Ar&GG  GGGG R87e*R&e-tRU PPtR JU RF GG R&eR8"@ a e6 GG RfeTt tE2(q)afe= et7a QRPZ F 3Fơ6A @} `w 0p PPV V,rwVfgU8xwx"7r" ` r w0 %tFtrw@ ` z V- rpxKvx}FF6 @0 PPV V ,gIfi9h / h%%rh$eH4I! t0ڥ-fitd৘(D J %&h" @%6A  t0V,," e t"F6A] P( t@@V"0(V ""E, fbVe()u(#)(3)""E( " C"80" 1BU H"E8 -VIY P P t()e )))u"E( 108102:27eNJ8e33" " tW (" F6A",臙; B, bfjr(8B( r F ,bfi+rB(B, |RB0 8B8 B, F6ABL '" i e ۙ 6A - :\ |B3BE 6A t%"J"J, - 6Ab fj?ɘ̉"I" S9fj*ɘ̉#I# ܘ t tFWfiX כ$("82M L9H fi/#(38H FЛM L@t8(H 6A|*#B C" ,"* ˺K 6b"2BBfBfAQH5fX %f؂%pRp " %f  "f e f"F "u %f % % " &&# % !"AQA1A e?fDKUf6&A"&Ђ A6a 2"2s B#Is&G*c#&3XA3H3IS#&C̸AИCHCIcHC3G8$ I3BB#I!B#I1H!@A@ 1 A% D < %2#3BxI B<#hBGAiFA6A+hgh*@AH3 BC 6A+ [[X *BH3+"RC 6AQPL6AKKJD*@uH@H+@AH;3 BC 6A1:"9)8/ " t"C V13 ) 6AA*"VR1+R#*)%",LL 1 !;J1 4L< 222D 6A} 0b``t6pbF ¢pJ/* zbog8f4bf6aVfhi¡pb"` ? FF F eYtFuFuFtF (&Df4/2200t##22F 22F 22F 22F 2:w cv wH2cr2F2F] :hBJF -<&pQ ! ]<|Q $ YQ v"ګ %&HQ %J Q PQ %L=$!% tYBRWDBC 4BJA@AS 1V< % BC "62"2B4R8HRA I!&eF=HI1HIAHIQB4 ÂC4C8cccccscSBA k |$M JhRZV M 6% } Q ! Q ;Q %L=Q%%D B#4 s" "C IQIAI1 6AB2cXR?Bp2"2G5BVc\= b2 X0 @tV RC R' + P-BF eZ G1AB @ RC ]@t6a!(r"272X5HwDIwG 2"2B#eBc Hg4 TYg&FV 74B2@@@|@3000V K <e] hBJF -<pQ % ]<|Q [Q v$ڣ eI2Q % Q Q eL=1%l 2BG32G B1G54@33:4300BJ3A:@305A2W 1V< eBC 8Hw@3c01A9g ƖXWe EIW&|`C D @e`@t̤20E@0t 2'B'@3cƅ01A9W 6A!t (1"2) X  0 %B(F&F BX I@t̪t e6f)BdB"2R$Rd f;B$eF&Kh VeBH 6A6A 6A6A2Q*CDJEHD r$Vў%@ ` %WMVG*Јy*33:5 "C 6a ] !a f~xhg r*G(r fd !7y!#1 1VZ&F!cQ&F5Z3ap3:68cq}pn bhg7y F7]Ff,] f)|2("cUUZV "U I%- ] eYaQ53:6rSP6a9!I12NoMG <¢ = J:C{@FH tDD &m96 P 4 ! 0rD rD rhDrD rrD rD -brDbD bD bD FD 1!RDRDbD %"6AA $'0 3Bf6)q-cR!B%23RP3 f2fc2fC23RP3 & q %Rb( -RF R2RF Rr2FRA, 2RrF rRA.T2A/ 8Ya]rA- # xprZד2&c *23rp3 &a亲 #K9 i %FQ } QVz ` eл *O ˫a)/Q Qr_ rzr 8 98Q %1!%eQF6a亲 K 9 e t6A! (h'h" 7 #x(6A!{B2+ R 3fX D"f H&9fI (B f٨"K6ada@ff`k)nm]S@HDTrUzrf) ,KDJ%tj 4BF  e t KDD QKI F6aVXb j tV PVH !1 } t!1R~w::(gQ"zл ̌ K )+jpր52#<  1)½rC %t tV- f-LF 7p(V %: pffjU ) I' 9 f( Vb9 6 ) e e%F@ eJ Vj6aV.̣/0V B A \тA dA BA ABA  ½R eF0r HҼB4 ʈЈ+(' et- v%t-('מ J ̂%Fѣ6aa_Br&RPP4UW3BD-B"Bf$Bਸ਼@JX̺B ezE%pBZG;¢ eM vF*p P x%n у^etV %s-x%iVz|y,HD -D .D /D D D bDbD bff G gb `hAbGbP GbD bD bD e ҠD D 2a ^IE6¢$6eo00tZ B,8G8?i>:H 8(2B B2B2B2B2B   a BDD Iq ekM 752B2B % ҠBB I V6Q¢JR%Ya %`m rX*r"tAyaguwjKsE EEEC 2E BEB2E2E e / EERBQ DI!Y)2Q eJEEEE q 6A3-22R 1VLd" "C 0:2R 6A &( f B 6A 6A= ""3M c3R #=XxK P% 6A""3B S( 0 ""6AVJ B"3 #*J 8V4ћ dI b3- є() 6AA @ 2: #2J J "=7 -6ae.R"P V@ vc72 f29*  A]HGFHBd BE 2#38 e 0 a TjeF6A#B@I^ABB$GUBWdO0 M 츂 Ȃ"=x  % [ "D " ""D - 6AB@HRࢠWA$HG,AH$- Wr8 %tVH6A#B@I`AB$GWBWdQ0 M (B"3x2| %"=x @ ee- J 6AB@Hb]"g!H"G ,!OH"gu8@ t- HF6A!ABR2" d"#3R8(R V f (lB (MF!BB F6Ae6A 'X'!X" " [ (6AX i:0x 0NJ- 6A"'!(i'i6A" (!(b +!( i [ 밪 ztȁ)j'j鐘0r 淊җ(6Abx0 e:- 6aXrpDA&D "bpp4fwp@ ym % G8g86 GB Db`D bf@F bf@f AiD@ԉIJD<   tdfdD(D$ F=bW gFF j0 :3hT&mTVTFvVV0c T Vbd9Y$4T @ f11 eR !f%65F$f1&()$ ` ܪ2XP3RW +el :,bgFa`h7Vzbff Ʋm&e)0 % )))$"T )T) Fs.F%HF6t}``tqPPtba",& ,'|;`Q % Z"!A Ag * `A Sv KA e AV<<ѮFFiQ (qRIU e `h!"I ` XtRIXuRI XQPbALPf (a``tbIfIꪪ"I & b (! & "I 1A X**1RI QAI II a h1bI bfI*bU V!b( 8t Xu"I 2I 0 "*#2I 0 *# 0*3|0"0 "I (ARI"I b!8('M T tF("3'3FH23" 3 ""02 "B,"0" ) F" 'b ! O2!"pb27@ p !e 2!"#."Ft6aptPt`trt3# Ky!xщy t6aapt`tPt@ e t6aapt`tPt@ e t6aA OLEbaL=ʨ < ߠ\#" 3."Ђ +"FfW " ,טGF. ,K h @") "!"&"L2&Y&2VfBb 6E 6@XW6;H+G66UP D@ FAr 4RH G5D@ "Sc A 4bH G6XW6DUPD F 6RpIaBR@E@CxIAB@@4T&TFVBbG6FSBD @ĈAh``I!BB@@iQY1qd- XQ¢@UcBGM&(AfArB,w¢ 4 -&;M 6HRP RUU P 2a ;F9$#643F4F1 %/ t8rp rw rww yq  ! " # %$ & 2'33 9107QW10w2:w27BD@@tBA, B F2w7F2 'ca !!2q 2! %s!7 e$ƾ2(0"6a0 2! PPt``tppt$ 츈x+8;R ؈̘*X:ip ` 2a t-6A %^00t@@tVJ R"H ""H 2HHBHH"HH - 6sM <,LJW fDwHB @WP@t̤RPG$ f M } <]wzsF( V(F2dgw hfTd1! %1! q t30# R" b"W "C B @#  ǚǙFJFDG "m "MwFCgjc !LK ' f*ȩF6Ba %M|`qXUHY,wRQBaW7  R, PP1!e- HQ¢@ecvpXxK kP% 6A""42 0 ""6A2t74H2"BG/2 f29j 1'F6ØӐ V 81 20 2 3 2 33 V3 2 0 23 233 V#233 08 0 V  V2*4Q P&#̨3hk C %8 J23 6H@t5V(  4A#839a1 I1Q71 0D2:D27t1A M V %JM *#:3JJj J "4 ">b4 @  " ""D - 6AA RB$V"0 @ ePt-̸x"82%wjH6VHH} | { 5A#839a1t I1Q71s 0D2:D27t1A m M (O"47 b4  ">x @ 5- J 6AAb RH4-B0 @ t] H̨"VX"XwjF6A!O BR2"H T d%"#4R8 R V(f  (B ( M!/ BB 6A6A + v+Ǜǝ"(ǝ2(ǝ ,t- 6A v+Ǜǝ"(ǝ2(ǝ 0#|- 6R +UPp$ pPS!Zxз¢0tVxt9#3 tV<- 20"I oF 6"#b*63*3Q 3:H  1  A! " # Q%$ & ' a  **(t A *(*0 %i %6A00t @# e:V22"'sL 822"( @ +76AVш 8 ̣ц 8̪ф ~ e` @ e-V6A t 0tSO"#2 SUAh UUPTb%:%i*33*33!p :":4RR )S))))#)3RC 6AT v $+", t [v $ tf< %Le7, v $ tf\ %, v $ tfL %,"| v $f- %}تǽ - ,t#&  [v؉- $f %}ة= - ,t # & v$f %z: - ,t#& ?~?x~?K@?@?@?I @|^?@?v@?}^?(?H??h^?:@?l@@?$@?@?@^?^?^?@|O?^?^?^?|@@@@HJ @@@@?T@?Y@?@@?C@?@@?7@?@?p@@?(@?@@?@?(@?@?9@?@?@@?K@?@?@T @^?a@?k@?L9@^?HH @ @@?c@?v@?@?n@?@?l@l@(>@n>@stapx@@X@@@?@?@@?@?@?@@?@?@?@^?^????^?^?^?^?@?^?^?^?^?^?3@?(D@W@?s@?@?@?@?g@8]@@?@?@?0@?E@?`@f@@?@?a@tb@ c@Pc@e@d@4f@f@?@?f@&@?@?h@ i@|i@A?@?A?@?)@?H@?}?W@p\@\@W@f@?A?@?@? N@?LA?@? A?.A?A?AA?A?dA?:A?A?A?A?A?A?@?A?A?A?A?A?kA?A?4A?sA?A?9 A?CA?A?A?X@`S@A?,A?A?A?&A?`A?A?A?A?A?A?A?A? A?T@_@@?A?A?'A?;A?A?tA?PA?"R@A?A?fA?<A?_?_?݆t`?@??|G @LG @@A?dA?A? G @tE @A?UA? A?? A?"A?AA?@F @?=@|! @" @| A? A?B?FA?hFA?oEA?@@Z@A@4d?"XA?XA?WA?c?PXA?????8@ ??$??d?? @e?e?xe?@Ba@b@e?X@e?T?X? ??XA?=>@AECDKEKlbQNMNOP`R^a`agecddfejhiikjkvqnmnoppsrqrtuu{xwvwyzz}|{|~A?A? A?fA?A?A?A?1A?cA?zA?A?A?A?A?\A?A?A?A?4A?{A?A?A?A? A?+kAy!~]*)bZY/g&3gJ . HG|O?8A?@@|@8V@ @ B? B? A? B? B?A?`A?8A?\t?PB?B?B?p@I @@@?Xt?B?3B?@|! @" @?B?B?@B?l@@NB?B?WB?]B?B?A?@B?B?B? Rt B? XP'Q F^?}?? 8@?@?y@~?f^?6)QR(BW0G5f$?RWƭQ e[RWƣRWXQ,tbgRUB@U BDPT BDPD IrwRPw RUpu RUpU Yr!wR Pw R"Upu R#UpU Yr%wR$Pw R&Upu R'UpU q6pt5Y RRPPtq/RA8 XWU,FX7rRwrVW@@tW,yagB)DB(G6b(ia( R UB@U B DPT B DPD IR Ub `U bfPV bfPf baRP RU RUU Ra """ "aptarALIZijYz)rJ$ &(< entwjc%t##a+9XA! A)8 B"H$ RrH !IiY()I#$J""J""**R$&dD#TJUUJEDBJ8a+ C 2B$ S9 WHQbtg4FS R UB@U B DPT B DPD Ir wR Pw RUpu RUpU Rarp rw rww ra  at:AL F'V{@t# ,$L % ה ו*ח:ט ǝ 0 Ff;g4FBDBG fr``tr vHXp`t-h}Їpxwzx 9WI'7G f#v`gfqjgf wbgFb` bff ` 1 % b` b ff ` A A1i"&grdm ,* *ڪ*&:הnןiV=a6::7 B$DJCi$)f< a m!"("*# M- FB$DJCdVhG bf"bb ` tV΀VK##j`t~הן'ל 'ךrf&A#+""*#Bb BB\ dbb bBB` +*#b&b) `FmV XQB,G5R!UB @U B"DPT B#DPD Ib%fR$Pf R&U`e R'U`U Rab)fR(Pf R*U`e R+U`U Rab-fR,Pf R.U`e R/U`U RaQPTagbQPDRZD gRUPPt"c,8 7c< 87 2JF #2Z" b %q8(V|F "c,2 3,( 2J8 T %q|2B 7h hCC, 6A zM J *z"j"&&&;鲣; tt z -|)!T9D)ĢD4 F6A"&鲣@%] %" 鲣HR鲣K %6a247鲣fH8BBB8RV1172XP3f$e:1T˱ef ֭ e9B !173 ] 81 4 C4 #: Y#0 e˱@ ef e9R 6A@@tVb2-XR5 R4grܳetV83 F貢6衝] et2VH D9* eA=0t(%%q%e"4`" 2I%"E4 P Be %H6A&ѧ貤j B &f964'0ў貤 F) I |B %% (꒠&R&fYы貤 ( X +" "* j FhB ) e:6A-" H fog",+<;  h 4W.JJ, b-&7&&&>" B e t"t"e-"%-6A)Z &'&&-B %y"et"&:WV )("etV : 4h J I4 |I4 ) F6A")f) B n|6a8#H@&QV(|2A )B GHH &mF'G(HG!*H,G:H - V = k= n  AAᐚ @@G AJ<% 9 6aV ᢠ% "C % l&#)&36& ~232B x2+3t2;36A"H 6A Km9 %ޢB e )R 092B 8 229 e# 23f* 0 bfz 20 6Aeޢ"(6A9(8o ᡇ66 %Y&:&* :- 6A *}̚x H - 6Ae!u!&|f*!r6A%!!8e* o"6AhZ "A2f'3?2|bb'8D c! '= ZPASYC0D 3 03 I6A%H᰺D* 6AL @AAH" "SAኂ@A "B:ኂ@ :ᚪ "44ဂ@$!5"( ) &b&%b%$bЁ$6A"   @ ᰈ ᠈ ` ᰪ  < ࠙ 2 hK! ఈ ఙ  ࠈ r* ప (r " t " )  ߀  ࠈ ࠙ ࡼ ఈ ࠈ ( " ) (" 6! K1!Q Af&(A Q @2a22Q Q 9q) v 2i A ! 6AV "'k@:шࡉ[[< "$[ઢ@~y;|x qpࢯ "#J@!n*!h2kg F (| " ) "!;@!Z*(Y'9]X,, (6A!J%%&"u,i & 8 - "6A!? ,"0 -6A":"1C"*# 1A(0" 8-6A' ;*H"*!3Љ*(29I F 6A- v 'Ј(!$6a | %$}1("= r :7xb7rgry qBw F2qpz"p ji 3M@1! 1!*9:? 3wzy9 y 8B(R> 3zyzxAkQkIY ǡ߁ F6AA߂H4X Pth0H"4, jYJX"YZ % TRJ - 6A8B"@3 VM ] |鐈B ߑ߉B22IY2b -6Aee "6a!ߢn߱ߡ =& jV-  6Q߈WLYBK ̢ Q߲ˡ91IARa eL\ё߱߁?6Aߘ B bb 6A%!80: 7:" +n~ 3 ""z"h y6A Ձv u ) ) sߡs ) | p o n iߠiߠ fߠ 6A1bҠ"c1``߱` e- 18C ZZ߁W (" ) X!R *1 "1T%Mߐ ( T L- *D D߱D߁6A1E 0 M- 7A߲tAߡA߁p1@ JD7 =߲v8߆1;ߩ1:ߩ1:)!:ߩ 6A 6A5 J3߉ 3߉ 3ߑ3ߙ 1ߩ %6A\60RaQ a ȉI!iAyQY #%- 6AeZ * ; AVXޑXމd ehXg;巖W:`U E%`[`nA VAA A =b`Vߩ *b9bƖ '8 -6ު3:54ޙ *o 6B:>&:4 '6BP3@3 h g8ҠZUVuFi Y'9 3- :4 6AA@ 1ނ## ޑމ ހ 80/1:93 *(*+% 36A 6A6A1(** 2 36AAޭ ) 9 6AAޭ!1 ( 86Aet= - 3 "") 6a %` pJ ; - ] e ы 4 P (< "0" : %6A6A0 4- 6A1xHVT aw87.|= ] w0IU3fu&2Z H&e+##C.eb¥:bޱbށ& [¥@[ XޱY޷eR¥JQTޱT޷FezJ¥PJ"6A!K8 '"#en"# n#6A( en:e- 6A :ޘ)$x'#"i$Rh b e ' 6a i!bagRa$hb &''67",Ȉ֒G( Ch *G* 6A82642-6AHVD *H4$7$(*7( ) !M 6A(j6!(BK q 2- ݩ  ݈9I*7f482j "" &Ϩq6AAHB$ XX5*X5H 6I )q(IYiBf&B@t 74>G@ Z V*- ݩ  e qTJIPPBJEG3@@wFm *- ݩ  -7 q*x.(Y IHi ~w3eq<ٺ u 8{r=AaQ AaQV- sn umݩ G4p }MFtp tAQ v A I + Q a a욁- KG MNEݩ q *JFa Y aD HJ 2:5#"Z W6a}!& 0h``t(i!@h"" i1B h!Vh1Vvh&VVH p Va  &@ :%nVJ6z(6a } - 0@& ( LH7:a = 1Z ':P %nZ60 =F=- F6A]!("" V"@ 0 %V(6)Aj" r)Q"*$ia)qc(Q'"b# "fBG - bg??g8F% Q*" I tg9j H afg_^ ܁P ܁܁JLܭLF Fܭ G VA ƽq1ÊG I aܚ#`b` (A7;a! !+(*#Vz톴6Am| X P]} UUZ9RPt` esn$(Bz&"<؂B z "*%"S % 6,ۭpM  9q k] 2!2 b+= V- KG򠊩 U: 쪁- >:򠃩 7 -Fj\FG $űA*6A"SQObLK6A :@Ae]n@t\n (-6(pt}Vʉqa XqaVV- l -ܩ ~ 7 'G7Wx2ZI*Y:yZJbJ y ̲ -8V 6AP @ e ˭e- 6A8sVzVJVH#3CS=8 2b F8 9 F8 9 6AAۈB(#$'47*h# *'*7 * %M F6A!ۈ(#: h# 6aA82##Vӽ4 efک % LL [I"AS92BR BcL R1L9aʱ HFʡD6aʁm=- zl= ! :ک e 7B fh#83"92 89 F6A1ڭ8# Z1#8#- J8# 6A=!ڜ0 !"""!ڌZ!( ("F6a# r - B@t̹BJK@M B4 ˭qJ - ,epz eoZ%B<` m ˭lR!W= 4a j1zr<%i*˭ & <"' 46A wH12##ew - ` P lF(8 jwG6A R P] ΝU D2]7xB2"",2$W#W فVPPt-dߝ20e`9 00t8eZ" x2hBfHRyVp uV#r- Vpٽn RF6AB"RV489j ̈fh@ iHd6A 91E8##8 "c# 8C#9) 6A!8٢"(% Wj("%eE- 6A1RB@(VO% ߩJ3( fK ߩ FG٥ ߩ# 6h}baVWHa4 `z V_* 6٩ 7(7G#hGemܚ+ٽ ('PRcY'- x ý_؁cBE = :J0 9؁7j 2G f(LʵBBEAbE 6AAF R7_@ J؁%= VJRAFء?؁] z(Bء:؁= BÜ" ] T6؁40% 0t0 =6i*Йahic:vwwzy YYr Z wMA 9} A U W7:V*HDUJUHZT% F3A A:F*ЈDXDJEb i i$bTbD bM gF6]g% lX`e vR0׈( qa eGmqazP &: z S * ' ש %k 𚴸 K TZZXDY K VJ- ש ee %JZ Y Aa RaA8,Hש(XRH Ľ AQa :mAQafƬVd P ,8 %V V :AQq %AKQqZ ȁ8en:X*ЪUUZZbE hbE bE breRfRxAQ dZeA:83Q*)"*3(:2 2) 6` aj} hB ihG =׈ (e%mG*:83лf )!X 8 ('( |:*л \vUAgZT YW7W=:XU7 UZVR Yw F)ZZ[XXwW*]Z\KD B ă0 (gP @ 0 eF6 9a="agzff-iq F *jͨڬ,1!a !1q!A2l2L 2M @ p aQ efwf76a! } 8 9718# ( A=l % 87 ('&%e88 y 6a!} 7 e ֈ( AV % 7 ('e]K 6Ax7(89 j"7(*V( ) 6abas0w aЈwwhzvi!X Y1 e9.!b(#x&wx6w'h % ,  ZW <+%V!r< p ˭% 4.C:4B*D3(!DJ3:b b) r4 h!&%lm V: h = -b4Z W2!(1 8 %' >r$ <+%̚Ưr$ % x ,' x j" t6AB eDef46A1L֭el- V '֭$VzQA֭lJ a?` %l= 19֭%l*A H$elZ- VA0@ l* :F # t ` @ 4j #F 6a X RaG! el F?#t a m V ptRzUW,Pt ։ ela֢bjeUPPtbR D@tK Zv1] :QխPWP1O ⥴` OAAVAA աՉ! e3!J B!G 8 7J%ڢG Z V:UPtG:1 00 Ր ]6A2b 76_ afX 1սZeZ2a78(PulPu%lPtlPt` l V -fL1 f, 1,Ff1Ն f1F6A'80A H Հ"2B 6a2a 1fI91Y! %@t= $ זь  m J LR%tM 0 t`"@@t@" 6aqM0 ra2a l} * ,t= Ҡx`ד em jRrW7 bPJ R 0 t"j" 6aq,0 ra2a el} * ,et= Ҡx`ד %} jRbW6ͽ@taAխel@tl@u%l@u` el0 tK" Kz" 6ax2'-G V$` '1 e1300txgFfd(` P 1 F6A &"- + *Ј((X+""*( (Z " t6abf"s F 'WzUUY1R*e fAԨC:1j %@>:D*ЪDDJI  ef 6AXb7( c ``twrph̶P e8%2b 5EU](b7̷ e8"2e 2BR c `r`tp&}F6A ":%* 6f\B# hW% \ $%] P“t- #@ , ओ cCe ē,WF:H#  ǓtRb898$91`9: L, %pt= Ҡx`ܓ PƓ +} Za{ԽR 1 1t 1 %1t&jF4jA4H$A?Ԣa I eblVJ ,,e tB00tk3zskz"e &2H# .@ vRb898$91$9: L, %pt= ǖI PƓ K ] *a=xd ܔra:zfBF BDBR @ 0tP̀@̀F1 1 @x7FVj<%WX# L,B19191919hiaX%9Yq { @œ= ] J B%yt- 0tZ t*̆&23QW'TJUaUxZWx̧X& Y%,e] V  З ȱ(: *dB :@,: ] TФ 8ȱ# ,V 9 Ǜ7 20܃% 0 W-3QWSdJfQfxjgxfǗhV&F@ %%ޠj VzL,,yL fV ē l  Їx'%g%* *dB :@%%V 8] TФ #F6 2Q |A20XA2D 2!RD0XA2D 8RD V3RD X2D V 2D 8RD V3 RD X2D V RD 2D 2" h# bah3i thCblthSi t eL`t뱭 f뱭``tTef``t6UPPt8F"P e300tX"0 UPPt8"P 300tXF6A 0 .- 13r42Z W 4 eS%F( p %Z36aaR&%%lVJZ r PЩ&z w 1 1ZЈh Xw Uf56a1} H I7AH$ AMM e H7 87&_HH y 6Jq - Ңa e' ") !""j""" &רqF6}"g!Т' ( "g/ %lg' %lg ҊBRF" @2V 2'B F#F&BF m83fd}'9(8F988V9H8f9X22H 2'3B'2gR'22U 2" tb''fQRbgV'(VB '" %V"' '"'*ggg '9)Y9YIYYRI '''qJ b'2g3 +ekKg`= & " t FV%kM 0?exj Aђ'HbI% b$  M JC- 0ҩ  '(F}' <)Z *2J wg 4)g Dљ wTM H؃Д V9Vh Vebgт b'F$ oj ܚ- esѩ 'љ 2JBZ %V˦eVJѥVF2'B' @# R' e ``VFb'!2&XH#:"5Z3"3:"*$(bƦ'(2 AJI@@tgBg - WƙAт'BZ b&bJ, bHbZ! RgRgQb'ZVP400tC'' B'22R R'V%W AѲ;3 "" "D s'''%E= ۈ*2l k +m 0 %k R"BggYS)I kgg\ H$ $'g' ('M '( "g- +" ) Vr '%` EV \Ѣ V| ɗ %gȗ:B A4B TѡR eg'HD ǘD g&FAP '' 3:'y "''2'HGFR'"#`b'Vl'B" # @( V"Aѽ'H $$eg"g "g- FB2'A<2VSe0 ѥg <+' e'8R'("$b ˭!#b'g2   '('"!@'Fa"'b"fI''")h''%m '6ǙF ɗ ȗjhFb'''%3('3 Kk2'g"f (vV2V v FB'R'8(HmVf'R ub W6F4Z V - s Щ &-&'R&zkʡн(&'"c)& wh30|2''+ B 4GFB'2$VS2# ?1 #b'  /`50" Œ' jffKDD1 jDJHb6$RURT HX e\kM V= :B'H>B'H2dҠ x %A"g 204A'3012WH zw z z %HJ@@bJ *JBWH jD @@J ZI \ {kDb'@@JCzbD AWHbWR b ezǭz'RI@@JRI ZT PPEw@@ZV JE g wM'ւM BWR t')s"( e@kg쪭 e- X%8"c %.Bg (- H $erH$2#"c1"c %2z` P xe!2'xzB'2 &":D*%h"D*DJF ) *:Йf e6!} ( )""g 1"#V"a""_|0 M f((f[| !̨(Ǩ9fFR5af:ƚJ4fƇ*? %n8#H8 Bc ffZFZfjƟfz GƋ4.f 7(fQmH8B$$DGFHF277}2727a`82# H9 ]hF1|X b%F %|zFQJ2%aXh8"gc&SCc$&C 8eiVJ8 &#&,B Gƽ  % Fatb&g9&#&3 *F0 %8iV2'&#ƣ *Fahg&3&CV3 ]Q582hghgH%G $B@ e LaB&"$B&$)HXBeQI eL -"Bxa0 0 @ KXh% be e9pB"2B$H4 >HH H HX"Y F2"2#BBS K jZ2"B2#cIc pX"Yc 2"89hhM8"X2V V = %qr ˩ %m2! *2Y2D H4F9 22J 8Yi:c 8h8fX"H쪈3f F=H3hV43 QB%2$ X95 W.8` 42d #8ר8רׁ=B#tG 9 8IHI 8%8ac˽H$ M V4;304A301M= VW8B# I Bc 8CHI %%zHFK3 FF8 HR#$YBc$ a@Z:Йi8A0 %"f2A"$| @!2ʢ<)!1ʸ"a"* iJ(,ʢ"%Ɂ.- j F Vj  e? ">f2|A |p|ep|aʨpH$"H$! I Ɠa V ʱʡ hi 1 F{""F %)F6Q B "8cei= VL ;OM "Jq- * - %q ɩ %" I ""%"" & qF|-F6!a8"S"# " Jq - qX Vɩ "F ) #" &qt6Ar oBmRkbiB" G3"ec8`-CJ 3ZJW8j9 6!$8 |Ai1r%p|A!ɨep|1cɨp198V# %Ab XˁY1X%"! B& 2d 8V Aɨ -9M N 3%Nf38#%8#"82#"VSQH2$$V$!9 #%#0 H#=/1%| ˱8#"&8#"F##d$ # c6e- eiJei- \+ɡɁVȲa4 t *"edF6a)1hx"!Ș"7VzCjDЈDJIHV4 p ` - AȘVu ǽ Ȓa 렠t!Zo)"81)c t $JE )ZJ, jflGz)9 J( yȱ %Tiz3jUu3UZ3:9HI BS )))z"J( "6`` r$L 9 - 쪁- %q ȩ %%M 8LJ I*˪bZ Q jQB8 VY    9 B> " ЪqQa ehQqai:k Vy20| ;eM  $a 7$QFb+("H eWVF&86AA8XZЙh"j38#* #SCS %HK4R|H$HS 9b- 2(W1NȢ#J0i=%FI 6AB"1X"8%h:2|Ce9b2- @PЙ B2%0tC#"eIb 6 K-K)!91 (q6 K%K)!91 e(q6PP¢pLY1 e] Ȳ)a(19q"Q RaI ( -6A"%6Aȇn'(,'(ȇOȇN RFȇ"CLJ LJ2'(LJ)LJ#LJ LJ"V\ "F2†6A RajȒ̲YI- 𜉸( jI Df4F6AVVj" 6AeUVj" 6ASVj" 6A2"3# e/|y#w#u#sq6"(2jQB%HH%V #AhD2a 2`3c  eJ2=F wǠ G-2"b00 m ܪj 2ǥD2 %b Ǣ 2eBx48:p33X e@2&pC‘GP wǰ { %>A0A7G n tdž0IAD2D? f mF HG9` hF \JJ V / V ^52\lj[lj[yꉚyx 9 pD xHV > K /,e"IDDBgIqQ nM agQj , 9džBDBBgQ ^ gQJ  +a R gAZ  tQA EQAj  rj 1i'qa9I %" (ei(%8- ei Ǣ%|(%h,%L"! 2a2"2a"""" % 2! * h F( "*U() F66AVƲơƁb" = J "@ eSJej%hM %V= e eh|"gj* 6ab X Ra3ơ BR#EWFRP %ʨhM V= % %hAK 8 ('`9 RcERKsPS#EG˱ %.m *" 뱭V ˑ`/‚#EcE 6AMћƲơƁ8* VU 9 $0 }] z$%h= %U- e- %hF BbE, ~6Q m ( )VC_mvơn ̤sƲ`qF%?- hM U- @ %| h h HG6#< hAiDb[&&0b` hit iTi 6AVJƲRơGƁ"#E6A"ehM eU= | eh6A VCW2>ơ2 8 S: !* 2$7 eց/6A"@ ##Z %- 6A"#9Z - 6AMVƲơƁj* 0 b- 6 h babr`c e^VjehM eU: @ r ehU( ) %U( Q B! 87'ŲšŁdj *l 1 1Vjډ,ݒЉ" "T , ">"D %V"#E""cE I b,'6a0 VѿŲšŁ9- U) (1F6AVŲušŁ*̤ѽŲv"%#Z e- 6AўŲšŁ"Z e- 61+} ( "aVKюš @ & "b! '3LB f 7d R f Pe- jp %- h HG5%" ' b VH|8@ .F6A@ #%J%- 6A#%hM %U= eK" eh|- 6A@ #J%- 6a] ( )VDIQ^šF #%- hM U* @ C| h X HG"e< XAYDQHYXYt 6a eG '1 Śh ( t6a D- j1Ě%0"6A=] j  ) )"A, M- V%>MŲcšŁ}(q 2!:"(%{hE@@t(q"1*#(et(q"*#(Y- z(q] "*#(exh  e(q"*#(|vhVt!%>FqA( IB"I"""" Y- z(qM "*#("ph  ĥ(q"*3(|%oh6=""ġā9  "L)1!)A!)Q!)a!)!)!)!)!)!)!)!"a!"a!"a!"a!"a!"a!"a!"a!"a!"a!"a e1- VJ""X!"V(! "As*$˪#\(!"*$""#- !&6A"|6A" 6a"""%D- - )|I t6a"""e*-  )|I eq6a""@ 0 "%3-  )|I m6a41|D3 zJHs Hvi!YI %j6a 1@ k x yxrpsB %} ֺrb- H 2&7F- eբ"r"pBw;p€ ʈ .K} z" "U ""E ""B@" BD $ BD D f I, ˥2U ?B829BE,2E- B:2;BE.2E/ 6a00@@ "&À "a"Ӏ '!* H 872 %z jЈ@H@@8Ј€ ZTZRPP(JՂ*< [}- V BD D VBD2W + \22G" BD20D 23@C 23@3 f=B9RW R8BG+RG* B;R:9RG,BG- 6Ab"g4&1@fPfC` @ uz`j3jD - F6a`= ֪b- B!W$V%6h!*i" 2"C9 %= *b B!$ 6A1B"712b- 2h1_2b| e0C 3 BR+ 0 eG1í2b %3006a=M1x  t "! , ! b 2­!r93b9 P C3:U0f10f`eAYPbb CP30H0wp03|0w2" 3pscBbBrb ub8r0X750E@0AA@23$1q 2b D: Z 2b -1iF2! 2b22Bh 6A1^B"7'2h e8 K3"4 2Bh e7D20F6}b'@@PP!F' !C"g "hR!!p e"- :"g "#0 p "e $m "!p &#-bg %VV"D $LC7^(qe+!"g Ҡ:! &ג1 1 m 1: - | DFq@ p - 8q%$Fd ! %- "!2p 9b (q"Ʈ6aa€3#"g QRb- bhfQ† e!m jb e]!'Ć h17Q­Rb eh&fP1PX1­2b e F0 1jZk8*76ASP %A= GH18dZ39d %=]Fb @ P e= b ~]B! 2$Z39d e}F6am&3#!' !"f "hR!I` %y - "f x(12G!†c8"f 9b8bV` eg1i2*f "(" 3sWiFCv(%F523 ʝ790ʸE&I - 1(%/` "! %+(1( 92R !*@ (8 3(v"""&:":5I* (1H3s2T 8bZ39b eg-P 0 @ - H18dZSYd &)2- 1("16am&3#!9'15-2f "hR1` %] - "f \F1((f"& &%4!(F8h:D*DG )h! F $8vRP"’ A 22"01A0"" P"W) ! - *(12RR2R (1Ib Q-6aM$!' -d "hRF0 :"2֭%L ˱- "d K 0 =- 81%B 1- 81%B ! eA- 81eE 6a]%3#!'1-2e "hR1iP %A - "e @F(1"G!0 P s1(*f GG2 7- < !6a]%!' -e "hF:P %7P *- e 6@  P %E- 6a]%3#!'-e "hb'P e0%- e %0F0 P %d(1P %>- 6AM$3#!k'g-d "hB )@ %_- ֊"d F0 @ - e(6]b%!UR'$"h"2 0 -e P "0 %- ֪"e !b` @ P %- z - q %W- q!i! %>- ze2!P %!%6]%!' -e "hRFP 0 e- ֪"e - Z q eK- ʈqP Rq")!Ba 1- !b%6]%3#!' 12e- "hR1P 0 P %= ֊2e q"1Gb ")!I e): P %6A"ABb - h Al)T $ F6B h!c"j- BRbRa Mi!9I" ejG+BBR HDBbB@@BS - Q=WHd 6A!(' !"h h '!" !A ‚ ?" !A 48G95 AР CsR 218 ЙK"ؒ "Y 6ar00 "Ј@H@@8Ј€ZDJYPPՂHJ ^J\ %: B @ 27AB @ B/rf#3#ֳpvW @sƂ PX!P- 6a!.b z*Ј€8И!%;F:Й!#G9;D ^J{“z- :2 C#$%'c(BD2 0D W!!!!!6a!i z*Ј€8И!;M:Й!G9BD ^JkԀ“q- B'#֙.'3223B @3 W!!F!F!F!F6q/00 r a"Ј@H@@8Ј€ZAA2Ӏ00@@7* B! 2'7M mЈ* 1 [%e2 0 VB2@3BG:F6@A00|ڠ aQ- X 87F, dr0ArbЈ 8Ј€ZЈB< [Y] RU U VRUQ00p30c!&XrW600$X jU@2" 3 2E F6Ae00V"b!f Â"b "b F6Av J-0 6q00Ӏ @@ž H" br"9ªUDUԻ<Z [ %FV:B @ VHRBPDf8&ʲm;00BG3R75@3H@3(:2"""C $- H 87 eF6aqx3# x raCܦ1s* B!C 879 %CԂvc e: eIpfzUzDF6PPty``00 YQxrR"ipe"w:ppAf`ag!PS & Q`hizo1fJ 3000U Q ]='hġ- hA`tpq rhbff6‡' hBpނje Km! %, !aqM1baȸ1Aǫ r=&3hqwAfiqh3Hb00JUhg3 E8QPSV= FHQd1IJIB! sB!T2T !)biH̴1I@I` 0 !!! AJJ!$ƹAG KrpނHBJEe!jfHa D1Ia 6aHb00@SBU) B"DbrBbIDB4TPV . e&*B)0rЈ0@0bIDQ R"4Є3R݂P3 !j2+300Ap@@G!2R+ - "RRUD 6AR R} 2U "<]o@c200g2002R+ 1D7F;2B2b 0 2b2b`I1Y!99 !K',F+b"": . [)r00 T} bB8 . [ J@Hc08sU ƻ- %z6a y1P 0i!a - 6ArT00we - "(p Vr" 'F22R 8398V2" 32b 6BQ B0RQ PPPG]r*B,Y I1y!" eQ޽WAjf r"°XPP8€UZV HR I- dF6Ȣ2Q 2@ Z .q KBЈb ݂؀e "|b D brЋB8И@ ! ق {ݭ e b rB:[ww ݂zxq z { :2cF|P32D bR"Phfr"W6P6KgK ݂ jhq {j3P3: :2! R"""P"2 3"00W2P" @(q*3:$2!"S - 6ab 00 rQ B<€°  .ؽ %:" r ;3bBKӂ" b~A - 6p " 3#r!RQ ! rb 9qЈPWRW P΂r"p̀V0 H!ԂMz brpfbD {rՂhBKfj e֚ r paAf0|w )w rD {`` %b r{pB>pu°ww KeJr"wrbVf! e- 6PPYa`Pp`9q8a00Kx!9A Q"3$ xQ".2"Vc A^V&$c*bW w& ;sGGWW+; a 1W&$9bW 3r0 F'1 1 WW W F*1ؼ08A7q1 e1r0 a_AF&R% @Vk&$A` 62Q ``t1r 8 2a eY= $2"3 " 2Q e= 8 .3 KB3b݂= *2"382b8q2A+08t2A, 2A-2A.|2A/|2A32A42A52A6 bA7 j2AW B2BAX2AY B2BAZ2A[ hbHr@VU"G5@5+<ؑ 3@3 {`݂ %= hr B"`D@Dg4`D@P H J|I+ Xr bP"" W8P€@􈑊"*W -1 B! 87 LX6PPYqQ3@E @@]!fkrXqՂXBZ"“a ~ !X,jC#k(jF?+'j= 'V-ۥQa aE, !E- E. E/E0 !hxtrE purE xuErE r.@ P qy e V!HX  `ɓ@    P a a""S - 6a,00<k PP rB” h b"€€8ˆB݂ݰ݋ . Kee2T )" "" """ )$ )T"T "2T 2"TRT :C#ִ@'E"#""2 0" * B! 2&7" edӡF<6YhIHht`R" % J$05cR9qRQ XtRqPiPY``Y 8qviamx! "qvy"yRRRR JQ %JV ktRUD$’aTR U 9R4$ eY!y9 eQ`t πAa:ZAUUPPWƒV qtC uC uC qC V) t krwD’%U qvy"yRtVkrwD׀’ eB Z rg #Bg 'g rBrww G7'4ap y F @ % zt krwD’I  y 4q!y % w*F-x" ww‚πA 7wAwwp `ړtW9'rWT8qp ?  q亭p xArA|rA?r2;yA;RA= %D t# \;  rrqrRvyRy"Pu RR t`cV ;䰈AaA|؂A? 6j葩A;A= 9 V*ʢVua1qYʖtCC uuC C aaf FrrQ @ $rwD’ rgFe#xgFf'gfrWrww WFYrrQ Va1Q a ݈t {݂D[ݘ݈j’FϨaA KaAKtϐAaKY aAK!V`Xt bCRC `Pu`huRC bC Q ktRUDՀ$’ LR Ub`e R U`U rw 2 3P3 9 eLQ/249!yYQ /F&¹F$,F"/F 6YmX((u*9I e- xur8B9p800pxI IV49F u" !A'3 C!A DD@@GFUM"D)! p- Zȡ{- H ȁq '- q ("" 8Vtku؂(E*–- !" b#6bF'b"6"!""" !۹"GFH""Q$ ku"$"E– - "b#)0b'b"0""" G$("V(BV )V%p!! ( +c)Vt #*("1")(A"AL0(A"AN|AK2AM"AO V (("F )K(*豉 %P ! * Vj#Vdszxr13W 00 r!HҠ@ P - j" !A' K#"*( #A"K"! 0 %P- ܲF Kq - qVj Vu="%# ݂(E["*z(*–e- V"O|p"O "AO {(u# ݂(EK"*– %- *F u؂̂(E["**̲- ъ99VVBV  P Jj 2H ȁ9 BVV 823 &"! ҂"#‚%̈z̊ڊ̲z- zFurpqAw KswzxƂpsAwKw- 2D2a@ ` II 1*!!!!6 RbY1 i!9² %w츇@ZT rbЈ8Ј€T HR I- sF69a@@t8" 3I|h74Fw 8wzRB"2@5v300rrQ fM Qta^PPtYqzURwRA: : kFKz’ } aG8FxvRPQAWrPSpqApUUPPW1qwQ A &} } *Q ,rw a %AYI"VrrQ kvrwF’ e} QrgF#i8g'gr8rww WrRRrR BbVE SR1|QZXrU ܈qHvaFQ0 p %{ qew/vrptpD?HVdvG} J-!r6 y!I %} qF4ҠP ` p e} jxvϐAKQ|rY rpqApKV2VVTXEe} %} I , I" D[D 3I"00IR c%V 8|:qQ2QA> Vavׂ̂F[ݚ̈! 4V:eVr>|ِw> rA> {xvp݂xFKwz’ Vr3HQ:421rS 8aM9"9R FvB@AAG K3Q3:8@3AA@3&R6ϲ&1#@ Y!|YI } Jvr6y!IY F%} jے: QA %} A: Qrw 9 %ArRRR6rR IRY!I9 } 7*ƄMqFLq!ӂ0 B1ڭ҉ 1b1ڏV!Gr;1q̎f``L D@@AG ;;3&%# Mmrb9§rJp 2"3;3M8AG3HP2"`cbb % bHr@·3- B! @0 3 U8b: 6a0091 8XrPQA9! }m0C b r:·$ 1 ڂKBंҪݭ 0::DZ32"ps2"`crbbb- w W" "л?!첷Vf̆6IqPPtHhIHrBia`D@BADcqIA I " ;hiQQ8r01AAhjy;w9<#P4|ȀXAbji9539=ba Ba0H7! L!ׂ݀ K1 1@bJܚ r>л(wD&5̋UPPf`` F }m@T @ r "9˜Bb Hr@zwBG7@0݂DN .J [ B+'GWDuZW`eX@@PDJfxQ XAWTU1W ihqHDI3aHbJaz- |w0zD+wg:AxшG [ r xX y } D6M(r00 !AL 9q<)8(9a) "hqg&80""T ) )Q F c` "AL }d$-"2rw&XfE,f% (f2 F_"! ҂(D*`.*%-  w(w%(')Ft(d"r7З#"  ufa 'V Aq" 7wp:"*( x)Q&>gf'FK - 3 #-Q Q"ALQ# r Q6؂ ^[xDzݙA %w- A tϰAr7 wAwr!Ǘu":wbC"4 !6 "a %- (dKq )D"t`ނep- ZQ- |Q ga1Y FxtϰA KarpqApDـ ƯQ؂6 ^D[ݭA %g- A":wb^ r4Q 6 y e- A: <)6 %KxdqpyDwt`ނ׀$ `- B!@ A - AVJ Q %-j"Lr 6) ^[(thQ &D2a eZ- htrpqA"w2bpR`!A UUPP!4ҠP RQ! ef- ag#e- YV ,t [""D%R- a2.c#5 F`3Sbfrpf W/RRQ" F!nw!u!ks!nq!mo #9= r Rb6!V ' !Ra2!$"W i! - W*[ i }- j՘a  Y F 2) 6xrB""p"Rw5pEh@"b &b(`bB(@F"(B @* 'F?RzUU W&F069r! rHT HT y e xh·< * p a!1 e31̘!Fxr(r(wpVv ""B(47-M d`d `o e| qVG%F- 7ƿ6aQH Xhxx a 91& ` 0 1 kZ? |!Შ& ޲6!ٲ"Vz/ ٲ ۲| &ղ'ղϲaȲxDz &Ų-òʲ(&"% !(0" ʃ t $ ts"pm"9)$Q !Qa 8wQai$W * eo&z  |! qVIp !x7w н / ϯfƻ;эF c\ QQ ?$QJ կ ,h&:ͯy ~8Y 9H$ ʀ11){"$"**Ȱi2 t0)1Ͱ݊0,#q ,#qǯ ) ) F9 !AM" "AТ *" + p˓Y9 pt7{ "Ip Fxxr&"H e;&~ ) 0(rBp qn x0wpptf$-*h ! Qf=}F@ 71 "h R)"f:( %2fTGSA @ 0 (xg J ' eR'W7B 7f%L@ e8 Bc(2"&# L,ɲ :"") Frwrwrw8 Bc % &F(@ @ %H2d 6aAƱd8hXi1hs2#0sa 88 x':9 '':2g ' 2g %%7$|!&ѪH9 ڮ& љ!1 Ҡ! [j: F6aA VQ8S8fQfcj j1z &uvdɰ|& q8c 8 e`tV(20V8X#J 8#%2$Rc8#z 2$#%8Rc e8YR RcRbZSjcr {yKUgRrCp Z3vi2Q1R j 1Cj 12 o&Q_.CƷ g& '&;d{|[fƜ("2F%#R& a)8i 1 k$$9 Z'؁^ %6a!"VzT %|1&- z AV*$ A鰨'&;("(Œ:(2(X8zh Aװ1 1&QҰAҰ [` r [Ҡ$| [j:ư հps kr kҠ$ k}j* Ͱ6AL +Z",&RJ+UBJ + ̭"*U RC 6˭ h ba'ar FxwF p ( 9 2!09Q2!19a2!2)L9q %m 0@ #"A HQ8a(qRarA =,ZFUt? UFUЀt,r j , \;oL[h !1dzOLF5/LJf:dLdK'),H- U ЀtFUt@z?l&8? H F&(:UFLz:&8fFV{"|)'*,*g 캺!1 \ƹ:,\XKrw'*,Gz( M )! oacKrw'*r$z( "A F$p:o9i"guxFsƧKrw'*,Gz( )! t Krw'*,Gz( M <)!"g" :f8-H9K&L(yKrw'*,Gz( M ,)!g )fX9XF)fhFW&xUN} w'*,Gz( "A g } w'*,Gz( "Q g Krw'*,Gp") <)!򠠲gD -{"|)0 '*,* L1!g {"|)'*,*g \1aD ""A V"&x &- B!' 8 7veQKrw'*,Gz( l)! Ff8.H2&b( Krw'*,Gz( M )! FvfXF6X&&h&xKrw'*,Gz( )! Ƌ} w'*r$z( |"A o} w'*,Gz( "Q xKrw'*,Gz( )! {{"|)'*,* 1!򠠲g {"|)'*,* ̈1! ~{"|)'*"(* 1! F  X F h MF xF F 8F6ap P ` %8k6a` Yqbara a A ֻ u !!aaafaaaa &"!@ 0 !!%6aqTV (! 1ȭ002(1 1*)2 3:8 " : *F6AR8JrJ"(H"BJ6AB2X1Ү"Bj2:-2#e26aî L˱1 e(16A 0@ 9 b Ѵe - 6Ab- 69q 9 b= @:cA HIaM hV7"$VA A@E@@tA@UPPtHad!g#B\ђ yrbjgrg!}(V2! & * tw"g"f*"g"  1w'7)&(!j Q!)wD`Ǔ F ff]xpD ti ,fqQ- 1xw-KD6ABPPM4Ђ!M"A7 IFF3!G3*#'8 D?F (6a@@|& @"" D !7 )7 "|" "{! ! - H (P"C U!*  *{(( #!*&!1 B 1%C U*! 6A%|& @ @ Z 6A!  ( th" 6Ar e- 6a"*h} w |*1 *i a୽ *f 91ޭ*3 I1ݭ*3 Y1ۭ*3 ت|1ح*# Ѫ 1 Ъ6Q ( ) = ̭ %uP < h@ ª < @ ¤*9 ª&sѳ="f 2! "%'%6A"f* % -6A"f* -6A -% !  6aMJ| "A Ј"@| "0 @̡ @t ")71GA 2#J z1l 3#kk>@݀AcԀ`m9 e6AZ *( " t6A!X| U fST 9 i 6A!H| F ֘ GB ?@{ x9= 9; 9 6A5 ի6a1( V. !0 ( )"**) t"ƫ 6Aeej hf(% L 6A a6A4 6A r&J Z (&Z "FРt r:"6A6A - 6AV&&"'&24|!" ! ! F! F6AX * 6A (6ArA笂d %J  ݬ% %= J٬ ӬӬ6AѬ- 6a K R $ )P Ǭ"!)(1Y)# ̺!()0 e* j%0e*#;XPY|PAHBc %# 6A(e 6A%Kb#DYB A$ "F,̭ L( A (@Dz;!- 0F6a ; Y1 emM Wx z"~#(JBp rw"Ҡ P % - e gmF1&ȶHXD[ !]dI 6A^ eܨRYM0 U- h0tA N6aq?XZThg5$ ,U@UcK$tB$ fjK hj!1 em !1% &1Щ-" !1 CbB$ !1 ͨPDlhZ j!1 %m !1j ] F ! %=!UDhfi gZK BB$ F6a22a bM 2$QcKb, 80= -"   ` 4 2B$ 2 7G3BK21,@ JXZe= ʫ ˫٫@04Cs8:1JHI 6A ; Z ȫc! ̽:J % B 2 F6A1 0 3J 3JHD8C B˱ 19 1919;19+19K 61=,̢0, ( "a "a 4)! %bM "a -Gxѐ%- V2!X@3m!˱!@e- ^ _ Psc4` - T U sQ B! 2%7Y(Ϣ!p 4%pfp3!@ - =@ " _1]\e6a!1 Z˱%6V( N|MMҨ ٧ȩj,g? C` ">@¨ 87?|;epfi!Kpj!jpq11$&))- ̲"'9qB8"iQRa - |"'8"B- z "'8""!- zݪ (16a VЪ {|- !6A1, #2#,#C = ʁ ⠗|ડ쪁d6, jÁ ⠧|Ӫ᪁X|;DPDQҪ$("(""U( " fM)!)1 b)aIABa %- ! ˪ ⠸ʪ?%JHBe "%"B- Ѻ|.-B%*D6, 11M$fI H)A)Q""aa - l ѥd"#J""c, FH(" S( #*c 6!!Q ( "a"$&3, >2( AIBBQ D"A>BQ$ ea= m@t :M VJ = =⡜ ?F ,b$= fF 1⡁/9 3⡻0# BEܩ 9⡃ e@p ,@,$= f" ˩ 9⡓ 視 F© 9⡕橡 :f %:z ¡X %m F!ة }؁Z ⡦i R p' Ʃy I (֩n`w!p3ܨa m  ٩-ة53%M V} , | ̩|ʩ%u Ѵ` -`& ĩIz m !g ѷV:"L+jb ) %xaL M FS Ѫ-xL 3щq!Dw&Gm,܊? f" ! %- "4 ы Yݦ%* ( ~Mj*F , y %. Q} ؁=`|| ⡪V4Xy ceƀ6aC91" A`2$_-A$ 2T$ "d %= *18918s˱B = MF8B= D1C1 eXa L#3CB" = *Ҩ 7T$ (4d % T$ (4d %*B"B= j ᨡ = 6AllHHHޒH|HH H H HHHH r" (@h 6A 6A!6A(**!"6A ;%4"!2!Y t- 6A:.먚 O N: ꨊ3*3 7: ᨊH9ਊ3*3 7 ܨ9ۨ6A"( !`cרX֨֨ը1l3Ө 6A": J%JЉnp"- = 6a Y!RaWWѼ ޤ%m AD D "RD "D"oRD D 127 )! ԥ# ϥ"LI ( ag)(tH"H uuH )"H l"H(t"H u"H"Hu"H "RHRHRHHRH RHRH"HRHRHRH(t"H uHu"H"âH"HRHRHRH(t"H! uH u"H""ĢH#"H$RH%RH&RH'(t"H) uH(u"H*"ŢH+"H,RH-RH.RH/(t"H1 uH0u"H2"ƢH3"H4RH5RH6RH7(t"H9 uH8u"H:"H;"HRH?(t"HA uH@u"HB"HC"HDRHERHFRHG(t"HI uHHu"HJ"HK"HLRHMRHNRHO(t"HQ uHPu"HR"HS"HTRHURHVRHW(t"HY uHXu"HZ"H["H\RH]RH^RH_(t"Ha uH`u"Hb"Hc"HdRHeRHfRHgPP(tRHh"HiP uPXu"HjRHk ˹ " "DH " "DI " X)"DJ " "DKP(t"DMP u"DNP(u"DORDL v%@̨ KhtHHbHI`uubHJHK " L"D\ " M"D] " N)"D^ " O"D_(tDP"DQ uuDS )"DR(tDT"DU uuDW )"DV(tDX"DY uu"DZD[ WFAl UP(tRDL"DMP uPXu"DNRDO 8aRibiV(t"DI u"DJ(uDH"DK X)P(tRDL"DMP uPXu"DNRDO RI(t"EI u"EJ(u"EKEH Y(tEL"EM uu"ENEO i(tEP"EQ uu"ERES y(t"EU u"EV !ަ htETuEWbDI`uubDJDK ֘ (t"EI uu"EJEK 6A t"HH u (uH"H 6AR}b" 6A 6Aь\SJ 6A  tX0|q{v) B 6AVtslrqon6A!k`i tI he+ %Ib H a ] ]L6A!YGW hUݤ R ) i 86A!>31FC 1:TA Dc '6A1-"A5" " t"D rA("D A% T) 6(8 R 1%- 7i$ "eV8<e- V HL|HG% b@D0 "a ˠ* V"!&b.JDJ*I"I )"H)"G)"F)"E)q"D)a"O)Q"N)A"M)1"L)!"K )"J"a e|FBp@Ba - * ) %2!G"6צM- z8Qҧp0 ٦%- ZϦ զզ) Q %ȦҠ0 %ʠ* )ĦƦ H0 ʠ* ) 0 ʠ*  ) 6aH pG- V %֣: V*բ F eSB G ABc #VB#BBc2 $Bc f(@B#B sccs#>#=Bc2Bc ICc>c= %(3GI3 fH3Vd6A2"BVRܢ#_IC 0 Rc2 %#2V2#6Ad/ B * l\\ K?M ڭ = * Y" !_S %Z"FY# I# %9 6A M- : lm IB$ Bbv\ H@J ) bp 6Ar2020 e2h B C eF6!)!Q ( "a"!'iyYb!$ 8R#n!wa'' (R"#m" XRa' !&t]!'(* () '!= &֒ "|P" "BR %RZVc aa } az% .ҠG :G A #lW ރ!'@I !&G 8E!%D f+@tGBG #m %_tGG FIf+GG ҡ8ӽ #PcSDQ ,#M QcP a ҡ #J acMQ Q e^ Q ߝ cJ, ٝጹ A՝ t!&V ` c`(t˝"GabGb d""#D"Q)!'#n#A բ3- l l\ʢ顽ȁR 8-x8qj Fq"ݘqji"F "*"ch& eƣq! e q! 2! ('b1 4aQ , Q$%^ L{a \wqt¡, LJҨqP(t"GaRGb y6aC 1 pt!щ %蘳pf "ydpf Bco 0 "*#AЈwл ^v#pw% u61@  I xBba҉Xz "lf)U"ncI݂AH, A AA HA S \A hҠaL " ('%l6Ar 8 2a2`3 X2G 9R832b S. b"lf2b`2b 2a 982#VC 8e32H:5Um"lf-K `djaq m aqGa"xepprA"BA# Z2"G`⠨倽9!$8eR925 e""lf"ݜAӜ 2! ('[̸U,qҖ 2,6AȜ 8B 2a2`3 X2D 9B83i9S?8iib"l#r#f58c2 +3w<b W:ݒ +y =b`eiamYQYq f&2#hUV 8e32H:5Xe$YQ Yaq @KzFJa M Az zQҠà"A" A# C8Q@£LY!92ȩXaPÃ! %{ 2! ('E̽,a e[!z2,F6A 2bD d h42bE ^6A H Bb|H bF"h9 9 "lbfb` bG 6a" 2B %PD BC Bbr@B`XPPtBRPDBC 'd %"FpC Rh2Xb hHXrE RU RC %YBr'蔨bJ"ci( RU RC YRW RpURC YRbcRgF eKReXXR%2VF  d C 8b RbDY FXe?R"aeXBfUeyf%5&U RC %YB Yr &5&E"nQ WRU RC eYB #ڽ , ћ Rbi f1 W8$fe%&uX R"Ve X  F&FRg"V|(" U RC "GYBR( "m! en^ "m1 j^ 1!4 e4 V|XUFyXR" RU RC YB Y vXR"VXE" bEğ Z^ eZ^"lfb` %~4Fc bb XUUX5׭%ZXR&:Ed PX RC R _R"R"l&[R"`֭%X⼩"Y"ʀU RC %YRR"eX8 UY8 RbY Rbb HX¦U. RU RC 5YRR"eX8 UY8 Rb Y F;X6A co %6A0 ca cD e6A" B@tV;0V H@@t < 0) - I 0 "c %&Bc) |6}B bpW=08 00th `2a3bb06 bŝ76'lbf)+b`mbf`h :Q 8QA (A7f0a 'm˃tjj'n`$"FU)f9Q 'ii AfƂf(Vg'D$ giF'n % Vj g! e+^Ě 1 1 4!Qgo'X gi !!`gagD'd P ݛgd P @ `)RgeR2`c", "0" "E lXQ)P#i"g Ƒ&)FF a VJAV)⒡Pa q %G&, lZߢ L J aq G) A0Vۢ V9ۘ)4 o4h$c%mر=ؑ! 'lf) 'n 'j'k%FG&U'DVFSW&QVc  e ^ %F$ceeV2!VCF L !V" '8AP< VS < F6A '83^'X+"Z*( "jo |)"""H %z 6Ae;4j 0@ PPt9 y -Vf"&e& f e:F6A "'%"6ab0bCrb *bCrC 2 e*|uC CACC "1 e^1tC C V+m ' fJ JJrJ Kxwg frJ rJrrJ WrJ Kx@ frJ rJrrJ grJK rI bI h``r" Wr pf rLWrpf rMqpf ``r"f'*rpf `xAbJ+jrJ UbJsgƸ rJ rJ K ""k&JC'eRFRF+f "F "F""F b"FKf0&BBC ơbI kbIbbI rI V&Fr6A 8H 2a'2d  K 3B"FJBRrBC \|$ BRCbCBCrCRCrC ܺ|Q~* B!' 2%78ˠuCC AC 냸2C 1 ]1JtC "C V+H &gF rD\rD|'rDbDKD 0bHbHbC :20D" \yb G Bb BH kHRHbHrH FVIM6A݂BKZB0uB0B0AB2B k" ,Z"֭` (z"6,L '  tVh0Vm@gP h - 0 &ɼ Fgx wf&'1 eg} %ԭԈ1gfFp )xBw"r! w Iwcnx&&F"h`g 9rG ""G f"i y'F"!&F FP @ a %}} % Fg rcn 'h2V"l" G '8 ' "cm"" g#jbcl"#kW2%#j Ƙ Rck !' "͘cj iV: F Y6a, :R 3@t Mb:2W8 g7"+4<I'+g+D gbV a e"^֜1f I+ W' ^ʜ kG re^!'gg kw !'k |6ab|f y e -6A ]0AJ2J 6A ]2J 6h 0# 2` 3<¢qS8 x19!1 yr<* %z" B#1D 2#7^%8ˢ('Nx Q%]L,;'FB $*)Q-&:< 1} - :< '4 +J'0=',!L,e4'%L,%3' Q6 0%]Q :'*RL,.'*:L,e-'*)(Q8 J t̀]8!^- !( ( %(1 ' 2a3& e& %& ѥ% A%% q$ e$ # e# "! e" bf! !%! L+eТL+Ђ6L+Вx1C B!o 87 mF6A l /kT l/ l,) l6A1) 8 2a2"B#ЄD qaQ % r"9I } e p90tM aQV"V("23­ý A26 %A982Y,baaY3 2A6 i267 XV7Fs23ҭ\ , ˪ AЖz2"R|, \#n2#i3* %ϖ "b(7;(8` [YRPZP30aAa %t]3P30aAQV0?100tR||PSRA| %Vj| ! %q7% q|󨁥n] 0l]tX30050:0b6f9bA6 ƳR"R%ReORRA7 RU m R"%%] %f]] ee]UP30PFbf RA7 m R" %Re")hq2"e@ e ""( 40 `1 B! 876YpL, Qx Xib@f Ra RaRa n! WPPtEW| M FeЖ@".L,b((@"®ɲ@(:@!L,@6!L,eZ@®"Ƚ0 e8@A2a2?2a|rarD Pu a( VȇF衭؁ȱ %J]@Ү" , ˠ%Ж2"#= "Ү., (@؀X 2⠰@®ȽB]@px0pu, px00`PX PPtD 00$" 0(%@]@2".# q q7*F%= " ( q %q@2"¯6#ɀ= qeUݢM jR" %e ] " (% L,e"(%L,e@jwp0%,]¡j̠t%,]b" ֥b"&""h|`2@x hТ! % 0# ! %eҭ1 B! 87L|/6A 8 2a8# eZ{:0503!RM 7bQ`& B! 2%7eGa`Zօ U|`U U Pfi1Rf U e[Ж*@$1%]0 j J% ` V)%W6ARe2bHRV|-S 2" 2"2"8C = zB"B"ȄB" $%B"$eVB"$%M VR"%VzR"b%HtB"ؔ$䥡Z"" "eO1 B"HV| hF0 R"% բ%ZR"%eR"XV B"HV 6Aey\6A# K6AR2"# # #e e  % ӥ % #Ң#eҢ#p %2b 6A %Ⲡ "e\L ؓ6Ap `bM |* d] R2b ed$ \d$ d$ \d- rdJ92d |F*%td:2$#dSd rdd F6ABaA"9Q=2 hy1 ba nm bR%n `at!VX =M])Q@ "Ђ!Э m emQ %m l %la kQ| B! 87QxB"w'1 !Az"A %\M 1Y9A Z ,&RU⬴Ҭq<ըQ eϖќ|<|]M _Q * %_] Z @t= VY(Q VPVy- (V %jZdeb낣£@ e\'eT- Y Qd*aej_p %6a$]% ( "aK }  5 %1 '*S lɁɑ U9aIq e\= ( &D M 2 b M eM LQ B!K 2%74Ba2a F"0"Үh ,(ϖ%e\! Am heB= DM `t!VX0V- ePJ:Hz%%%n- ̪ eq %%~:0¯x1Ƚ%%pZ6aŒ R& Ra+R"E5 e7} XBeU 6 pX!PPtEX M=]P %90 8 %8 7! %7-Q B!+ 87?XB lXEɑY1ɡ .9qI1 \= ,&FBDtүll ,,gϖje)] l%*= %, PtM V0Vm ! 7m %2/:1e%#m ܊ ( Iq9 "e/Z1F6A "TR%$"%KHc-691V 8 2aG32a yaIYba2a7"@ $ Xa P49)iQi889A1F B!G 8"! 7 8,7F! ȓ= jHAI@ B] #: \L& E} X mM-@XaR ϢxU % D eD13Vx (K") Fg`aAe\zfH- iqhBaHabaBa a&b f0ү(Xָ eEϖ*⠘, qX >b󢠘qe- j   J AM m j, q⠘X *e] m qe- m 측 e mFb fx e mƧAem e, Z a 91 %. Ƙ mMA%Caȑ %SzHQ̔9Q9 FhQ9Q9 6A&h|- ((&(|P FP %RP @ 0 ֊P @ 0 %֚F6a"|xw8VF a1 H!1*b"& %b"b"hV b"&b"2"8Vc l! h1w|!plp Hl ( r"g%a %[} %ҝ !wb"fh#V6hCVf 2P@3 2BP e=- 6 APRLLU¢ 2$ 9 F2"ܳ|2LQC3 H 87ewɢ#2"2#V 2"r#e] V| %Ҳe- = | 0 fFB" Ԣ$B"Ģ$%0 B"$$JB"$%)Vj B"¡L̽$O1 = | 0 &B" $%B"$B"$j%VB"P¢$0 %O1F2PYp 2"B#B\J b## ,m ,e>\F(8:a eѠ: q" l;v` 3qVm#HLy|&PҪl Ζ:B"⨄eJB"$JⲣLB"¢$LeңLr"ݽlI'| Ζ@ lekϲ" ` L &g Fg8$f%$,F6Ab"v|-0 @hP``tV% "([ "( ej"((e[" (ڸ(VRP FR"R%,R"R%te\˭R"%"Pb#et\ۭ% 0 e[" ( ( 0 %@t,e9 %F6A@#f+!" "(# Kۈ Lӭeֺ6i1a0Y! X Ra$ -Q* B! 87F 0RUP ] V!+sh1F 1iJ3b! " : )Bb(`m (fGjG@CGh!yh1IJwpC( em ZHf4" ̚ e j %VB"$ ib"&G@r& rA ר %@ b"&b"b& 6 %~m % `t} H` F" (V"V*"VZ" %Ze}r"''%e:e{b"b&jD@s7bgb ww ,wQb"b&V! @s7XbgOb&I wwD\w<+tpsgur" f``t'%ѭr"Ѣgr"'*;D@ ` jD@33*rbg!b 37b\7;4!92 3H12d2"ָ V 2"B#V"""VjQRFO&L,kb"& i*d*Шƽeb"&b"k΢& eb"b&fƥ+tpsg0;t Fb"@@tb&` G|` IVXb"tfp Bb& JfJGF ZŸesZ" R" eRPP`PP R{ 6B"| %B[M QɏWR "R(b(r"5, Xa e>[a #`- ( qa :[aq % R6Q ( "a,G2| ! 87s eȂ**(N"(BO") VJ+,  # `( =( "0 ) 6A m c =Z z` BZ X'A$ %A))| P %_f#YXU f YXVe <6I1A9! 8 2a %[M g} 3= e3m %4- 0` VY 0 62 %6 5|#.m V| %40 3 %3Q B! 87F6` @ %=Me5 @ =Z%=z0 %I|U0 UP_1Pt 'Le&} 9|:|U eHP0 *0 "0" /!**1*"00K F6a] X Ra %[} O- ] %m L,!:| eQK B! 87Neȫ*( "" f2 P( tV`(V%! +e/"/161 H BaBD 91>9r1= RP8r®UŲLL+F*%Z 2S m ZLL< + V%| tV tH 3 "$ ! g-iC G "ig`"i#)h`sAVh"Lj"Ljgj)Lj(#(za *$L!LVb*$Vb*%Ҥ +넘*& ; L 넰샽!P®˘ bPP ` Vj rz3 VZ % VZ % Vz (&"# K` V* K - * tؒڃАtў 4eK V @eJ eXh &^3hEi(3fye&" (""":ц"P"q eqV}"pL $*dqFQ )3 fi Ɗhfhj'L*"Lj")bL(#"#$zaa *b! bLq н 4a %] aV@%\ aP®ˢ*&a a{6a2"QsZSb#wFr#xVHb$3DFr$4V- @ z5#<p8A2J+rJ 7Uw5 ""zrzrpB fxB D<D Cfh9" ¤"(((%V18A2JJ + &¤Ҥ"˱((%&XBpADrD C2"w3Ƽ 6A(""j5""j4"*3B % - y(i ::ǭ FtAF6AB"8TC&x"H"2f2$ys2((s82$yVS2(( B#V4B"320P RD 0XAB"3RD B"32D c 2b42"3b5BC 839 F(8 39- ":V*839 a߃V8$75G0P"3RI 0XA"3RI ;X"32I "3Z4 TZB$U xɃF6A"(R2 !ǃ)h (3fr!ăF!ă6A"le(Ģ"$" ""*%6A"WH2""3K 8,H8R0H=BbK3B"3 &2b5c2b4C2D 2"B XfB IܪB &# `B" Bc l 2300t2B 2300t2B \2"2b2"982f e> eV82f- ~6aA~ 8 918 00t2"8 2= :R" c7( + e1D ˭- X1 87'Ģ"CR 7 H82 30="*P 2 e 1HF0P )X= Z<<Rb ~R"RERu RbR& emf XUF6A  ~P%&%4% @ 6A  ~6A¢ ~6A@ 0 %- 6a I! "! LGF 0tpt1V eb3q!b4 ~`p81p4}C1g3%b5bb6 t~-qĂqӂFq6a2:2r1zr %1e- ̺- 0 p e6AsMRM -MR";eP D %";̓2b; F eb;0 @~"";JB "D 6AM b̊2b7- *U 6 ~W8KDF!6A=(- x%"c2#s%"c6AAv: 1 WJ 8G 3c- r6Ac"k8f%- 6AW"f"8"̸- V*"f6A2"3lĠ$e]t(ey#v%#w#xe#w%#zB*e@ ##%%5Ye6A "% "b /""b b 6A2d)"%6A2""2f (" 2":*"h "b)بKs) "f"((%vW e6A"=Z e##J "#b e"#̒ ec"#V %c"#V c#"#B"#VB e# #"c"c"c! e#Rl% "B#ZT*$y}t%"$*$ez; " $eAeR Y!恢( 5)d )$)4 %]RD XB&"#B#"d" ""D 0 e`W"6AA 2b 2b. eb7A1" ".%bbb.bbbbbb0b/b1b2b3 @ eb. e¡3}= V-6Ae슨 f"f8 "fh b - h F6Aj f=f 9""6ɭ - b5b4"3J x"&"Tf %6A I %JW ̽I"I2Bb | ̽|BbBb Bb Bb!Bb$BRF Bb*Bb+Bb,Bb4Bb5Bb6GBB   |A% ".bbҹ |3@ 0 "2b" |"% "%Bb BI Bb- zZ!9C( f"FC*"h'C"*&B"F6A.I -'(6Aa*8!'@ *, ܶ(IK3KU HVt I 9 F=QF6A2"2#)0 ~ V `-6R ' gr"wZW:v|~wF(%V+,(( V"< H"(~̪ q %.W~q*""3z*|pK Jf&"R"3:Uh`hAbE ""3:2("C (+")- 6A B - (b'%"*G""#"f" $'V#"(5"(6"(3B2"(4#F6Am!(z ( "a"&f#!p~"a 1"z B! 2#"! 7m "&R%V("&b(fy"&"J)` * V B& c7t&B fD 82 30Kk&*<<, +` %!~F"&"f] FfrFFf2FBf6"HR 19~9 fRFb` J 2& b'% G (2 # W&*W "&R '<, +` 1v~ 7'# 7w'#FF27'#2 A~7F` eF 7F7FQ ~Y 9 Ɣ(2"F8&̃29F29V*&3a eV"! kR("2&f`"#"p&, y&8KB"&G5wVR B&B@2"+"+R, (2""V,"&9B F |"H1BBp@1t̺BBqH!BBrBs (B"" 27H R'2D& '!:5H"@HBfC'3,Q} B&*Dr*H"rD' B&Sr$VwrC P5 720B$HV+SDDxJG H V&iW2P*E|wE +U fWP)\iE wERpAwCrC WP2#F 2E+5E 70r'K&;zFAa '{zqAw[tAE[E;AEEE;E AE ۥE E &; y&&G+&[|I II &I &I [& y&[x&9F '+ zF/} BBDBC WF2&BDPBǴƂ# x2&22D:5a e  a Aa zVAWnP+FlD w!E E +UK {} Ƶ KF}xVz+FZkWkz+V:1AI ڢIpt+IpAkwIII zd B&$,B, V2T+AkDG?Hk$,JJM+JV[1@HA BIkw@tzzI+IABI+GJCII GF.@i, D )kwD DDDD H+GJCG @YF D _DDD D HBt+BDF BBI DIII JB B d+BD dBI DIII JxB Bd+OJCGF@rG yrDDrDrD DJO+ xr'7ICV!zHx&'8 '9 rf{+Fڪ[zw IAIkrIIrI xr'9wrI +9ǷJ z AQ 4xQw!DxrW+ƻr&"'K|w "J,2 "J(A"JJ "&" ) tV")V xzD@(ABE+DJ3"E "! 3""f4"&32f522B (")("f ` 8V"&"&` F arQqa 4V 8qKK aq e3VqK K KQA & 0a e !zBy. aaQ AȁL L +̭QA )q yKwqVzG_k@r]rDktD *7@wADptDADD aa yt G aQ wQwaK+8ʻ; ,JwJ + c o GF` %aZ 2& b':(&f%(6"88)6A{I't "f,Q5| +` :{("B&&F8"&2/ "&!'3 2` 7Q | 40U! 8"! " 8r'2' F` %4Q|Ʒt2"&B&!J"p"7""&"e2 0 "&e0 b"&"p _w"&"2BD ) %eQ{Ɲ"& ", "&"2b2BD E( <0R=r&*R&W7R&% 2` ({C0D@ U2&xFRW'XV% w)2W F` $!{F&2R 0P ++w2"75 HXR UPSr&*"'wC:"&"'" 8(ZXW:R#Ur$pU r%, +%!r{R&W & %X&X\ + e` e&# ya 0x&g&x*wx:ܧxJwQ vQ xwy rM r& hy&Y* Y:2j vXVUUxZWX /` %!}{ Y Fr&Rr'w%V %&] V*r&2(:D7VR"&"` %l* \ VhB&̔("f"(&&F 4 0' 0twwƨF( " C@ tV(ƗF23rp3 s08A0w pp20 9A 0KF^fƘw4fGgWfZ02"2D3 ƺ } 闗xfѲ'8'9] rf{SFrrwFVyr&'rw w#7*p rVz } Vz &S rV{ x>w84ixr ' xVpptG0yw  n +1{w#9{ƺR&&\uw@rw>[% VV&[% VV &4RV Rf Ƥ tVנypptVrƛFYx rpptVW0yVr&g Ƒr& g Fxr  xVpptV'0yVr&G Fx rpptV0yVWr&G yrF[VG,2 * r&g` o wFx'7CFrww pxApy pprw{x Qa waQuQårf< OK݆ wV7e{"&XR )(Ef R) """"&""22:" +V84(9) V:!" & eܚ (" F!z), +` Ƥ1bz9 ANzI ` ea Fb2& '  ` eQz2&|xE& fY "f, F( D " " BD -&*@@t3VtL *"BD"@B +( G"a  /` %4zJ""a &Y1" '&"'&0 0( %V&,e("" ':(E"2H"& D ) $xV)(&7+BG34 UM jxU} @ ` U+ eUwY /` %!zFE""&$&"0 0 %mVj` %7kP eURz ER<, R P YAU PP+P378$,B<) e- "&""ܒ!yF <4` %F20"p U, +e!yF2! <9 e6 - 7Y<< +e"&(R(BrR "" b8` *#2& b'F ("2&)R" ҂f:' Bf, F( D " " &*9 2` e!yF#rzI+$VJS*#R"f:U U ;DZD+'Zrz)*3BD" 4 ;)z"*#'"&""f& eI S&"*8B&#F&( HA2&3)BC 2&3"C "&, e~ 8(&3k##! %Ʊ¤$ d(&("" %2"! @Bb"f4"&3Bf52B (") %fFB$2#qU:H2$5VsAy"&2ң40&3K""I¤Ҥ(&ʲ:"" M DJ F2$6R$3B$4TkCQ w9G$0HAr&3BG B&32D 8&3#6#5 t8Br(6kGfS 9` " e!a bfsҠ4@ ` F[fcW2&2# J9ч08AR&3JE2D G2&3z3R! RC 2&, b X(&3J%%ѥ&&32J̲4&:v@((5F""& 4%y"&2` ""9 7,(B7}R""z"&:R2&3"#yb(""(2(✭ eTUx4<(s (Vf2F!QU KU: ( D"RL )ѭ %PU k(0&3y!r"y"") "&3:"H@HABB "&3:"HBB (k":" "f5b"f4"&3 Q"&""B""&3ft+ S2B GUR<2"&3B ) F C2B d M R<= %1@=BBa B@ IAR @JYrR&"I F٢)) %R )P "i"i&)) %P &)N &jj A K A\ +%L4xkA sU&BhH4ps 8c`g PV AhRhH e~FAbxFR!xFr s 6AR#u- XA PcP4P "( ʈZXY @x6Ah,UQ3xT%Qu-R U +PX EDW$B& & * s +6Q(xB&6W&5%VU(ZRY 6ausr b(rA] ba#rA\ b"y U} V&yVh(((̠rURA+ou4NtE0t7<= ʓhu2 q emUwq<(\H$B$I e &2"Hq T\2&00B'2]@300 <Ht@C0@ q eJUM x,''V*|r"@t¤@02g: \:},:r:EDpyJF3w rD B"HDG3- Q#s B!# 87 e6! b !s "" "a;"&&h"& edV("f2()fF 87"ef3C6f"cBh"&b&" 7:!aw) ,H$2 QIwfXgXƌfhƹBw&x F"! fƗ" 2! 7"fF 7"8H 'ƺ'F 'Qw"Y'/+w ["&"&e )1r B!; 8(7F [` %"&RUݲ\JeT"!2ƽXR(&f:²&" V"" V l+r7"f$"f" >(& B&* E"&2&(b( xpRWF"&"Vb""rp" r (A ' Z"'f/P32a PD"%G2 eTF2&C XVRC (rw(rw%; F` w ƫ2&""B@" B (A D !t@@ Gr2 "&` R #*eV("f :$"f$ ƻf" &r w" w 'pxAp" x& &fAr+'Ywrk" ƅ" " <a Gra v"k""k Fr" yF)V W",p+:r(2"75"$' 2` 1v9 c& 9J 0r2#&X#J%rxR9fO:8њ<;Ll + '&V: &&~' "&"RBD 32a (XZ2""202 2a#:U;%'F0VX+U Z)" 27*U57"&2;%G3F''F:92ZY3RPS *5Y7ƺXH*$RaRaVhM+)8*#qv"a@2R23P3 S08A05 00pPWu2&B&27$u\l + %A>vI BD 89 HƖ23B@3 C08A04 R0@U20U 5PXAPS P0Ka ڧG:gfDTfH042R!Z"9 f WR& BpD BE Btwq[r're` FeWFG5S WfH$7CFbBDRPD T@HA@E @@RWZ!kRMGx V5 xFk,5WRPPW2uWVHB &XVR&BE R(5#F@rwB@w GpxApt p@+twF8k|44 /` %uƙr w w pxAp rwF( V( p +uFDzB&&BGBG[%T̪HBa  (` QuY tfBV2fa !a#FBDRPD T@HA@E @@+TWFdkBR!W4 a rvT] ڢ%|T} : %T̪&ewT+D#RUB@U EPXAPD @@R@t WdFR&R%vVE@AA DPDc K ] \ +ju8&hvk$J a eSaJ DKUr+ DFN&FBTR&BE F6VHB&F2R&Be F/VëHB &F+XVR&Be 'lr&R'"B'!dB&BH sLj&V(K¢'#l } lR&%a p &lpl R&BErE FtBpGDJG%q r qK݆ )aq paqzrf< xB&'8'93P BVz kRUB@U EPXAPD @@RGEdFD| ZG8RU U#_5,SPPvIfSvRtU %X#2!7` $ e;a z &20[AqBa F¤Ҥ(&ʲ:"" %\fs6t P -` ! eW fc$ d` eMd eFf7tJ!"&* %P!aq) AqI& ` N"&(R(BrR "" F"&""` a ("2& )b' QKq UB&"2'R "&2 B 30R=R&R%rzUxV&7SGB|V(,GBlF"&*rw20$RS- B&:DVV BlfBB|&08%JS P %S= &*&0820? :&¯t|xʺ &e Ƌ !pFXe"&" b C"f4BDtp"&32B (&3@2"!&"# : "a"! Hu2&3BC @2&3BC HA2&3BC 2&3"C "! HA2&3BC 2&3"C " "f5"&2B %_FT;R #Sь4 ( A6A"09G2" h"BI "G2("# 2BI ( ")2B " F!lG25"3 2BI @HA( ")BB ( ")2B 2 !]mG2E"C @8ABI @@( ")2B 2( ")BB ( ")2B B "S @8ABI ( ")2B @0@Hu( ")2B 2( ")BB ( ")2B R 6A%;m 7R-0[g5`b` @ %K] VHfBwd0H fH ` 0 e] ,e7SjUZZ] 6A32:2'2[pM YpK"I 6a}0` `$m0"A*f0|g:J' !1 k`1'Ъk'!!- G G'6A""e8 "%7 " 6AA,p7|-B" 7 K2 M J"jk"%3 "1 9I" 6AV - 7 "2^k9 0 %6A0 1p|B"2G; - H"DHVT2V20;s0 K%' M "{ Vz ,P c! wI%A Vz5 Vj : V9 V = VJ%` % V; 10 %! 7w! p3 J 1c- B! 87e6A@@tm @P`@U 00 #P_1|PT0" gQ8HG3-"CJ3HPDI 6A@@t7 - # %VV*@`@ D10@0 0@0 HGJ#"JJI 00 00 6X|hW% XP!00X PQ!U0PPPcix wf - )h"Q1aAq eSQAPl0ffU f aqi %QQ1AP`h iU Q 6YR`Ucy2"&6 'p"0 3 00t- +G%0 p0`0? p303 ! eKQupp`g- p3 gIQ`|0`0: 0?1 !0;0G1! FQPD} !JHV5 c(y 𺘒 ` 0w pptp` 0t" p"0 3 00t- ) |G9 `Ъ0w p`p Ъ00"t!QaA1 e:( %- 6 @ P - J!d̚0 -- 6A|FP%ЪeEPࠢ e (CP b7 6A0 4*d- 6Aઢ(e|% Ъ%6ap r"b"7drzr|%zܪ!j(!H1J")- 6a#ˡ 1%(od* % -6A"#e%ddf -VD Vj||6Ap r"` b"7Mdrzr|%- 6a @ 91 %̚10G:d- 6Ap Vra5d-r"rzr |½m V5΂" P$PiAfi e]Pf* 'm %/6A"{AP[c@ M "UW;"Le,P0 eke=M -6A y2a ba Ezd-bL` P e'P֊\280 %PDPPeP ȉ wW!)!( e V !+(\!* % V \e V* <رDȡ Vz !+P!* VJe VjD V VjDP e VjPe Vz0 V D % q %2q\q %8DePqc6A\Yq ,P8PD%PPP cWF=R" %+ RL P )j e P ,% V8 V8,D} VD % V8P{ VP e V qP(D\ e :\e?܊\ % ڽ\P kc\a %,8eD%Pa-6ayq}"!m9)2!n!^9 (2'{303A!lI "ac e- ANc 4%O@%eM Vq4M V BD:4%M VC¡̽@% 8A5c'+"'R2@()1!4cqȑ!2a"a J ""231Y^- B!c 87F弼10 %¡̽c eM Ac'&"'!c912@qȑ)!9) %M 6A4^ ! DF6a`T1D W`A e- ! ! %4!V %3B$VwpptF6A %8 7e76A0 yZ%- 6a/a](") %bOˡaOeaO$`O(eV ˱- VJ- V:$%- V*$˱e- V <˱- V*b%iOJd- V*- VZ˱- VJ˱%- V $- Vj $%- V - V ѽ e- Vz ѽ e- Vj %- VZ - VZ$ %- VJ$- V*$- Z0 e1- ˱ˣ0- ڲ$/- `  - ˡe$˱- Vz <˱- VKe` eSO*b eo ˱%- V %- V˱%- Ve- Z`  ez- 6A` !`˻ V `F6A`I -'ˈF6A !`"V(-6A e7O 6O6O6A 9 e5O%5O4O(L3O2b2b2b2b2b2b2b2b2b 6A %|0O6A%6A"2"&Ke(%L" 7|e7Ѓ:2""3e46A"|%6A0 e ˳ˢ z% - 6A# e* 6A% ˢj %- 6q.` b "'")r eK*(V ˡeOO$O0%O<OHeOT%O˱%v- Vj%u- VZ %t- VZս %s- VJ i- VJT ` %h- ˡeAV:@V` - e$0%6ap a - 6a@ HV- eG̚%|%F*VJ3 DK%gba e6%QN[fQ%! ! ܊ ̊ e 1 1-6ap a %- 6AHNm f*[r"p#A"%V |"p0, e: ܊ "' - [fLP @ ` |"'ޡ[6HVD![XWcNVjSNVzrzCzN- Vj $%$e(|$e- e N:ˡ N̪% N- ![23`$68 i 21 9A78p ,Q V"V 8A 39A ܚ 3˱< %z%"- "3 Fd[6" ǸJ 1(c"@AQ V ˡ%ʘ")i8 -  6a 2A = V:O"ˡș1 e)Nˡ"((Nˡ"('Nˡ"(%)N"1 #2A 1kJ`ˡ &N"ˡ%$Nˡ"(e#Nˡ"("Nˡ"#Nˡ"(%#N"1( #1 A D`ˡ N"ˡNˡ"(%Nˡ"إNˡ"(N"1(8 #1 A K@`ˡ eN"ˡNˡ"Nˡ"(%Nˡ"(eNˡ"Nˡ"(Nˡ"(%N"18H #1 A ;9`ˡ N"ˡ(Nˡ"(%Nˡ"(eNˡ"Nˡ"%Nˡ"(e Nˡ"( Nˡ" Nˡ"(% Nˡ"(e N"1HX #1 A /`ˡ N"ˡ(%Nˡ"(eNˡ"(Nˡ"Nˡ"eNˡ"(Nˡ"(Nˡ"(%N"1Xh #1 A (`ˡ N"ˡ(Mˡ"(%Mˡ"(eMˡ"Mˡ"Mˡ"(%Mˡ"(eM"1hx #1 A `ˡ M"ˡ(%Mˡ"(eMˡ"Mˡ"(Mˡ"(%M"1x #1 A ;`ˡ M"ˡ(Mˡ"(%Mˡ"(eMˡ"(M"1 #1 A ;`ˡ %M"ˡ(eMˡ"(Mˡ"(Mˡ"(%M"1 #1 A ;`ˡ M"ˡ(Mˡ"(%Mˡ"(eMˡ"(M"1 #1 A ; `ˡ %M"ˡ(eMˡ"(Mˡ"(Mˡ"(%M1" # S1 ȩ֫¡ M-ˡMˡ%MˡeMFˡMˡeM@ˡMF`ˡeM|ˡMˡeMˡMˡeM1 6a 2A g= Vj:"ˡ1 eMˡ"Mˡ"%Mˡ"eMˡ"إMˡ"M"1 #2A 1k4`ˡ M"ˡMˡ"%Mˡ"ȥMˡ"Mˡ"%Mˡ"eM"1( #1 A {.`ˡ M"ˡeMˡ"Mˡ"Mˡ"%Mˡ"M"1(8 #1 A )`ˡ %M"ˡeMˡ"Mˡ"Mˡ"eMˡ"إMˡ"Mˡ"%Mˡ"M"18H #1 A ֋!`ˡ %M"ˡeMˡ"ȥMˡ"Mˡ"eMˡ"襳Mˡ"Mˡ"%M"1HX #1 A ֻ`ˡ M"ˡ%Mˡ"eMˡ"襭Mˡ"Mˡ"eMˡ"Mˡ"M"1Xh #1 A `ˡ eM"ˡ襧Mˡ"%Mˡ"eMˡ"Mˡ"Mˡ"eMˡ"Mˡ"M"1hx #1 A k ` eM"ˡMˡ"Mˡ"eMˡ"Mˡ"Mˡ"%Mˡ"ȥMˡ"M1" #y S1 8L֫¡ eM-ˡM.ˡMFˡeMF\ˡMFzˡeMˡMưˡeM1 6a 2A &= V"ˡx1 eMˡ"M"1 #2A 1֫`ˡ eM"ˡMˡ"M"1( #1 A {`ˡ eM"ˡMˡ"%M"1(8 #1 A `ˡ M"ˡMˡ"x%Mˡ"M"18H #1 A ` M"ˡeMˡ"Mˡ"( ~M"1HX #1 A `ˡ e~M"ˡȥ}Mˡ"zMˡ"ezM"1Xh #1 A ` yM"ˡ%yMˡ"evM1" #i S1 xy8D֫  wM-ˡ%sMƕˡerMˡqMˡeqMˡpMˡepM1 6] G3@9 #@c ,924iiqd9 }S%jx+w1 rS1yxw( - VT- V @@c,̭ dSx%j1 ZS18398740( %- ̺P N- xzy) 4:7)D 6A'X  %* 6A#X  * 6AX  * 6a ˭2a %m 7,8"BXTMU"ZS(SMs# 1#8 338 "1 PM" %PM"(eOMrC 1C8 SS8" 1p %LM"(eKM(1)c KW;- ) 6A e2bfcƴshf3nCfFBf#[ 9AW VfCvfSQWY2QWYQW1WRbQW2b I"IBbII99r2b9Y9AW 9 GƸ74IfsƥfQW Y2QWYbQWYQWRbQWI"IRIBbII99B9r2b9Y9AW $ GoG\&QW Y2QWYbQWYQW1WRbQW2b I"BbII99B9R9r92b9Y9AW QWRbQWAWRb QWBb dRbQWI"IBbIIAW99r2b9Y9KIAW2bBb 2b ebL b2b- QW YQW1WI"AWRbQW2b I2 tIBbII99r2b9Y9A|W Q{W Y2Q{WYQzW1wWRbQyW2b I"IBbII99r2b9Y9ArW QrW Y2QqWYQqW1mWRbQoW2b I"IBbII99r2b9Y9AhW FQnW dY2QmWYbQmWYQmW1hWRbQlW2b I"BbII99B9R9r92b9Y9AdW QcW tY2QcWYbQbWY RbQaW1\WRbQ`W2b I"II99B9R9r92b9Y9AXW FQ^W Y2Q\WYbQ\WYQ\WRbQ[WI"IRIBbII99B9r2b9Y9AUW QSW Y2QRWYbQRWYQRWRbQQWI"IRIBbII99B9r2b9Y9AJW FAOWNWBb %M VKR %M VeM V*<e(M VJeRL?W b eM Vz eM 슽(M @%M 422b db6m1Q} (L "aW @ - V:A]7bA RA +" ) - ܚ - ex - @ eQQ B! 2%7%6aAQ m 8B 2a#202"8&1"PBR|U QQ- B!# 2%7JeHC D@W I! ˱H# M V!M`t eVJ#!#f2 6aQ]Ҡ "& "a Y"%8b1! - 1!Vze} %8 % 0 V;<򇲾L Qu - V] [ ec - jL % - @ e- zr%8 ] w%D@ 0 ~Q@QQ B! 2%74'fʈrUb "Ć"6A ¡2b8 gQ2b eP 8"8(%Vh9誨9 ,2h< :2h=b8 6A&eM b8 | 6AL "G9%- 6A W !` W!V[W!pVLFW!V=;W!V.)bR!V")"V!}VV!{V V !vV)V!xV)V !sV)V!rVւ !pV)V!V)7V!}V) !zV)V!uVV !pV)V!V) !V)V!VV !V)V!V V!V):V!V)V !V)V!Vƾ !V)FV!V) !V)ƳV!VưV !V)V!>V):V!Vƥ)V !V)ƠV!VƝ !0V)FV!*V) !'V)ƒV!VƏV !U)V! VAV!U)rV!U)(V!U|V!UyV !U)tV!Uq)V !U)lV!Ui !U)FfV!Uc)<|V!UF_)yV !U)FZvV!UW !U)SpV!UP) !U)KiV!UHgV !U)DdV!UA!aV!U=)<^V!UF9)[V !U)F4XV!U1 !U)-U!U*)NV !U)%KV!U"ؾ !U)EV!U)9BV!UF) ؽ !U)U!U9V !U) 5V!zU)3V !U)/V!qUش !lU)F*V!UF&V!NU?#V!eU)k V!WUF)%V!UUV!QUس !PU)V!HU) ر !EU)V!KUد !HU)F V!UF)9V!DU)خ !?U)FV!Uء !U)U!U)U !U)U!U؞ ! U)U!UF!U!U);U!Uƨ)؝ !T)U!TU !tU)ƜU!nUƙ)U !jU)ƔT!eUƑؙ !`U)FU!WU)9U!VUF) ؘ !SU)U!NUU !IU){U!CUx)U !?U)sU!:Upؔ !5U)FmU!UjFBU!Ue)rU!%Ua)'U!#U^U!U[ؓ !U)WU!UT) ؑ !U)OU!'ULU !T)HU!TE)U& "!:U&!TU!8U& !<'F:"fQ"`"rfP)10 QL- H 87F1 %dop#c   t1I =ڲ`p eVZpvF&`V л0H 0tŀL &`f 0H p ` e 3*D*UFlF6QL} HR"QU IB"P@m%PV D"R%Јb"Sf`j lʷ<$Pa L` 1 ܚQL- H 87+%P`uA`A`AbAhubA `bA!hAbA"PhubA$P`bA%PhARA'@XuRA(@PRA)@XABA+BpJBA#bA&RA*@T A 0E U fVvp =v"RDP"0"C 3 6A! Jءȑzȱ- 6hLp ` P !r!1!! aiA l h!yQ if*"()&$AtE-BlJ1 B#1> 2#7Fk شb(r"'7΢(* - %DH!} 16«V 2p3í oM V % M VD8!l V:pU2m M eM RpUp"p"L RpU倰 %lF R,QA%M Vlz3 tw9Q(1zs ] WW'" 0"0 #VH2l383UXaq f>%" "0 tZ'"U 3 0 ` # '"0 t*A0EAE6aB "0J1AS>"x ( "cB*f*)!DVy!D>K""Ve½ eT- "4"BDP %* RU %Q5> H 87 峴eU6a"")ь&D- ea !yi %F6a! p ` !| e- 6a91r! f")1Dp ` = ̺eD= -" ] | m jeF!eG= j%@= ܚG= Vjp =%e%C,=F1D6a"")ь&D-  6! BDH=y!I1BDq=Bl@a r' rff&r")& hD( 1= B& 2#7i 啴x9BpDVĽ / V WBlZDeG!23 z G = ' % J $"l@ Vr@$"l8}"RWF % V: |00zR V w@w@plw rAl r" 'LD&BD uB$&Gd VZBpD  V!1% % ,e *,R= C"p"a }6a"*p ` 1|! e- 6aYy1}X(9I!f2')!CV M |z = 1%- (Vѥ- eG- !C%e%! @ p !6a"")ь&C-  6A%6!=eF>Fp >%F!>A> ip$A "Q> ) A> ) ) e>F ) ) 6A>F>F> D@DA{D > I > I> I 6A Vp P >eF>> ipA > %F>eFA> 9A> 99 = ڥNF= -6Aa>R|Ge a>@A Y a>> F> Y G8F a>!> Y Y 0 >F Y Y j U XU ) 6A ` 76A"f ` B" 6A `72#f 22b 6A1s> 9"1r>921r>9B1r>9R1q>"9b= f %2b 6"a "" JB!""db!"&f" 0 R! ""e F"" " "" + )"" " "" ( B D)""@" B @" B D@" B D@ B@ BD@ RUBDPD RPD RUPT rwBD@w B@w BD@G bfBaBD@f B@f BD@F YBaRUBD@U B@U BD@E BaR!UB DPD R#PD R"UPT $B%D@ B'@ B&D@K (IB)D@ B+@ B*D@J ,BaI- B/@ B.D@I 0BaI1 B3@ B2D@I 4BaI5 YB7@ B6D@I 8II9 B;@ B:D@I IB<B=D@I ? 2>309 !!!!!K\K09DD0(K@Xm91=:mjUZDqB@i`0XqPX0:JOaK@@TQA1qB@ZP0@`}0:*B@@DK@x@u0:fwPw0B@gK@́jd0:Uf@f0B@݁!Vh0K@Z!:YfB@́Juf0]0:Jzf!K@{UB@jwU0d0:OjUpK@pgZfB@pwT0HZp0K@`VU`:H0B@`fJK@PED`0:!PB@PUp0P0:@K@@`0zB@@D!K@@0:}jP0B@!K@t0:owB@Z@w0:[j0JwXK@؁fB@z݀I0f0f:K@́Dj̪D0B@݁K@hDJH0:vDwD0zDK@Jw 0B@́0H@0O@M0X:kfD0D00jDK@pgJf0O@:XB@𿁰L0pDUD0ؑZDK@`VJU"0!B@pw"0p0`HѰ0@"0O@ ":BDJK@PED!B@`f0`0P!p00K@@B@PUȁ0O@:>3:顚!=0!3030O@039P0@0B@@D1=:z!K@𯁚@00!B@|0w0 w0O@pw:jK@!k000B@f0f0O@`f:ZK@![0U0U0O@PU0:Jݐ0ڻK@ށB@!L0ȁD0pD0O@@D:00K@ϲ!B@00`0O@0л0B@݁:K@!!0 0P0O@0:0K@B@́!00@0O@0a:鰪0K@!B@00᠙0O@0a:0ڪK@ށݨB@ѐ0p00O@0:0ʪK@̘́B@0`0!0O@0Й0B@݁a:!K@р0P0!0O@о0:0K@ 0@0B@́0O@0:0K@B@000O@:0ؐ0K@ڻؑ"0B@"000B@"0O@ ҁ:-ʈȡK@+p,0Pw0!"0ȁ"0O@ "0):"0K@ʨB@`*0@f0!"0"0O@ "):"00( w0w0K@B@O@p:z+0"0"K@*aB@́( f0(0"0B@f0O@`fba:f"K@*+U0h`U0U0O@PURa\0U0B@!:;U8K@ ZX0D0h`D0b!D0O@@D13:"K@@4*3!( 0؁00O@P0.z"@0*K@0#"B@@D!0!0@u00w0B@030O@݁jwK@ zh!v000t0h w0`0O@́lZV!ZwK@_zuB@ "h`]000O@^ c0JEf0!JfK@pGjdB@R0K00pU0HB@pw@0O@݁M:4:UK@`6ZS:0090O@033*3p/0`"0*#K@P5*#B@`f80L0`70P30B@PUD0D0O@@D!DK0:K@ 2D00O@݁q󊌊K@?azxP0 0!B@ "w:w=Q")M81jc(AZRy-Y]im ƞ6AXLP`TJU`wYGXUYvw4%Rj 2] *BJFz3m J3e] ܺB<@G5 W j2-6A "0 '- 6aA2 x" XЈ Y1]%P uYAAAAPuAPA PAA TRA K@. #0I@>020,0h""0*#2&k:"81:"*DM@+2mB@; #0F@;0"0; 3`3 h:2A@`vC@`& w0`*AhJJCjU '08-Z"B@0sG@0Spu00SAPw0Xz"n0ff0r%z\*UZVK@ȁF@h0I@h`0ZlB@@āM@@TP\0F@@āU0@ @{p jjh1A@`fi!h1C@`Vh!PV0h1Y!`ZAh!PV0hj3:Ux=G@p7B@pg`c0p3A0f0jUh>0330b&jZcF@9K@0I@900j?B@lM@0F@l:`0d !ff j:C@ bA@ 2M`c08:wG@:"m *A f0B@* #03A0"0zf8!*f(00""08Rmr#zjr!F@.K@08!I@0# 0z.B@?M@0F@?00< |@3p3 :**C@P5A@P%020(PZA**P30*3x]G@pWB@p' %0!pSAP"0Y0*3UU0"**#"*UK@F@+0I@+ 0Z(B@^M@0F@^P0_ UU Z**DA@`C@`&bm *0`jA`"0hzvz"XmG@PuB@Pe`g0!PsApf0j"j0@fv0h&gK@@F@@0I@@0jB@hM@0F@h`0n ~fpf jA@0sC@02m00:A00h} G@`v8}ZSB@`6070`sAp30ZZ:U@;03s02*:8!:7F@YK@\PZ0I@U0:UB@M@90:0F@30 xp ZZA@ rC@ R)PW0 *A U0(1jbjU8 G@0cB@0# &0h03A0"0*U40r&3zu@303K@/F@ +0I@𿁰"0:"M@B@:0F@:009 Y3YP3 :**(ab "i)aV2Iѹ8AHQ(8KD:"XAhq)KUYAIQW 6A p 06A""f e5p B" 6A pk0#f #62b 6AbbD\7"\72[7B[7R[7b[7rZ7Z7"2bf , b- S7"R72R7BR7RR7bQ7rQ7Q7 6A" ǘ"ǘ%e& b0 "f %." (b %k6AXLP`TJU`wYGXUYvw4%R(j %0] *BJFz3m J3%] ܺB<@G5 W (j0-6A "0 '- 6aA0 x XЈ Y1]%P uYAAAAPuAPA PAA TRA AM0e D 2 ,0" R =P3 040 V0IA, D m!)A`" %0@C0Xhje8W6 :;jb::'6 :4"!::B!@0؁Ъ@0!![0UU0g: !&Z3j:<-6- !jB!'J3:R!a: G!%Z-*+ A<50 )p,5 >p"A0" BAФ p> K0p'A0" p7A0!3 0:0 $0 B!@ G!@L JC!л! 74 jd=G69 Z"!M8X"2(#*%Q83W2M :::4B!JRM'5M !3:4!K0aDD0JE!ؑ0( 0-W4- X3:2aA\ aȡ.A , 0 0A/ )A" \0ZT0G5 "!Z"M2!"a 72I !+*$FQ<50 Q >BA )`,5 `"A0" Q p? L0`'A0" p7A03 $0HA0;0 ` `G!@M JC!A 74 ZT=G5= !8O(C**qHS=_2= JKJC!2'3 !DJJȁaЬ0( -0؁Ъ007:- DJBA.A (= հ- л 0 0A. )A" =00:0 3 !:ʻM"!'?M !**$qL5@ q OA "aP,5 P"A@" 0qP'ApM@" *0QGAp0D )P p@L0(q AP G: ::M3I !(nm*+}H~2 JLJJ'< (*DJJaرЫ0.0a0!""0: *DJKA"! .A "! - !л 0 0A!/ )A" 0ڰ0-=- DJB')( ! w:) AJ{z"5rA"a0,5 # 0"A" ,0 p0wA0w qAp pr0Ѡ0 0 `(Q0 AѰ.A ? ߺA-=- !J}HJJ(4} *+*'a}G:} HJȱ|0H@w!.0رw0zz!"B07 J+A*,! !NA@ !ՠL 0!@0AM@ IAD @0Ǡ0Mw<M "a*$Mg>I Q*ojdAHaiba'h`|5ABa&L5@ Kp vBApD A@K0`bA gAp{0pf ѰwApw `d0 pz0 PqHA@ M@J w> JFQJK}<y *DJ(Q}B!h"a(*&a%B+ g2y JJJGȱmʲ';m ڤ( 0awb!!F0( w0z{D`$07 *JhJLanA` ء.Aa (a b`, ոa kf `0a 0iA/ f )A" 0`0mw:i fMW?M (q~jXQP,5UHQBaL5@ NRAQa "A@" u pN [0'A@" ؁ %0pGAp|0XAD 0@G0QUP\ ZTp G5 MW:M j"!]Hhx(*&qaaHg2Y JGJEXZr]'7Y b!jDJEak0( f-!]0ȑf0jgUU0w6- ZDJB^A.A (P R P, _U 0(P}0 YA/ U )A" 0Pw0g; zTZ_M7<M Z-*$ )"a(qB,5 "AHq@<5@rAa0o 40" 0hq'Ap6G 0" `7Apj@L0`3 Q040 /0| qn AwH@fL@G JCf }74} jbjgG; ZfjMb!8X:5aah(W3M *&*$ؑMc76M 2!:"*$XHaP40ȡ\0H@3a30:6UB! @U0H g3I Z"h*$Xu`^AfP NA@ h`RH tPG Vh`rpU Pm0@|0ѐMYA@U IAD @G0JPf0]7<Y jb(AjeR=ba'5= rAHb!j$*#L5<5"a$0m ? )/@" BA0D 7 020@0p/GA D pk'A`" #08Q@M0z 0w:q07 m fY:2f }IA'3} -HAjdjg7<- !} fj"2!2@HB@b!# f)A2aIba#? !< h1B!(*$*#F!)V ; !)2!(1bb"7: B!*hqj4:" 1!Q),2 !+OJ3b!H1)9PFRg4 !,!$**%1! )"I>"B!-XZ4:" h1!!)*2 !.LJ31!"2n8a"n:/ 2 R!/hjEJ31"j2j 6A  )36A"5f"4؊ B" 6A ح32#5f :2e2b5 6A - -bbb2VS 32BR32br323232™ҁ3232bb22b"5b2b4f * 80 2b5- 22BR22br222222™ҁ2222bb22 6AB"5 ǔ $ 8"4 BBb5B"5f0 2"4"# %6Ar`dJ`w 8Z UYWG "28RU"Rbvw4%RPj 2e] :BĀJFz3m J3%] BĀR@G5 W Pj2-6A "0 'e- 6A2 R$"%Й2Ъ YqXP% Ѕ% uA [A AAuAAAAuAAAAPuAPAPAA AdRARoAA 5 p}2 ] VZ( ˱e] Vz'"5f ) 8"4C C RAC RC C C BAC BC C C rAC rC C C bAC bC 'C C AC C #C C AC C /C C AC C +C C AC C 7C C! ҀAC" ҂C# 3C$ C% €AC& ‚C' ?C( C) AC* C+ ;C, C-  AC. C/ "4V RGRC0 R#RC1 R"PXARC2 R"RC3 RCRC4 R!RC5 R"PXARC6 R"RC7 RORC8 R'RC9 R"PXARC: R"RC; RKRC< R%RC= R"PXARC> R"RC? ]2"5f # 8"4 2b5P% R! 2$7 %ԯ6A1 6A0 1 6A 1 6A 16A2\6A\ 16Ah& 6bj I&Y9i - 6A" 0 ""W \C- 6aej1Vx- w1 XfH# 1 1  F 1 6aҠ 0 %1f- 𢯜6A@  0 - 6aҠ e11- 6AҠ@ 0 z D "$0"- FF6PPtRaR@@tҠ0P I! e``tpptM ʨt7:-b! 1] eBC`p t!t !!M BFB6A =%jVh- BV F6b YaIq 0 Pti a1i %- 6a < 0 %m- V"31 m81K:8") - Z$HJ7 ˭ %"0 ) %/C- VH%J02# F6a ̲0K e - + tit̨!- 𢯘F6a } g7mw )V  pzբ &wp) ٗ fwF&<"#I<ٗ ;V!1 Y!1wjFp$Azx{A yppt3j=mlW () " Ft<є0<٠w3ffFp`bH #* U aaa eO#w 1!phAbH + FrH m; 6A0ttt0 uuq0o0( 0"m0 (t*(u * tu *݂"  H@0@@0(H@0 0H@) 00 6A¡ .06AB%6)L !60 "" "aG"! 0Kb¡ "0'Ff"&X 2) @sA '"'!)0r hvC233 3 3 9233 3 "3 9w2LL 0 /"" v'rww w K"w y r!"!p"0"ar!"!p"0"ar!"!p"0"ar!"!p"0r "a"( $e Bv 8x Kp309z"t2l, %4"%GQ2!L"!0"0"a2!"!0"0"a 2!"!0"0"a!2!"!0"028"a""|< D0 "! , K"a#"!"a$"!"a%"!"a&!/*"*) vn2 0D0r!#@w!$@w0yBr!$@w!%@w0yRr!%@w!&@w0ybr!&@7r!#@p309r"%Z"1/":2G9! v!!:(""#&"*&3"G] "( M = "h"("h"("h"(a"h r7 D,r+@pp+@p0L+@r+@ppp0\+@r+@ppp0lr+@סr+@p0|3"1 1V] G8!v" ("#&⠌" *&"GFZ%Z""5*(ZS_/U Bvz5323#& 3:682b!wK" 1F/ B!G 87u e1 B ) ** "H ""| v r"px0rB " 8 L2b2"2b2"2b2"2b= vqrGpD,p" @"@0C"@" @0S"@" @0c"@x" @w0rc2x! Cv""#& ̺" *&w Fp"! , G"a#"! "a$"!!"a%"!""a&vn" @D@"(@"( @"0)I"(@"( @"0)Y"(@"( @"0)i"(@"B( @@Б"0)y Bv"<"#&"*&w3 u6ˡˡe]- V1 t; Ј9%IY5E] v +;URUZЈRXRXY*RXY:RXYJXRj2 3젣 %6a230 20 230 2 30 2 0 2 30 2 30 20 230 233 3 BD@3 B"@302a8"08202h(B0!1V e %e ~ f(%~V20(! 0h1( f0H(# D0(38u2E02E8A2E`8u2E`02E `8A )02E@8u2E@02E @8A2E 8u2E 02E 8A"E EbEBE 2E (H@BO@@DD0ID D0I(1H@B !D02@I!DO@@D D0I1 6q4. x y@p4V}JV } JI . % v 0K  .brG1.- H 87U v 0M 1r! % -!1JippfV6ax 8bw!JCm zGwG1! e!1zwpp4f 0tC3J G1! !1zwpp4b 0C2J 7 y- 6ax "w4(M:27 rn"  1! e1! tJ 8 zwpp4D0B " F6!y}"!%)Q!-9q (Y2!&R!'!(i! "a"9aYb!$23P|81-- B! 87F Ǯ!2s1-g3Lt`5 UPPt !AY"0" 8t0" R<=!="E -a t- "2B t08A18V# 0 L h-"L)A< 0B " UV%L8 p % VZV6 (]b\!"A\ R- X!1L-"Ak V\- ]RB " ;00tb!g38<  e VvhA+-PVc`(A>"A<"LbA= $-v< 0B "L8 % VzሡP&ZX < bc- -Lvں 0L L8  % Vj`"jUF(qPdc"<8\ V؝g%(qf-`DajQja\mQ"" t"F V f`( t12 F")z-b&UVV & xiщ bP2abaahV6/fF r"Ui9 !peV:b! Vb'6b'G KVzb'H!6H"R%a % AҠm ݘQ R"|Jb!V hBA 8bayr'U  ǀ"S q %Aqj⠼"P"Q"R"T"S elF=AV*ra &pP eVz!a( W#!(|91( B!? 2#7q 叭Vb$ pf irb! pf! i h(f ipr!Ѭghg4 eJr'=! e 3 (02 9DY8( Ob': ((3 ';!,AJ(3 ` GѠj '%VjeJ(3 ` ';'<':Qqa @ b'8ib'9Q ibjaȁ! VVl'AJb `3 T %'AJb`3 p e""j!B!- 1(7ơơ!(8A #*$B2"@3 2b52"h:2!bd a U(B!"aV2"!H D IV-4!( b!F}6a! p ` %- 6A¡X +(6a=r,Rz+#TeB#VB#"VB#MVB#AVD B#EV 3B##3e2#UV=RXP 0 B#U7e=Vd$@ 1 1M$@ 1 %1M$@ 1 e%1MF$@ 1 e1M$@ 1 1MF6)iQm y)1(vr"&Ui1V X fUqe%? ei1b&U X ' d '`r pppt'10r/< } V:v&=F5"!'Fg ƽ@e} V 2&= "&<*#8Q)a 0$ t)"!8a72H'% Ƶ"! ƀ@2!"0"%} V ƽ@%} Vj2!qY'7ƍ!Ҡ0D@aa a!aa Zjrۆ2!Ҡ@"! #20eX= rVW"!'1%qC'(B! H @BaB!Ba!DBa %^Bb @@t 400tV#B@ MDQV 2!:8q7uL| emjQ!|! } J"!VR2a Ƭ)q' K&F!VJ fFfR, *fI1fƣ"!q& F=#@&f"fG< *@ fH EzrۆX"!'" & @eMBG@OVz"&GRBBfG"!'{¡ ƀ0 @ LV"!'F/"&H1&7/""fH o ̽@ a"A a$ eMV B!"dq&!$fIG:aJ_(:"@2"&I0" "fI ¡( mƽ@ e\V "&LVrҠ0P @ %5VJ(!"'x77 )9wDq&  ( V&T" @ r͆&F a } pt: %tJ"&Â"fA F 0 H2%#!-))V& 9z ) !())") qz&Ƭ ̽@ a"A a$ %4V"!"&ƙ"!$2"2B8  Ҡ0̀0 } r!$ *' H@ t2(V2 "! 40 tV21$:70$F!"("'5I F"!72 4' / Ҡ0̀0 @%zrۆ!  m̢@"!"*()A Vz!"!"&BF <& &V$4V e 4M d"d"!!""$A"a < ̽@ V"!!"""a"!A'q& Fq&q|!Q !dp@e%z V& "!'.!ց% 2!"!'!"!'!!%ʭ_q%¡F`'Fh;F\Wh9YGh8FW ɐfI5Sf4Qh3FO2FM,5mH.FC-A+> ɐfI)F@f'=h&F;%F9k@X"0!F. F1 ɐfI-f+hF)''FSh!GhF ɐfIfhFF]H F kh F'F3̨ 6ABV&$B&"<!|07 I08 2R !|07 ,08 2R !|0709 2R B6A%BV&$B&">!}7O|090082R !u72|090082R !n7|090082R B%6A=%BZ|^|ْ * 2H 2( %BVBS 6AeB"'!P""B6A~B"VJ((" B6A|B 'B- - (+" %}B6A%zB Pt00t* V5HxRH2H zBP |?6A!*M8B17 hB܊("" "!,) -?m@0?m@D?6A! B ! ( ("" 6A!(("" ??????|?6Aq 8Q=)))% Aa'"'" )5)EXX QJ (" "'" !$((" )"88# 9 B?p?d?X?t@6a1a(zAb!XVE(" ҡ!!""" ҡ!!""!""" ҡ%!XX5} QXa ]V#((Y((" ) 'HB$ ) "0`?6A="!"""""" e J !"lR  Rc 4 L 0 $ XW RC` FC` R WCa R5RRCa ( RCh Ch R %WCi Ci |ʜdS5 S5 (" t2c F RF "cB B@MCp 6A C 6A e?6A = AB/f,L KL ,  @ B\ lebBd ] Bk MR6 ]b_b^Bt `[RB| aB} b|? |ۂR? c R? |Bd@@D@ AR? zB $M M 22Bk - X?6A(t?6A"0t??6A1"# '/!!"( V (6A%V:(( 6A%"'(&8e y B?6AQ(8B $[AHT7S l7e$; ,e F@cb&;6 lK:300tb7 -?6A !!"ʁ  (u?C?6A1#1 VJ (( cV* , %Fe- ܚ!- *u- ̺ - J"% B? B? B?6A 0 e+F& %!"th) - ?@P@@@@@@6AeZ(hh(8HXh @?6A!c, """"Y!J j" e% 6A!ځS(,  0: B?C?iC?+@6A]V"+"e* Vz e* V A4m8&3f3e f# fC  %!= V #9 ee= Vj1'82#^,c2J 1"J9"J "J Y: = 32d % "f %-2F0@?MC?/C?,@6Ae* V 122#e  ; !A@T 2$&37f%!f#eFfCPe  ! C9 e182#^1"J 9 % = z%e e9 %2""e 0# P'@6A%((^j J"J -6Ae - ,@6A!Z!(""^":!) "J - 0@?-@0@?Mb"#;9h % "hf2 ehb&,1HIS '0"6A!A8RBBhf4XAaX&R%R(YR h#;b&,HB$, e"%*@м@6A!&}HBVD e: f!""""b12#2# : f"+%!" 1 ! " ) &&2< !"aaa") < eK  q a QA1!ѵ E - B?@?6A0 Vb i B ,|l"5t" t"4(""P2 "(HtHJ@?6AR 򠕭 e; ) h<J Wh&A"7""f" ""5""4I"""P""(XZ@?@?x?@?s@?6R t2}2W2I("ZRbB)A"L'"fB@ B@@$ F 2q - l9Q+:Q9a Cq , )|,1mb bB#2B$^a M qK, J Ǣ +D A12#= ѿJ = *ѻ   % Q laQC("",-f@?R@?+@?@?6R m t"W3g(x"ZR2B)L'B'B@ B@@$ "ꥋ"a" lѨ) , |" !B""B$^a M !j,K""J "Ǣ *+"D a   " m "A& ""A' ""A( ""A) ""A* "12,c"A+ :!Thы""!aa - !!ѡJ - *ѝ  0 e lgQ82#,~;@? B?A?YA?x@?6 )L"ALR"A\r"AL"A LB1bara"A \b"A! (b"UfaKb&G6]@q"Vb"Tr ! P0(UAQa 82#T6A H  - "6A H(  ƒ- u?\?t?u?$? ?u?6A|A1#BH "#V2# %zQoA1(; XR%:F18se1 tV(%j1|ɐ83H J 2";!"B e[ 6A z6A z6A('yK >:ep t?t?6A! 2 !"ZeE " eDb "C t? C?@t?C??(?2較 32B 1bB#! B$;e5 8 A2#: B?(@?!@?p@H@C?(@61 'HB22XRb%;77k8X r#) 7rC r#;7c) 7r(mܗ > + %#Tx ? "%g cT4 e0e rR R K"e& ˡ%Q!1츽rB ` rB rE X%X , Ѽ "02(881('s82F2"208"$ 3A!2B "$1}""; "$""< (""=%e!q ("": t?t??6A!""(srGHC!D (d!( Hk %!M(( l  a ( @?C?C? N:61db#Vr  ]%z =V* , exAB4A) B@@tTA$HAH$D M A| A{HJNR"TPTUPVA#(a bЪ5W %9 , e8 2 , 9q29a29Q29A29129!200"Tѽ9Y ek2#VS2"00&1W ,%2 e@ 6A|) 6A Y- @?C?8@ 6a``BB"Vd @aRf%$,j!I("", "d, &FF3"R%=- :- V: %\$; \$ B*d" B BA eB ,RD B e bD6 AbA!a t8ahh&D a a lbTK % h2<:2b&;hb&<hb&= HB$:H2104 92 @?t? B?@B?tC?PSC?P4B?6Ra.ba-RXRa,܅ ԭ eGX Ib!,`^a7a6a5 XhrR Za1!6!7!5&OG*f, G*D> &W\W/27G# 272727F R)PW&BİV$ !. e1"""S 2!,"#&&R-]a/<$a- -23#2&Gݗ$ra- !]F ra/ 1H#yp )a6 !6p 2)'Fp ?2#'c{t !.9J#2p !.#3 2+30w!1p)rB G!/@3 F2!-spr,w  4A00t$ 3 fW' )ڧưl!-*VjtxWj rra+ edv!+, lp !.$a L P ̲ JB$ !,"!/);%18VZc l_V2-f <d6@ȡ"PB7$  p A,2"22D" B!,2$&&SFq a6a5 !6!5V*Zeg8y0:B rb2 0tW2 !RW a7 U!7t!6R!,%;R)E 2#!-!. \  a7 R%URA% Qs%  k!7:X : ie ` b!,p @ !-!.&;"&;"2B q  2#32G# %!,2(&&S lVjE&2a4E <Ba4 WF  2a3}2a22a/2a-2a0 Ft)F,قX9XB!- EBa- Fh<)ݗ>< cFRa0 `Ra/ F^+L( B0 Ѧ }FVLF$  B0 3 Dё e?V/9  ƸA$   % P A$A% Vz$ J H Ra3 F$5FP a5 %!5$'t!. {ū : P %$2i!. ;$3 Ra2+U!1P(FAB$tFQ!3 m VzԠ   Xea 2!-3B2GuR!/@3RWFqb!0B 27l!,22V2B22B gB2@C@8R7`LH2 04 92 e%ke5m!/ !-0twjQe< 2AB$WdB/74FH!,2);72))X2c 2!2c $@5 |0592  !. !4eA2$22D$ B!,2$&&SF1  K V %)2 L 9A2 9129!2929 %Ap ` 2%3!12D% D+L(39lF e ($R " )$̲)t)d d 'yK, ) "H %<p eF"&j92(2fj(4")4(") %,B?? B? @?@6Ra r XC(e IAW)Q(T")Tw` !B p) %&((WbR(H; " YA b!"g2Fn"#H`VZ " ) (ivbf(Qȱ ]hKa K&B!b6FVa | `hiA eVJ" LPXR')GV 򣿭 7e_ 0 ` %!] D  Aff2 0 @ ! e= ((6;"$foR U" U A@@GVAB$m$ H&L'T B D D ! '$'T!B"m B$ &LFA!X""""V(#A """T eK= "%F3Q@ """U er;PQ"P""S rRS cV" VRBgd ( 0 , %4!0BD Vx `fAL@C`HBS% ;j;j!B%e;o!G:o!S% AhHDG& 8 Db@F bBS BCL @tBd@w rFd (27re"B B $ "S C?6A0   3B#(& /e/!#("", "c 6A"G"!""""< 6@?)C?6ab a xFwrr rrrpȃk} Fbb `i i h |2F 8ciBC b@ff f#8bC `ht8bC 8+CIBBC RPXA8RC2W 8h+fXRbaPfbW  н%-  "@?@?p@? @?@?@?@?l@68XCPS8HK1lVe 8C |2#9s "   )")")q")a")Q")A" )1")!")") evBhJC vhxFKD2#c;: Bh@J v 8xLKD%  o"" @""H$ | DLB $ x ) H@? @ 0H@H@@t@T@@6A?t < $ 4R d Hc12bV1XCW QXRfXSW%QR%RR& e b"VQPV RbV %} m %] "V 2#bV7 ejb"V106 2bVR"V105 2bV2"V bVQ7sQRbXQW R"X105 2bX"  R"105 2b0D BR.2R2 2Bg2Bf +e : :! :% : + : C?6A t %N!"* "N C?6A0  J SB%d }d:frh $d #T VHxb`g i %daʆ&xr', h"b&,Be|@@4BD@32RD /@?6A Vb  B=B A% @?6A Vb 3׭ e9Y(H' |X4 " * ֆ )*֚ H "'| D@?@?@?6qr  123R05 0R4Weiajbr&wr'gRBBa HB$VAQ W5 Q e} f .Ar,(^ Qt*^ h B$ B$,  %Q0AC@tKfBX ID @DAyxBXBX $@G @WIHABH& BrDpU RTD  BQ B&tRRD% 06A  XqP@t0Tc0Eha= $@F 304 2Q 2Q2Q % @??6AR bVbXR (H | )"HH " %H9|6A!00t"2! tX!""! """D ! ( c 6A&M'8GHȂ(9x"X" $ #!"""; (""BLBL|؀R @?u? h@?P@?4@?'@?@6aA00tBDAb B@@tdA^HAB$$D FA B$Vr T򢊭 SB%A좠xHB$^M "d2D/ Be bWPV RT l aP1QPXZXPU!pUuPW srWPX3rT# CG 6a!2"b"A#9Hf2&K 0`0@`R`(Z e@WDC|PX0P3V""G%!'Se@?6A t80H a򥕭 2## A1 (8 'c#  A2#e4=6Ab2e$3rf 22R 20892 @?@ 6Ab 9Э "2@B"e20: $V92Gy2$ṢV2&10: 92gy H2104 92 @?2 B?6aB tVX0x % eBGK3H2 2 F6B&LH2 2 B BR D^ B2 "G3 2C z v.0@@0t̫"AG3 3"B 6A!|Ң *f5 H؂(9f- t;f+ t\ *TX'L (";"2" f t;f" " " t' t MC?@?C?\?C?@C?@6%~1j }HSR#2eS = , K %2B 8W0Gpt7z 2A! V a)r)9Gr)&w! rpptw 򦹭 eqVxrrVWƠGV $ Ѣ )GW FVY )F GW ƄV !FGW Gh en eU& i XW  V56 %g Vzp _?6AHe$Vxh BBWBB %|@?0@?@%C?C?6ABj RR"Vu h ,\0 2%X 7 /2092fC108 1083 10892210892Wj)Vx3 2bgj2)Vs 2108 922݂7KDܤ C R22H_ H` 2002Ha 200d2Hb 2209 92 B'd%Vx 7 # 87dB%Vt 2 B@H BbBG20@tBB %9#ѧ \ %HRBEW 70 ќ  eEu@?6A2XVU X BBg h%Xwy,d8 L = 9f#v ,, e5 b kfbR I AI F ab&fg^bgU G( f== L  f 6 L 5F  1wp* wG+  ) :% L $ a %"󈡘q" “ ,, %-D (Q(aw <, :woD" t"0&>-   q %"T q F "T o""F} o "F~ h "%nb h,a a ! "2 "C b"C h "%n2 Gh "%n2 BF Wh R"C 2' r%n72!78 L 72!!@ "0V  %I"!r  !  "D "D " ' r F"' b"%n!' RF 2"F|  V7Q9 ƫ(QbFaV F(a6A t)  ($C?6: B 3G(1#(+D@tzF , #8X 2BHBC t1BC C 2B| - 6A(B " gb !8:D"" @8|#(R Ł tV" V( lK?|V&u2&Rf5f"&B&" 7KF 7, c$ BT & $$ `B $BC B @ ` 6, ,  (Q@?+C?6AVR  %2\|4hH4A{2$1O 200t#200t3 ǀt8= B$DAB B@@tVdB@@t4 ǀt%92AB$B$, f8#B!(""F  %w-x@6a8M , , cm$) A/L < KQB̨ L FTf !%"  T BHT ߘ(*""b! " tV" %  !"' a %!- B?6A!""" .Vb L k %%- 6A1HC!T%C"*& e AJK(;CK(<C(;C(<#h(;H#hB$<HC"D| 2#0$ `B?tB?6A!{(2" 3A "$ :0 `eCe$2 LT-% LD ˂ `2HT e B$@#v?(?6A 0 "HY X e - 6Am: l""%l"0 09 C?# C? C?C?6=B7!#(Q L ѯ<0, f ѧ  a aV eD   ѕaa 8܂aD ɓ %u V 2e$߈Y߈H VR1B# V!ߨRV205 %ڸ $%o V ,%i F!(2 ƨ!e'd%"l, * "h ȓzi Vz&"*%L D ɓ ef `V 0 t,"c"e, h( D D ʂɓ e` VJi eD iD  ɓ %\ V5ʜaސdT| T|  ɓ| W V#(#9F XD D ,JɃ S VpH ,z Q Vj|A+@A@V2##82:5 iL ;<4AFHĜ,ы%ڲ! ܶ(r""G D :F"2  ÓeH 7F1p(S!F(2 , ,  _z` gF-6A t"3 l R [B?6A L u e %BB?6A& L s e @Bty?0?O @6A! ,J(g(?,J(""h !B !  B?@?@?2u?6AQ#2ME'Z `i2F'S YgV%1cވ(2(@h(C#(52##c e;ea % eMV1PR#R%2R#R%@QR%^X 2#2#5 {; RE@300tPS RDE RFP3 2DF B 46AA51(""- HB$C?6A  %X %  @?@?6A12E' _ %TF' ` %R@|0tCECF V9 %8 k;1݈(d(4h(B(A82#3e Xg;1݈ #(4rH %G(A82#3B "/B??6a2 l!s2&G * = 2B Ҡ  *2B e 6a""A BRA ]827EAgbb&F7|؀cf t(" *&.&"=&2_! :%&#&3 &F &# &3IF &s&3 :F e &C&#0 e%f%" t"#"%BB " ʓ  (B !"" ?@?O?/D@?@?@?@?@?Z@?E@?@?@?@?6a1 X0 U %#"217  e!""2l27&l "2 79C2" #5"<" >7. f"! >7 F F",27 "$")27F"*.F2")92" 982"!9H2""9X2"#9h2"%92"&( "'x 2h= =9"(ك2"+9"."/2٨hh2HH ""1"h- @B?@?6Ai  l   " 6A- p}@p@6A%}* VJz|eu =@?&B?C?| B?yC?VC?AC?'C?6A%BR: G , % e GM <%  ~ <%Q  "'a e "( " < + "F"R*> 7   "&  212)!") ('"' 3&F.Ҥխ ̽" X"·Pt t '5@ "0h,"C ,j""C 12" Ń %* Vj%- V(RC "" t" - %%*  # `6A82"S   0  )ȷ tt 2@0i,"C 6A2"Vs!0# "f % $u?6A؂H[D Q3ؘ2 #(2$U3ڇ%820 ' 00V @#"; e"; "; 300t(""7@"";:B+1$HIJ #àe"; "; -0u?6A"1u?6A"|@?6A2N.Vx  F I - l@?6A82CB#VD  M f)#H 92- gC?6aPt 0t @@ 7*a-؋s:&RT`'"z{؈(,a Y" -@% * `g&- :HT `g&B[ 1eآ`g2#2#[a & , - +8&BS 6A "e* 6A1XS5H21_")!("b  0t`F P(; lKr" t'|F %""c- 6A|((ڂ(&RR2- @@6A"%GeES 6AP ) 0C?C?,x@6A="B\GO "C e B $ "C <B'"&" "B $ "C " f2/!H$ Cʭ("", , e"BF.- F.e&:. tڀt8e!׭("",!% t̚ j: , ѻe!"""",! A|#(f(3e9- dA׭HB$,!׭("",!u?6A! f]HF+=  к <0t'}xz +A=Ȼ߀, < # tHR   '(x% , @=Ȼ߀+ ˃; # L @?2 @?u?6A00t'@@tPPpp7 0 g %"00, ()(2J ) BJ!RZirZ i!C? @?VB?@?]B?D?fB?n?sB?o?|B??B?Ѕ?B?х?B?҅?B?Ӆ?B?څ?B?܅?B?݅?B?ޅ?B??B??B??B?? B??B??#B??-B??7B??AB??KB??SB?҈?]B??dB?3?lB?4?xB?5?B?6?B?8?B?:?B?;?B??B???B?A?B?D?B?@?6a1"#2 Ѩ , FBAB$B$^cVj Ѡ %F71E¤ # ?1 AI VzJ!n(( !,M | )a eV H I ? ZF! +) ~) V*D 1|L l ;y9 VZB 1w, | Ks9 V@ 1r [n9 %V> 1m ki9) eV< 1g {d9 eV; 1b m | ^9 VJ9 -1] 9 3X9 VJ7 OAW TI9 Vz5 !R ) "M) V3 1L | ˩H9 %V1 !GҢ | ۩C) %V/ !A =) eV . !< 8) V:,⯁ !6  3) VZ* !1 O -) V( !,+) () V& 1&;"9 %V$ 1!K9 eV" ! [) V*! ! k) VZ !,M |{ ) V ! L l) %V !, |) eV !) ) eV 1 _9 V* 1˩9 VZ 19 9 Vj -! )"d) VZ O! ) 2) Vj 1, 9 #9 Vz !,) ) V 1,+9 %V 1,;9 eV 1 o,K9 eV 1 ,[9 J 1 |,k9 ܊ 1,{9 %- 6A (6AeeբՈ(H՘ )M - N!C? B?3!C?!C? C? C?0@6A `t,rg- `VB`%Q!XPR!@! .((2B !8(#!("2#E (2B d!8!H("2#GP " (2R t 0!|H!("B$I" = ! , e*"Ł8"*# " 2B ѽSŁ T!`8!("2#NŨB  ѭ%#!Ԑ"'Ѫ ` , e!- 6A* %Ԃ(f" ' "f);"" "H " !Ԓ “ e,B?6a `t!"R '[`F`$AH@B"!RQRARA YFQQP"( !kX!j"""R%F"""#XW"R'("A #""# ! {X!W("R%HB"XW"R'("A " !KX!H("R%J""XW"R'("Q " * t a(""^ ] !0 ("B(O, #8 t2#, B?6A!Ԃh,L tԂ  l(! (b 6A Ԉ(( 6L !L "*(̪ L 6L !L 8B/- L "Co 6A 9 ے t;J()$L9HLH, H H ْHIH 8 6A!ӈ2e7!%"(  “eF""2"6Aӈi YH 6AӈMi 9XM  C? C?LB?61\ԢB#B$WJ V , %" m g¤``tJiAPP)h WP   w!| pAVx!V!k *FI V ƢI #F(& ekuӢ#& #)*EitVz Vj` *HI V*ƢI )/:) IdZӢ#)*G,I :ƈI <a!VVJ` *JI V:ƢY )0:* *%]:` )*II *ƈY Fa %Y!V V ) *OIJ%V@ ` *NI("",|ƁnR(Fs%e%%Pe("", FV6A҈"M6A1Ң #" " """, !E " " ȓ"*%{eu- 6A!2"3D1A҈H(L IH8"2#, 9 B?j C?@?6A* Vz%?Z!tӲ(""K- ,% e* *  %%6A+2:"6AӀ)( + """)r9"*-u?u?6A)9 6AAC t1ӂ$#(҂HB$"HD 6a2a e; R z - jI YQX * :I e* 6AJB$H T?6aA t9X1`R%a ]1 9H' (V (8((V)("" 6A!"2Ds%!D!9( Z !#?6A!҂"i%4Z"ibiH12bjj %5 6AHИJ Jsrꀊ rhK, H H HH f R 2# R 2b |@6aX 2%0 B WB@@ kRBR RCRC 5RC QNR%XruRC |RC 00 ] :ѽ ,@rrZ dx!hW KbMbW hq!f lKw y! x!hG+bG  rsj! e Ab! ڇ:0Z*X$ + +̂a +!p ! Ar(V!7wx2w &!%arppt'fh)xԬG$!+  +!r&w bb``t&b$h&ƨ! h!!Ab()fh2f h!` fb ji!!b(Vvrb"g ! e!$! !! $!!O(("f" e!"$ )"Q =a*Ҩ!xq"x!' b& !$% ! !! ;! eH" H*$! U 4 )1(v XVCa Lw,vhF- @?!C?Y @?6}Rb"VV _ea" J )A"iҶ &Q "% ""%V B%&O !OBYJLJMJHJBJNJKJI@@ - ,L %Z %!Y2Y V22Y 2s0 ! eoa %tA2h200t!#;21200t#/,2J 2J u10 #;Wy H3 2J a2&V7s2'gcp ! %f! !2&)c87c ! esab2'06gp ! %f! %!%! !2% 92Q 1Ѩ!hb#! a|h! 2# !%&+ ! !! %y K! sX2 X:5!0R - ih %!], ~Lr{!C?6b"010"a|)1"&SqzVaq %aqBBfdA V"'mXAK""- 1aq f [ ¡kL ] " "B&, @ >r]fBRMRPN] " dF]F"B ' L| tϓċQaq M Qaqѻ ,L q-T !e 5RZ Z2Z 22y#f2~2Z Z V F) 2Q&,RZ a @ X2T 82A9 #X8298 PY Y8WX7L09 2E FE 2*(2004Sh1\F09P3 9F hCQWPVYC c2T h81!k T @$ 2'#! @$ tV 2 H!:49!Q 1Ш!82 2G2R !C?6aA R  "(D'"" "ƒ+l - XDW*BB X@E I F @RBR H2T #2R !C?6aA R  "(D'"" "ƒ+%d - XDW*BB X@E I F @%JBR H2T #2R 00Lwrw06A͂D!4) 2IfY!FH!(&&Y!b"(90 %3* ̸2x!  ] X e57!)- "C?E"C?6 @0 IJ@@t tVT0J4 ,L 8FB70  @e7"Aq͈(A A̢ FqA % qA(""(::f'Gj$Y+N+M,-B"""X 4 (P tZ.( fJ200` 0 qaAQ qaAQ("""8=cA2.(8fC78292 22Z 80020` (10;`3 2h b8![C (`" )C")hzf 10& !* &"j e"$a"" 6AP Ҡ@0 te- 6AҠ@0 t- 6A @0 t- 6ah8c 2 B2742"B#2 S2 05 QWF= Jh:QPvWX R%SfB xXP4G0 |@J %@" ) f02*2wF 6aHDHHD@C XxXh%] Zf l2V:0 P "" ( 4 # t6ej(% KI 2Pa08 m2#a 1x(P p %V8$2#88FC p %Vj}p B %b `UPPb#gy9 m 9b(i ihyb(ihapgA % `k Ai m} V P @ ` %H=  XHDIR Zb$ &Jb jUPPhia@ e^B!b"V2R v2*0 H104 3 9 @?j @?6m!9AX&H܄ ,q %: " *eHr% p"ir+rpxpa ! r _" Ly""$-(B"" !083:=:<:?:;:9:200 - *Z ! Nˈ !|Y !Q Qˉى!%ڢY I I hl Q QRiZTa %! ! !Qf rg !! r$T!7r%mx J !!rzxy!rrhf7A&! e! !B$)d ! !%! e,!B% IBQ VAΨ!H!%$; ! %a! e +! BR HHB!@R  ee !C?6a  @@- ,L %BXZ Z !C?d?!C?6aA tXDfXTVe0 %, ,L "b j@ xa`g i xa`g i xa`g i a` b xH`hi|x`w v`g iabxFa, b``tfa(hah&D a ahj `gvaH`ipf iHbf bx'`h i xgX|`hi e7 l%&} fXoR"%9r lKKچ2* vgXRRg !XRRT 0 3 'љ ,L F6aʒiیDA LA HA 2CHA2H3$|B&&BWA ̽ ̽   !r "G (3&|"&&"7 6A0 P%* 6A0 * B?6A ,: J xB hB B B B B B 22B " 6A!""""" " *( " t6A% " (" t6A!|Ă""(" 6A" 6A%(*6A 0te 7: t6A t!g = (8 8-< ""0 6A hq 6Ah Ă(q6A + ze6A ze\?PC?B? @?6C?vC?`C?CC?6AR ( \ h FP tFF 9!)22a %=ez 򡄭 eHHd H*R@EV4(BB Hd BB (22VCB (   %Qi hE1)I&: eb%!'#XEII%: fpBR$%"Tѯ \ aN FPQa9(: &!x \Ѣ %PHF99$: !8"""C &#6aR\00TP4A @)̚AHBFd8B"R$B)mb$HBr (BD#"eթ - L?`@P@C?6aAjRh|YQ2J2x9 Rj RJHRK92E QXĈ(=2jD XR%= \ 2bi2:22bj"")1"H)!()() 6A1@!DK(<8"#<6A)"u?u?x`6A t i{f2 I HT&{T*fL&" Y L f Y ) F *YH f2 !B #C?C?6A tA0   $idiVXdjc 0 %5  L e5 2$iV B?6A!8FA 2$VCFG  8CFCG %1È(;8K2#;2$88Vs(8| 6A1 l8x C 6A H 6A"H 6A)9 6A) 6A t@@tPPt2QfA 0tV;, G<>q bfjbPjBhK 'jK18*#RB 6A t2* " H " b 3C?C?C?C?C?C?cC?@@6122#%J , Q¢X{ \ "B#94, =av# \ "#9"0swBJGJzK \ JHKDa !*zB \ I %(zr"300tBBG b#pG@Dj504, =HKD$  a !  BѩI  ܺB \ џ I "rppt27ї   e C?C?C?3C?6PPtYQ}00t@@tmQhF gRGJiA- !`Ҡߒ tM , Kqّa tqؑaj \ QM 2OƂO A -A b``t( bV 9 \ !hb"F hK }RjJHZD RDBJH2H \ (QRD Ѭ"H ~ѩ @   9 |-B?B?6AJ00t" 72) #)* " I tVR(""2B (""  v8t# "K ("" L s 6A ""H 6A(. @? @?6ps lKa .  a zPPte/! B/ B/ + B* B, $ȲK'hf f8 (B, RB-B+ R9bRm RR ] QR%mUR%  %aQbaXAb!bab&mVh + F Ѵ e]QhA`U bahqbJ(Ȉ +t ZhA`U hq1&%F#&%&5!bGfv F % 5 EFׇ F ẗƀ PP U f%- e ̉m if% uRB. R$e RBH ⠂ / R$ȴRa  P dh j&܌LRP R!5 EP b %"!QB\ b%mb&XERRT&U#T Z-#ATQT+IY 6)A-p0t@@t`qIQH@B$^9aa = j IIAy$":Jɲ" {̊ FV*^< "'"", " >c"*^ ܲ" [qpC] aC< Q#A %Q("" )"$M92dMA"""T ("" 6AC HHH IyIYI yB?k @?"C??Z @?D @?6A1Rf%r# p aR&m/܊ +Vr lVZ " *VxDTfX'&r) r p( tVx7xW RraR$RC| R()PYRh)i U Rh)0 %*Z L ѽ HVhbbdVfEe% EBb$Rr&)PW Rf) %:Vr#%e|hDr&)PW Rf) 9GF2R/r$mAgxל'P ] ʆѓ 8!&X!  / ыA82#,hAfVb xF ؇ b F a} Ahb&,XDb%)p e) RC| ehDlr&)PWRf)"C| X墠{a[rw+e dVY|fh]  efPբ# :2$m8㬣 +!E"B"0WbB "Dy  I % 6A1j(,j(,82#,fB?6A L !h bLVXbM "LVZB?B?C?C?C?u?@B?6AR$r%QTb%XU)Y L % $%| F!JF (JDRJG );Y K ); N Y % JKesQ) *E jE) QYȒ] t(Lj(D O (NȂ( \ F!(Eѷ ' ("!T'# ѯ \e( BB "" Ѩ \%("!Bf2""T&2F"F02B /jb"&V"82#;82#<82#= d("":!' L чe " "A (""E9A"A !w"""f2 e2!""V2 '!""(r2 e Vs @?"C?u?B?@@6 "A b !X2gB%04BQ !b(0620 em 0 f 򣤭 å&f8<W iG+ 7BEDBHE h&fb"2E22FE "2EbHgA 27118C , 8He8jH8FB#= LX F tEF "Q"EE Ѱ)9!I %!h&e 8 2#l 82#md82#n ("p :љe eC?6Aǂ8% tX Lj聝((D y xLj \ e%tC?gC?6A1 \ F% FlD \ e񁀿 K2(:8 cK1y2#* 2#: %B?gB??B?C?C?6aAs Lx rFaXFy !ex'e J xor'l xr'm K |w F7h rpJF qxrr\r F'gr Gg L e0C"""";" 8 LF CF "8 ceK82#;8#e V8Vs2%98h8Æ2#7'e \ ѷ ("": (K"";ѩ \ %@#C??B?B?"C?6a00tFrrTfFh[rH q(; FK(< FKP(=e kf: , |.V*.% 0 % > L :e HF Ԡ2HD IRh) b HE a ! )FƂX tܨSƈ8x'DɁ ȁFq 'qr'zx rEѱ1 ! LyAYI } ,(.r % Ѩ{6A1a2#L lK8V- XC?6AQ tA8$2#1XR%"hE \ 8#EtIC?6AQA(""1X(R%""E \ 8 t#EpC?C?6A14#2(9c(&fXP"Vx@ <, # c %lh  Bej# ( "c  @?CB? @??+C?C?C?C?C?C?C?B?B?zB?Ȃ?_B?BB?B?6@@tBaB" QBb"IHEBaBhV`obahh Lz ] P9 _reE L ]r?w:@x K z!F!)9Jw iV*v ba F a aѧg2%S 2Fc!8AVjv $t ѱ eTWt"""!d""2ss lI # `bFfa h$b&;b"b&ba b!R%e b#] RR PVD#( IB FFrB phaa } !!Vb B &>)&F b g_x+Vm !!Vz lV:Ғ !! Ra e \ d@h x: GFpx rFF ] 1B GF?+x6VHҒ !Y % \ M:Hx! G \F px rDF D & VҒ !Y e \ 43hxg GFpx /rFF \ @ e1aHxeҒ !Y %A,b$ohFahha n.B$oH!A B$mB$x !e:AB$$b& \ 'ajhbDf6 b!&b g +bf ! !? lB!h$9V>aHFBrTB@G& eB VTB&nBGB&=HFrrTfWwB$9 ̰! 2B| %*gF108 @ t27 @H!GF!G @t2727 27 P 22b& 1@88# L /I 2(2Tѥ3D2(2CT L@H! ў 12 (;K2(<(;(<!(;!(< rB| xr'l xr'm_-x r'= hb&: l1BA7 , "! "!("A0 % L,K 7g#1"#m7(2, ZMF1PBhhb&;hb&< bB| hPb&= h&e hMb&l + hb&mdb#b&n2##pb#> M̰ 2B| %&Wg (FyF\&wZ , u(V1θr#rTfK , xCrGT rB @Ǔ %2ArD rppt'&82200t# O: rE$ f'2hA); )< B| )= )e : ؒ)l + )m d)n (>(pa ˰0 ! rB| A"&r"" t"+ ""E$ "&(RR "&""r B?B?lC?XC?AC?6aachXxXh&f&'!j""o("Bk LFHb f ajhr"9F!*( "87cFA@(7 "$ " t":aQ r2\! @ 'Kr&nG x K3 kB&&$&4B&m H 2&n8CC"$f"$! 'o".(Bk Ѹ \,K a e"'3 1'S".f"+".mRk8 (BѩѨ $e 6A) 0 @?6A (m(H  e|- B?B?nB?KB?(B?@6A`ppB""2"&&#  %1&.  B G) 2 C % "9  % - 1+K"B#B$;B#B$< HwB$=p L K"A(;(<(=r#=Gq tl82#:8 2#:B?B?6Abr2"r w$1  $2 BC % F1r#)GF2q VJ W@UW*F(R&/*PT P] F'`JVt %fkR#&&%%&(+&HF##, !ӷ"""", "c,V6 ; F0 ;+#,p L > < %"#&f"-¦ hR W:R W$B?" @?6a tA AAA B  *!"6ABu|G5!B@P4%xWp@GA RB3RBBBB% @ eP!BJ 4J 4J AJ K3J fD - B?B?x#C?C?C?eC?)C?B?v?@C?6 r ")BRV N@@t)hYG , evB)ܔ < ͉a eBrf+")VXFbV")") rw/"B)TP ""a!Y < S)J& Vw")! rD D rrD rD quxrf7 {:rD   P rwѭy %!q*; *< *= )!FbRV "ј)Y ,:""A % 1H!82X""| 2%: 2 3HX"$9"%:ّ F|6A t0Ȣ 6AA(D2"9K"1ֶ(; #(< (= 82#: ;%@ B? @? @?@ @?pB?B?6IaYqiBR"ܥ ezB r4b imIQIAIIII1I!I ƻ'((ap<,J 8a{*'"" &2F " " KB @2 KERT" "0" `"Aq1b#b&;hb&<HB$;HB$< B#B$= 82#> ѷ KkD " e,:!oKU82#;82#< 82#= ("":"<ؒD8,ڧ7<** j*ݧ*QɶQ cy! amF`y F^M]NF  MK  C eD%Vy=N@  ZϧVx ag3˵)I) ) VJ p ) V ) AA FNw  6ϧt{ǫ J :/ϧF K*3 y1 y y+wap) F! F|,! %󈱂R r%+R VGqrqV rpptܧqQx7q͵r''D Fq qxpe+r%)g/! 2 'px y2 e2|pxy2hR%V7u! }< e QUb%3a,؁xȑ!xV! hfA!2%c)22b72c L b 2Q20%m,22200t#2c Hu104 B%104 L 9u n 82 "c0 %- j< [qeb $ )!יFDN5B %[,߆7`gF})'Vy*2Vv6Af^C?pB?6A1HCQR$UP W#mRbԜ cLCբ)cM J 6A ЧP Y<eՇ0t( F eF - 6A  e н- @?C?6a B= L * XR%;XR%<XR%= ("">(") @\@@<@6A a %a %R eQ6A(m( (%~ 6a ``P r(wa R'&&%d ƴ`ZW RƂVQ߳ &IQ%mLԒ) = GNVB"D & f". "L'" eV ,e!2hHB$;HB$< BG| HB$= H$e HB$l + HB$mdHB$n("pB"> ǰ "G| % ; R"E Kw!82#; p 2"2#< 82#= ("":"'&f"¦ %f&"0v?(v?$v?4#C?wB?WB?AB?(B?B?B?B?6@ ba1bB"9a3Ba0 eD  HhB t!3&M*<GF \G5&* RW=Чm F rwrY V4"9 l Vr xp{SpuSӷBJ lw% rJ r wppY rJ !0rpp7 lK b!0rh G ":q# +Vl'(@ 0 Ef )!VX"9 lK!ViF2'Se = g6"9 lKmA a3a2 !3!2 ݵR U#X! 򠄒!⠔a)!a*!a%!a&!͵a'!a( ! 2"9_2"&&S|R'e l2!0K!sV]1 200tVS2!3\![V$u1 200tBa%BA 2 2A 2R 05sR2A e2"92 'Z8G2b!0fv%d 8GBC R"922Ü00A^@@72d2U 2Q B%B$; M'L n``tQg8TahPIrb&@ , ) " tr " ,*"A e RPPt5""9+!i л( "":"" Hл"$:1ؼ"""C m   " 20 B ef!1!09) %Vd!10 !0&4B7dAaB'0 !0%A22""&2D &2m  a3 eu!3 !0𑟼R RRI R"&)&UQ>""9""bR"gb$0 !0""4P""P %*V0r pt "!-" " "F!j(V-e|@w'Ƴ"   ѥ"i 1tR URI R"&)&UƤKV la2 !2 l!2V&Q*""9(2b+gi!0""4P""PV#r zt"gi L| e_@w'ƀ"   t"%]  > ⱒJ Lgia rppG*rpvA w V:r ztg$!!0ṟr4w'PFgi  l3Ka3a2 E !3 ˓!2LЛV ;[<(m*(a3 e!3+j +[֨@ fe ڒa3 !3V ˂t*$ R# @@ ` a3 %!3V fK ߐ\!0hE":a0!0VR!0""&fR;0 !0 V!0e   %?Ģ:6A!("6Ah"  ڂ“6A!" )"6A!h("6A!(K"6A"6A찈"6AF"6AB"y6A"6A;{H| 6A!3 " )6A!ϰ("6A!˰("/6A!ǰ("/6A!"6A"H 6A t) ( %6A ҂ 2 @0 )06A t( 6A! "" )6A"6A"6A t'4*BP$] !5("",PD 9 6A۰ t00tH(9*(72I5"2B LB?_ @?6A00tr  eW,* 2J5 6AeU,- J" 46A t!(B" "9R," X @?6a%Q,= j e !""B""  3"A 3  A e3 C$ 6A!B- "(& ) t6A0t"((96AB 6A}=(n!Ͱ("", "cn 6At=(m!İ("", "cm 6Aj"hm )?6A! " )6A!`R-("(T6A1[ tC(&)T&X t(1 tx "  *6A t̨!D""8 f!?""96A< (" B?6A t FN! (΢% % !΢ %FҠ % %5΢Ҡ . + F!2"2#&fS0" (0K " j + %  %Ҡ 1"#" "0 # j +  !X   % 6A 0t eG"6A0 t_" 0 t `6A0 e5"6A  "(v" ? ?6rgrpptp 0 F|prftppt0 %z ̂eM1f"&P  ( e ``t@t! tYBi e %F182#[= f"!AQY"c(Bc&Rc' f2!|@"f!"c(0 p BrS -?6r!' pt@t ef%$=1ʯB#2R!0B$[J V*F:p %Tm  aAQ pt taQȃA!t!!@t aF@ pteR!0P !Rd) Lf"!Ff2 !D"d( |02f!fB !2:4"d($ " :7뢠rT 3 -6a, B'Y 4#-F @#G0 ȀӃ F -)!()() - 6ax HWW .F Gg wt %-|=@6A `t@@PPt!U!U(""^"j,"J !) "J bJRJ I:2j - 6AҠ н t- ;@6AB%:9(^z,J ): JJ J )Z -6Aވ((6AӮ"B?6Aή th!"`?1v?6A t 'X" #(AfI!,R F|fY!,ʪR 6A t! H!"Yv?6A t 00'!&C 2) 0(6A"`6A!8 ("c )6A""6A""evB?F C?6A18C# < -f""mB?i C?6A!y""V2  Ye B? C?6A!m""V2  M| B? C?6A!a""V2  Aye B? C?6A!U""V"  5v%C B? C?6A!I""V2  )se< B?\ C?6A1=8C# < -p""IB? C?6A!0""V2  em< nB? C? C?6A!#(B""9VR eie YB? C? C?6A!(B""9VR ee KB?" C?6A"(VB  eb 'eT .B?E C?6A18C# < -տ^""B?h C?6A18C# < -ȿe[""%B? C?6A!ۭ""V2  %X B? C?6A1ϭ8S# < -%U""eB?: C?6A!­""V"  Q %| d?@@6A v f #C?#C?6AV K t̒ i9 F  teF ߭(,ۭ (, @? @? @?f @?6At00tZ Z -^@%p&:v 0 V>!a XR%[] J2J I - :r("",%qp0   j|>86A z%D@@6A:eT/00t#  I Q/%J gfff06A wc5='8" /1! A'|-6A1}!$(<8"8"#<6A xHLHM 6A18K Hcd|C C 6A_ 8(; e6A!2 7$1T(;882#; J%(xR K6A `t](LM 2g8e "HL bHM 9xI 6A!("R6A!("P,B? @?6AR 򡕭 A*1w( ҬH HP ""HQ ("" 6A t t : !( ("T @? @?C?C?zC?6AҢB 200t7V*  2 Af*"t;:200 \ e ;f t;2 00 \% + \ 0 $1+(#qHR ""HS ("" l @6Ae X a2EO2T#bS Ǘ-Uy V#aAQ C QAa[fw``3 2A 18bf bA 2b2bA2A2 )2E e Qh1$b&= X8B%="C? C?C?C?6a1, \ (KR2HRhB" RP e4 \% H"2܄Vkz|2B , \ AvX$R%; H$B$:" AjX8R%; H82$:26A($H "2h"H I8YXihyH e - C?6a!  (2PSQPR ePRQ"S'%6A 0I 6A! +" " "# #"ц - (#'j (7j (6A1"h*(0"""I e*h " '8 v?6A!yт ""H %( B?B?6 IAIQ e L A bRY V%a ` Je` ZR_r4@w'PJqr'r',r4@w2gP$P182#, 2dP$Q1߫82#, 2dQ$U1٫82#, 2dU22H 2rrF rrF rrF rrH rR2rX rrA2H 2$mrHy V2f 8#K֊ Ѷ e2$s8C3K|2E52E72E82E92E: F'bfvI WKB F i!y % y!y ebE5 FfJ꒠ KB G Zy! % Z!aa %rE5 <12 #1{Ht+   eO2 36A zg6A k zf6A ; ze 6A K zd6A [ zc@612#eM * e %F]?B?kB?RB? C?B? C?v?v?N @?5B?G @?B?X@B?61hSQR ihCB%0i %~} b#a b``tց tFbBb @  !i 'E$bBGB?EB?$C?h @?C?C?gC?g$C?$C?#C?6auR&RTf&  e>Ƙ  %=|ƓQ EG V" - e%ze{x%|h|x L %8e- e- F':4 @ ;t" QZ b AR1BYQ! e1X% t Ҡ sX L 1!RѮY e,eiek tR9%Q *jb&Vakh&e h2hBܶ RtȈtђ , %%2f% btgj`tш , e"철xRbܧiRBbiBRB eb"hb܇bbb ah2̦a`UFfa `U a  `Uk%&"%k- %- ':0 - 6A z6A z6A z6A!1ĨB"#hB$;B"$e 8CB|("pB"> %hv?6A"6A H C?B?܃?6AA " 8D% C#9 L HHW 2#9C HV em1#j%j 2B 2$Vs  1(2#2f3%B " ÃJ e*e2D e* 0 @?v?^C?6AV  £h 9 | 2vX+XI 1V(((S RgS RgS "  JzB %6A12 2#. l˹8#V- B?61 2 B IABI1BI!BIBI %B#.F l$ʌu% c.!r("", " ""C ]MVCB?#C?.B?61 L2 BIABI1BI!BIBI QVHB$[M , K % li$b#.F eVZbd""Bc."C L ("",B?6A L !" 2".A3 ". 0 (b. )(,2c 32B 2".V2b. C?C?p?6a%" QjV eVJ V!ħ1""r%RZWb= )!~ f AJH : lKP AcG5@ % eFh lK3:A=K"gM28"]!VIRm M "} ZS) !Uͪ( lP M} f`t:RB"* ZSrF&B*(( lP : ; Mb` tw2V!f$ \ Kћeљ M-6A1B R0UajCH lzK3W -?6A " Hn( h" 8 2' tK*g2hH/: tI/"钣h ) L B?6A  Ă£h2@3# q "# t2 2 "C v?v?vC?cC?FC?.C?+C?C?C?B?B?C?6!A""h1 "a & )XC e- b#& u bgi``tet h BFu&"Bbo"n@&F !BdB!B BAGbB F""AG" A"AH +  ʡ"!BԳ"!("A@ L [G ѷ%"#mG(2, Ze(C""T L [Ѯ f"Ѭ L [e ѧ ? (Cb"bBT e( <ў K %(* bA < K ї2("";(""< (H""="fb ("":( "": Lу e82#;82#<2hhb&;hb&<82#l"E| 2$2#m%R  Y1RY!RYReY eXCRTf> L_ p }8C2rCT 2  KRYAR Y1RY!RYRQY yR 050Q2E l8 #) - fB R$32@05 2d3 +C?6AI(ȁ t̂   %r%C?C?6  ep̣f5e112#3 L 2jj2A' l, ZB? 6a2 L 9129!2929 h1)HG I Ab }U.RhZw@w W)'ri" " t"F P0t3zc@f&Zc@f300t&'3 0|C?H?d@OC?(@6a1 pt L [mR#]A"$b! " tVr! " t!F!hi(B%- 8HK lc:27 %- ! " 2b0 " %"fF(f>!1); )< )= <+( "":2g%12!p˨qp3 FҠExr27xr-w: XRZ e0/] e+W:~e LXDR TѝF XDbrFT br%)`gbe)hPV Y "$2![ " t! " t! 3 eFx eҠ0 C? C?6A!p  2"= L <2#& 1 C p C ""!1 " t!""" eC?C?6A L 5¢K eki( L %4C?6A L e2¤= g%f(%C?6A!g"2! " tR!(!"""D !] "!["" L e+!""f b"nHH %_e](ex?IB?B?B?B?6m!?@@tR9Qe! " t܂!ܬ(!X("D ] !3 X!2(*U= ( "r^w#Qw"_'4d!""|  e ` %*" L )1")!")") !2B Ԉ!ʘr"9 (tzzҤ")nV t@t LѶ a %a1C ")nV Lѫ e1"C pQ| )A-}䬂 聆 t(Dqa q׬ ֬%h]ʠ:V[Yʢ *0WL:Y# ]VYP aq *Aaq A -hU&O}(Vp' RU!j2E""#R!W "#""]""G "#""]V(2Sߢ lV:ޭ -B?6a2 L 9129!2929 QF£hCPD$ $300tB 3 2D "d* 6A0tB t#03:90904!̩t ##tB2B !/B 6Af3D2J #x 2J ɂ (0 #J 2 #tVH %{6A2" "#'yK%*"f R"J F |e je< 6A lKȳ s(6! 8BB#918ed T8BBC FeB#[82t2a 2a %7eB2 |32J| 1(HB$; 8B"#:@@P C?aB?IB?6A!ţBB |1V#(;B(<B(=B"*3+8"#:T!HB$< 8""#=eHB$< 8B2#=e < K 겠 %12F00c L8B ?2 T 3(B"2BT B" LB T e(B"2BT ':c6A1~HS182R @cb&;VQɣhR%R%^@Sj e; e{H4 l%;K d "$K@802 I2dK F300t7 -6a182AXr hT'R8`8Y'!r4 eL$mh"LQ4@%*,(P 4rP@Hy BeHB$,Aݣ(""`(y2|@ 2"&K02(""2fK 300t7'6a t*cs胉 %v?6a@@tI AB R$0 E @VAPPtb$ahbb|-hDr&&fW#b&9֒aߪxb,pig( aᥢh6 rbgrbR hDbbTfVF># + + LBb<)#+F # FL 1 F 3Ӭ(<)+B0 + ӯL " B0  H H yXR FA b bH b bH b bH hFhcB/ bbB.  b#bR b$&ʁ a( rF axh($ Z rb`g0f e'bbR hb&)f-#{ &x2`g i2 %o1*%#Rբ ҲQR5QV RPPtUQQXQ͢X%D Q %QR%Z ȳb R# e#K#XR%V7u% RUbR"bB r%9wRbEW RB$d #; C?6A <u e!H2"1 200t#UZB 2J| 1#(< 8Bi"#=%6 t XU K%Sm]B@@H@`tR } rBA BD#I1BJCIAB2bA 2^bB"AaRArA bABA2A ef7Aa1XR%~Čb"""b ""H (#"" B?BC?yB?6AB0 L _ QEhAb&;hb&<hAb&;hb&<AbrF bg7qgWb$nhFV bdb$hFvP hDbbTffbbVFr $rb4@f&P(,b4 bP@frf$Pwb%b&, rdP$Qb%b&, bdQ 'ayǂ yw|px rC |r ea2g1 qB$G A B@@tA B@@tAFHrG l +zr  њHB DKBG Veb Bf0|h3@FI3 1$BC A)8$2# 2b9("" %eс L ˢ!2B @ eP@1B? NB?B?0uB?6A 1BXR%;XR%< R#R%=R b"9K"XR%:]HB$;HB$< HB$=AChxAMh&f&& L 4 82#:"$o 22b g3n1@0000 `30Vr$n'7 } L e/HB$: ѻ ` e-82#:"$nR  Ѳ * 82#:: @? C? C?62HVT %T&Qa2<020 %(;XR%<2$;7FI200 R <2Q K1 )a9A!Y e < K1 9A!Y 1R#uRRK l R RA&RRA' eF$;H X2e:R#hh lK ϭ RA& RA' %A %|@րS 2R 2$;7 |H2042b w%X B?OB? B? @?B? C?] C??tB?6 BA2BA1 "H܄ % L KR l*ze < K eFbVa5hbq F`pDw[b``g % f @zbRg bY %b+/Ԓaar Ѷكa!iQb!aѸiA 1 6A%>%= ܊e= p- e-z@6A!88#%  H ((R6A! h H ((2%6At 6Amm 6A6A t6A te6A6A0t t- 6Ae- 6A t0t * e 6APt@t0t t% 6A t%6A t%%6A0 e6A%- uC?6A < je? 6A%:- 6A - 6Ae=- v?6A t "" )?6A ! ) <?6A00tVSB"R$ 2$8'xK3R%  f H gy ܉9 t9RS 1R.uR- ՂtH F t:KI _]y tܘ(x((D T SR#8h0Ac HgtHB#`D 8hJG @e@1e= (A6A tТ*@@tPPt2HBH RH RH FGBH**" BR 6A t @@t "H 2HBH RH BHX H H H )x) * 6A! L ; *"2B,1BB R2R 1-тR _R2R e L { : M < + , =  %h%%6A BB eW(HH'yKD H5%K A48C54F0 22B w?6APPtsh`4Xmh9 q<pfr wrF  9pfr wrF 0 U&pf:rrrF FrrrF r hfihBF hh`g&P 0 ex&b# r807f F5}= V:6A@t 0 C?6AH00tRV3 VBB eHHgd'HHH'yKDT eT& L jB 爴g `B?B?C@?6a "&b " y) J ( Wy+tH5 %(B5e_'gy X < , < L%$B?M@?H6a t00tR"Z jO"a bQ*FPD̩ߩǛB P2 2H 22H FH *P88C D ̨D D D 2H *&P" S 2B %]&B?@?@?@`@?6@@tPPt00tW#h"( j) qh B  F B I 0 I t("; k) e %Oꈶ\F & ` e&V& V` a %!J2+2,` 2H 29 fbB Wk F*%VSV178h'xKf r07 2F gx) 8x8xKwx23 2G hVW4H  ?&2&""g "ы"a % C2B rB?@?6a t0tf "" A "" " t" " "a  %B?@?@@?6a@@t 00tWXa B   B I Ø I t(" ^) + eRB bg%%V T*V8h178X'vKU 2`c bE gv"k 8h8Kbf bH XVV  !&2&!" ѫ+"a 2 2B %B?@?@?@?6a tR" j) 1g "0""V"  j ) B&" j) 2* £ R 2#0<3U Ҡ e0 @ 6Aw= 0`0@`"%@|"0 3%yF\B?@?@?@?6a t0tf" jS՚"a eR!"  J˚"a % "+( " j>"a %"" "" (R " J "J % %FB?@?%C?@?6a0t t@tf 8AZ25 j2a %yn >& 27 e10 hJ l % @ jet炦I ja r6A %3B?{@?6a t00t@tf 8AZ2a jp2a %mc 3#& k% 1022H V e v?C?B?B?@?@6 *%O!\= (" zA"" t"D R "D )A <0 `0" @ `" SBQR *P&2@0*D3PDJ t?6A (;6AW"f"(!2A$! (;HB$>6AH|(Bf" Ff""! *)"҂ ( eP eN +!H/ hw?6A) 6A t* H H HH 6A'6A)'hy@6A!"Ve( 9 :H 6A! ;)f(e<)e %"HbH 6A!( h%B 86A!2B$&B VD B % 2B BdAH$e BB BC %1)2V %Ff+h(e BB FBC ,)BV6A(H9 hH I(HVf %(HH e??6A1`(a"";(Q"";qB"d "Dd ""P* zeDd 8 B@@xлB'> 8 л2#>6A ) iH 'eV96A!2(T VB V "((e Vxe""C 'c?d?6Ae8)`H 뛒 tV I (" 8 6A2)zJH ՛ w tVr 9v(# e?6AA("e !31̪HSI H$p #2" 7b w&C??6a1ѓ("e !]B B#$p H@r"B"w: JFe FHm "JHR"4 ZWBfRf Hf%hr `wb"jg"w6J DbeBe f$H b@fB"JFr"g4 zhBebeH$D ] H  e"" J >  b ,b1H! jI e 9ƇPb8 ga綬MbbXAR%; 8#D""R#> 6a!Y"21 200tAAQ R%9 QlA@ (;XR%> -w?@6A A( 80( ::9 6AS(e ʁ((37 ) '9 0 G 0?D?6A!?8#q Z 2"#D = } H$p m H$o `::3BzDxa` r';(Dr(>  bf#h&Dr&g ao H2fBfReIj]b 沠(3DBhH1B$;h ("DR%B"> 6A :!"(e :(s"(r /6A*򒢠(r #6AaRHB$;A5RD R&%e@T y(p **2 **2 08"d"2db! A8"#n ( ""g 1"e H! $ )"B""̢"E e6AA("D !2 22VC" (B$$e  *2B2B2B H104 9212 2B 2"V %Vef e^ *6A)YY I9j %iFܩxr' %V %6Af %(6A!f(V""HV"%h6Ae6A!"(,dBd z6a @t "A !4"B!֙ 200tc!ҙ(!Ԕ"" @a `6 RG<e('9e)QB"%"D * M rfU&b&g4GDzB H B$g"B"VTrF "A f'ie&b&g4GDzB B%B$g%("V"2ڥN "F 1"A (c")c FG V'"6A t00t@@t㙂C%Q( kVO f 8e<%( $%FP'6AQЙA@q t(m̓ m(! & ( 9 RW R܅e(VR VH2&%(r2"D 2"D C"D"D %E'1a"#") S"2"D "D e(1V"#")s V18#D"D S% 2 32D F "D "D f9R5R2D U2 22D /2D "D e6A" e6A" %6A6YQ Q IA`"r F!)!|(e ! A"(n  B!XQIY e'6A t- 6A@t0t te6A!B2BbH e BBB "Cd"C =6A!"b8 B :GC?6q t00PP" V < j`UA  lA;GG"G2W eb"G"G"G "G )"g!1"g"!.2g#8W #D 8g #Dg! 2"g#Dg 8g#Dg ggeY 198#e 1dQUPAxR'n RC E (erC rC C % !! 'e' hb&l K""""m"rErC ?C?C?@4,@6!:2 3 1HB$l HB$mQ7A h@F I D(e HB$;HB$;HB$;B#B$;0C bRR A(RB 8"""##Daa 2" 0:b"!7:R`P < j i2a 2RBR2B2B2B 2B2B 2Eh2E 2R 32R 2s22E e2"HV#e1~2 1 RPPtV 18c b8#D B" @J2"!G:m0`;"#@oR""PTPV deT"#} ""@#P @ A @D@B 04@e#Q <ь,A jy!I2a X@$X@XI@HI@8I@(I@I@I@H@H@H@H@?6A!¡ \1wB [3ҁS8c9 32RIBB BRBB e6 k5 1M(=w (=W (= (=& (= (= (=% (= (=82#= 2R2HBB ?6A1n"&#!"E(<"&(<"}(<"(<"(<"(<"(<"(<"(<(<(""< "C C?W@?6AQ < j B1$ 82#f # (f×ܨ8#e jeK,= R %$ ) V(5B"c %(B"C B2c %%e&) 6A t + ' '""H w?w?6A!ځ(& ! (`  6A" (A ) w?6A) w?6A) w?6A) w?6A) @?@?6Aq jse6A00t # 3 "c- 6A 00t@@t @)Շ#)杻Ġ i iՐ3 "c- @?6A""hfj3 + H e"x(%&6A Ɉ|f H J(h i`З'B z(hfpf < (h6AkC&(&8.R lKfڛ l lK՛ l 0 ϛ ̛%" f "C C "C "C"C xw?6a0 @0Aq 0J۪' XA|@0m 7 :J1'\C 7 '0J3I 00t3 "= e"- H7 %"30O@0 *0 30 "0*3M@0 *0*3B@07 *0*3Kg8e"K%"hC?6A!"H <, j 6A t 9"!(k i ?6A ptPP Hg&7 87 g t (!|p`4U( (""Ș0:`3 9h1좘09 92 ~ ļ @ laj3f|x9 KF 2 l@ .@ C0 VRV 6Ax@@tr''ŻXEP:55R=75">7!Q􀘐X RIL V =!􀈐("/@H@@t'( ,d"" 6A t00t DB&2 4G2 bB@@tF $!0043( $""ȘXI0 IX2E X2E X2E 1!2Xs1Õ 200tܓ18#1:2##D 1 #12#:@DDeB" %1o:D 109 IB @@ 9 1K09 9 1H09@ 9 H1D0DD I84 #6Ah t ""*(2B( 6A` t "(*f2XYIbH( U@?6AR jrKFJ " ""H ()"( "h 6A!>"(ќhiDh w?zC?6A m=] F6 #%@HܺfQ] 109 0= I ۓ ha` f_ wx7 "R ( ," @ !ڻ *" ) fX @e7 I%-&- V$#` 0 P % &C?&C?,@??@?w?@?~;@?8@@?7C?6e!j 2"#* ] 1HD j , .HB$&AxG j , ,xr'`r"r'_d* j %*F7H qI HH Ar"r'$ (*A Ai } & jGe#|('(( 8) etѹ < ji AXR%` YA(( )" 6AA " #"$*&*( 3fC eN6A 0t}#: JH M ,8&8 :8 h *%c#0"B$ )'53033:4(b()R "0 "c %h#-8V6A\  v J0 H0 {H`H :H jH H ʢH H,H\(8HH X 6AD t ``t fRH,BH-2H.H @( h & ) 6A%#/)옲) v ,X})0 F - w?6A!(B!( 1((!J Fz@| ('82# =- 6AQ t rH802 ag-@m2(-g)"f@BBbhBh΂# # (44HHi e#(fЂ)i9 8( ȳ4,L LH5i9H5 84 d=V lw?6AA|R" 2" t%'&300t&# 2D "D 6A00t(3@(# 8 #) 6A"%Z "fR ` @`(VB (VB , K+ tɒ=<0t ;8 h +%!"")V")V")VR") V")V) )6Az tBJZ*:]27Yl01 H1 Ɉ̈ JK @9 |0090`Z`@`*+B 'C?6A  & @t- ,L je22Z @T@@4 13059 Q4P 9*Z B@JD I i %$e#3PXB @@@U A@UA@UBBC Y3BC @?@?6A Ǜ  ě£ R@1HRd "%4 h΢、!t8200t 7F5200t 7F0200t 7*200t 7%200t 7F!F200t 79F200t 79F200t 79" t2'F 200t 79F" t2', (c 6AB""Ze B@"d4 7:" t 7+ 7: - B?6A ɂ퀀t9W{k"r% ["s%Ke"mF;e"l""r6AA00tB7U 223, 4 ; B!00tBB 03B"@32b q B7T ;e3f BB AQBTA B@@ttAHAkH$D FAG $AEB$J300tB"03@3bB F !kB?6A ɂ퀀t9B{Fk[K"ye;"t""yG=H6a12C1 200tc18142##D M F1 B#12#0D8 hfrcXW/Q)1`€`tXUY2IbB B"0 @ e 2&#T13FR2"2 IAZBb %V R"B"@bB G 2"9 :74F92"9 6t01!" 2B } 2" !0tg3 2B F#t!B b"w6~b" VXPPVaa etR U!W)2"Q7532b 1w3-F|092F 12b 999 ~ v?@?B?5@?@?@?6aV  je{" j^"a yXirV 4 jB() ev" J"a t!x c  - t 6A X( % e ke + 6AB #x@@Vbhl88004:22f]12" 87Lt2"0 K22B % 2 2B %.=B7T 0 s3fx?'C?6Aa t`"@@tXGU- lz|@H@UY(V@BIV  4^6A t"X0X 6A t00t!(R7R"(!(R7R3("(@?6A1)(""^8!2#^b b" + tB+r  S"¯xhhhhhH "H&"H"HjjjjjJ "J&"JJ @?6A" %M"B(( fckghhhh 6A1"A텨(, "K3V x??6A t)"9a j "= < ! 0@) ! ""J"J 2 - J |ȀJ @?'C?6Aqj@@tpt `tPPt"'Vr!""""^- V* j e;!xXGW+xGW l0 * "%8  @ 0 xXw yXx RB% BBbBRB& ?6AH, ""H- ?6A) 6A %x?6A 6AA1$"# * ) (2!ʆ * &A"x? A(C?'C?6A!Hi(W , j e&  %%6A!ځX(, 0(C?6AhF( ( - "5",& ,, j!W(F(" x 2 py?ly?6a009`f7/Q8C ,a,82#[!a = !j l ̑ l 6 ,4$ ̉$ -4 $ e_# ) y(AC"S (rC" ("",0?A6A t10(# 7h, %&8gcB1 0108 9   %#8gc1 09 9 ?6A!| 89̂𰈠{t& C "C " ""C 6!(b B@32B 1 (""[- jHB$[M * ́[ 8 I f(,B#B$, %f "@?6A1 t#R!z"(,<""""WcVZ j" %¢< (,) ?6A tr0h   e C?C?6A td1 < j "C0 e - V: %  "C0 % e%6A1s,D87b (AVh(""[- 8f002JXR%[] F #9 Y 3f82#,82#,600t"a2afƓ!R=X"bh'F,` %$ YWJPRZVr ef&E E rErE F rp%*VR x x'A x PP4p| wz1 Y!5 (RPG!Px F 8) Y1!XWF] qXR%[ X1R%[ ] J(Pb6"*fB"BE B"E "BE"E 7Q)-`  H ̴ #xM Q F@ B̴ Qw h`lb f ̴o h`ljD x'A ̴'e H81 (8!Rb2b fA("",("", (C?6A@&  8!B"R$P $0 "0&(( &RB RB RBRB R P2Q 0(""[- )b ̴0j!b$e82#, "b % ` } & C?6A!{ X=q`h#'(, Dg=V j < 2b "7 APHB$,9" F@?C?'C?C?C?@?ᆳ6QA 82#Z1U#:  LA˥xdagxg < j r&' h&mKpApX#Q (#*W , %F$ a D ]Q a 슠 @ 3  * Y&mUA Y&X!iY < jѮ < Q jѪ' ѩ je"(q.a H@@B@P HpDPD I H@@@T HDPD X Ii H@@JEi("V"C0 6Ae6A6Ae"- 6D  tH00tAQ l;"A2ABA `!TAQ#&K33 @h3`h i3 r6A璯@ (x C6A t"|080(r 3"'S"6A t(t8 s6A(x6A(6A"(6A(6A (6A(6A(6A((6A(86A(H6A(X6A*!b( -6A(6A(6A(6A"(2(6Aߤ"(6A!ܤ"" !6Aؤ"HC?X2?T2?\2?P2?d2?6PPt``pptra t00t0 iq Z <003Yappd0w```g @UPPQA1! U  ` BDD @3 AJH 91:8 i1:8 hAw@F IA $" I!*! U I Y cC?6a t00t@@PPt Z ?V<<V6Aea8DPPt@C0fGBU13:"" I 0:K3 1+":"6AQ)BZD Y W "3 U E" %"Vpe 0S G2DJC7Kqu Bb+" U K3"(b6a D H@0CDBD02A3:2 IA D A ' " t A A AA *K"1  Kt A 6AA " 2! ! b! f L(C?OB?(C?6A t1RV10 ! cȀ ?6Aa5 3#&(8@ 0 (<HB$:HB$9HB$; H } \ B$)b , E b===HB$&M h = l bb&)|`b` E z?z???H?6a00t"# " "!"#)!F " " #!"#)!====!H!27104\R rb$)====!9 M< BW8 P%@t0p@ UPPt b*AY@HJ !` ;H0t W====8!!2R 6a t "SA trbY===Xp "K3 t d Rh` R P 7` ?61 ~\UA b(r pE ""*I ~ ( , b""*Ҡn Am \NR Q3'8] R b"[w(([Dpptѭ eX L dR%&b] | d(&P R R UPY 葭U Y Pt!1H $ )6A804&F aT 2\V0giQs\C Ƃ9AG6PYAF@IA8b}:2` egKfKwg=ADe[U@0thQPPtga;2!8 # 1)???4;????????? ??(?,???? ?$?????d?6y1====q9A====2DIQ0@D`D9Y!bac10 H Q m==B!xRf@UZf30PtDw54p0t0#Ab&8FN@5"040 4@" * )!00$@3@04@90: 9F 00$33@"0 4@20: 9 wf==wFhA =M XQPe 0S @1A7,3810 |@I@H0K @D )11@@D|@0 @ 1xF1w1wF1v1vF1uu@@|I@9080 @I g wp@tfUF 81]} H!` @h|`i0`X@ V fPA@` aM h&].Jb |@YP[0PA@ ? RPP4@U 7 05 P$X|@i04`,@ * b``4@ " a PP$U @|04@ ` R @|04@XPZ Y" Pt3DwX1 H!]Mha2!rprA&Nf' f7F!.lrppw@|0@ypz y ]rppw@|0@ypz y qFqK|Й@ˡ0@ ====rprA&&'&7qFqFqFq0|Й@ˡ0@ " tDUf3ƪ} ;00t3! |9 i m}!8 90?4?8?!ΑRh ,"a"===Ѧ7Q , Ra"R`===ѡ1RX ,a"====њ*R( L a"====є$!RP ,"a"===юQ \ Ra"]===щRH ,a"====тR` , a"====|F !RX ,"a"===vQ ,nRa"RpJ a!a#a$!! @ @"!" ( !$!# ) "PL=KU ~ "g 0 vp W===="! ""a &ƈ`?6Aiz&3f!!01`13f!!01`11 tptPt@t8"#l<`6A1 IP" P?P?6A">#'"x *S"16 ?P6A! +10: 2b&1q0: 2b!10: 91_0 A ==== h1EQ `5p pt 0ujF B23#"G"x #Sw `"#B23#"`G 6A!p |8 H D?l>?T?r>?6aA(""0!2$2#6 "$2"/"". , ! Q1 + (.(Fv +Y ++"U7=( ""4(""11!H $ )N?6AA Rx2t3#2*00!qa tTv kۇ^аtt i tTv k]tt0# +x% , e+"w+f'F8!ut # )rQw# wppwxppp !0A 3DAʪ ;tc&w瀩xުqtx3" tfQ``tƩ?`??8??6 tpptܲR es& ( "f`! - 8g2#) 8 - 2#*gA1Q+PZ YQP XR%0 XR%4 X%/b%. % P a!퐚 ====hb&4 h&/b&. P A  ,IY1Y!yeA*@J I====2"2#42"2#1 -( gA""*10 QPZ 0 RcQJP QXhb&0 (""4"ajac! * )====(""4 )1 <)!====!)y! * )====(""4(""16a0 v K == (ȃ ( < #RB ,Pt@tt/RB<tPt@t tV8,<nt0R v====C 3=?L>?L?6!UҠ M | ===={RoA====z2x====yYi====rb~R}9k?aفQ1!qvr=== KOBB < KobB i!< 2B< 1<2B B Q00tA0:33#x7. => p" Ҡp̐˻%y&"M#m SҠv(1p0" )P = :;<"=DDD"D v==== H L v I- R =="Q"D3 v=== L3 ====Z#[ ]d^ _#` bdc d#e gdh R\fiRD> ====Ra2jRDDTT T!T#T$DJT&DN2DO @(@@`@%@ @@@d @T@|@@l@@@@@@4@P@@@@H @ @0@@@<@@|@@@@p@ @@4@@$@؇@@@A@6A====j+====j8====j9====j;====jf====jZ====jT====jF====j============j====j====j====j====:====jS====ji====j====jL====jN====jQ====jR====j ja====jjG====j!* jK====j6====jC====jD====j%====j'====jI====|j[====zj_====wj0====uj.====r====pj====mj<6A <v#  K K̲=={,v#  K K̂T==m" v# K" K?6aA br9\Sp5]) 9!====1FR '$&Rؐ@tFRP " @tBR;$x tG`@ ====@ v @K D@@tKw'-[H@@tI====H!Gr zxa;] 2v(@ D"E UKfKw(@ D"E U 3VKfKw (rzra%] C(@ D"E U 3VKfKw8rTzsa] CF>6A!6A!‚> bـty # b / Q?P?6A1 ! 10 b퀊 ! c瀊 1`0 bQ~ !C c X=?d=?p=?x=??6A!e?'6A1,0 |! 8 |1퀊 ! * )} ?B?z?z?@@,@6a}!@@t ""wQ("f #bbH BB!$bv` bV$' I- $ $0 ) - `& bbamef 3f8X X == J %m9Y  fF7 ˣ$%SBD0 e %Bf0Ҡc 1eB#B$( A@Q#e) 8F1: Q#'1BN1D e5 8 c2#&2さ1C ====1C == A2E22D [Gj $ D @@t``tIsz?z?<@6Ao"H H === Q H @?`A?6A tfcAR1L0 m1Wv <0: gQ 9====82#*L8 Ҡ g"#*!#Q9 /!m R mdj" === 9=== 4=== /=== *====%c==== c====c====c====c]! ====!# ====!3 ====!C ====!}S ====!yc ====!vs ====!r ====!o ====!k ====!0 ====!, ====!X ====! ====!] ====!Z# ====!X# ====!Z# ====!C# ====!K2# ====!L 9R<@?6A" t"H! "L?<<<6AY + ¡R2$2#.¡ +8 :2#.)1Y====qaPJ00 : (.D *(. *p^뀪 gp X뀪 zg w AtAP""#"CFP""# "S33#3C33# 3S&%PQ!UF !*#:#!aD@@t&==! :H8+$ "! B#.R!+502!0 *HB$.H1X2T"TKDI1&5 "R|M=!=됪! 6A!82#0"1H(6"2(C9˪2"2#7 88(""G6A! "( (4(""1P?6aQ|ԭ@ $@ H%VQXR%KRZYPPW8PHD#BR W:PZE#,"" "!BS "#,P?6aq|P p PtD#a00t t@!00` 00t` `309 @@3 1 |ɐ@J I A82#M 020!00" # 4X p "10" )(""MV 6 t)q" "#3#p"SPPtaf9A=)-raYQra G$# ==R&"%J t#X 2%J0t+X QA!R%N +RPCPY PU҂!D ====XQR%NAq#R#UU# @PYPXRPU!RD P70t==RP" taUPPtYaZPPt#Y=== R(P*fg9X#R%P*F Xu#+wpr!ap"X#+UPR!P3 t00twppt&wƲX #R%J#R&R%J"D2D 6qt APPt``tIaMA-h@J IHA@ e + A("".Af ("/"". , A FAf) (((""FF(0 ""7 C*Q ` t( * (M!#K"`tFW( `t 300tV"xf# fC SP %( ""I"2#7 RbA F|W# D"R#RA R@=="b#g -2A l7& 0T##2A , % ==a8Q"Y ====!A 9f( ===((!: ``?|`?6AA00! ! ꀉ b0 b0J # I0 J6A!|؀ |耪 6AQ^00 t3(Qp!0ҡm!0ҡgd0: 3S2)]!82#R$????L@???H jB$* > H LjB$*d9H ] +B$)jM ^  ;(*hBCP  L +XjB8R%*@tB@HD@QAA@AAǠAA@ǒ@@AAAX#B##W$ $G%@tBCT BҠF) $G @t W@tBCU B$ R B@tBCW B$ $G,@tRRCX FBCX $G,@t==X % BCY) {BBCU BCV BW$FCU CV W$8@?h?6a!A8@3VeAk =8 + \2#*1a_p2pt #&+ H9= ) *;)^ آې#zAPt;!UPPtxU#UC 3 US00tPPt8PPtFPPtF8 )\N (\&78bFBHRG2#IBBKbBIRBJ 8A@3 96AQP t "%2"" BA "%(^::#V( ""K#3 # #!"#??6@@tPPtBa D@t t#9Y====2tRp)qp I im)A9Ya====q(G"!( "B4#""# #<#'kmm8HJ#RY$P )QF800"0"jbf#9Q #-m =FXadED#0DSD#(DC@@t T#"" !aa *0(A""^- A+^ *#K" #!!!# F" !""#'@l@ءYaa!! t#!`w] ʢ܃ 0 tV:PʓRŜ PPt _! U3 P􀅀Y R!Pf#&ƶm@ tm- m"dl I@@t80""#P"S9#I"C& ƖF8BBC ===(""l6)===="BT#9LIY'<" "A ""A bRҠ*! 23#qH}Y9]m 2*00t2Bt2A #S3#zt7"z"A#Э a #=p400t#(' c,—eeEX W , t,T,—,<} # 8H"C ====""'F&  ,"&" , tVr]F \Vbf#bƆ`m VZ$V5<V(| ;"( ;0/:" !! " tb#f7, 30/:20!twpptf2ưp"" !!"#*t""A t t+"t"A m ,-/F?F?6! Z1}HB$. + HB$.HB$Cj耪˪HB$7Ai, # e tGH,eA Z(. + ("".LB20""D 0D ?,@?`?6 @t! #00t@ q"'""[fd3&IQ% VZ2&9""#Qf2&" *!0t,#9m i-2x D@@tr'c G7(qJGrp^@K|@0[1R 7A @ǐq"\顁, l@YP Q` ====2:f``t6#qV 9ybE D2`2*2E (2 ""c T-i(?6A1 t#AGqef % " i"S v====H ====!v""""I@H !""S_ S^I"CQ A^"_T"T (@??6! vA])=== !^ #%,A e` r"r'[&vF/ ' Y0 qm %X< Z(. +"(. (/R(. ( 0H@(7 Q , Ye~,e#% * # wpptVWxr'IbTHD ====X%%fm Lx< Zr'. +h b&. hr&/b&. ( 0hH@b&7a , iarrbpfxbE === b'IUhfiW ====b""D ,?`??8?\?R@6aQ"22A 0* @ "e+0: 2d10 $ ~! * a +k )====(""*1 * )! *A@ "c !N * )! 1 %V|  " (%V82#K v +" 8 ~   2#* +kl0 K" #1^0 2 3 P @6AA1Qo(0"VaX%f ] 8) ;(""]- ;hb&]*"#+" "t"v H UU =h % 06 "d096AeU"( Ҁ '= ʻ-I % XL X H - 6AM*( ͸< , FX칸H V)( 0 Y X 6A"x  - "X2 8e46A"  9BIR b b~rbb 6A%A*@ ) "@ %l 6A=(" ) cʾc; ڙ"+ ) F"( `"h"0 e6AY %Y e& e| %6A!K ( 6Ae6A6A!B ( 6A6A0 %* 6A Wa6A!36A!26A1 6A- 6A % %6A % 6A Z J 6A" J e & i %6a1 "0 2a e#X F⧘ 87KF78 :898  2#2b2+) %6a19 e s| (R*K- ¹( " Ն6A"` ̪e  ` l"`6A ) 9`6AA )$ ek- 4 $$̈4 F) ) eO6Aၧ6A" :eVz!ᱞ"j - 6A"8J0e]`6Ai- 6A1!Ȩ* |- V 6A!y zB x B 6Amy(o6a\;|@ K/ 4 ɇ$eeX @ Y! #+K    FlXHp4"#:- 6a$&(8 L&8 &HYX F Â2" "(6|PX02ZXIA eG] +LF - 6AFp&,2 X &3 &\'%<' % F% -X - 6A 0 - 6a %27 % d2" "D 7 94 F""d " "D %7- D 6 &ёG;- UZRY EB! $ t"a " I!@()"" 4bX( Fp %] *] a %(!p M (!B(A'<M$ e  e  e ' ("'A"'(q2H@"aHA D & iЂ( Ȱ00a @ #a "؁#н  e, e$ɂ!x!)ȱ e 0|01ڪ e a tjF@ q!I F ? -M )c$&)8V Ѷ)F-b8fIvY9) (78̳H$ff$֨ e{ %@֘P p a 2Т p a !c +p a e ;! e e rF 2 b eO%p! 9YM6 L"Ј"hXbH2! l J %*"P( i"( b° J ^ ec %L K %6AV M J &c %B%H-6A!6A߭ e6A e 6Ae_6Ae6A߭ (6A e %6A 7, ' B@@t-6AG %"*"( "" -6" !%QA e QA*i I:f "!`r fp6}99 | 'N )9 ! 'aQ %AQjI) "!( a(r -6AP @ 0 ڨ"( (b- 6Ae6A ^6A6As- 6A! ( 6A Jenn߱n߉ 76A c J % r߭q %5 %e 6A e` J f߭e 1 a %6A!_6A^߭ 6A e %6A J%ZSS߱S߉ +6A " ʫ߷: Й̘*"Ш20%56AB߭ %6A e 6A 7, ' ) B@@t-6A!2! ""ejI# % %z iI)3 6A#"% 5 hI- 6AeE X- 6Aߢb e 6A ߭ e6A 6A % 6aM!K) e 6A0 eނb 6AfB D;f6A0 0 6Aއ "90"B 6A''"s0o'3"1ހ"0"c eA"j")*- 6A6Aޭ " 6a" e6A7." c %J] % eA-6A0 • 6!agCC0D`TPDG`s E@ 7"D&F@0 ֗ `00` 3 #00@C D d||CP6  6A "d@# {i 6A +d@# {L;gj @ 6a\;|@ K- 4 ɇ#Y%% #+K    FLUHp4"#:- 6A>p&,2 &+&\'<'(((1U 6< heCȨ 0"2 B AR ҙ + K HRBz2 Cz` 6P < PRAU hYb hYR@YRQ݀U9BYr eIb 6 B{hI$H@O DbJ '] hKJ`Dd rew, rhw#r wb `w b fpv b Kfpf i3d BfJr %x!M zy|rC F# x! M zzfC FC F\*C D \ ,QA Ľ A %M Q \:$ C fLɆf VgFM BG$&(8 DF&8 &HT MF DDDJER @ %J R bgP HI(H R@ND F I F 26A0!"(003:2(6AS %ր8r0 b 6 GBXSU P]hu + &z&PTefF *Fi- 6h2 xB fZS y  &X-!̸%U &z& (FY- 6A(R6A0!"(003:2I 6A(b6A€(b 6A9b 6A(6A(6a !- 6A(6A(6aq 10> 3A0 z8<ʷ8dp%= &Z.: 3 '̘p &j &߆-FW<ʷb92 "dpe- fzXg 0 B8$' - * t- * tٝ.-KfKf<+3B@0 6Aq A z8%<ʷc92pIB e- frJ g 28#'= - <,' Bv ;8K9Kf>+3B@0 6Aq A p8<ʷc82pcee g &zSB847 = 27 Jv <8K9Kf.+"B@ 6A82}̣e- "df A z8<ʷcpe 8g"&zeSB8 Jv KKfC+DB@@ 6A"8 6q ;> A p B e8p - fZ&R 8% 26A "d@# {i 6A +d@# {L;gj @ 6auwgGJHa y!UZHWZX G]tg' 6aXdPqA% wf uUZT %$ w$% %R6A $&(8 B&8"&HR -F B6A6p&,2 &)<'\ 7F((#FR -6a\;|@ K- 4 ɇ#%% #+K    FRHp4"#:- 6aXBPStP m KыP B` t X5W8" `6a22C2B fDkB VT+2zB 7 FK%e2fFKK"e\$2G2 F \2 0dLȇ"F-6 ] m |F)HD K@JGE] |F"t%B Ptл tW J BPt íQA A%QJ Ъ @ f MK3HVd-6XBPStP G$mBKcfg%] t ܥ#3aXK Pt KыÙQA e P4A|QJ Ъ @ FmK3hV=-6AK( - 6aePtKѽ P @ 0t% 0 % 89" `6a#22A 2"2A 2"A$2A B 2"A"A BA2A 89 ` 6XBPStP % G(m BKdfg] te 앢 AA AA Pt Qa A%|QJ Ъ @ I(KDhV 6xBp`ƨBX2jFpKAV4X2f BIBAI2 ƂDKUVeM & qptXBG PPpW PPYB Qr pptVG@WVrw GY C YxBX2 eKUVP %Xr%wlQxB^' \ڗ\ژZAqX wz x*jRڧ"-Qqa Qqay}KKݨAך} ,f F,wKiXyXhjUW XhxM UGDJFtB}7 Qqa QqaZGDJF$VHXZDI XFHX2Y I2HBPD IBHG3m F] Gpz ypqAGJEH$ tm q ыq `4h!g3 fgC}9Fb`jV6FvpqA'*%H" A A " A "A  A A ""A (!A '3 hj"'F%g}6 ct` { ` 4AHJEH$ыĭq } %}!q3 xz33x 7F %M JKUVFM -6A"H 6AX|)3")C!ىIY# d٘9S a6A %6A[ 6A)3"|)C!ىIY# I٘9S F6A e6AA 6A=(rAmmف1l(2R - Vre(F B2i 8R9 (j"`h)i \ Eb"#"#< !e})m "#b f $"#<|xӜ BDG ) \(CA)"@"c"S b"#"# m ƿ>bƟ>cbƩw] ;MQ':E Q 00Ъ 샌^!|g.. '*)`1g:Ҡ*ij- |bFf 1,"8)- P` PB``-@H 89 FVW V = 6Ae- = 6A- = 6Ae- = 6!)!Y1(!XP5 3 YPPtR PPtV%8G |Y F: ̱ʻ ʻ t j0; L˷#h)tFzq , l ,0 +: Ƹȿtarbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y Frbw% "" 7%,2b"!2!:""8X R!Ge(!g "b*&vXAIҢL vR!g3g"b*&2FtXAҢL¢`I ɭ 62i2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""893# sRbW#"" w#2$2b"!2!:""2 hR!4g"b*&2 XAҢL¢`I ɭ %)2 B!"2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900t F RbW# "" w#,C2b"!2!:""23# F1g"**8 XAIҢL ¢`έ 8 B!!2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW#"" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW# "" w#,C2b"!2!:""80_1Ba%$ 00` 0BPP`@U,BbDR `b!R!7feTW"*(HXBaRa SRXbZAҢL¢`Iƽ e !yW "**Ab"W"R*%aa F:XAҢL¢` ʽI ( 8"a2a -2!sW"B*$aa F$"2"|{3@3cW(Jabbg$"" 7$,2b"!U2!:""aZYa"!2!)9 bbg$ "" 7$,2b"!2!:""HXBaRaraAlb!@FR!!I1 ڈو!!z! ! ",2BR Lr2!a7ABa" 8R! URabaa Fo!%S! ",2BR Lr1B!2aGЂa" 3! m2a]=a"a F]B!" tL']R2<b!Rx"CP "ğ\ E " f !"cBCQ baY! aVj!L"0" "Y U "!&E - B!@# t"ǹZ SP tb ba aa !a ba"a a2a"2! # "a"!2!R,!RB! $0Ra baLGY¢T eъЁ- ; a`: BaRa!A|WA{R!!U{Ђaa = - a |!- d= !YbbI !mRa& >=aRa o!!V6 0 [Ёi00 VЁ_V "!bJRa<2 RB "! ""ab76<00tW2 2B FBB " -Zf<"a 62!B!@32a 1LeB! >WLU .WDb@`QPRaTQYQ!Y LuaWR!"!!""a !LfJYg&b b܆'j @FBaB!JU ܚRa FBBa2B F<"!W2FLs"!7%2!'#|7" B!Gf_R!RRa Lc7FHb! 2RPV`@t2aLgD@@tbBF7 ,c 3,ԒbBF8 7q"7*)rc -=C0_1@B!PDTJUUPS bR0RF 7'֢"B029R7BB ::ZZ B"BC 3MW2 B7J+L+"w <"F9J+"20B2B "G*! $2!"a0""a#B!d R!b!jURa"2! (02 2a ]- =!0B!@3 R!bfZ2:DBaba !8!:2fa2a Bgb!jbR!"aBa !Bg2!:aBa+ ifba FRf"aRa bf baaR !PY7F]% '(!@"BUa 3b!B gb!:E`D!a!b!a,BbDR b!R!WF4W "*(( XAҢL¢` I ( b!!2!cW "B*$"r"KGW(:aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""() BbG#"" w#,C2b"!2!:""(2!90?19 b!GF"dW "*(XAIҢL 2!cW "B*$Ʊ"r"KGWaBbG#"" w#,C2b"!UZY2!:""( b!g4W"*(( XAҢL¢` I s( b!!2!cW "B*$"r"KGW(:aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""() BbG#"" w#,C2b"!2!:""(2!2R Fib!4W"*(( XAҢL¢` I %f( b!!2!cW "B*$"r"KGW(:aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""() BbG#"" w#,C2b"!2!:""(2!2B F2W"B*$( RXbZAIҢL¢`ν X( b!!!hW "*)"r"KGW(9aBbG#"" w#,C2b"!UZ[2!:""() F BbG# "" w#,C2b"!2!:""(2!9ba Ƴb!Pf ba!b!W8dg"*)8X F XAҢL¢` I I8 XB!2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(>arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y rbw% "" 7%,2b"!2!:""8X FR!Ge(!g "b*&tXAIҢL tR!g3g"b*&2FrXAҢL¢`I ɭ 82g2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900 qRbW# "" w#,C2b"!2!:""2 fR!2g"b*&2F<XAҢL¢`I ɭ %+2 12!Cg "R*%"r"KWg(;aRbW#"" w#,C2b"!fji2!:""8900t ;RbW#"" w#,C2b"!2!:""2 1g"**8 XAIҢL ¢`έ e8 B!!2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8 "b! f ba lR!W "*(8F XAҢL¢` ʽI 8 B!!2!CW "R*%b"r"KgW(:abbg# "" w#,C2b"!UZX2!:""89 bbg#"" w#,C2b"!2!:""8b< "!x rFPrxrFQ a=͒abaa .R!DW"*)("a /XAҢL¢` I a $2!cW "B*$"r"KGW(=aBbG#"" w#,C2b"!UZY2!:""("a) BbG# "" w#,C2b"!2!:""("aba" 2BR "!&0 ! ab! m2!0:2aBa ! уm=aRa Fzb!Pf ba!b!WF8Tg"*)8X XAҢL¢` I 8 XB!F2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(>arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y Frbw% "" 7%,2b"!2!:""8X uR!Ge(T!g "b*&uXAIҢL uR!g3g"b*&2FsXAҢL¢`I ɭ e2h2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900 F>RbW# "" w#,C2b"!2!:""2 F3R!3g"b*&2F=XAҢL¢`I ɭ 2 22!Cg "R*%F"r"KWg(<aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900t F RbW# "" w#,C2b"!2!:""2  )g"**8 XAIҢL ¢`έ 8 B!F2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8 QRa Faba!b!W74g"*)8X XAҢL¢` I %8 XB!2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(>arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y rbw% "" 7%,2b"!2!:""8X FR!Ge(T!g "b*&uXAIҢL uR!g3g"b*&2FsXAҢL¢`I ɭ 2h2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900 rRbW# "" w#,C2b"!2!:""2 gR!3g"b*&2F=XAҢL¢`I ɭ e2 22!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW#"" w#,C2b"!fji2!:""8900t <RbW# "" w#,C2b"!2!:""2 1g"**8 XAIҢL ¢`έ e8 B!!2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8 P# 2"!bb"!<!bBPBQ " a"b! f "bab rFR Ba!& &r!B b!@fPC ba @@tt!Fd&dBdf" NB! $0ePSA"a0 $03A"006 !Pc "H Vf" c` t!^B<"D Ba Y 72"20B2B J* J b!" &BaBJA B!= ] DʽѬBa ӱ0!D aB !r U 74BJG @ 3B!G-!! !a xo!Bbagaэ V 7Fda"! "B!"a0 4*$04A"!"H @%02 PTAP# V F2:JpBdaBaB<"a"""cRD "a 232dBa2a"*! =B!@"b!Ra"a Fb!"bB " m 2BR = ] "a- aa =]-!BSBRa4a $!@HBa!aB!@HBaV !!I D #!mmy#¢4̲!!a %!Ba!xwNG)!ID Iya#¢$ʲ!! BJaBrRb!r! wyxwy a ¢$ʀ!!e*􀁀a!I`!rB! (DBaB!DBa a ¢$ʀ!!*ƭ􀁀a!&F'!!H A F"! y$¢4̲!!a |!Ba!xwG)!ID Iya#¢$ʲ!! ewBJa!fB !!llI#¢4̲!!a r!qbar!HDg(!ifiIa ¢$β!! mF^BJarB!hE!ji("R!!i) URa ¢$ʀ!!h*H201F!Be$с!!V!ɒ!) *f)("i) a ¢$ʀ!!a*.2012a"!B!G"R!!"!""a"!"b!!"a fba F¢$ˀ!!%\*2012aB! $8 rRird 2d ¢4̲!! %XFbjj"baB!h!h83 x'% 5B!M!aB!) *f)("i) DBa F¢$R!ŀ!PVzb`aba2"!! ) b!`PP" B!rf"! R !)J")("!) ( ¢$b!ƀ!JVjt!2!c00` r YI¢4̲!! %GVp"*)2}b'ɋ"HD7%939Bf ¢$ʀ!! BVl"*+2!RB!9I2!b! U!BC>jdihf!!I i a ¢$!ɢ!<Vf􊁂a `DS@BA F!!llg i!¢4̲!!a e8!VbBar!hfG(!IDIia¢$΀!! e3VJ]BJaB!*$Bb!fX ]3 3F! U a!b!!i b!fbab!frbab!fba ¢4!̀!+VU@a!!i f!r `gC=r!zvrar!w!ra) i a ¢4!̢!e&V*PJa pfS!r `g@ F !mmy¢4̲!!a e!!VKJba!xwg)!if iya¢4̀!! VzFbJfba!bj"Po1Pf0o10f&!B!J90"c2!R!W#b!fNR!2!b!92!j32a2!3!2a a F¢$!Ȁ!eVZ>aB!R!P4 C2!05@3CER!b!)Z#"a"!"9"a a F¢$!ɢ!Vj8BJABa 3SR!"! %0"6 ƑrRird 9¢4̲!! % V 4b`j"baB!h!183 x'%)z")9baFz¢$ˢ!! %V /"2*32a qB!f$ 83R!%!N!!I ba2a¢$ɲ!! V)!2!R9b!2!j32a2!3B!2aI"¢$!Ȁ! Vz%!B! 4!!RrR! Uhf!H!UI9"Yi)¢$ʲ!! V"*!"/iI¢4̲!! Vzrz{2-RNjrHD7&93-9I/¢$ FR!!Ii9¢$ G19R2!b!92!j32a2!32a ""a ¢$!Ȣ!eV*a"!'2!B!@#SR!*U"!Ra2 )b!!&=F!by Ii9 a ¢4!̢!V 2R:URa"bR2% 2b% q'$!)j"y)9¢$ɲ!! zF 2a2!BJABa ¢$R!Ţ!!b`a!Uba F"!B¢$!Ȣ!%! !H2!"| &B! CBa b!!b!g!b!gFZ[B! r!&FCe"!6A0 X- 6A0 S- 6AO- 6!)!Y1(!XP5 3 YPPtR PPtV%8G |Y F: ̱ʻ ʻ t+ j0; L˷#h)tFzq , l ,0 +: Ƹȿt RZQRab! fba") R " |BBV cM "!aaa ra b!\,I,ba bay ba!bgfjmh !%*a )|a! %$*b!aV*b b brVV,F b! rbgF !i rrfЇ,H, r! wЪFrLzuҢ`¢`yŽ %z baa! bjer'Kg,9ag( r' (,Hgr%fje%wra g(b' (,Fbgb%r%zfbhba!a搐`a F wb,rFV Fb!vbba ba E! bgF !+j fз,I}, r! wЪrLzuҢ`¢`y0 ef }!bje(Kg-6ah)( ),Ih%fje% F h) b( ),Fbhb%%fb|`hSbaara M!nfffbabwbab!raǸb! Ib r! jlf!jl!} aaǸٗ;,g^ & / !bhr g ba L b!rblg !a !` a ,!` a R!W "**"F \ҢP A¢`Iν eL" b!"2!cW "B*$"r"KGW(=aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""() t F BbG# "" w#,C2b"!2!:"""2"C" 2BV ]bam2a="a !P aR!b!W7$g"b*&8X \AҢP¢`I ɭ e;8 XB!2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(>arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y Frbw% "" 7%,2b"!2!:""8X R!Ge(!g "b*&t\AIҢP tR!g2g"b*&2Fr\AҢP¢`I ɭ %*2g2!Cg "R*%"r"KWg(;aRbW#"" w#,C2b"!fji2!:""893# qRbW#"" w#,C2b"!2!:""2 gR!F4g"b*&2 \AҢP¢`I ɭ 2 B!"2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900t F RbW# "" w#,C2b"!2!:""23# F0g "**8 \AIҢP ¢`έ 8 B!!2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW#"" w#,C2b"!2!:""80_1Ba%6 00` 0BPP`@U,BbDV ab!R!7feTW"*(HXBaRa SR\bZAҢP¢`Iƽ e !yW "**Ab"W"R*%aa F:\AҢP¢` ʽI ( 8"a2a -2!sW"B*$aa F$"2"|{3@3cW(Jabbg$"" 7$,2b"!U2!:""aZYa"!2!)9 bbg$ "" 7$,2b"!2!:""HXBaRaraA^b!@FR!!%1 zѵz!!z! ! ",2BV Lr2!a7ABa" 8R! URabaa Fp!E! ",2BV Lr1B!2aG‚a" 3! m2a]=a"a F^B!" tL']R2<b!Rx"CT "ğ\ E " f !"cBCU baY! aVj!L"0" "Y ^ "!&E - B!@# t"ǹZ SP tb ba aa !a ba"a a2a"2! # "a"!2!R,!DB! $0Ra baLGY¢X Azfp- ; =zWLU .WDb@`QPRaXQYQ!Y iLuaWR!"!!""a !LfJYg&b b܆yyj @FBaB!JUyy ܊Ra BBa2B F<"!W2Ls"!7'|7"2!'# B!Gg_R!RRa FLc7Hb! 2RPV`@t2aLgD@@tbBF7 ,c 3,ԒbBF8 7r"7*)rc -=C0_1@B!PDTJUUPS bR0RF 7'֢"B029R7BB ::ZZ B"BC 3MW2 B7J+L+"w <"F9J+"20B2B "G*! $2!"a0""a#B!d R!b!jURa"2! (02 2a ]- <!0B!@3 R!bfZ2:DBaba S!8!:2fa2a Bgb!jbR!"aBa F!Bg2!:aBa) ibba Rf"aRa bf baaR !PY7F]% '(!@"BUa 3b!B gb!:E`D!a!b!a,BbDV b!R!W5W "*(( \AҢP¢` I ~( b!!2!cW "B*$"r"KGW(:aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""() BbG#"" w#,C2b"!2!:""(2!M90?19 b!G!DW "*(Ǝ\AIҢP 2!cW "B*$"r"KGWƢaBbG#"" w#,C2b"!UZY2!:""( b!g4W"*(( \AҢP¢` I g( b!!2!cW "B*$"r"KGW(9aBbG#"" w#,C2b"!UZY2!:""() F BbG# "" w#,C2b"!2!:""(2!2R Fhb!4W"*(( \AҢP¢` I %Z( b!!2!cW "B*$"r"KGW(:aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""() BbG#"" w#,C2b"!2!:""(2!2B F1W "B*$( R\bZAIҢP¢`ν %M( b! !hW "*)"r"KGW(:aBbG# "" w#,C2b"!UZ[2!:""() BbG#"" w#,C2b"!2!:""(2!9ba Fb!Pf ba!b!WF8dg"*)8X F \AҢP¢` I %>8 XB!2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(<arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y rbw%"" 7%,2b"!2!:""8X R!Ge)d!g "b*&Fu\AIҢP uR!g3g"b*&2Fs\AҢP¢`I ɭ ,2h2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900 rRbW# "" w#,C2b"!2!:""2 gR!3g"b*&2F=\AҢP¢`I ɭ e2 22!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900t <RbW# "" w#,C2b"!2!:""2 1g"**8 \AIҢP ¢`έ e8 B!!2!Cg "R*%"r"KWg(9aRbW#"" w#,C2b"!fji2!:""89 F RbW# "" w#,C2b"!2!:""8 "b! f ba mR!W "*(8 \AҢP¢` ʽI 8 B!!2!CW "R*%b"r"KgW(:abbg# "" w#,C2b"!UZX2!:""89 bbg#"" w#,C2b"!2!:""8b< "!x rFTrxrFU a;abaa /R!TW"*)("a /\AҢP¢` I a $2!cW "B*$"r"KGW(=aBbG# "" w#,C2b"!UZY2!:""("a) BbG# "" w#,C2b"!2!:""("aba" 2BV "!&0 ! ab! m2!0:2aBa ! um=aRa F{b!Pf ba!b!WF8Tg"*)8X \AҢP¢` I 8 XB!F2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(>arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y Frbw% "" 7%,2b"!2!:""8X vR!Ge(!g "b*&v\AIҢP vR!g3g"b*&2Ft\AҢP¢`I ɭ e2i2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900 F?RbW#"" w#2$2b"!2!:""2 F4R!4g"b*&2F>\AҢP¢`I ɭ 2 32!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900t F RbW# "" w#,C2b"!2!:""2  )g"**8 \AIҢP ¢`έ 8 B!F2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW#"" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW# "" w#,C2b"!2!:""8 QRa Faba!b!W74g"*)8X \AҢP¢` I 8 XB!2!Cg "R*%"2"|{3P3sg(>arbw%"" 7%,2b"!fji2!:""8X9Y rbw%"" 7%2(2b"!2!:""8X FR!Ge(T!g "b*&u\AIҢP uR!g3g"b*&2Fs\AҢP¢`I ɭ 2h2!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900 rRbW# "" w#,C2b"!2!:""2 gR!3g "b*&2F=\AҢP¢`I %2 22!Cg "R*%"r"KWg(=aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""8900t <RbW# "" w#,C2b"!2!:""2 1g"**8 \AIҢP ¢`έ %y8 B!!2!Cg "R*%"r"KWg(:aRbW# "" w#,C2b"!fji2!:""89 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8 P# 2"!bb"!<!bBTBU " a"b! f "bab rFV Ba!& &r!B b!@fPC ba @@tt!Fd&dBdf" NB! $0ePSA"a0 $03A"006 !Pc "H Vf" c` t!^B<"D Ba Y 72"20B2B J* J b!" &BaBJA B!= ] DчtBa 0!D aB !r U 74BJG @ 3B!G-!! !a Sa!Bbagaht {V 7Fda"! "B!"a0 4*$04A"!"H @%02 PTAP# V F2:JpBdaBaB<"a"""cRD "a 232dBa2a"*! =B!@"b!Ra"a Fb!"bB " m 2BV = ] "a- aa =]-!BSBVa4a $!@HBa!aB!@HBaV !!I @ "! y#¢4̲!!a !Ba!xwGG)!ID Iya#¢$ʲ!! eBJaBrVf!r! wyxwy a ¢$ʀ!!*􀁀a!Id!rB! (DBaB!DBa a ¢$ʀ!!e*ƶ􀁀a!&F(!!H E F#!mmy#¢4̲!!a !ƠBa!xwG)!ID Iya#¢$ʲ!! BJa!fB !!llI#¢4̲!!a %!ybar!HDʻg(!ifiIa ¢$β!! %FfBJarB!hE!ji("R!!i) URa ¢$ʀ!!*P201F!Be$\s\s!!V!!) *f)("i) a ¢$ʀ!!%*62012a"!B!G"R!!"!""a"!"b!!"a fba F¢$ˀ!!e*2012aB! $8 rRird 2d ¢4̲!! eFbjj"baB!h!`83 x'% 7B!N!YB!) *f)("i) DBa ¢$R!ŀ!*b`aba2"!! ) b!`PP" B!g"!]!)J")("!)( ¢$b!ƀ!Vjv!2!c00` r YI¢4̲!! eVr"*)2}b"HD7%939Bf ¢$ʀ!! %Vn"*+2!RB!9IB2!b! Y!BC?jdihf!!I i a F¢$!ɢ!xVjh􊁂a `DS@BA F!!llg i!¢4̲!!a et!VcBar!hfߺG(!IDIia¢$΀!! eoV _BJaB!*$Bb!fX ]3 3F! U a!b!!i b!fbab!frbab!fba ¢4!̀!gVZW@a!!i f!r `gC=r!zvrar!w!ra) i a ¢4!̢!ebVQJa pfS!r `g@ F !mmy¢4̲!!a e]!VLJba!xwg)!if iya¢4̀!! XV:HbJfba!bj"Po1Pf0o10f&!B!J90"c2!R!W#b!fORB!2!b!92!j32a2!3!2a a ¢$!Ȣ!ePV?aB!R!Z4 C2!05@3CIR!bB!)Z#"a"!"9"a a ¢$!ɢ!eJV9BJABa 3SR!"! %0"6 ƔrRird 9¢4̲!! EV5b`j"baB!h!'83 x'%)z")9baF}¢$ˢ!! @V0"2*32a tB!f$ 83R!%!P!!BiiBba2a¢$ɲ!! %;V*!2!R9b!2!j32a2!3B!2aIB"¢$!Ȁ! 6Vz&!B! 4qѧq!!ڹRrR! Uhf!H!UI9"Yi)¢$ʲ!! 0V "*!"/iI¢4̲!! -Vzrz{2-RɹrHD7&93-9I/¢$ FR!!Ii9¢$ G19RB2!b!92!j32a2!32a ""a F¢$!Ȣ!e#Va"!'2!B!@#SR!*U"!Ra2 )b!!&=F!by Ii9 a ¢4!̢!VZ 2R:URa"bR2% 2b% q'$!)j"y)9¢$ɲ!! zF 2a2!cBJABa ¢$R!Ţ!!bja!,ba "!̒ 2a ¢$!ɢ! "!!2!"#"#T!| !" &! a b!!b!g!b!gKMB! r!&F2T"!6aIYi! !%- 6A|ِ QF #a9QG a(a*Ra<XXa"a%a&ba=ra>a a$ !<!=!>eM Ѹ|B"F@ "" "S -!6 ¸6a9IY! = jH !0 !#e- 6aIYi!҈b̘ "0 !%- 6!29| Q 99A2 !$ !%!&!Q2Q %4 29 (2B - 6YAiQya {AQa! %- 6a]HC (BG? D-r j‡:q K݀`ʻ`11 Kײ F D7IE 0 P T:b2 ʪK3ЀЈ11 K7$*'8c D"'7IE 8- 6Ay}82a8iIAYQ"!)3 | F99*9 9:8h @3i 9+ 8i 9!TP")Q 98Q!0B')]B!(!e)A0DhA`D + /!Z!* HAXQP ppBaRa 5 R!(aP!*)iF#!P) ! p 0$!_1ر!3aF`S 2:" B!2a H,(*$B2JBhA@@G@@`@C @` C13 M S "ao/ --,,6M ] (( -M ] ooa ֚aJa a cXaBaW32E1J3!! ޷ U Yaba F a8 # 97 3 9IXaE hZfiRaa (a 0`2aBa XW eRY h&6XF &&8| ))q"a X&E i&U1| "qa )D - qa F ) HaD )SIq )|"X9IIqRa Fh-iq XI D eDb%g %*ѽ ( 䈱q  3c6(as 42ha!:"`4!HX "GcC004!!Ȃؒ 2! AQ c"pM ] 01!faVAQa "@`@P4eQ@D!jU !!]AQQ d "mU@A!UVd6aQ!yHAXQoo I8qhƗa" 8oqAAQH 8aHq>AQ8ogj !e"VtocA!a"a 0!aa ,!!!\ 1V900zTn $R!FZ" n aa I!!hjDaaBa&QA a AQM ] !0!!F :vn!! b!'?mn!!naa AQ F޶XJ%aaQ! ڶm ٶ Ab0QֶAbE UQWbJ(n¶!! AQʶU<!!n¶ AQJF - BbWAQnⶁAQ "!2!)A9Q Ha8GMC4!Ӷ:""!q iR`) 8jcHAXQiA 8qV3in˶AQ̶Hq=1Fȁ"! Ķm ȁؑ B0BC HA7o ȁM ] ؑ,ȁؑvVZUShG<3RF 8a<- BbWRURD E3n=ёaJ [ .n-n]Vj;)"!b"3*3(= Ư! @ %)0"F bq %;m !  a x !! ghafia<bI 3 9DKI Hڠ0`@8@3 @9R IR ( 80H9b=IB 8 9R 9BU2:UUm ƿ>bƟ>cbƩW] 4MG!'>E0! 0Ъ ۃ]1g.. %*)`1g: *ij- bf A,"8)| P` PB``-@H 89 FV ƺV Ƹ= 6A%- = 6A1- = 6A+%- = 6!)!Y1(!XP5 3 YPPtR PPtV%8G |Y F1: ̱-ʻ +ʻ t j0; L˷#h)tFzq , l ,0 +: Ƹȿtarcw& 2# W&,Rc2!DJNR!Z32hxiy rcw&2# W&,Bc2!B!J32hx !GF!6G 3:9B0JJI %G 3:;F2r#KgGabcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32h F!g2G3:9bFrB0JJҢ4¢@ I %"bg%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hif# qbcg% 2# w%,DBc2!B!J32b f!3G 3:9b B0JJҢ4¢@ I0 b -F!%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi``t F bcg% 2# w%,DBc2!B!J32bf# F0G3:>h B0JOIҢ4¢@ν h -F %G 3B:4R2r#KgG(:abcg% 2# w%,ERc2!DJHR!Z32hi bcg%2# w%,DBc2!B!J32h`1'F``` `4pp`0w,2 F!B!W5G 3:98 B0JJҢ4¢@ I 8 mF!eG3:;8"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$*-9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!M) /1) !G G 3:9ƌB0JJI FeG 3:;"r"KWGƢaRbW#"" w#,C2b"!2!:""8$*- !g4G3:98 B0JJҢ4¢@ I 8 mF!eG3:;8"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$*-9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!"S Fh!3G 3:98 B0JJҢ4¢@ I e8 m eG 3:;8F"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$*-9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!"C F2G3B:48 bB0JFIҢ4¢@ν %8 mF!eG3:88"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$**9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!)] !@ a!B!W5G3::hx B0JKҢ4¢@ I eh x-F%G 3:arcw& 2# W&,Rc2!DJNR!Z32hxiy Frcw&2# W&,Bc2!B!J32hx F!GF!6G 3:9B0JJI %G 3:;F2r#KgGabcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32h F!g2G3:9bFqB0JJҢ4¢@ I bf%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi`` pbcg% 2# w%,DBc2!B!J32b e!2G 3:9bF<B0JJҢ4¢@ I0 eb 1%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi``t ;bcg% 2# w%,DBc2!B!J32b 0G3:>h B0JOIҢ4¢@ν h -F %G 3B:4R2r#KgG(:abcg% 2# w%,ERc2!DJHR!Z32hi bcg%2# w%,DBc2!B!J32h 2 !0a r!w 3::h B0JKҢ4¢@ I %zh -F %w 3:<Bb$KVw(:aRdW# 2$ g#,C2d2!B!J32h7:>i RdW#2$ g#,C2d2!B!J32h $< 2!@3 2a2oRC8RxRC9 a DB!G 3::8 B0JKҢ4¢@ ˭I %k8 -F %G 3:<2r#KgG(:abcg% 2# w%,ERc2!DJNR!Z3289 bcg%2# w%,DBc2!B!J328B RD: B!&"  G0a aa F!@ a!B!W5G3::hx B0JKҢ4¢@ I Xh x-%G 3:arcw& 2# W&,Rc2!DJNR!Z32hxiy rcw&2# W&,Bc2!B!J32hx !GF!6G 3:9B0JJI %G 3:;F2r#KgGabcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32h F!g2G3:9bqB0JJҢ4¢@ I %BbFg%G 3:;2r#KgG(=abcg%2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi`` >bcg% 2# w%,DBc2!B!J32b F3!3G3:9b<B0JJҢ4¢@ I 4b F2%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi``t F bcg% 2# w%,DBc2!B!J32b  F7G 3:>hF B0JOIҢ4¢@ν %(h -%G 3B:4FR2r#KgG(9abcg% 2# w%,ERc2!DJHR!Z32hi bcg%2# w%,DBc2!B!J32h *a!!W663::hx F b0jkҢ4¢@i ˭ %h x-F% 3:arew& 2% 7&,2e2!ЈR!Z32hxiy Frew&2% 7&,2e2!R!Z32hx F!GF!6 3::b0jki Ɖ% 3:Ba2a ¢$B!Ģ!%:"!¢$R!Ţ!e|!" &! a B!GB!GFbFd2! R!&r"!6A,LF #K#* *##"*U( 6Af|RP0 t0PtԂT i䗨 RH Fp DZ ' dDRDF RF 8Y Y 6AӬ;D# )Ӊ' (C,) )"" "S | 6a@u)-G= ! - @J"J e!zt0wwF= H74-0x:wy}- 6a}"gx 2gsBg}Rgpbgqgr"gn"g|"gt"g{"gz"gv"gyB'}'}20@BW g}m 3bf's8 's8 BJJB 's'x%zB'v3D'sBgvH DI9 ,S7O='}Motjbgu )m  '}'}Rg}ҠdוWF LHW8;,MW8,C7x,S76 F9<F7pksbF xSҠzוF/u['s8's'} H8 BRGF's'x's3H D9 2'v3I R'u@U RguF @P4Rו +g} F@4W + g} E @P4D F@P4T'tgtYYRPD 'uڈЊgu xR'u,W3 5 Bgu q'xb) PD PD RPD Q`Rg| PD '}p R@\PD g} F PD LPD OR PD g| FGd(R'n7-W3b:6¡z̺eMFBW3:8b'rK6W(8gn2gr7""'q g",B"gr"'pUZY2'r:"" 2gr7""'q g",B"gr"'p2'r:"""'v"J F-'F.VW 3B:4F¡z̺MFBW 3R:5b'rK6W(:gn2gr7""'q g",B"gr"'pUbZV2'r:"" 2gr7" "'q g",B"gr"'p2'r:""'vZ - F+W 3:=¡z̺M BW 3::-2KhW";%"gn- bm2g# 2-1 #,C2m22"0Ub"2Z"j32 bm2] g#"-1 #,B"m2"%02%2:"""'v) ,&W 3B:4¡z̺%MBW 3:=F-2KhW";%"gn- bm2g# 2-1 #,C2m22"0Ub"2Z"j32 bm2] g#"-1 #,B"m2"%02%2:""R'vP/1Y ) Ơ6W 3b:6¡z̺{MBW 3:=F-2KhW";%"gn- bm2g# 2-1 #,C2m22"0UZRb"2j32 bm2] g#"-1 #,B"m2"%02%2:""'v u_ _ g|gz QY Rg|gz %U g|Rgz 5'sgU 's'xe{ƅ'vgv's  F's'xexz 's ˤ NJf%6f5 @fuR'uVUguT5V'nwIv3:=H ¡z̺cM mFb 3:=HF-2K9$8HBgn2m27""-1 ",B"m2"'p2'r:""HI 2m2M 7" "-1 ",B"m2"$02$2:""HFAL 8= *2't"'84|i'+'t")g '#'t "Y 't( -'t,IZ 0 3:=8¡z̺eQ= mM%B 3:=8--2K9&:hbgn2m27""-1 ",B"m2"'p2'r:""89 2m2m 7""-1 ",B"m2"&02&2:""8 -M F M= gg ''ǚ's Ͳ L 's '{lf='j&J g zg .''⡨¡ z'x0 gg %g{''f ̺S '{|Z'v̒'{gvf9'j&I'u guV䀓! g:!g | 'F:f+3 F 's, 'xgg %B''*1!gtF'uVib F8 Qm's'u8H0:f:4'x9gu ;FR'uP3ZDZf's2hBh'vjgv F"'nwFF 3:=h¡z̺(m ]R 3:=h-2KH";)"gn- Bm2G# 2-1 #,C2m22"0B"2"J32hi Bm2m G#"-1 #,B"m2"&02&2:""b"h'u L= Ff"'tB"'4.|h'M't"( G't "Y 't(DJB'tiY )v 3:=8¡z̺g %= ]FR 3:=8-2KH"8)"gn- Bm2G#2-1 #,C2m22"0B"2J3289 Bm2m G#"-1 #,B"m2"&02&2:""8 0 's'u'x - &2'u7 ˣ B'v*Db'yfBgvbgy v'uVYRRgugw>V'nwFf 3:=H F¡z̺M ]FR 3:=HFb-2K6$8HBgn2m27""-1 g",B"m2"'pb2'r:""HI 2m2M 7" "-1 g",B"m2"$02$2:""HFL = ̚|gy 'tb"'6'|h'8") 't"X f't( jb-,ImY 0f 3:=8¡z̺e= R'wmM%B 3:=8-b-2K6%:XRgn2m27""-1 g",B"m2"'p2'r:""89 2m2] 7""-1 g",B"m2"%02%2:""8 -mM 2mM:7 g 'ǚt's̀( L '{f8'l&J gp (-'⡰¡ p'xǀg g{'f W̺S F'{| ; zgg -ҡzݨ '*8'x 'fz *ҡ p's'xgg %''ViF%'v'{gvf9'l&I'u gu'wV)+3$`! W g m ':֚:U'w F's( 'xg %'ZF 'uVi'wF`!S @83W ɢ 'ygy FR'w 's3H D92'uBh7,'xg 'Z's2(B@GBV2'v3'nwDF 3:=H¡z̺eM ]R 3:=H-2KH"7)"gn- Bm2G#2-1 #,C2m22"0B"2"J32HI F Bm2m G#"-1 #,B"m2"&02&2:""H, = 'tb"'6-|h'F't" sF't"X f't( jbI,Y Hv 3:=8¡z̺g %= ]FR 3:=8-2KH";)"gn- Bm2G# 2-1 #,C2m22"0B"2J3289 Bm2m G#"-1 #,B"m2"&02&2:""8 M 's  C 9"g3 f / F}:: F= 'u gu٢'s& 'xg e'U @) t's V9#c C $g$ 2'y3B'v*D2gyBgv FR'u5|gu@PT>V'nwI3:=H ¡z̺M mFb 3:=HF-2K9$8HBgn2m27""-1 ",B"m2"'p2'r:""HI 2m2M 7" "-1 ",B"m2"$02$2:""HFL = ̚|"gy 't"'8.|i'9ޒ't" g ¡'*'t "Y 't( -'t,IZ 0V 3:=8¡z̺= mMF&B 3:=8-F-2K9&8hbgn2m27""-1 ",B"m2"'p2'r:""89 2m2m 7" "-1 ",B"m2"&02&2:""8 -M 2M:7 cgg ''ǚ's Ͳ L 's '{lf='j&J g zg f+''⡨¡ z'x0 gg %g{''f ̪S '{ ,gg % ''JҡF ¡ z̚ 's'xggg o'''V))'vݒ'{gvf9'j&I'u guVE+3Ԁ! g g 1 'ך:f 's 'xgg o''jFV's+Ѧ Й 7'uVRS !@Sg$@ 2'y32gy FE1 'sDX UI B'uRiG( 'xg e' 'sH R:UR2'v32gv FRPD'nDV 3:=h¡z̺Rm ]R 3:=h-2KI";("gn- Bm2G# 2-1 #,C2m22"0B"2"J32hi Bm2m G#"-1 #,B"m2"&02&2:""h, = 'tB"'4,|h'F't" :|'th"X D't( JBi,Y F*F 3:=8¡z̺A= ] R 3:=8-2KI";("gn- Bm2G# 2-1 #,C2m22"0B"2J3289 Bm2m G#"-1 #,B"m2"&02&2:""8 m `) t 's  C 9G3#D n :o:: = 'u gu's 'xg %?':'s 柒 C 3G& S "'v:"2'y3"gv2gy- $'u,i X W 'u,uRgu z|B=bamaaa ra B! ,La,B˜ rar\wF wz~x a !%*a *Sa! e*!ajB B FBr>V,I ! BG I p zDrw,Gw,r! w Ъr4z| !¢@νy %x Baa CJMR%KG+;ae'R% ',GreR!DJOr!zURXRaY e'B% ',DBeB!R!ZDBHBa] B!T@@`Ba D F{,BrD> ƌB!tBa H! BG!BDз,Ix,Ɲr! w Ъr4z| !¢@νy c} CJMR%KG,:ae( R% (,HeR!DJO!UR e(B% (,DBeB!R!ZDB|@HS] Bara FD!KDDDBaBwrar! BB"!} zxBwztB!DBaB в!5,wR 7 )!BhrG Ba L !Blr G a F!@ a ,!@ a r!w 3:92F B4JJҢ8¢@ I eJ2 -F!%w 3:;Bb$KVw(=aRdW# 2$ g#,C2d2!B!J32H7:=I@0t F RdW# 2$ g#,C2d2!B!J322B2D 2BC> !@ a!B!WF6&G3::hx B4JKҢ8¢@ I :h x-%G 3:arcw& 2# W&,Rc2!DJNR!Z32hxiy rcw&2# W&,Bc2!B!J32hx !G 6G 3:9B4JJI %G 3:;F2r#KgGabcg%2# w%,ERc2!DJMR!Z32h Ə!gF2G 3:9brB4JJҢ8¢@ I %$bg%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hif# qbcg% 2# w%,DBc2!B!J32b f!3G3:9b B4JJҢ8¢@ I b -F!%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi``t F bcg% 2# w%,DBc2!B!J32bf# F0G3:>h B4JOIҢ8¢@ν h -F %G 3B:4R2r#KgG(:abcg% 2# w%,ERc2!DJHR!Z32hi bcg%2# w%,DBc2!B!J32h`1'F``` `4pp`0w,2 F~!B!W5G3:98 B4JJҢ8¢@ I 8 mF!eG3:;8"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$*-9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!) /1) !G 6G 3:9B4JJI eG 3:;ƒ"r"KWGaRbW#"" w#,C2b"!2!:""8$*- ƒ!gF4G 3:98F B4JJҢ8¢@ I %8 mF!eG3:;8"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$*-9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!"S Fh!3G3:98 B4JJҢ8¢@ I e8 mF eG 3:;8"r"KWG(8aRbW#"" w#,C2b"!2!:""8$*-9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!"C F2G3B:48 bB4JFIҢ8¢@ν e8 mF!eG3:88"r"KWG(:aRbW# "" w#,C2b"!2!:""8$**9 RbW#"" w#,C2b"!2!:""8"!)] !@ a!B!W5G3::hx B4JKҢ8¢@ I h x-F%G 3:arcw& 2# W&,Rc2!DJNR!Z32hxiy Frcw&2# W&,Bc2!B!J32hx F!G 6G 3:9B4JJI %G 3:;F2r#KgGabcg%2# w%,ERc2!DJMR!Z32h ƍ!gF2G 3:9bpB4JJҢ8¢@ I %be%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi`` obcg% 2# w%,DBc2!B!J32b d!1G3:9bF;B4JJҢ8¢@ I b 0%G 3:;2r#KgG(;abcg%2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi``t ;bcg% 2# w%,DBc2!B!J32b 0G3:>h B4JOIҢ8¢@ν eh -F %G 3B:4R2r#KgG(:abcg% 2# w%,ERc2!DJHR!Z32hi bcg%2# w%,DBc2!B!J32h 2 !0a r!w 3::hF B4JKҢ8¢@ I |h -F %w 3:<Bb$KVw(:aRdW# 2$ g#,C2d2!B!J32h7:>i RdW#2$ g#,C2d2!B!J32h $< 2!@3 2a2vRC B!&" ݗ G0a Na F!@ a!B!W5G3::hx B4JKҢ8¢@ I [h x-%G 3:arcw& 2# W&,Rc2!DJNR!Z32hxiy rcw&2# W&,Bc2!B!J32hx !GF!6G 3:9B4JJI %G 3:;F2r#KgGabcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32h F!g2G3:9bFrB4JJҢ8¢@ I Dbg%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi`` F>bcg%2# w%B$Bc2!B!J32b F3!3G3:9bF=B4JJҢ8¢@ I 7b 2%G 3:;2r#KgG(=abcg% 2# w%,ERc2!DJMR!Z32hi``t F bcg% 2# w%,DBc2!B!J32b  F9G3:>h B4JOIҢ8¢@ν *h -%G 3B:4R2r#KgG(:abcg% 2# w%,ERc2!DJHR!Z32hi bcg%2# w%,DBc2!B!J32h 0a!!W663::hx F b4jkҢ8¢@i ˭ h x-F% 3:arew& 2% 7&,2e2!ЈR!Z32hxiy Frew&2% 7&,2e2!R!Z32hx F!GF!6 3::b4jki % 3: & &R!2 !0p6 a 00ts!8#&WR!f$ C]0`@$`cA 5B0`h psABC p VB @@tB!FL2<BC H g3Rb02bC bf ?!B @H2!m } p 2UaM|0C  ! W g; )W&R!P30 ! 2:! WapGM [V gFF2dR!`@4JE 3`dABBC @G`d ptApF V F b2af2dܤPPRa%<2RC Ba2c!0B!a F @"BB "2B> - R 2aZ1b!`TSbb>U '!py+U!b`hV !PF'Ң$a ! j %!!!aa !!Vj9a!Ⱥ.ሕʈ j a"¢$π!! eV4a >>!!! a ¢$!΢!V.a¢Lʁ!r!! (wraa a ¢$!΢!V)rpa&F)!PiF& $ڡ F!h y% !!aa e!!V*$ba!xw5g-!if iya"¢$ʲ!! %V:b`a!DF% $ ! i$!!aa %!!VBar!hf G)!IDIbg a¢$ϲ!! V BJaB!b!9ibB!2!3!DBa2a B!4 ¢$b!Ƣ!V2:8!'2!PSSB!ZD2!BaS %b!PFr$zy 3i!!a !V 2::BΔhfG(IDIi¢$Ͳ!! F]" *>Ba2a ¢$B!Ģ!: "! R2a ¢$b!ƀ!!"("(@!|e!" &B! CBa B!GB!GFZF\! R!&i"!6aIYi! !- 6A|ِ QF #a9QG a(a*Ra<XXa"a%a&ba=ra>a a$ &!<!=!>%M ܓ|B"F@ "" "S -!6 ͓6A6A6A& &$ 89 6A6A& &$ 89 6Af9 6Af9 6Af9 6A"X <6A " ΂d"-6A6AR6A(i ( 6A8i ( 6A"xB 6A0:Јb< 6A0:Јb= 6A"2BE 6A # "d*3#6A 6A- 6A"( (6A@ؒ(- 6a ˱82A - 6a A ( JZ- |6AB|"(6A6A6A 6A 6A8- 6A  Vf*"( " f86A6A ty &9' 9 t x t H"ɇ2 )5t X׆6AK  Ҡ2 Hv B f" t+";"ǔK"ה["k"{"7ȋ"6A6a ˱82A - 6A 6A2B 6A00t ( 2H 6AJSW2(F-6A(- 6A"6A T@@BA(f K3 DV4 6Awh2e- "6A 6A 6A 6A6A7 ҋˆ H- 6A" ̨2b2b 9 6AX6A"")6Ab 6A6A 6A6AR6AR6A" 78 8c 7"( "" 200t-6A00t 2B(302B$ 6A""&6A6A"( (6A@Y - 6a ˱82A - 6a|A " *- 6a A ( " 6A(6A bbbbb B< 6A2b 6A2b 6A2b 6A6A6A2Z 6A 6AB ) - 6AX9 - 6A9 6A(2̩ " ) t-6A(B6A"6A6A2ˢ6A(6A- 6A6A6A6A6A9 6A Рt3>Њ M M@tVҀV:I t f9B - 6A]JC G3("F6Awh3e8 83- #6A0t(- 6A(- 6A9" 6A("6A6A0D|Pf0f@fZ&6Awh(2 (e("6Awh0d B0"22B 9"8: "H 6ARB8(F6ARB 9 -6ABR""6ABR| 9")I 6A6A6A 6A 6A 6A 8"= <0tyȤ 6A """c 6A B 6A 372CB " 6A & b) 6A  t@@t(0"R|*-( 2c2s0"  8-F|6A6A(  -6A9 " "  6A9 998"39" 6A6A(2"6A2(86A2(H6A6A#(9" "  6A#(9" "  6A " 6A ""vK" 6A9 " "  6A t¿t ( " ( "6a}|78J0404A3 8:@|0k@D@H M"IkI1" :H HT * 92- 6aGnb~G6h D@A 77$e@A@4@i|0@ iG`d`dAg"h M"1 " Y ̊ DF- 6a" M "X91 892- 6A}|78"32@, "( ""- 6A}|790$A"*0043@0002d" 6A2h 998"39" 6A9 " "  6A6A6A6A6A6A 6A(6A""6A9 6A:(Ј (rf " *d 9 6Af3+ I 2(3 2h 83 09 9 (|00 h3 F6A )'h 8 )& 6A00|:3 0 6A 6A3|0 01|3 08 9 6A j ) 6A00d 0 6A ( " )'h : )& ) k )k" "" t6A <'8 A38@)0" 9- 6A6A6A(6A""16A""6A½6A- 6Abr 6A‚"H()- 6A"" (X(ҝ"c- 6A(B 뀀-6A  t-6A""6A""6A&&# |""""6A 6A 6A vA H #tB 0F6A"E( ( bE 6A X& '8 8&" H& " - &'8" h (&" xF6A &BR&" (2 " -,&b b"6A"f 9-6A "" ( 6AН t':-"ɟ tb"ɩɿt|h"6A 33: tI h 6A r )-6A3"9) 6A 6A 6A 6A6A00#"0"832002 6A "" ( 6A&,(-&) ( R& 6A& '(&" & f R 2F 6A 7c"H "H""H B"H K" ) H "HHH c H"2HH2H 6A 7c"H\"H|""H B"H  ) H\ "HHH c\ H"2HH2H 6A""\6ARb\ 6A(" " -6A6A6A 6A (A ( 6A , B  RSЏ tRȟPPtW>#Ъ t] \] \PV8- 6A6A6A6A6A"6A"6A뒯 B 6AR D2T 300(6A 2-(6A tB0 6A9Bb 6A tB0 6A2b 6Abf2b 6A tB0 6AR2bBb 6A72B 2B 2R 6A"2(2h 6A '%(2' t) )" t6A""3(6A | :+ ) ' 08s7|00 )" t-6A""4"2#B#(6A 8B 6A 7 89- (7()V 6a Q 010 3"A #8f""A "" 0 *30 000"200 (t # 2+"6A("6A 6A 6A6A\| 6A6A6A r"-6A :BH S 6A#-#"32C"8F 6A:""" 6A"(6A""6A"h  -6A""6A b 6A"*: ) F\#rJw7 ()- 6AR" @f x%wDr08E:}!#+X2:ݭB|`30h%0f i%2G - 6A" +& , ) F@͡NJr K(+)- F6A"+; )-\rKwj6A 6A ' K V9"F6A010"*(6Ap6A\6A"6A B6A 6A0"& C&#&3 0P0 F 30bP F # 0bP F6A2"؂C ""D 6A6A "" ( 6A| 0 " ( /16A W 00K 6A :2@ 372@002B @@ C 6A,'< L'9 -6A,' L'9<-6AK"6A"L6A"6A"0 0A"6A" 8"" ( `- 6A"0; f/b/ۈb1b2"2b3# #4*8#0b3 b/[b1 6A"; fbۈbb"b b[b 6A" "!-6A tff#="| (0"E00`2E "E 6Af$" & ") " 6A2B 6A2bBb 6A2bBb 6A9IYi 6A2b)Bb* 6Ax"(F"|V6A(x- *)rx4VX- (c(6A 2&( &H )6A t ' B )6A&&C ((6A&&C8VI 8VI 6A99 6A t R&8H 2& B ) r&X bX F6A 8&Rb &2 " ( - X&r Hr" h6A(",|x7 K(VR| 6A("+|x' K(VR| 6A(B&BRR F&rr ( " 6A(BrB&B" 6AB 8 X H 6AB H"6A"8(yX("(-6A"8(yX("(-6A" y- (6 (5(3i(4 (6A@@t08 BH - 6A " 6A 0A"@-6A  - ", vʇ 6AVܺ " VI # y - |8f " 9 |F 6AV 8-- " V # V9 `8˘ K ֩1|" # : ` f 6A|H|h&V - # f$8 009 F @ @ V8C F6A@3 78J2I t F6AJH @3 78 JI t 6A@ 8:" "B J I t 6A 74JI D 6A $@C D @HA|@"0 t6a A G " t  0 t A F6A ` ( /16A ` ( /16A0"| /1 (06A0"0 `  (06A00|00 00( /6A ` ( @30 /10"@"06APPtP`" U' K 6A ) )-6A 8 9 (* 87: * 6A 78 D 6A 79 D 0 6A@A"00t |v 0  j=@CA|JC#8@39 6A"6A""6A 6A Y(9 -6A Y) - 6Ar )-6A = ": # 6A 8 6A""6A ( 6A"  -6A(6A         ЯЪ2 @0001 00? 8 uBBABuBBABЈuBЀBЈAB 0uB 0B 0ABBB B 2B 6A|x =:* # 6AV8-" V 6A c G8# K *9 6A|""6A# ( 3 HG" Fd&)P9 &7"&9efIZג [ F&+ F:; A FJF K 6A G 𚂚 0fȿt<|6A|S*3 ( @8 3 0( `6A 6A 6A 6A 6A6A"+((6A00t I3 b: ͚ b XK, 6A@@t 0dX (-Ӓ"0d0( 6A t-6A 6A 6A & " ( -6A t ' ( ) - 6A $f84-6Ar VSr 6A t|F'D3$+- 6A h"y - 6AC S #҉3""C)S 6Af 32B 6A|6A|6A"( DJKIH) S 6A6A6A6A 6A6A """ 6A0A2BB008uB2B 6A6Af84-6A6A 6A t&Y4i &. Y&)# )8&i, ҇, ‡ ( t6A t, "֒ - 6A B t"7 6A0 72 -6A00t" v Z2B " 6A<00 2R> FR> 01A 2R= R= 6A"" )6A00t#F# tt#2B 27#;8!B B 6A6A6A 3#@@ P0337 `0 PX )P"7" 6A """ 6A< C) t ¡sCCC v)====  K , v! KD 2B̀|0B@H @H π@H @M @# tИAЀHuC̒C͂CBC 6A "d@# {i 6A +d@# {L;gj @ 6a#( J H *()- 6A6A 6A6a! hYYRa h( -fh() 6A@& h -6A(6!PP#p2B0Q0Tjcr!`ej0Q0``Tj0jq`ejj01`4j`j`"`cj$jg`z@ 6Af%|"0*(J" CF@BA HK"K3 DV 2 "2H"I DVt 6A0 ZMzMz-6m #@B Ra@@2a̔2 0EBa - `jBa{Q !ٸ !%}F}w2jD`7!!4ۆA``2&{e,MsA`w!zz˭a % !zνp!a !za %!! ! !Ȩxy !%}2a Ba ڒ!! !` p !!ja jww3O!p a !Aʒ!! !! !`a2!wV, !a `a!J A !e2!F!ȸ !%}F}w2jD`7! 2!74F%!G @C! !09!`0c! !}07 }=M* @ 7<`EJA`w)Uy F[!w6 U%*!U`­Rw6V!(F @?? ? y B?l@6}b"""aܢ n / (1뱨CXP* a % -hXn  2 22W X2%Sfi #X0; 9 %880U=5 l8 0\ P<P͓X W WXR YkbW bbEbE 6bE b"hwvbE|bE E K lK lʱ lA * lEKA l뱫 l@t3$&4 :$ d *@4E 2 ,0< 2E 2E20 E k 0; 2E ȷ 1fF.j 2"1U 200t# 88&2*VG#4#K2'cY22dGSw190> 9 8292 K32W 8 0!-(2 82#89C2(2e8"2#I I!"+ R"PS(b "+ A %M Az%8! ,V z q 2zzp. t̂q 2zzp." B ܕq(wr f q F yR( p4' A ˘A %(4Gb ս e6Q"""U f %ƛAU"$ji("("dj ƕ( ""-6A![A "PR )`? ) @?6A]!?HR!82b  rT5"b"$;@#""; lK2300t7 " " @?6A%X  XTe+;' t 6Ae t ""(?$?BB "* je "a %oR+ R%7 ̢8H1X0UD1dH45033:4%CM 88C t5aQ e88C 5%:gu2BBB + ((B54e"eܐ 4BB "K jeю"a %`RRPPt%"N eф) e]Vk22B _ S8HXguQdB+4 jR,W!22B [ s2B 0 eEِ6Afdv" R$ 6Aތj|n 6A '|K h ( f pf6|x F H|\ ǘ ~lf (""'r" $A+"H 6AH00tXTaEdP`P@`B @) t)Ր؈(׌8|@UV6a( |(9 )7"f! J(j J(""gr`27H1 z(j z82#gf%"p )f!x 82#j (""g6Ad t ""* "H("H) 6A t!cPt0t@t"."))"'G%, | `" @ `" R,וR-Ǖ .F!@$ #0 V?! xꙀ 0" @ 09 @ #I @ # @ 0@"*( !!@"" !! '" t6a PtfE *'P %Qac2&P#B @C D( %xpD@w0"#G - Vj % - $ ""*#"VbFp0`p30@00`" a ܂!HZT"E2 033:4 "C - @(| #0 wV @0`@30@00`rp :B&ZTrE @r|ps0pDV$-6A8XH8'uXKUR#e,2" (3f8H!n 3!^ # )H FHt2 3#33An3@0 2HHX059H|8 3 r # ) b 06VAn@ BH@II|@ x (B- J 1o@FB @b2Mg3 B04 2E B(44104B" &Ơ4X:AnE@0 E(B - %&R" 4*Azn%@ 0# E B? Z@?6AH H4 t " R @ * 5* Hn  m) !. +" ;"i"?"d@ !p *" p")  !* ( ) 6A2" # F ܢS 8 " * %ܢS H'C?@?>'C?6AB" 00t$B" * ,L jDeFg H4&: 8* j (4lE jAcc@(( fOV H8 tX(D d H5b I)H5 (G 2" #4e"" 4$ft12H1 200t31818#D 1 18:d 8eb8C032fH@38#)"(88C032fH@3)#- &*ѐ @e2 'w6A00teJ ٭- % c@?68 92200t#r1>b pptX88C045:ofjUBEL BEABE@ BeE/ XXR)Y] 3) x Ѩaa eS۱ b j L!!g WA%) (LA m Lt:πdЈ˂l h%& F&,hVFic:؊٬=(ɚ:ffj FD] Vhhgv0b i @b"b&a (h`ldf! jlѝe 'F0aa %&8x Ѩ %?a! L!m8%) (LA m LtdЈ˂l ،حٌMڻDiX%% Y]aaijjhV6hhh`l Gt`ldƠqacf :FDJHdP B %@DX:6DJE3):5 BC) 6A @t@ %`VJ"!"@ q: "܊! " tVV"* ('$%("4ee= 0 %ۂ# h(#" (+"(VB!la(B5()VR(i "# "5(B 5"h J% n \@?@6 tQPaB*43 Jh:62,&3 :3 c *%% RUPXxբaG4*dfjh)z j[kg %ط, 0a%a$ ZAC A6A7 P!aMy!%!$Af* b& F b jj*DDJHB(Ba! @DXBa|Ra R!PD0@@t a Ba" ]baahaBaaa# T a !# Mk Af*!̕7A7 ( zUPPt 7A7 <*! t+!!! Y 6A6 a% e!%f$( z '{K J !aa " K a$a% '!%!e!%y !$ l&!HHH'{KD!"F& ! %HHH'zKD  !gؒ!) ѳ`V(R!! RAC X!R A5RA= !RRA5 0R!PRa$ %2r! %!$ڽ!$PUUh ZVyhQaxPW Y G Pefjhhg a$ %!$ (i)!b *K(i *ff`jyPUUh ZV i$ K Aд ڽe %#&3 :3 c *e- ?<B?@?6a!Atl8 2#1nl X|R%&OՈ5> tQ #n t I F:QPZXXR%6)QOj (6XXR%7F,QBj J(Q9j F% #XR%6FXR%6eFXR%6Se؆XR%6mXR%6e- lt??6A!B"j|!(( ( `6A!B"Z!(""  ( `6A"V!"e6Ae 2 * ʁ98 |# B?@??6A 0 BVh e# ) H B @?6A  tV0H ­ 嚿bܫPtBJUPPRR Bh0 R R %@?6A  H@@tV0H@T $ ڭ ec;DFRh # S V(JH@@BS $@?6A R VPPt@@VU0VU tbrcK S `0PtR`U0ZTPP"W0Y f``U% bS BS @?C?vC?6a  F]@ tr`F 0BT ` ;e{(x-BbGFl" f2bb``4`  ew^P&B"@$ t"$ (" 4 , etFRxT $AwyTxxGg gh rpxy r-8 eD" "T - Ǩ;R$( UR%V RE%ˆd*""9"T " 8*#) -ҧ-@ €P %P a %T T Ҡ@` ֒# (G!$gh e"T FA """T Q @?4u?\? B?C?C?t? v?C?6}8Cm(c IA)q("Y)N"&9)AB&:IA܄ d f? %X8S0?A"2B ((Wb8(X" B)a2" $ I"+C 4Q F8q 72(X" VE 2@B009a|02a9Q5f( lK *Z lAK jVTQf ȑ*0 |۷ȈJD 'b] ` Q@ʃ0tV*V< Fj !ȀtVJȰVa*6Q&V|jHz AW Vt "ЈQ'K2" " +7  # < KV"P"8q'#/ Q\'; %Z \,K " )1")!" )" m) e8Q2P:( 4 f "U(A"*+ 2B "7b%2!0*"i"&:7 \S,K 1AZi 200" =" *"+q :0""W "W fDFz& V F];(")"&9B |"!7z!" t"nAVj(a&"FrLB DAM Vk" *+) Fb"!N} A $fF^1 22&Q"#1p ` " ""S e} !""b(wrq"&&fR#! ! л("":(8GH@D! $A{G( d /*/ !(k p %"!8c 8 #e8VC8( F1"""S V(a2 \,K %8qr72FR!""p ` ! ؑQO"beV!p !p x@$ Q &B 6Aw @ 0 H%- 6A22 72 @DRWeR`WS  0C03QX{PD aRR Q( )![ 3(")("" Fd_ A0#XR%,QXP"RQhb&i R 03![ 3(")("" %!&f*-6A1n!_ (;^!" VK!- tH!`B ("">F2!$ tY!(̢ ("">6A t00teXׁ^ f3YŒ 2J 2H eV2H I 6APPt P6A1Z82#c"1/(,82#,pw?$'C?6aPe](!"R! " tr!(!("D - ! "!"" *880"1Z8C`3': )"V 1!1E (()()2") G(B-pDVT3 2 pp4 HDpHD1AC["X"! "TX eL3@(E38WhfD@@e+ֈbf*"@"" ) "@"" ) + < bKD@@F!%$V"@!{11z1љ  ; %&Fhhaa e a ! KKy!!VtZ q}x; z|FWwU7Zqd ʲ+䷼{@Iaa y!!W iq&p{w yiqrp{w ypzxZp qU)V 9 ٘VI|p}drV |pyXrF a % ւ!mf*] (xx y, ! ( %A dHTF )"V 1!&1 F + ArdJ YRT A)9- a ق!DaedBV AY)9  | Ѱ06A #bV9X.t##tB B ##;!B B 6AAi t@" |XF P`P@`Bl l$(@0UV-06)100!RXxIQH9A e )"X97MR*4 v۩f&C C RCRC h 200% 9! Xh!P600t9a ƀX'*U27ƅ 8K0<78'8= i10:0= Ytj<t ʗ1* ( ,': (rFl ( , x' KA - \ { q m xK J RJRJ * XP\qW:w ܴ (q x XP^q!f ` wF> x']'P(ڪ x K - X 껁x K "-a! W F]9!2& !c1W,J -J 20f 8s %ۨ1^7 e"ej% 8| 8sR 80<7u (!!%]6A?6A(86A *() 6aRbr 55X R%aa Q{Y9jhPf"""V ( "" FRjPXR X R% V R (W Q`XR%WQ`XR%[:` eՠZ  \ tx<0\(% U %) ) "ez(:w)!Ew x!$ w! ' ) !nzpp) !y$ (pr y2U bE "%" 7x2 WMA1XR%Rq+Y URR j(p"XUYjhpf"""V "$"" -%C?6Qh&e aZ\q!^Jxx' yȶ ^"xa 'e r x'p } ȶw 8#p ѽ^ȶ̂x'f<80̂ f'0 r dw u^΂FȶqI80<T tɑC Y)Da !Ҡe8< ; ݚ80Xb%>A B@@tAH%D A AHJ 6A""x'C??g'C?6AV % v t̆ ȭF " (,6AR (;" "!"6A,V 0"( " 0?6A! (6A"+((B?@?2u?6A1~2BF'T we VA$(2$(@(e׈( B$B$5 %# @$BF@" "CF @?6A] F' V%@( *"IF V !" j(4H %ֈ(A(""36A?Hʂ*9x*&fX" nл)):6am 7; @"RW1R`W0as:!wT X^( "" (WV F(* B@D4BDBS 8 2# B " v:7aQT`SH8h06 9 HX05 9 HT03` @ |* 0 &f*" 0 +*) @R V 6AqU1@ 6A- 6A%/ 6A!Z )S?6A!"b! 200t܃!( l"#!Z " 7 l 2-C?C?C?^C?:C?C?C?C?Q[C?6A )F\)R`UgDQsZbQ^V <av` Խ <ӽ < j%ӽ < jeҽ"bfX) +fj" ((1XZV"VB < j!jv%ν <eͽ <̽ < j˽bV(')!"(eRc JA(""n(RB W B"rRC F(Yr""C !H$e JBA(""n"  Ѥ4v"C m-6AZ(;6a!Z&(-%4A tܸ0 I e;̊f8 n(D J\"b b"= = ( ܪΒ(< ""h h"#: i"i# B 6a1B!YA t8AHBBVBV$BVBD BV4BVBVtBVBBVTB"HV zA,H$e B0t A$(D b :b Z (h *HB$h %21 200tܳAHD9 e"̊8f3 %1[ """";B@M ; # #9 c :c #2B iZ6A1Y"# R" V '"C 6A1vY"& !"""D !"! " thB!0[B #"#> +"'8 )cc 6aAXY t00tj @t R&FE!8#D = m \%ּRD $B$G6gdz(0 ""g %1["#""c RD S!8#D £M = aa e֘ 'RG '9.+@H( G80@Lc""gă * "̒"g %|1h[(3")3 "2D V""V v%y% Pg`S eB"D 6A h(f-€#ÂR I B ^ 208hjk#D "2"ѠZF 7<= ;7蠓 3 ǟx"b'>'Da ` b1Zf& ebB hCfiCP @ bbbR (") U%J6A ("b(;%6AX 00tBH A̚(""h e`  |퀃A8!t9Ј"$ @!@Z2"0"$""h6aoX PPt yyw7hw. *;]Qa A)&b); QrVrH q rppt7qxq'%J r VeeuzP ""1Z"V (") 6AH h|PX@A@Iy *@@I fKƽ XVfhXR%PPUPPV` e4c􀀴XPPeb f+ o/ jcЈ˜Z˨e&$ej 6A T)) "("h 6A! T"(ӜhiLh q@?6A2 x8B(@G V M- ̊F%eVoU S )9+^|8#00  e/ 8B # F x1S82# "#F %* V B?B?@?6a1 j9 'jsюj H! D I HD I HD I @ Й H@@JI(VXAdRXh %rpVgs 7* %g9 (C?600ti! tPP9& ,, j!S ("!S"""ł} ̊!:R2"b# R A1 %٩A1f& H H HH F ( 7<s ̴ 8 s 8 80<%sIS - 1 r 1- F;S *1 r 1 * 8#7 ̴r 801+S82#3:8 300@ 10;3 9 1Q0fwh ' b#lന@ P "' H!IB,(BB (2-2B 2(H&204 98H $ ) %t?7B?@?6aQ00R&R%P .rwrE p`bjeaA %وaA&*F lb jlB̿B̞DB0B( 7d0t 0 bjeqkmpy,4%Ag %aAQ e8aE 0AQfG0t Q[a* `h ``t f lkS)(i( 9 ,Р4&Jkf% Vf1k H#%Ff aT` ar`MSb(*fbh*  HSb(+fbh+b`m&% e#m n 9 (17g0"F6A!7n g|(( + ( " " !)n |0/%n "л ( F!n л ( %"0 "" " 6An v ') - K""F6An v ' ) K"6Amm- 6Amm- 6A!m6Amm6Am(m )hmmm6A #!mm1m t8  mm Zm m ymmmm*mm mm m6am 'к+иAA<Њ"*)- !1 6AAmm !m]2$7!m(V!m(! AЈЊAA9ѯmmmm"F**U( $GAm8ciC800$@3 2e m[[lV "mЙ $УU 3i9Am839 i %6AmmClQm!m9܊!{m!m!m m( ) lFhMDf#zklM z2D [ liI #lVZ2D A\ma[mx GT AЈZAA9RmZmRm lHFZV l:0 $8|@3 3 9 D6aYi!y1 Kmj':Fm!16 z?6A! ~ ,f(* - \ Kf(* n( } \ Kf""*?6Afe z??6a .1 njcT ӓ 9A < Rqgt(( W W aaa Lg$Tb(( hgb&(!g!b"T txr'(g!T݆ "hTgp xtr'(!g!T t(""( (g""( z?6A!Ҡa g(( ̈ g((Ҡ " g((Ҡ l"g((Ҡ \"g((Ҡ "g((Ҡ |( g""( z??j@|@j@6! KRkbb82#&AfM 8 Kf2#&} ( Kf #""&c A |8 ? KA >QˡAwA"ARA AbA"A AA2A A D y فKˡ >AfA ====AabA "ARA AAq2A BABA |wA _KˡA >=qAfA AbA "ARA ArA 2A BA oKaˡ . AbA "AARA ArA2A Kaˡ .A-a`a`k1`e!A @ ٓ a hb&aP ====b#fD!` @`!`nA1 `l+ab&b&aP ====b&fJ$`z"`AE!@``p1 f''+!""""F! P \===QE@D04A@A@30 ??,???LC@6A1 t 2QC RB75B2#!JBa#:(2Q0 0t0: 920 1 tp! ? z??d ?zLC@6A tV1 2#2#"HR e}1! ! 1"##(IR f("" ex 8 2# %wf21 0 F1| ====1! ! ?H`??LC@6AA! ! * 10 "d ! ??<??@Pd0?դ?ݸ,?H@2?@?(??t8???|?LC@6A1! ====!1 9====1!A 9====1 I====A1! I====1 2b10: 9A@J1 I| B ! * A "c" 2Q0: 9202A0: 91010: Q 910:A@ 2e R * Q )! *10 "e! ! H?3???VQQ? ?A? M ?<ȕD?$?h?ݸ??LC@6A1A! I! ====A1! I====1 )====1 )====1! 9====1!A 9=== 1! 2b! ! * 1 "d ! ====A1 I,Ȁ 2===! 9$?LC@6A!| 10: 9@: 2b #0 @ 0 @J I0 ?? ???LC@6AQ! 10: A@ 2e ! * 1 )! ! * A )" "1 * )! D??@?!"(i(""! ====! ====! ?? z???@LC@L@6aqQN#!= 2à00t!300tQPjQPV YP5d5  3 9 1 ====+a S#! '(! q8!2#[=M 2BS0:#Uf 9ex10P QP` 12N G FF?<`' ??l( @( @( @( @( @( @ / @+ @Q @- @. @l. @dQ @/?B/?F/?J/?N/?R/?Y/?`/?h/?r/?{/?/?t.?\.?/?/?/?/?.?.?.?.?.?/?/? /?/?/?$/?-/?/?/?:?:?:?:?:?TZGMT%10[-+0-9A-Za-z]%n%10[A-Za-z]%nM%hu%n.%hu%n.%hu%n/%hu%n:%hu%n:%hu%n0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzrtc_clkE (%u) %s: invalid frequency E (%u) %s: unsupported frequency configuration %s failed: esp_err_t 0x%x (%s)file: "%s" line %d func: %s expression: %s ESP_ERROR_CHECKusedfree %p %s size: %x (%p) tlsf_add_pool: Memory must be aligned by %u bytes. tlsf_add_pool: Memory size must be between %u and %u bytes. current && "free list cannot have a null entry"/IDF/components/heap/heap_tlsf.cblock_to_ptr(block) == align_ptr(block_to_ptr(block), ALIGN_SIZE) && "block not aligned properly"block_is_free(block) && "block should be free"!block_is_free(block_next(block)) && "next block should not be free"block_size(block_next(block)) == 0 && "next block size should be zero"prev && "prev_free field can not be null"next && "next_free field can not be null"tlsf_create: Memory must be aligned to %u bytes. sizeof(unsigned int) * CHAR_BIT >= control->sl_index_count && "CHAR_BIT less than sl_index_count"ALIGN_SIZE == control->small_block_size / control->sl_index_count && "ALIGN_SIZE does not match"sl_map && "internal error - second level bitmap is null"block_size(block) >= sizeblock_is_free(block) && "block must be free"block_to_ptr(remaining) == align_ptr(block_to_ptr(remaining), ALIGN_SIZE) && "remaining block not aligned properly"block_size(block) == remain_size + size + block_header_overheadblock_size(remaining) >= block_size_min && "block split with invalid size"!block_is_free(block) && "block already marked as free"prev && "prev physical block can't be null"block_is_free(prev) && "prev block is not free though marked as such"!block_is_last(prev) && "previous block can't be last"next && "next physical block can't be null"!block_is_last(block) && "previous block can't be last"!block_is_free(block) && "block must be used"block_trim_usedtlsf_reallocblock_merge_nextblock_absorbblock_merge_prevtlsf_freeblock_splitblock_trim_freesearch_suitable_blockblock_locate_freecontrol_constructremove_free_blockinsert_free_blockCORRUPT HEAP: multi_heap.c:%d detected at 0x%08x start_ptr/IDF/components/heap/multi_heap.cheap != NULLmulti_heap_realloc_implmulti_heap_register_implCORRUPT HEAP: Bad head at %p. Expected 0x%08x got 0x%08x CORRUPT HEAP: Bad tail at %p. Expected 0x%08x got 0x%08x head != NULL/IDF/components/heap/multi_heap_poisoning.cmulti_heap_get_allocated_sizemulti_heap_reallocmulti_heap_freeabort() was called at PC 0x on core assert failed: : (set_chan error! %d debug mode FAIL error: pll_cal exceeds 2ms!!! i=%d, 0x%x, 0@o@u@@@@@@@9@@@@_@@@+@r@@ @AA BB @ DDT  (,. &@E@A@\@u@@@@@@@i2c_master_reset %d index: %d value: 0x%x 0x%x 0x%x %d %d %d %d max_gain: %d total_pwr=%ld, min=%ld, max=%ld, rftx=0x%x, att=%d, dc_i=%d, dc_q=%d rxiq: rftx=0x%x, rfrx=x%x, att=%d, bb=0x%x, %d, %d 17:07:07Feb 18 2021719f9f6%d,%s,%s,%sphy_version: %d, %s, %s, %s %d, %d, cal_rf_ana_gain, rf_gain=0x%x, ana_gain=0x%x TX_POWER_BACKOFF, TX_PWRCTRL_ATTEN, BT_PA_GAIN, BT_DIG_ATTEN, BT_TX_BB, 0x%x bt_txpwr_atten, %d f@V@H@8@*@@@@ 0d@m@v@@@@@@@1,target_power,%d, %d, p_error,%d, correct_v,%d, error_accum, %d, tot_p,%d, coatt,%d, rf_g,%x,%x, txq_rate,%d, %d, chan,%d, rate_att,%d 2,target_power,%d, p_error,%d, correct_v,%d, error_accum, %d, tot_p,%d, coatt,%d, rf_g,%x,%x, txq_rate,%d, %d, chan,%d, rate_att,%d (%d,%d) %d,%d stage %d: CGAIN=%d FGAIN=%d, (%d,%d) %d; i=%02d acc=%03d tgt=%03d err=%03d ser=%03d att=%03d  0PG?82,E (%u) %s: no response memspi@??R @lW @lS @ Z @$_ @_ @lX @[ @] @U @^ @W @4\ @S @R @ \ @V @X @V @TS @S @gdE (%u) %s: configure host io mode failed - unsupported E (%u) %s: No response from device when trying to retrieve Unique ID out_write_protect!=NULL/IDF/components/spi_flash/spi_flash_chip_generic.cE (%u) %s: The flash you use doesn't support auto suspend, only 'XMC' is supported spi_flash_chip_generic_get_write_protectB??Z @lW @lS @ Z @|Z @Z @lX @[ @U @U @d[ @W @4\ @Y @Y @ \ @V @X @V @\ @S @genericchip_genericLC??d] @lW @lS @ Z @|Z @Z @lX @[ @U @U @d[ @W @4\ @] @] @ \ @V @X @V @] @S @issiC??] @lW @lS @ Z @|Z @Z @lX @[ @U @U @d[ @W @4\ @] @] @ \ @V @X @\ @] @S @mxicTD??<` @lW @lS @ Z @$_ @_ @lX @[ @] @U @^ @W @4\ @Y @Y @ \ @V @X @V @T` @S @winbondchip_wb@`bII I0I4 0 5H@ 84@30@30"0 t@xH@0I I I0I@IPI`IpI4 p 0 @ P ` p 5I I I0I@@IPPI``IppIIIII4 0 @K P[ `k p{ 5@A s26M?T?\?M???? @? N?@?@?Ƞ@?۠@? ? p?@? @?$N?ܿ@@p?@?Ŧ@?[@?$O? N?h@?@? ?@?(O??````?P@?ڦ@?T}@?o@ @?O@@0@?9@?[@?L@@k@?)@?|O?,O?@?§@?@?@?S@m@4@Ȩ@? @?@?'$@?@@?@?D?X?\?0O?1O?8O??? f@?@?X@??@?@?4*@@??@?@?@LV@@?w@?0@?@LP@׭@?@?@??hO?@h?O?O?O?@?h@X@(}@(@PX@[@@?hD?PP@?Ȱ@?(@?0?4?,?-@hP?Ȁ?ԁ@Q@X@~@X@Y@t@f@x??????:P P?%? ? ??$??@?;@?,@??X@?`@?0A?4A?8A?SA?;WA?YSA?.WA?VA? hSA?qWA?LWA?SA? WA? SA? SA?UA?TA?UA?*TA?:RTA?UA?UA?PdTA?UA?xTA?TA?TA?wUA?bUA?.UA?KUA?X @PUA?WA?X B?B?0 @?FA? HA?FA?FA?HA?GA?ffL$GA?TGA?GA?a?`?xs@GA?GA?GA?GA?GA?a?HA?|@HA?MIA?HA?]@D^@(\@HA?%IA? IA????$?P (?\0????1?1?1?X@ 6 @2?E2?2?8?2?2?D4?0P?v4?8?4?95?8?r5?8?3?8?4?5?8?5?8?-6?m6?6?w8?6?f8?7?b7?Y8?7?H8?7?;8?7?+8?8?-9?~9?L9?Y9?f9?HE @4xV9?9? :?u:?-:?b:?D:?p`?l`?H @:?:?:?:?dI @:?:?:?:?1?k@?R@??o@HY @T @|Y @Y @??B?@?+A?K@?rA?B?A?A?5uzY @Y @\D?@?6A (6aBa |1A& a !5:Uʙ (QPYU Y(R ZD% Ѩef%~ 6A1}|e!|BV$Azeɀ Aw B %6Ae!h|%1g tC h1c e6 c1^0  %6AW H SRv ڸK  tV0V 3 790A1C ' "K ( AW<04B W<03B +" 6A``t, tPPt gG***)H&&' ( x ( x! x  . ) 0 x! x` ! 09@4 9!" U 8x- P.0" UAPPt@3 3 " 9x`P 8 3PS Y 8x! 3 xQ PP 8 ! 3 i@f rh 2(! 3`3 9xP! 8! 3 (10" ) (' ( x "( &2@0" 6a PPtY@t t - 6A %*"u" " 6A)L)!) L)")! 6A1"V`eR1%r M eG Y Y Y F PV ³ Ƀ tHA *rH "K3f 6A% 6A%"* e6aBBc2@9!L92I91@e8!Q}Z e&381# x QsZ' q 3F6- IYQIGMqjp~iwqip~hw" Xqe vyz~xw_J '} %e,($! !7"BXZ0AZ#A%j =" F4e'2<1! e{71!o + " .P7$ e)q !%**#Z"!)aa(a'q! !(HI7$˗Drb)G!$9'HD8053Y3XAI I' %z VSp Q9I U a!a l-  k1 !?'2% , i(A )KKD" ""K 6a pP @ RV:BG8' RAJ3001! M 1!-XrZTy7(` 0 e] e6A12##'v!#) 3((C)H(C V@F V2ѿ%tK ʸڈ 836aeeыK%@e8 !# %QPVPf"36a3*3QyPB@3P30474 !y@G2 ˱Y1 - WUe %!*D6A %)f* ;6A) 6A(6a JR!o"W8, ''U[Je- !Z1%6A@@tqmZ0- (P 8 86Ab'(7'(((R](8e ZZZO'(NL"J"6A=b"!IQ?H(GJ )(( - *( ) KD(( - Z2#6a 0a%] xxꌥR" r R%VuxR'R%p :˱̊H817 88- 6)1ˡ!( 1IIX- V1Hjq1Y (1( FF6aH="XHT XC)! WA!("a(!)c 0 - %n F a- g DVj- F("""0 !H1G)1A(( - Vz W8XR%RW C(( ""- 6a)q((" - VjXqxgxwx%x'%%dq XxwxXYaPWVEZ7iJSWg!V9Vt "(Rm]q"*""V !q M"0"((- Vq(((≡a - Zرi ƽ hq m 0 tV- QvX!R%- Q1A! ~Q1A!jЦت *eW<f - j qpthw6$p{ zUpfG6!`m``Vk aUf ` q+ a z ( (2q- !9!9"6)1ˡ!0hh&I M VJh1xr' xVF5ZF3%h b& q4peci!VJ1h(hFq̖B- 8!m qa 1( M Z1`H!@uc(M *( (181(#(R"3m"@ *1 M vpUzz3VV% AFBF6)1ˡ!((" V(1hb&h"h&f"a *%23(1hRGF:ZtwF8 }( (!I(!R-a`gc1( Vz 1V*1`w!(W7#2, gcp" p(ȓ ( 1 ( jj3(j") ! (1(2 -F6a (()1 z- 6)1ˡ!a ( "a(("I - Ax1HGOHZCxWGL0@4T!8" 1 B! 2#7@P 4!v2"" s1:B!V@Dh , [B !1( VZ1, ) :ppd! u fU!,, %T,HH1 jz"WF( (21- ""6A @ %t- 6A%!6A! e Uu= D3 A= 230 %T9- 6A0 7 6A4w44e2π ""9 (" !+ 6A"0 @ V%" 6A!(6A(6A 6Af*eeb 6Ae%b" 6A0 6A % % 6Ae e % % 6A" 6A00TV2! e ! 0 ! % b! 6A o I H t8 ( eq6A% TAfA@ |x ) % TAefAF6a-10"1'Ѵe00=A 0% & Ѭ 9 %bfѦA RD  ѕ t8% @@MGѓ%YA0 e6A@@M2"@#1} R#Gтw%%Vf}FR YB1eJ3( eeR& ![ 2B %U P& gi6A -  1OK6AE(N6A9"i7j8%i#6A& 6AhB"&$"""f%0 f F" J e -- 6A"& |- 2V 6A8C( ""(f)% &'''#"e M b6A -V $! F "&6A1 "C "2f%} ee6A~  !eR eQ|耪 " "H "H1 " t -!"( d6! 2" 2a es= &S *eA 2D 2#01v(R !t8e oj Oepi eo e1%=H< ` |1 %;P 1 9` 0 8P cRd b 200t`3_#1 = %AQ 8P3 9 e etexlQk  2E BA B@@tt00=C1dJ38 8 ('J+ 2Ad B t@ A B t@ A `epV 0 [[WX@PVQVXWHP @ AI ! Ia a P @@<<A< p !:1:2b B") C04 2b) 2b 20 `aa-m !1A 5 ""@ !!b@r@!b@! !r@====!b@|!r@ 5PP] UZ)9I PP]eu! 839 ! 5I! 3(80"!(f"!839 2@ D74!(f"!!HDI! 3(80"$FB"1*3) !B"1*3) ! 4(80"!12b B") C04 2b) 2b !12b AH D2X@32b 22b 2b 2b !8f#b5! ! % UZ(8H P56AdѺP ! ! 6A! " 䀐' 6|e %% " .- = M @@M ]@S!QXAYQ eQXaYq e %UT *TeQz< Qy Qx Qw Qv Qu Q % )Qm k ) e> Qg )' e% e6A\"e1[7"Ye02#6AU􊂑U*T􊂑T SS R"' F6AsK6A""b " @!?24 =< % 6a R @@t"* f1eֻ!+ !+ "8$)#-&(( ajbqg7/ 4쒨ֺ! ! % 7(1 r""" :- X! s e| m `00tֻQPQP Rr!P "VV3X!-eO-6a  kK %- 6AP Rb` P RcP Rd6A00=VA 9| Q 2" Bb GSe+'cde1 I 6A"uA% 0  ! !F6A 6A 6A -1"0"23K"f6A00=Af""D "B!¢XX 9V =¤ 2D 6A H ) A6A6A~!{ tHzd6A -)V *6A% l6A g6ae tde r x 1 1uV 15V( 6A tSrS&R (QQ@H€A Y@@4D!K Y Y!H @H IY 6Ae- 6A0 %* 6A0 * 6A e* 6A1 '* 6A, %F* 6A'0 D* 6A "- 6A- 6A - 6A- 6A0 e7* 6A@t0 6A%6A@t0 6Ae6A6AҠ@ 0 - 6A% - 6A %$ * 6A 6A%P eg6A%O P"6A"0 * 6A %# - 6A(-x8"H"툈6aQ BG5,c G$ $@3 ;"|@" AeẋUf5 F*w@B𺪱-;?: Ʊ |밪 "%0@9𪩒 ;6, $# "!"@!𪙡: F  "(@ @ Y 62a I: f*.GB 'F"!(% |-fZK<:$9'j)!( F!""% eB$fjx&'j1 I QBE f+PTY1rUfT\TUA tQ2F' %1 I c *?fz'1 I !( 0  A v hQ1 % IYQ A F"h h ﰈ %&"/  8 xwyR  Lf+f"o *I {I ! *! 1_d  k  +x +x Q Kr Q Kr A ;k ;Ak188&jFfcƣh P}888FI) "I"I  S P1< 1  < ' F) "I"I * - *+18 F ѴЙ 8 Ј wzx q za9ƣDJH  azO G9 HDD ICJHzMG9Ff H jhDD I zNG9UZX HDD h IzFG9Ƃ HDD IHAX zEG9z HDD Q IJJHHz9Fr ^ +a 1zxw93ѕ 1 e;Z xw y xw y x w y xw y xw y hf i X Bb,I BQ A^XfQfX&% QvYRQ 0\YYRQRaRQ$ Rai I Qew,w !#|(| A\ 6~] j1 Yf"k y5rv i1JQ@ RcQHq 8p3 2eQD 8#2QB $0 80 Q7Y RQ f 18&# #2Q 02Q iRQ92Q 2aRQ$ 2a D %7 Aa#71 X`U Y Xa`U| Y1 X`U F Y X`U , Y X`U Y Xa`U Y Xa`Ua`U Y X`U q YR hff i hfPf ia XUU < Y XUU YX [U U UU Y&"a(f\ HQPD I ("A@" ) (P" ) (! ( [" "" H" )1 e! ! %A@Hq &M eAn@ c %1~0 bB2? ! %@ %0 ! @ 0|1f (@" ) m I1 X`U Y Xa`U Y Xa`UaJ`U Y Xa`Ub Y X`U `U Y1ra X`U OXq&%FA@ e@ 6aRaba Z !1*~m -Lf f@`Є fV6&fF)f)fNF* J &. 6F j#&G851:41 @@H @@@D8 @БD1a 1 =1!woJ1"1e"? @ ( c  * ن : ɆG>332 @@H @@@:DC I3K F V6A/6Ae +" 6A%*VXb) r̃ 5 =ך'(!xbr) xV8 ' hVZb)r 6Ae "*e 6a" )1 F 1feF6A21h22"h0f 2V)JJ24`6 bP``3I 9A]82@32b" e= -6A21h2V8h0f 2V:W; G:9M ] !Jz 7 bP``3%9 1>0U21=0PX yI"Y2 e= -6A2B1280 2200e b)ryr Q"2!M2(챫"0 e0 e -6A@@t Lѡ졡%BdB Oљ챛%H B \ѓF6aңÂ@@t3 \щ졊eB1 1BV$e\х챂A \рF6AvB6Ae1x"# *# 2 36Ar p 6A!n l 8 !i v ( 'eb 8 -6A%+A" 1A6A| X첯~ DV@H)9X(8hH('5WG`F P% ff/ % 9 @_" % D ';Ga<} - D  : y9 )  7 "";h!- (p"r`K1 G8z%*YM : } "em 6A1첯0 en 2철eb 철 !A0"" )절" 0 "i ~ 6A! 16A -! " ( -609= HI!Y1iAyQ9r f e A 0E0 OE f@&P& @aI ! Iaa5 aa 1810I8A0IQ P  1@@M@"0BHm; !1A 0!1A 0@aa- 2 p 00E5 | 0F_FP @ AI ! 1I YR)Q2aIqaE# ?!00= #"""H2b@ D @ B0"1*305( RB_QD0BR@EPTBXD BR("0EZ">9>9BB#B3BCBSBcBsB B B B B BBBB2A}b302_0E@CHX/Z$8080#3CScs   !XHq8a"!E"" tba ra aa' b! x!! @ E @ A ! 1K M 0AJ0"@"b800I8@0IAF@ B@"VrDL@G"@@@33A9@3H-h- E @ A ! 1+ ) 0A&0"@""800I8@0IA@ B@"VrDL@G#@@@33A@3H-h !1A 2 @ A ! 1  0A0"@""800I8@0IA@ B@"VrDL@G#@@@33A@3H-h !1A 3 pV` 6<` ====V 64576AA겯 ̸ b@ %' 6aXue f @ Xղѷ꡷ꥈ & 4fD e~ a - V32!Se "  40 `0 P fD % * F F6AVћ겡5ꡘ6a &;"Vєꡐ~4 fC%u2 91 17fC b 6A b e6A b K 6AAo|% 8ӭS ] q겠kqjeu Y 6A |6A L|6A - 6A L - 6A 6A 6A b K 6a "a 6a "a eˡ%6a "a ˡ6a "a eˡ%6a "a ˡ6A  ,(("8)ꉢ b 2b6b7b8 6AQ" M m JJ4 j3/{+w 6A 6a' c3#!1 (!6A!"܊2 "17@ a@@@@) 90 ) H) I) ) )0 )@ )P )` a!P Q1IYi#y3CScsɃٓ 0M0@@@ H2@30IIIa` a U R ( (0 (@ (P (` @ ] 2HXh#x3CScsȃؓAЀ@" A I( 8046A00=7Ѯ,顮 e@Q" U1 3%{ &e5 B#tB b# IA*D xA*D H* ! p fAҠ D % 6A y ) 9 { T x yF6A!~ ""fD0c(y* ( b % |s% rrs9 ) 6Ae (f<a鐈 )_ h e Y Xz 8V鲠UU%%6AK P)9 I0 ),P 00=1= I1< I8 5!4(?(8 H0. 56A~< | 5 Й Z ) Ј 6A 24t&# " B&) " ( 6A2 40042 %-0%e&="GF` WF^- V [ z z  K K y y`3 ( O"N" ) ( "" ) ( "" ) ( "" ) ( "" ) ! A @ A,@08 A 9H1.7" 1"0 0 0 0 0 08 9 F `3 (A@"A@" ) (A@"02 9 6A i' 8"耉h硝 砈 4t;# F蠙 z *II t  F6Ax ( )$ ( 6Al p貯en "6Aek k襂 6A6Ae6A!eeqd Hbb _c  q @aI ! Ia<aa 1m 6AY0 %F* 6A,??6aA 8$)"S1"#" (($- Hd82#(|$- # `6aA 8$)"31(" (($- HT2#2#($- # `6A1  % %Ȩ zVJxȈ(x ) u2"#%x#0# V2"2&f302B 8R Ve_2B 2" 8"""S f%\2B 6Awr!b ̪ ȥkV%j"""eq B??X@6A}ف|( ҡȒh %6AV bJe6A%V _J?6a%} |VJa[6b8ZTa0fb"AbA2A %]J e\a rQ %qm :m %-6aBV:QBB5XA0DB"ABA2A %M :Ȓ27e[IB%D27 2 ^2e M -6Ac( ?P?T????6A1RH!H4m A YB XGA;@ %QPQ  |x X PQPX Y %QP 8 8C ?@=?A?a??? ?6a%B1} AX$X5R a Y XH P$ &x%XX5R Ya XPPt5BRټaR PX YR? hPfRPV a YL PX Y XXE 6parrF a adq8 F 8  % ((B'((2"? Q x ' )"?Q x ' )"Q x ' )((B A! 8'e)] A(P⧲"; 8!'=8 a % ((B'((2"? Qz x ' )"?Qw x ' )"Qs x ' )((B e] AnFe!iP""F 8!d'" dAc1N (7e] AZP⧲""F 8!T'" d2" #"F ?bP?l?? 6A!9# e   ,I l䐚 ܐ  1 H^倄 A1 I 2B A ! 8'1!HH4 M 88C! 8'-?6A",?6A"6A( - 6A e ֩"' t-D?6A H (( 6A H 0?6A H (( 6A H ??6A ! @8 "-6A2y j F| %A"@22(( ")( ? B??6A"Qa2%&83} em H 4hHV20 %VJ 03 3 u(I)(99 F99 ("%" Ҡp99II ()(99 I99(&"2 )&0%A` @2(9 # )91((B "(1(B"6a2r1:A8 *V(2(BFa "#2(B-6AA"1((2 !rH )HD6AA=!8-2 8# 8 8C6AQ A883m 1Z8# x:e=V((B6A% 6A% 6A%(? ?$??DH@w0A%5 3pqz33q 0 e2w!H $ "c0 0p*V20 %0A2 0$ 0t u3%%6aPPt%00tY} t@@t # PPtbvUea* f====a`33a0 %(gD" $ B!" "c0 %`V:2" tJ6A%!LBZ 1F"BC VB===1+!0 e j 1(0 FG F14"0 % e>??6a%* A H====$%S#V \CQ#){0t tZ 1b82#(1 2%eP?P?6A": e y?y?y?y?y?6A1 tB' A@ e t d 1A tT"CI ===!"R!H#2 3#G-$( tF (" t2#7"" #S tK 2Z2I L?D??6A1e!6 * )M e ceYည eh ! $ &u z?y?z?6A " tҠ#L ==== ' "L [ "!/18␘! K #l S (C6a%00t tt̘#%tt2QLQ H v7==== t#֚L .L FL eG??z?6a%^* Xd%z<_81a2쳡FHee@ e1t2s#@ %Yl :?@6A# ( ! !! * 6A t**w*BI ====**RH2GbB 6A``t6 vpptwzsa0v," U jD ====A"j""G37`?:?6A (+e`?6AQ t@@P 00tD" $ " " ! ! e %jP | 6A t2! e e ߀ ! % b 0?6A! b6A! % b8P?4P?6AQ@@tP Da 910  )0:D@ e10 6A1 t0 e c6A1 t0 e c?8??6A1 ! eည 1 %π! %  6AA|@ % *1 "dπ! er 1 ဪ z? `?`?6a v"`J ===!"ܢ! ====! `?6aQ pP 00!a J0 ! $ A ) E===(""CЈ!ˈv +V +f0t00T=Rc``wPA233 ps 7 R`3 @U bf`U U J ""b"nf`U bv"g"z?B?z??D?6a! #%`!(#"0!tB "2 =!B P"2! B FJ2! {B D,2! kB F?,‡2! [B 9<2! +B F4LB2!ɼ B .!ɤ B * J R===H Q BI 2H "I H I e"""v X q R^ X ?6A1 t0 t$ c@?6A1 t0 q"v߀ * "c6A1 t0 eo "ހ"݀ c6A! lT߀ b6Amek- T?z?@6A"#1 2x02S003! eg0: 2b%f0 ====!z#'@R@6Ae M %1+%a|! ====82#0 8 2#.(""1!e] ?D@?6A t1 '/" 2t "y 9"6A < 9 &F " 2 B gfff颋.6A 300tc #"F 78*2#""#"020/1301! #" t 78.9#""#023!03 #0?1 "!0"" t"LP?lP?pP?tP?xP??6A tf)q*" t A4';d"(.4.AF/4/A 04 0AF 141A